2014 IV-VI
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Sprawozdanie burmistrza Adama Kiełczewskiego z działalności międzysesyjnej (28 maja - 26 czerwca):


- spotkanie w GDDKiA w Białymstoku,
- udział w posiedzeniu rady nadzorczej PEC sp. z o.o. (trzykrotnie),
- Dzień Dziecka z MLEKPOLEM,
- obecność na Jarmarku Średniowiecznym w ZSM nr 1 w Grajewie,
- życzenia i zabawa w Przedszkolu Miejskim nr 2,
- szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej,
- udział w Filmowym Pikniku w Hadesie,
- obecność na IV Pikniku Familijnym,
- II Piknik Rodzinny w Przedszkolu Miejskim nr 1,
- spotkanie techniczne dotyczące omówienia przebiegu realizacji inwestycji budowy basenu i Muzeum Mleka,
- udział w III Olimpiadzie Przedszkolaka,
- XII Powiatowy Festyn Integracyjny "Żyjmy Razem",
- piknik z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Tomas Consulting - firmy konsultingowej z Białegostoku,
- udział w II Szkolnym Turnieju Piłki Siatkowej w ZSM nr 3,
- Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji,
- udział w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników BIOM sp. z o.o.,
- Dni Grajewa 2014,
- Jubileusz 25-lecia parafii pw. MBNP w Grajewie,
- zakończenie roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku,
- posiedzenie zarządu Związku Komunalnego Biebrza w Dąbrowie Białostockiej.

Dziękuję Panu za pracę na rzecz Grajewa w ostatnim miesiącu, Panie Burmistrzu Adamie "Impreza" Kiełczewski!

fot. www.grajewo.pl

Kopiowanie i rozpowszechnianie treści artykułów wymaga zgody właściciela strony.

 

Zakończyły się prace budowlane na ul. Elizy Orzeszkowej. Mieszkańcy mogą cieszyć się z nowej nawierzchni z kostki betonowej oraz sieci odprowadzającej wodę deszczową.

Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej kosztowała 108 tys. zł. Prace wykonała grajewska firma "SAM-POL".

Ulica została skanalizowana oraz zwodociągowana ponad 20 lat temu. Natomiast budowę burzówki oraz nawierzchni utwardzonej odłożono na później. Ten krótki, bo 70-metrowy odcinek był często nieprzejezdny. Opady deszczu oraz roztopy śniegu powodowały tworzenie się ogromnej kałuży, która uniemożliwiała bezpieczny przejazd ulicą. Woda zalewała piwnice domów i podwórka, a o interwencję proszona była Straż Pożarna.

W czerwcu 2012 r. pisałem o problemie w interpelacji do burmistrza. Następnie wraz z mieszkańcami ulicy postulowałem ujęcie inwestycji w budżecie miasta na 2014 rok podczas jednej z komisji budżetowych. Grajewski Urząd Miasta dostrzegł wagę problemu i zdecydował o przystąpieniu do budowy burzówki i nawierzchni. Dziś na ulicy Orzeszkowej jest bezpieczniej i ładniej.

Kopiowanie i rozpowszechnianie treści artykułów wymaga zgody właściciela strony.

 

Tak zdecydował burmistrz Adam Kiełczewski podczas dzisiejszego zwyczajnego zgromadzenia wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grajewie. Na zaproszenie zarządu uczestniczyłem w obradach zgromadzenia jako gość.

Zanim jednak burmistrz zagłosował przeciwko udzieleniu absolutorium prezesowi Radosławowi Zolnikowi, najpierw zatwierdził m. in. sprawozdanie zarządu z działalności za 2013 rok, bilans spółki, rachunek zysków i strat oraz przepływów pieniężnych. Jako jednoosobowe zgromadzenie wspólników podjął uchwałę w sprawie podziału zysku, a także udzielił pozostałym członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. Swoją decyzję odnośnie Zolnika pozostawił na sam koniec, budując wśród zebranych napięcie.

Nieudzielenie absolutorium prezesowi umotywował czterema jednozdaniowymi sformułowaniami. Pozostali członkowie zarządu wyrazili swoje zdziwienie całą sytuacją. Pytali jak w takiej atmosferze ma pracować zarząd i cały zakład, zwłaszcza że proces inwestycyjny nie został jeszcze zakończony. Prezes Zolnik powiedział, że moralnie nie zgadza się z decyzją Kiełczewskiego. Burmistrz odpowiedział, że życie się nie kończy i wszyscy powinni pracować tak jak do tej pory.

