2014 I-III
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Ponad 100 godzin minęło od zakończenia czwartkowej sesji Rady Miasta Grajewo, a transmisji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta nadal nie ma. Sytuacja zastanawia, bo w UM pracuje dwóch informatyków. Mając w pamięci wydarzenia sprzed ponad dwóch lat, różne myśli pojawiają się w mojej głowie. Sesja nie należała do najłatwiejszych w karierze obecnego burmistrza. Mam nadzieję, że we wtorek będziemy mogli obejrzeć pełne nagrania z 47. sesji.

Pozostałe sesyjne tematy:

- Z dniem 31 sierpnia ulegnie likwidacji filia Biblioteki Pedagogicznej w Grajewie. Na mocy umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego miasto przejmie cały księgozbiór biblioteki oraz otrzyma dotację na pobory jednego pracownika. Obecnie są tam zatrudnioe dwie osoby. Nie znane są jeszcze losy pomieszczenia na Osiedlu Południe 36, w którym mieście się biblioteka. Możliwe jest przejęcie części budynku przez miasto i przeniesienie tam oddziału dziecięcego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie.

Więcej…

 

Liczenie głosów w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Grajewa zakończone. Jak podaje oficjalny portal UM kwota 100 tys. zł zostanie przeznaczona na budowę placu zabaw w parku przy ul. Strażackiej.

Projekt, który zgłosiła Pani Monika Stefańska otrzymał 1607 głosów mieszkańców Grajewa. Zadanie obejmuje przygotowanie terenu pod budowę, dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w elementy do zabawy dla młodszych dzieci w wieku od 1 do 10 lat oraz elementy rekreacyjne (np. stół betonowy do ping-ponga, szachy) dla młodzieży w wieku do 15 lat.

Zaskakuje bardzo wysoka frekwencja. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ważne karty, czyli 4521 (wszystkich było 5206) to możemy przyjąć, że zagłosowało 25% wszystkich uprawnionych (na podstawie bazy wyborczej z 2011 r.). Martwi duża liczba kart nieważnych (685), ale przy budżetach obywatelskich jest już to reguła, bo w głosowaniu biorą udział osoby spoza danej gminy lub oddane karty nie są prawidłowo wypełnione.

Cieszy wynik, bo plac zabaw w parku przy ulicy Strażackiej będzie służył wszystkim mieszkańcom Grajewa. Miejmy nadzieję, że to pierwszy krok w kierunku rewitalizacji parku i przywrócenia mu roli, jaką pełnił w okresie międzywojennym i powojennym.

Ze swojej strony dziękuję osobom, które poparły mój wniosek dotyczący budowy parkingu samochodowego na ul. Sportowej wzdłuż Stadionu Miejskiego.

 

Sześć godzin trwała dzisiejsza 47. sesja Rady Miasta. W jej trakcie:

1) Rada podniosła ceny za odbiór śmieci, ale tylko tych segregowanych, o 2 złote (14 radnych za, 3 przeciw, 4 wstrzymało się). Od 1 lipca różnica w cenie między segregowanymi a zmieszanymi wyniesie zaledwie 2 złote. Wcześniej, prezes SMLW w Grajewie Stanisław Korycki domagał się zwiększenia częstotliwości opróżniania pojemników na śmieci segregowane z osiedli zabudowy wielorodzinnej. Wywołał tym samym dyskusję, podczas której usłyszał od radnych i prezesa PUK, że spółdzielnia powinna zaopatrzyć się w większą ilość pojemników.

2) Nie wiadomo co dzieje się z Centrum Integracji Społecznej, które zgodnie z uchwałą miało rozpocząć działalność 1 kwietnia. Nie do końca jest pewna lokalizacja nowej instytucji. Cała sprawa wyszła przy okazji debaty nad zmianami budżetowymi, w których zapisano 35 tys. na remont budynku w parku przy ul. Wojska Polskiego (z militariami). W byłej Izbie Pamięci Ziemi Grajewskiej spotykają się organizacje pozarządowe. Radna Elżbieta Antropik zapytała wczoraj burmistrza Adama Kiełczewskiego jakie organizacje korzystają z budynku. Burmistrz powiedział, że trzy, w tym Strzelcy, ale pozostałych nie pamięta. Na ratunek w odpowiedzi przyszedł pod koniec posiedzenia komisji prezes Lepszego Grajewa Ryszard Chiliński, który potwierdził, że LG spotyka się w tym miejscu. Dzisiaj burmistrz powiedział, że w budynku być może znajdzie siedzibę CIS, po czym sekretarz Ryszard Wolwark zaprzeczył i przypomniał, że na ten cel ma zostać przeznaczony budynek na ul. Targowej.