W chwilę po decyzji burmistrza, na salę obrad weszła załoga zakładu. Głośno wyraziła swoje niezadowolenie. Oberwało się radzie nadzorczej, która tydzień temu  nie przyjęła rekomendacji udzielenia zarządowi absolutorium (2 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący). Burmistrz usłyszał, że w listopadzie mieszkańcy się z nim policzą. Kiełczewski szybko zamknął obrady zebrania i wyszedł z zakładu w asyście swojego prawnika.

fot. www.pecgrajewo.com.pl

Kopiowanie i rozpowszechnianie treści artykułów wymaga zgody właściciela strony.

 

50. sesja Rady Miasta Grajewo była wyjątkowa nie tylko ze względu na liczbę porządkową, ale także z racji ważnej dyskusji na temat sytuacji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej i udzielonego burmistrzowi absolutorium. Dzisiejsze obrady trwały siedem godzin.

W sesji uczestniczyła duża grupa pracowników spółki. Na dzień dobry radni zostali zasypani kolejnymi pismami wzywającymi burmistrza Grajewa Adama Kiełczewskiego do dialogu z przedstawicielami załogi i zarządu PEC. Następnie na wniosek radnych wprowadzono do porządku obrad punkt dotyczący informacji burmistrza i zarządu na temat aktualnej sytuacji w spółce. Dwie godziny trwała wymiana zdań, mimo że początkowo burmistrz odmawiał udzielenia takiej informacji. Tłumaczył, że nie jest przygotowany, że został zaskoczony, a oprócz zarządu i pracowników, na sali powinni znaleźć się także członkowie rady nadzorczej spółki.

Więcej…

 

Grajewskie Centrum Integracji Społecznej rodzi się w bólach. Najpierw był problemem ze znalezieniem kopii wniosku o przyznanie CIS-owi statusu jednostki realizującej zadania reintegracji zawodowej i społecznej złożonego do wojewody. Konkurs na dyrektora nowej jednostki odwlekał się w czasie.

Podczas majowej sesji, na pytanie radnej Haliny Zalewskiej o pieniądze na funkcjonowanie CIS, burmistrza Adam Kiełczewski powiedział, że "dostaliśmy pieniądze zewnętrzne". Dalej kontynuował: "nie wiem dokładnie ile, nie chcę strzelać". Skarbnik miasta dodała tylko, że nie wpłynął do niej żaden wniosek o sporządzenie zmian w budżecie i że na koncie miasta nie ma takowej dotacji.

W tej sprawie nic się nie zmieniło. Z informacji jaką uzyskałem w Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białymstoku wynika, że nie ma jeszcze żadnego porozumienia między samorządem województwa a grajewskim magistratem odnośnie dotacji. Żadne pieniądze jeszcze nie trafiły do Grajewa. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym marszałek województwa, na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z instytucją tworzącą, może przyznać Centrum dotację na pierwsze wyposażenie oraz dotację na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Więcej…

 

Miesiąc temu w artykule"Nie ma niczego" napisałem: Na budynku Urzędu Miasta nie ma herbu miasta, nie wspominając o flagach Polski i Unii Europejskiej. Na próżno szukać w Grajewie miejsca, w którym warto się sfotografować. Nie na wszystko trzeba mieć duże pieniądze. Potrzebna jest wyobraźnia.

I wtem pod budynkiem Urzędu Miasta pojawiły się maszty, a na nich flagi Polski, Unii Europejskiej i flaga z herbem miasta. Nie wiem jaki wpływ miał na to mój artykuł, ale jestem niezmiernie zadowolony z nowej instalacji. Powiało wielkomiejskością.

Panie Burmistrzu! Polecam się na przyszłość :)


 

W przyszłym tygodniu odbędą się posiedzenia stałych komisji miejskich oraz sesja absolutoryjna (czwartek). Instytucja absolutorium budżetowego jest podstawowym narzędziem rozliczenia personalnej oceny organu wykonującego budżet (czyli Burmistrza Grajewa).

Z otrzymanych materiałów wynika:

- Komisja Rewizyjna, jednogłośnie 7 głosami za, wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi Grajewa Adamowi Kiełczewskiemu absolutorium. We wniosku czytamy, że Burmistrz Miasta Grajewo realizując zadania związane z wykonywaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi;

- w Przedszkolu Miejskim nr 4 zostanie uszczelniony dach oraz wymienione orynnowanie (rezerwa 9,3 tys. zł);

- na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 ma pojawić się polbruk (rezerwa 10 tys. zł);

- Miasto ma przekazać dotację w wysokości 165 tys. zł na pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na sfinansowanie zakupu aparatury medycznej – aparatury endoskopowej na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. Dr W. Ginela w Grajewie;

- 6 tys. zł ma otrzymać Powiat Grajewski na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci ze złożonymi deficytami rozwojowymi w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie;

- w MOSiR zaplanowano miejsce dla 1 osoby w ramach prac interwencyjnych (na 7 miesięcy).

 

Dwukrotnie już poruszałem na swojej stronie problem mieszkańców ulicy Dąbrowskiego, którzy mają swoje posesje przy gruntowym odcinku między ulicami Bema i Sportową.

W maju wystosowali oni do radnych i burmistrza Grajewa pismo, w którym proszą o wyrównanie poziomu nawierzchni ulicy. Jak piszą wyższy poziom drogi niż naszych posesji utrudnia codzienne życie. Sypany systematycznie żwir utworzył swego rodzaju nasyp. W czasie ulewnych deszczy żwir z ulicy przemieszcza się na nasze podwórka. Woda, z której tworzą się kałuże, po przejechaniu przez samochód niszczy elewacje domów i nasze ogrodzenia.

Wnioskujący zwracają uwagę, że w związku z brakiem decyzji Urzędu Miasta odnośnie utwardzenia nawierzchni całej ul. Dąbrowskiego, prosimy o doprowadzenie części żwirowej do stanu, który umożliwi poprawne jej użytkowanie.

Więcej…

 

Wczoraj wystosowałem do białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz burmistrza Grajewa pisma w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Piłsudskiego w Grajewie między przejazdem kolejowym i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki.

W przeciągu miesiąca, na wspomnianym przejściu, doszło do dwóch potrąceń. 13 maja br. kierowca jadący samochodem ciężarowym potrącił kobietę. 50-letnia mieszkanka Grajewa zmarła na miejscu. 7 czerwca br. 40-letni mężczyzna prawdopodobnie wtargnął na jezdnię i został potrącony przez samochód osobowy. Grajewianin został przewieziony do szpitala. Bez względu na czyjąkolwiek winę, uważam, że przejście powinno zostać lepiej oznakowane. Zanim doszło do drugiego wypadku, o poruszenie tego problemu poprosił mnie jeden z mieszkańców Grajewa.

Więcej…

 

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi albo o pieniądze, albo stanowiska. W przypadku sytuacji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej chodzi zarówno o pieniądze, jak i stanowiska.

Zawsze bardzo ostrożnie podchodzę do postulatów związków zawodowych. Nie raz i nie dwa związki wikłały się w politykę. Na poziomie krajowym próbowały nawet obalać rządy. Rzadziej wpływają na lokalną politykę.

W liście do radnych, przewodniczący dwóch związków zawodowych podnoszą kilka kwestii. Po pierwsze zwracają uwagę, że od 2011 r. pracownicy spółki nie otrzymali podwyżek płac, a planowana w tym roku podwyżka została zablokowana przez burmistrza Adama Kiełczewskiego. Po drugie zarzucają burmistrzowi działania stricte polityczne, w konsekwencji szkodzące spółce. Po trzecie poruszają temat eksploatacji kotła na biomasę i związanych z tym kosztów serwisowych.

Więcej…

 

Pracownicy kolejnego przedsiębiorstwa miejskiego zarzucają burmistrzowi Grajewa działanie na szkodę firmy. Tym razem do rąk radnych trafiło pismo od związków zawodowych działających w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Ich zdaniem, decyzje burmistrza dotyczące zakładu mają podłoże polityczne i pogarszają sytuację ekonomiczną spółki.

W piśmie z 3 czerwca br. czytamy: Związki Zawodowe działające w PEC Spółka z o.o. w Grajewie oraz załoga zaniepokojone są sytuacją, jaka panuje w firmie w ostatnich miesiącach. Czując się współodpowiedzialnymi za sprawy Spółki swoim wystąpieniem chcemy wesprzeć działania Zarządu. Dnia 5.03.2014 r. wystosowaliśmy do Zarządu Spółki pismo w sprawie terminu planowanych podwyżek płac, bowiem od 2011 r. nie było regulacji płac. Otrzymaliśmy odpowiedź, iż ze względów proceduralnych Zarząd nie jest w stanie precyzyjnie określić takiego terminu. Głównym powodem takiej decyzji Zarządu był brak zatwierdzonych planów ekonomiczno-finansowych na rok 2014.

Więcej…

 

Mam 27 lat, a dzisiaj mija 25 lat od częściowo wolnych wyborów do polskiego parlamentu. Już tydzień temu dziwnie się czułem, gdy na połączonym posiedzeniu komisji miejskich reprezentowałem wnioskodawców projektu uchwały w sprawie nadanie parkowi przy ul. Strażackiej nazwy Parku Wolności. Jakie ja mam pojęcie o Polsce sprzed 1989 roku? Nie chcę uchodzić za znawcę historii, dlatego popełniam artykuł o WOLNOŚCI, którą znam, obserwuję i szanuję.