Więcej…

 

Kilka ważnych deklaracji i informacji padło na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu komisji miejskich:

1. Burmistrz Adam Kiełczewski przekazał radnym projekt uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych. W projekcie czytamy, że stawia się w stan likwidacji z dniem 31.03.2014 r. zakład budżetowy Miasta Grajewa - ZADM w Grajewie. Wszcząć z dniem 1 kwietnia 2014 r. postępowanie likwidacyjne. Termin zakończenia działalności ZADM wyznacza się na dzień 31 sierpnia 2014 r. Co ciekawe, do projektu wkradł się wiele mówiący błąd, bo w paragrafie 5 czytamy, że majątek ruchomy ZADM zostanie przekazany Urzędowi Miasta w Grajewie Ełku lub innym jednostkom organizacyjnym Miasta według ich uzasadnionych potrzeb lub zbyty w sposób zapewniający uzyskanie najwyższej ceny. O przeznaczeniu majątku zdecyduje Burmistrz Miasta Grajewo. Należności i zobowiązania miałoby przejąć miasto. Burmistrz poinformował, że dyrektor zakładu Edward Kupiec przechodzi na emeryturę. Adam Kiełczewski podtrzymał jednocześnie swoje stanowisko odnośnie przekazania zasobu komunalnego w ręce TBS w Grajewie.

Więcej…

 

Radni otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Wedle propozycji stawka opłaty za śmieci zbierane i odbierane w sposób selektywny miałaby wzrosnąć z 7 zł do 9 zł od jednego mieszkańca. Cenę za śmieci niesegregowane pozostawiono bez zmian (czyli 11 zł).

Mój komentarz: Nie zbaczajmy z dobrego kursu

Według sondażu CBOS z czerwca 2013 r. większość ankietowanych Polaków pozytywnie ocenia nową ustawę śmieciową i uważa, że mobilizuje ona do segregacji odpadów, co przyczynia się do lepszego recyklingu. Nowa ustawa o czystości w gminach to szansa na stworzenie ogólnopolskiego systemu segregacji odpadów.

Polacy mają produkować jak najmniej śmieci, jak najwięcej odzyskiwać surowców wtórnych. W jednym gminach cele te udaje się realizować  lepiej, w innych gorzej. Ceny za śmieci kształtują się w Polsce różnie. W Grajewie mamy "przyzwoite" stawki. Nie należą do najniższych w kraju, ale do najwyższych jest im bardzo daleko. Dla części domostw, w porównaniu do kosztów sprzed reformy, opłaty za śmieci spadły.

Więcej…

 

Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie skierowali do radnych miejskich pismo, w którym zarzucają burmistrzowi Grajewa Adamowi Kiełczewskiemu niedokładne zrelacjonowanie jego spotkania z załogą.

Jak czytamy w wyjaśnieniach z 28 lutego br. ze zdumieniem wysłuchaliśmy transmisji z 46 sesji Rady Miasta Grajewo, na której Pan Burmistrz oznajmił, że po zebraniu z pracownikami ZWiK większość załogi jest już przekonana do pomysłu przekształcenia zakładu w spółkę. Stanowisko pracowników bowiem w tej sprawie jest takie, jak przedstawione Radzie Miasta w poprzednim piśmie, czyli nie popieramy idei przekształcenia. Na zebraniu Burmistrz ogłosił, że jeśli załoga będzie przeciwna przekształceniu, to on tego pomysłu realizować nie będzie.

W dalszej części pisma, załoga wyraża swoje obawy w związku z planami przekształcenia zakładu w spółkę. I nie chodzi tylko o gwarancje zatrudnienia i pensje, ale także o podwyżki opłat za wodę i ścieki. Nasz sprzeciw jest zatem podyktowany nie wyłączną obawą o stałość pracy i płacy (mamy przecież dane słowo, że nikt pracy nie straci), ale również, a może przede wszystkim, obawą przed wzrostem kosztów utrzymania naszych rodzin - piszą do radnych.