Szacunku do WOLNOŚCI nauczyła mnie rodzina. Z mlekiem matki wyssałem uznanie dla Lecha Wałęsy, Tadeusza Mazowieckiego, Jacka Kuronia, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Stefana Wyszyńskiego, Jana Pawła II i Jerzego Popiełuszki, z którym wiążą mnie więzy krwi, czym się chlubię. Żaden z nich nie jest dla mnie złotym cielcem, bo każdy człowiek popełnia błędy. Dlaczego zatem błędów nie mieliby popełniać ci, na barkach których spoczywają losy kraju? Nieomylny jest tylko Stwórca. Tak przynajmniej głosi Pismo Święte.

Więcej…

 

W listopadzie 2013 r. wszystkie grajewskie portale internetowe obiegł oficjalny komunikat Urzędu Miasta: "Dzięki udziale w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt. "Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego", w ramach Działania 1.5 Programu Kapitał Ludzki, Miasto Grajewo będzie miało żłobek. Wkład własny Miasta wyniesie 72 000 zł, zaś całość projektu wynosi 484 000 zł. Na żłobek zaadaptowane zostaną pomieszczenia w dzisiejszym budynku Klubu "Zdrowie i Trzeźwość" przy ulicy Konstytucji 3 Maja 2B. Żłobek będzie miał powierzchnię 65 m2, zatrudnienie w nim znajdzie 6 osób".

Po nowym roku koncepcja organizacji żłobka zmieniła się. Nową lokalizacją żłobka będzie budynek Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Krasickiego. Znacząco zmienił się również potrzebny wkład własny miasta w inwestycję. Z 72 tys. zł urósł do 250 tys. zł. Już we wrześniu twierdziłem, że wniosek konkursowy był pisany "na kolanie". Na moją sugestię, że nie było spójnej koncepcji organizacji żłobka od samego początku, wywołana do tablicy Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Grażyna Rosińska odkrywczo powiedziała, że koszty wzrosły, bo zmieniła się lokalizacja żłobka.

Więcej…

 

W interpelacjach radny Krzysztof Jamrozy zapytał na sesji o podpis burmistrza Adama Kiełczewskiego pod decyzjami administracyjnymi, które obciążają Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową wyższymi opłatami za śmieci. Mimo wydrukowanych pism, podpisów pod decyzjami jeszcze nie ma.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bierze wtedy pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Więcej…

 

Podczas wczorajszej sesji radni dowiedzieli się, że od roku miasto koresponduje z łomżyńskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w sprawie umowy dzierżawy terenu, na którym zlokalizowany jest grajewski dworzec autobusowy.

W tym czasie firma nie płaciła za korzystanie z placu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki. W swoim sprawozdaniu burmistrz Adam Kiełczewski tylko napomknął o spotkaniu z dyrekcją PKS. O szczegółowe informacje byłem zmuszony dopytać sam.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego poinformowała zebranych, że PKS od roku nie płaci miastu pieniędzy za dzierżawę terenu, bo zdaniem przedsiębiorstwa organizacja dworca jest zadaniem gminy. Podczas spotkania, PKS zaproponował, że w zamian za bezumowne korzystanie zobowiązuje się do odnowienia budynku dworca i zaprowadzenie porządku na pobliskim terenie, a cena jaką jest w stanie obecnie zapłacić za dzierżawę to 1 2000 zł netto miesięcznie. Propozycja nie została przez Urząd Miasta przyjęta, bo przed rokiem PKS płacił 1 800 zł. Nie ma jeszcze decyzji burmistrza co do naliczenia kary za bezumowne korzystanie z terenu.

Więcej…

 

Przy zaledwie jednym głosie przewagi park przy ulicy Strażackiej został dzisiaj przez radnych nazwany Parkiem Wolności. Za projektem uchwały głosowali Grzegorz Curyło, Marek Mołczanowski, Dariusz Maleszewski, Tomasz Cebeliński, Agnieszka Siwik-Karwowska, Marta Gutowska, Krzysztof Jamrozy i Adam Jankowski. Przeciwko było 7 radnych, 4 wstrzymało się od głosu (w tym radna Monika Stefańska, która wcześniej podpisała się pod projektem uchwały).

Nadanie parkowi nazwy związane jest z 25. rocznicą zwycięstwa obozu „Solidarności” w wyborach 4 czerwca 1989 roku. Prezydent Polski Bronisław Komorowski zaapelował ostatnio o wspólne świętowanie polskiej wolności. Uchwała jest odpowiedzią na ten apel. Nazwa parku ma przypominać wszystkich, którzy przyczynili się do zwycięstwa idei solidarności i demokracji. Nowa nazwa parku będzie również nawiązywać do wcześniejszej nazwy – Parku Kościuszki, która obowiązywała w okresie II Rzeczypospolitej.

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

28 V 2014 r.

(video)

 

Na skróty:

- pytania i interpelacje radnych - część 1 - od min. 3
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 1 - od min. 12 (pytanie o dworzec autobusowy - od min. 22)
- informacja nt. Dni Grajewa 2014 (w tym skarga firmy Bayer Media na wybór wykonawcy imprezy przez MDK) - część 1 - od min. 30
- podjęcie uchwał - część 2 - od min. 2
nadanie nazwy Park Wolności - część 2 - od min. 5
zmiany w budżecie (m.in. zwiększenie wkładu własnego na budowę żłobka - część 2 - od min. 15)
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 4 - od min. 6
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje - część 4 - od min. 9
powołanie dyrektora Centrum Integracji Społecznej, budowa nawierzchni na ul. Sportowej, przetarg na oświetlenie ulic Skośnej i Architektów, parking przy parafii Ojca Pio, kontrola przez ZWiK nielegalnych przyłączy, postępowanie administracyjne wobec Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, problemy mieszkańców ul. Dąbrowskiego, przetarg na solary, zajęcie pasa ruchu drogowego przez MEDICUS, adaptacja budynku przedszkola na żłobek
- wolne wnioski i informacje - część 4- od min. 35 (zmiana obwodów głosowania, informacja nt. kontroli jednego z projektów w ZSM nr 1)

Porządek obrad

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

26 V 2014 r.

(video)

 

Na skróty:

- wniosek w sprawie uzupełnienia porządku obrad o informację nt. sytuacji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej - część 1 - od min. 7
- pytania i interpelacje radnych - część 1 - od min. 15
- podziękowania skierowane do dyrektora ZADM Edwarda Kupca w związku z odejściem na emeryturę - część 1 - od min. 22
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 1 - od min. 35 (harmonogram budowy basenu - od min. 48)
- informacja na temat sytuacji w PEC - część 2 - od min. 1
- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok
wystąpienie burmistrza - część 6 - od min. 1
ocena sprawozdania przez Komisję Rewizyjną - część 6 - od min. 25
debata - część 6 - od min. 36
głosowania - część 6 - od min. 53
- podjęcie pozostałych uchwał - część 7 - od min. 1
dyskusja nt. zmian w budżecie (CIS i dotacja dla szpitala) - część 7 - od min. 6
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 7 - od min. 6
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje - część 4 - od min. 35
zajęcie pasa drogowego przez MEDICUS, sprzątanie miasta, godziny otwarcia przedszkoli przyszkolnych
- wolne wnioski i informacje - część 8 - od min. 17 (wyjaśnienia dot. harmonogramu budowy basenu, wypowiedź mieszkanki Grajewa z os. Broniewskiego)

Kopiowanie i rozpowszechnianie treści artykułów wymaga zgody właściciela strony.

Porządek obrad

 

źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

 

Nie ma mniej lub bardziej ważnych wyborów. W każdych chodzi o przekazanie naszym przedstawicielom władzy. Raz dotyczy to władzy na Wiejskiej, innym razem w budynku na ulicy Strażackiej. W najbliższą niedzielę będziemy decydować o władzy w Unii Europejskiej.

Wbrew temu, co niektórzy myślą, w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie chodzi tylko o wybór ludzi, którzy będą doradzać i opiniować. Wybory europejskie przekładają się na skład Komisji Europejskiej - swoistego rządu wspólnoty europejskiej. To my zdecydujemy czy będzie on bardziej lewicowy, chrześcijańsko-demokratyczny, liberalny, czy może w ogóle antyeuropejski.

Szacuje się, że nawet 75 procent prawa tworzonego w kraju powstaje w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. W Parlamencie Europejskim zapadają kluczowe dla obywateli UE decyzje. Swobodny przepływ osób, usług i kapitału, ochrona środowiska, gwarancja praw konsumentów, bezpieczeństwo transportu, ochrona jakości żywności, a także rybołówstwo, polityka energetyczna, turystyka, współpraca policyjna i sądowa – to najważniejsze obszary, w których posłowie do Parlamentu Europejskiego aktywnie działają.

Więcej…

 

W przyszłym tygodniu odbędą się wspólne posiedzenie stałych komisji miejskich oraz sesja Rady Miasta Grajewo.

Wśród tematów znajduje się dyskusja nad nadaniem parkowi przy ulicy Strażackiej nazwy Parku Wolności z okazji 25. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r., uchwała w sprawie rozszerzenia granic Suwalskiej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Grajewo o tereny naszego miasta oraz punkt dotyczący promocji miasta, w tym organizacji „Dni Grajewa 2014”.