Więcej…

 

Na środę zaplanowano wspólne posiedzenie komisji miejskich, a w czwartek odbędzie się 47. sesja Rady Miasta Grajewo. Wśród tematów:

- informacja Policji, Straży Pożarnej i Prokuratora Rejonowego w Grajewie na temat stanu bezpieczeństwa w mieście w 2013 roku;

- przyjęcie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2014 roku";

- zmiany w tzw. uchwałach śmieciowych (w tym podwyżka ceny za śmieci) - więcej informacji wkrótce;

- przyjęcie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Witolda Terleckiego w Grajewie przy ul. Piłsudskiego 30A;

- zmiana dotacji przedmiotowej dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych.

Radni otrzymali ponadto pisma w sprawie:

- planu budowy parkingu na terenie Zespołu Szkół Miejskich nr 3 z wjazdem od ul. Konstytucji 3 Maja, z którego mieliby korzystać pacjenci NZOZ "MEDICUS";

- pismo pracowników ZWiK w Grajewie dementujące słowa burmistrza Adama Kiełczewskiego wypowiedziane w trakcie ostatniej sesji Rady Miasta;

- rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego stwierdzające nieważność Miejskiego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Grajewo na lata 2014-2017.

 

W dniu dzisiejszym, w imieniu Zarządu Koła PO w Grajewie, wystosowałem do Burmistrza Grajewa Pana Adama Kiełczewskiego apel w sprawie zawieszenia współpracy z rosyjskim miastem partnerskim Gusiew. Treść apelu:

 

Apel do Burmistrza Grajewa

w sprawie zawieszenia współpracy z rosyjskim miastem partnerskim Gusiew

 

4 czerwca będziemy obchodzić 25. rocznicę pierwszych wolnych wyborów w naszym kraju. Wyborów, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności i wprowadziły nas na drogę demokracji, której efektem było m.in. wstąpienie do NATO i Unii Europejskiej.

W związku z nieuznawaną przez całą wspólnotę europejską, w tym Polskę, bezprawną aneksją Krymu, stanowiącego część niepodległej Ukrainy, a mając na względzie nadchodzącą rocznicę, apelujemy o zawieszenie współpracy Miasta Grajewo z rosyjskim miastem partnerskim Gusiew.

Polityka zagraniczna to wyłączna kompetencja rządu, ale jako samorząd możemy w ten sposób wyrazić swój sprzeciw wobec imperialnej polityki Rosji, według której, wbrew powszechnie przyjętym normom prawa międzynarodowego, rację ma ten, kto dysponuje większą ilością karabinów.

Społeczeństwo rosyjskie demonstruje swoje poparcie dla przyłączenia Krymu do Rosji. W różnych miastach Federacji Rosyjskiej odbyły się wiece poparcia dla aneksji Krymu. Uważamy, że nie powinniśmy pozostawać bierni wobec zaistniałych faktów. Trzeba bronić granic uznanych przez społeczność międzynarodową i nie godzić się z nieuzasadnionymi roszczeniami terytorialnymi.

Niech podjęta decyzja będzie symbolicznym wyrazem dezaprobaty władz samorządowych i mieszkańców Grajewa wobec naruszenia suwerenności, integralności terytorialnej i niepodległości naszego wschodniego sąsiada.

www.pograjewo.pl

 

Dwa lata temu, z rąk ówczesnego zastępcy burmistrza Grajewa, otrzymałem 14-stronnicowy dokument "Zarys promocji Miasta Grajewa". Było to związane z moim pytaniem o strategię promocyjną miasta.

Na jednej z sesji dociekałem czy miasto planuje przygotować spójną i długofalową strategię promocji Grajewa w formie dokumentu. Pytałem o cele promocji i pomysł na markę Grajewa i na sztandarową imprezę utożsamianą z naszym miastem.

W marcu 2013 r., w odpowiedzi na moje zapytanie, burmistrz Adam Kiełczewski napisał, że strategia promocyjna Miasta Grajewo jest opracowywana i zostanie przedstawiona radnym, a także opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Grajewo. Minął dokładnie rok. Strategii brak.