Ostatnie miesiące kadencji burmistrza Adama Kiełczewskiego najwyraźniej posłużą grajewskim bezrobotnym. W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta znajdziemy:

- zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (15,8 tys. zł),

- zatrudnienie na ¼ etatu inspektora ds. BHP w UM (6,5 tys. zł),

- zatrudnienie 3 osób w ramach robót publicznych w UM (44 tys. zł),

- zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych w Referacie Strategi Rozwoju i Promocji UM (16,8 tys. zł),

- zatrudnienie 4 robotników publicznych i osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Klubie „Zdrowie i Trzeźwość” oraz Domie Dziennego Pobytu (18,8 tys. zł),

- zatrudnienie 1 osoby na prace interwencyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz 3 miesięczne zobowiązanie 1 pracownika zatrudnionego po stażu (24,5 tys. zł).

 

Radosna uroczystość miała miejsce 18 maja w Szczuczynie. Na Placu Tysiąclecia został odsłonięty pomnik założyciela miasta Stanisława Antoniego Szczuki. Mimo wielu innych potrzeb inwestycyjnych, które zawsze były, są i będą, szczuczynianie zdobyli się na gest wobec przodków.

Jednocześnie zagwarantowali sobie miejsce, które sprzyjać będzie rekreacji, spotkaniom ludzi i uwiecznianiu na pocztówkach i zdjęciach. Podobną atrakcję zapewniła sobie kilka lat temu Suchowola, która w centrum miasteczka ulokowała fontannę, pomnik ks. Popiełuszki, dęby pamięci i małą architekturę.

Grajewo nie ma nic. Nie ma ani obiecanej przez burmistrza fontanny, żaden park nie został zrewitalizowany, a w centrum w miejsce rozebranego budynku stanął bilboard. Jak żyję, nie pamiętam, aby władze utworzyły jakiś nowy skwer zieleni. Nie kojarzę też liczby drzew posadzonych w ostatnich latach.Przypuszcza, że więcej ich ubyło niż przybyło.

Pomnik Niepodległości znajduje się tak blisko drogi krajowej, że poczty sztandarowe stoją niemal na słupkach ulicznych. Ławki i alejki wokół pomnika nie należą do najatrakcyjniejszych miejsc do spędzania wolnego czasu. Inny pomnik, też niepodległościowy, ale dużo starszy, stoi wyeksponowany na tle zapuszczonych alejek kolejowych na ul. Cmentarnej. Głaz upamiętniający 9 Pułk Strzelców Konnych w parku z militariami można zobaczyć za marną siatką ogrodową.

Nasz parki i ronda nie mają nazw. Nazwa Parku Central jest niepolska, bo w słowniku języka polskiego nie ma słowa "central", a do tego z Nowego Jorku jeszcze wiele mu brakuje. Póki co jest to wielka łąka w środku miasta. Na budynku Urzędu Miasta nie ma herbu miasta, nie wspominając o flagach Polski i Unii Europejskiej. Na próżno szukać w Grajewie miejsca, w którym warto się sfotografować. Nie na wszystko trzeba mieć duże pieniądze. Potrzebna jest wyobraźnia.

fot. Centrum Suchowoli (pow. sokólski)

 

Na początku maja otrzymałem odpowiedź na moją pisemną interpelację w sprawie wykupu terenów pod budowę ulicy Franciszka Stefczyka.

Mimo uchwalonego w 2009 r. planu zagospodarowania przestrzennego nadal nie ma przejazdu drogą dojazdową miedzy ulicami Łąkową i Konopską. Wykonanie w całości drogi oznaczonej symbolem 05KD łączącej ulicę Łąkową z Konopską ułatwiłoby mieszkańcom osiedla poruszanie się po okolicy. W związku z tym zwróciłem się do burmistrza o odpowiedź na następujące pytania: 1) Jakie są przeszkody uniemożliwiające wykup terenu pod budowę zachodniej części ulicy Stefczyka?, 2) Jaki jest koszt wykupu ww. terenów?, 3) Kiedy Miasto Grajewo przystąpi do wykupu ww. terenów?

W odpowiedzi czytamy, że miasto jest aktualnie na etapie procedury podziału 23 nieruchomości, objętych projektem opracowanym w ubiegłym roku. Po uaktualnieniu tej dokumentacji, zostanie ona dołączona do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych na tym terenie. Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych stanowić będzie podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczone pod drogi nieruchomości. Starostwo Powiatowe w oparciu o operat szacunkowy, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, przekaże w odrębnej decyzji administracyjnej dane do wypłaty odszkodowania za zajęte grunty. Przypuszczam, że ta odpowiedź nie usatysfakcjonuje mieszkańców osiedla.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie był zainteresowany ofertami grajewskich przedsiębiorców ani przy remoncie ogrodzenia stadionu, ani przy remoncie pomieszczeń korytarza i toalet w hali ośrodka. Tak wynika z odpowiedzi Urzędu Miasta jakie otrzymałem na moje dwa zapytania (do przeczytania TUTAJ).

Oba zadania nie wymagały zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wartość zamówienia nie przekraczała 14 000 euro. W związku z tym MOSiR wystosował do wybranych przez siebie firm zapytania ofertowe. Jest to zaproszenie dla dostawców do wzięcia udziału w procesie składania ofert, mającego na celu dostarczenie konkretnego produktu lub usługi. W przypadku remontu ogrodzenia stadionu w listopadzie 2011 r. zapytanie skierowano do firm ze Szczuczyna, Ełku i Dąbrowy Białostockiej. Wygrała firma ze Szczuczyna z ceną 13 tys. zł. O kwotę remontu korytarza i toalety na hali zapytano te same firmy z Ełku i Dąbrowy Białostockiej i innej ze Szczuczyna. Tym razem prace wykonała firma z Ełku za 10 tys. zł.


Mój komentarz: Cudze wspieracie, swego nie znacie

Burmistrz Adam Kiełczewski często mówi o wsparciu grajewskich przedsiębiorców. A to przy pomocy klastrów, organizacji konferencji czy uchwały de minimis (przygotowanej przez radnych PO). Tymczasem grajewska jednostka miejska wysyła zapytania ofertowe wyłącznie do firm spoza Grajewa.

Te dwa przykłady nie świadczą oczywiście o tym, że wszystkie grajewskie jednostki miejskie tak czynią. Jest to niemniej sygnał, że taki proceder ma miejsce. Nikt nie złamał prawa, ale praktyka jest moim zdaniek niezdrowa. Nie nawołuję do lokalnego nacjonalizmu gospodarczego, ale będąc na miejscu kierownika MOSiR wystosowałbym po dwa zapytania do przedsiębiorstw z Grajewa i spoza. Wszystko odbyłoby się w zgodzie z zasadą gospodarności i przejrzystości. W przypadkach, które opisałem żaden grajewski przedsiębiorca nie miał nawet szansy zaproponować swojej oferty. A to grajewscy przedsiębiorcy zatrudniają naszych mieszkańców i płacą podatki, które w sporej części trafiają do budżetu miasta.

fot. www.e-grajewo.pl

 

Począwszy od przyszłego tygodnia mieszkańcy ulic Sportowej i Orzeszkowej będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Na dniach rozpoczną się tam prace budowlane. Obie ulice za kilka tygodni zyskają utwardzoną nawierzchnię.

W kwietniu rozstrzygnięto przetarg na budowę Sportowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POLBET" z Pisza. Firma wykona nawierzchnię z kostki betonowej za 200 tys. zł. Ponadto daje okres 60 miesięcy gwarancji. Pozostałe oferty oscylowały w przedziale 228 tys. zł - 272 tys. zł. W budżecie miasta na ten cel zarezerwowano 450 tys. zł.

Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej będzie kosztować 108 tys. zł. Prace wykona grajewska firma "SAM-POL". Pozostałe dwie oferty wynosiły ok. 120 tys. zł. Maszyny budowlane  pojawią się tam w przyszłym tygodniu.

W tym roku nowe nawierzchnie pojawią się także na ulicach Ekologicznej, Grzybowej, Jażynowej, Baśniowej, Sadowej i na drodze wewnętrznej na os. Centrum (przy blokach nr 5 i 9).

fot. Ulica Sportowa dzisiaj.

 

29 kwietnia złożyłem na ręce przewodniczącego rady Grzegorza Curyły projekt uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi położonemu w Grajewie przy ulicy Strażackiej. Pod inicjatywą podpisało się 6 radnych.

W tym roku  będziemy obchodzili 25. rocznicę zwycięstwa obozu „Solidarności” w wyborach 4 czerwca 1989 roku. To dobra okazja, aby uczcić to ważne dla naszej demokracji wydarzenie poprzez nadanie nazwy jednemu z parków. Wśród członków koła Platformy Obywatelskiej narodził się pomysł, aby 25. rocznicę pierwszych wolnych wyborów upamiętnić nadaniem parkowi przy ul. Strażackiej nazwy Parku Wolności. Prezydent Polski Bronisław Komorowski zaapelował ostatnio o wspólne świętowanie polskiej wolności. Inicjatywa jest odpowiedzią na ten apel. Działacze grajewskiej „Solidarności” odegrali ważną rolę w drodze do przemian ustrojowych Polski przełomu lat 80/90-tych XX wieku. Nazwa parku ma przypominać wszystkich, którzy przyczynili się do zwycięstwa idei solidarności i demokracji. Nowa nazwa parku będzie również nawiązywać do wcześniejszej nazwy – Parku Kościuszki, którą nadano w okresie II Rzeczypospolitej.