Tymczasem w Grajewie rzeczywistość skrzeczy. Wiele do życzenia pozostawia oznakowanie ulic. Tabliczki z nazwami ulic pordzewiały lub ich w ogóle nie ma. Brakuje w mieście tablic z kierunkami do Urzędu Miasta, Starostwa, szpitala i chociażby Grajewskiej Izby Historycznej i na cmentarz. Przystanki autobusowe wołają o pomstę do nieba, nie wspominając o dworcu autobusowym i kolejowym. A stan komunalnych śmietników niech zobrazuje zdjęcie obok (ul. Konopska).

Więcej…

 

W związku z ostatnim protestem na ulicach Grajewa i decyzją rządu w kwestii budowy drogi S61 postanowiłem zapytać parlamentarzystów z Podlasia i Mazur o ich działania na rzecz powstania Via Baltici i Rail Baltici. Na moje pytania odpowiadali poseł Bożena Kamińska z Suwałk i Andrzej Orzechowski z Ełku. Oboje od dłuższego czasu wspólnie zabiegają o realizację obu ważnych dla regionu inwestycji.

WYWIAD

Adam Jankowski: W ubiegły piątek, w Grajewie, kilkadziesiąt osób przeszło głównymi ulicami miasta w marszu protestacyjnym, domagając się budowy obwodnicy miasta. 4 marca Rada Ministrów podjęła uchwałę, w której do listy inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 wpisano budowę drogi S8 od obwodnicy Wyszkowa do Zambrowa oraz budowę S61 na odcinku obwodnica Augustowa – granica państwa. Jakie znaczenie ma ta uchwała dla grajewian?

Andrzej Orzechowski: Uchwała ma istotne znaczenie. Plan budowy dróg na lata 2015-2020 jest w przygotowaniu, ale już w dokumencie implementacyjnym budowa drogi S61 jest uwzględniona w całości. Z załącznika wynika, że pierwszy etap budowy (od obwodnicy Augustowa do granicy państwa) rozpocznie się w 2015 roku, a skończy w 2017 r. To oznacza, że pozostałe odcinki drogi S61 na trasie Ostrów Mazowiecka – Augustów, będą realizowane, choć w późniejszych terminach.  Droga do Szczuczyna ma już decyzję środowiskową. Spodziewamy się, że decyzja środowiskowa dla odcinka Szczuczyn – obwodnica Augustowa będzie wydana do końca tego roku, co oznacza, że od strony technicznej inwestycja będzie możliwa do realizacji w latach 2016-2017. Dla Grajewa znaczy to tyle że, za kilka lat tranzyt ominie miasto.

Więcej…

 

Wiadomo kto i za ile wykona dokumentację techniczną oświetlenia ulicznego na ul. Lawendowej. Na początku marca br. Urząd Miasta Grajewo poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dokonano wybory firmy JK Complex s.c. z Białegostoku, która wykona to zadanie za 4,2 tys. zł. Najdroższa oferta wyniosła 12,3 tys. zł. W budżecie miasta rada przeznaczyła na ten cel 15 tys. zł. Termin wykonania zamówienia: nie później niż do 30 czerwca 2014 r.

Na wykonanie oświetlenia zarezerwowano w budżecie miasta w tym roku 100 tys. zł. Mam nadzieję, że dokumentacja zostanie wykonana szybciej, latem zostanie ogłoszony przetarg i jeszcze przed 1 września mieszkańcy ulicy Lawendowej odczują poprawę bezpieczeństwa.

 

5 marca na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w zakładce "Aktualne zamówienia publiczne" ukazało się ogłoszenie "opracowania dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na Osiedlu Południe w Grajewie".

Zamawiającym jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Grajewie.

Wedle specyfikacji, zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, trzypiętrowego, zawierającego trzy klatki schodowe, podzielonego na 36 lokali mieszkalnych – 32 lokale po minimum 44 metry kwadratowe powierzchni użytkowej oraz 4 lokale o powierzchni użytkowej minimum 53 metry kwadratowe.

Budynek zostanie zlokalizowany na działkach budowlanych o numerach geodezyjnych: 2056/4, 2057/1 (w pobliżu istniejących budynków TBS) na osiedlu Południe.