Nazwanie parku i budowa na jego terenie placu zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 r. nada temu miejscu nowe oblicze. Wnioskodawcy wyrażają nadzieję, że będzie to początek rewitalizacji parku i przywracanie mu roli, jaką pełnił w przeszłości. Projektem uchwały radni zajmą się najprawdopodobniej na majowej komisji Rady Miasta.

Rondo Wolności mają już Pruszków, Mława, Pszczyna. Wolność patronuje nielicznym parkom, bo w Brzegu, Gniewkowie i Pabianicach. W przyszłym roku mija 35 lat od powstania NSZZ "Solidarność" - początku zmian politycznych w naszym kraju. Warto już dzisiaj rozmawiać nad nazwą "Solidarność" dla innego publicznego miejsca w Grajewie.

Więcej…

 

 

Na ostatniej sesji poruszono temat przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego w okolicy nowego kościoła pw. Jana Pawła II. Głos w tej sprawie zabrał najpierw przedstawiciel Policji, który zadeklarował zajęcie się tematem i wystąpienie z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o lokalizację przejścia. Burmistrz Adam Kiełczewski dodał, że rozmawiał o tym z administratorem parafii. Podejmiemy pewne działania w zakresie organizacji przejścia - powiedział.

W wypowiedziach grajewskiej władzy stale mamy do czynienia z trybem przyszłym. Pewnych oczywistych konsekwencji grajewski Urząd Miasta nie potrafi przewidzieć. W lutym 2013 roku wystosowałem do burmistrza zapytanie w sprawie nowych rozwiązań komunikacyjnych w okolicy kościoła pw. Jana Pawła II. W pierwszej odpowiedzi dowiedziałem się tylko tyle, że Miasto Grajewo nie bierze udziału w procesie inwestycyjnym przedmiotowego obiektu sakralnego, dlatego tez nie potrafię udzielić Panu odpowiedzi na zadane pytania - napisał burmistrz Kiełczewski.

Więcej…

 

Każdego rodzaju układ polityczno-towarzysko-policyjny demontuje zasadę zaufania obywateli do państwa. Stwarza poczucie istnienia kliki, której celem mogą być pewne zyski lub zdobycie władzy. Członków takiego układu charakteryzuje nieuczciwość, amoralność i bezideowość. Kliki czują się również bezkarne i wyznają zasadę "albo z nami, albo przeciwko nam". Władza publiczna i Policja mają służyć ludziom. Po 25 latach od odzyskania wolności wciąż są problemy ze  zmianą postawy z „mamy władzę” na myślenie „służę ludziom”.

Wczorajsze wystąpienie dyrektora Dariusza Latarowskiego nie tyle mnie zaskoczyło, co bardzo zaniepokoiło. Sytuacja jest niecodzienna. Wieloletni kierownik poważnej instytucji, nauczyciel, członek Zarządu Powiatu Grajewskiego zarzucił grajewskiej Policji kłamstwo i naruszenie jego dóbr osobistych. Sprawa ma drugie dno, bo Dariusz Latarowski nie zaprzecza, że będzie ubiegał się o fotel burmistrza Grajewa. We wczorajszym oświadczeniu nawiązał do tego mówiąc, że utrata biernego prawa wyborczego nie jest najważniejsza. Obrona honoru i godności pracownika jednostki budżetowej, bez względu na nowe perspektywy otwierające się w kolejnej kadencji jest dla mnie rzeczą priorytetową.

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

29 IV 2014 r.

(video)

 

Na skróty:

- pytania i interpelacje radnych - część 1 - od min. 4
- oświadczenie dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie Dariusza Latarowskiego - część 1 - od min. 9
- odpowiedź zastępcy komendanta Policji na pytania radnych (przejście dla pieszych przy kościele pw. Jana Pawła II, oznakowanie poziome na skrzyżowaniu przy torach) - część 2 - od min. 1
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 2 - od min. 4
- informacja Powiatowego Urzędu Pracy dotycząca roku 2013 oraz sytuacji bieżącej na rynku pracy - część 2 - od min. 12
- podjęcie uchwał - część 3 - od min. 1
dotacja dla Miejskiego Domu Kultury na zatrudnienie osoby na prace interwencyjne - część 3 - od min. 8
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 4 - od min. 8
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje - część 4 - od min. 14
przejście dla pieszych przy kościele pw. Jana Pawła II, dodatek energetyczny, zanieczyszczona posesja, promocja terenów inwestycyjnych, sytuacja PUK po przegranym przetargu na letnie oczyszczanie chodników w mieście, przyszłość ZWiK
- wypowiedź burmistrza Adama Kiełczewskiego dotycząca słów dyrektora Latarowskiego - część 4 - od min. 30
- oświadczenie dyrektora Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych dotyczące słów Pani Wandy Sztolsztejner z dnia 27.03.2014 r. - część 4 - od min. 37

Porządek obrad