Zwycięzca zamówienia będzie miał 90 dni od podpisania umowy na przedłożenie projektu.

fot. www.mapy.geoportal.gov.pl

 

Czy samorządy powiatu grajewskiego efektywnie wykorzystały fundusze unijne? Jakie będą priorytety ich wydatkowania w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020? Co dalej z grajewskim dworcem kolejowym i obwodnicami Rajgrodu, Szczuczyna i Grajewa?

Na te i inne pytania odpowiadali goście konferencji samorządowej w ramach Podlaskiego Forum Samorządowego Platformy Obywatelskiej, która miała miejsce w czwartek w Grajewskiej Izbie Historycznej.

Wśród prelegentów byli poseł Barbara Kudrycka, wojewoda podlaski Maciej Żywno, marszałek województwa podlaskiego Jarosław Dworzański i członek zarządu województwa Jacek Piorunek. Swoją obecnością na konferencji zaszczycili samorządowcy ze wszystkich gmin powiatu, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Grajewa i okolic.

Na początku przewodniczący PO w powiecie Stanisław Adam Doliwa przedstawił najważniejsze projekty zrealizowane w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w powiecie grajewskim. Ogólnie zrealizowano 228 projektów na łączną wartość 634 mln zł, przy czym dofinansowanie z UE wyniosło 281 mln zł.

Więcej…

 

W piątek w Grajewie odbędzie się kolejny protest w sprawie budowy obwodnicy Grajewa. Mieszkańcy powinni uzbroić się w cierpliwość i korzystać z objazdów. Generalnie jestem zwolennikiem działań, które bezpośrednio oddziałują na urzędników i polityków, a nie na mieszkańców i Bogu ducha winnych przejezdnych. Niemniej pozytywnie oceniam zaangażowanie Społecznego Komitetu Wspierania Budowy Obwodnicy Grajewa. Jednak patrząc na problem realnie stawiam tezę, że w perspektywie 15 lat nikt nie podejmie decyzji o budowie obwodnicy Grajewa.

Jak już wcześniej informowałem na swojej stronie, budowa Via Balticy przez Łomżę, Szczuczynie, Ełk i Suwałki staje się coraz bardziej realna. Cała trasa ma powstać do 2020 roku i być finansowana z różnych źródeł. Via Baltica będzie naturalną obwodnicą miasta. Wczoraj Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015”.

Więcej…

 

Jak rozwiązać kwestię, niechcianego przez załogę firmy, przekształcenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w spółkę prawa handlowego, a Zakład Administracji Domów Mieszkalnych zlikwidować i włączyć w struktury TBS? Powołać specjalne komisje złożone z radnych - taką propozycję wysunął na ostatniej sesji Rady Miasta Grajewo burmistrz Adam Kiełczewski.

Najpierw zaproponował komisję (grupę roboczą) do zajęcia się problemem ZADM. Poprosił nawet przewodniczącego rady Grzegorza Curyło o wyznaczenie radnych, którzy weszliby w skład takiego ciała. Potem dodał, że chciał by taką komisję zainteresować tematem przekształcenia ZWiK. W odpowiedzi przewodniczący powiedział, że rzecz jest na tyle merytorycznie ukierunkowana, że trudno oczekiwać, aby komisja składająca się z samych radnych mogła to w sposób fachowy rozstrzygnąć i przygotowywać odpowiednie materiały i, że on sam nie ma kompetencji do wyznaczania radnych do pracy w ramach jakiegowiek pozastatutowego organu. Burmistrz następnie dodał, że w skład komisji wejdą również inne osoby, spoza rady.

Więcej…

 

Od wczoraj na witrynie internetowej Urzędu Miasta Grajewo możemy znaleźć kartę do głosowania na propozycje w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014. Na karcie znajduje się 15 pozycji i jak czytamy na stronie, na prośbę i za zgodą autora, projekt numer 15 „Dofinansowanie budowy parkingu przy kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie” został wycofany. W związku z tym zostaje wyłączony z procesu głosowania do budżetu obywatelskiego.

Mój komentarz: Dla każdego coś miłego

Ciekawie zapowiada się to głosowanie, bo dopisali wnioskodawcy. Na karcie do głosowania znajdziemy pozycje dotyczące poprawy infrastruktury technicznej naszych ulic i bezpieczeństwa, ale także propozycje edukacyjne, rekreacyjne, kulturalne i poszerzające dostęp do informacji publicznej. Tym samym idea Budżetu Obywatelskiego staje się ciałem, bo poszczególne propozycje wyrażają potrzeby mniejszych społeczności. Wygra jedna lub dwie propozycje (w zależności od kosztów projektów), ale pozostałe powinny być brane pod uwagę przy realizacji kolejnych rocznych budżetów miasta.

Więcej…

 

 

Tematy poruszone podczas wtorkowej sesji:

- Dyrektor MOPS, po burzliwej dyskusji na piątkowym posiedzeniu komisji miejskich, przywrócił opiekunkę do pracy w Klubie Seniora. Seniorzy wycofali skargę.

- Burmistrz odbył spotkanie z przedstawicielami firmy realizującej oszczędności na oświetleniu ulicznym. Testowi ma zostać poddana jedna z grajewskich ulic. Jeśli testy zakończą się powodzeniem, a miasto zechce wdrożyć nowy system, opłaty za oświetlenie uliczne mogą zmniejszyć się nawet o 30 proc.

- Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna negatywnie odniosła się do budowy farmy wiatrowej w granicach Grajewa. Burmistrz jest pesymistycznie nastawiony do tej inwestycji. Wkrótce możemy spodziewać się uchwały ws. odstąpienia od zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Grajewo.

- Została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła z PEC-u. Mieszkańców czeka ok. 7-procentowa podwyżka.

Więcej…

 

Dzisiejsza sesja Rady Miasta obfitowała w wiele ważnych tematów. Wśród nich było przekształcenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w spółkę i plan likwidacji Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych oraz przejęcie jego zadań przez grajewskie TBS-y.

Burmistrz Adam Kiełczewski poruszył dodatkowo inny, bardzo wrażliwy temat. Zapytał radnych co sądzą o wniosku księdza proboszcza Stanisława Łatwajtysa dotyczącym dofinansowania budowy parkingu przed kościołem MBNP przy ul. Wojska Polskiego. Zwrócił się do radnych z pytaniem czy wniosek powinien być dopuszczony do głosowania skoro inwestycja nie będzie realizowana na miejskim gruncie.

Tydzień temu Urząd Miasta opublikował listę pozytywnie zweryfikowanych wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok. Jednym z nich był wniosek o dofinansowanie budowy parkingu. Teren pod parking jest własnością parafii, a § 1 ustęp 6 załącznika do uchwały budżetu obywatelskiego stanowi, że w przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić mienie Miasta Grajewo nieobciążone na rzecz osób trzecich oraz być zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Grajewo. Dla radnych sprawa jest oczywista, dlatego przewodniczący Grzegorz Curyło stwierdził, że radni nie są kompetentni do podejmowania jakiejkolwiek decyzji w tej sprawie, a za całą procedurę odpowiada Urząd Miasta.

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

25 II 2014 r.

(video)

 

Na skróty:

- minuta ciszy ku pamięci ofiar w Kijowie - część 1 - od min. 1
- przyznanie stypendiów sportowych - część 1 - od min. 2
- wycofanie skargi seniorów na dyrektora MOPS - część 1 - od min. 10
- pytania i interpelacje radnych - część 2 - od min. 3
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 2 - od min. 15 (pytanie o modernizację oświetlenia - od min. 23)
- sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego - część 2 - od min. 27
- podjęcie uchwał - część 3 - od min. 2
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 3 - od min. 15
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje
część 3 - od min. 21 - odwołanie od rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody ws. ZADM (dyskusja o likwidacji ZADM i połączeniu z TBS, propozycja powołania specjalnej komisji),
część 3 - od min. 43 - darmowe bilety w MDK
część 4 - likwidacja Biblioteki Pedagogicznej, dotacja dla MDK (wniosek na projektor cyfrowy), harmonogram audytów, inwestorzy zewnętrzni, cofnięcie dotacji przekazanej SP nr 2, karta do głosowania BO2014, fuzja ZADM i TBS (ewentualne zwolnienia w ZADM), studium - wiatraki, problemy kupców na targowicy miejskiej, klimatyzacja w MDK, kocioł w PEC, podwyżka ceny ciepła, legalność zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi przez ZADM, przetarg na pozyskiwanie energii odnawialnej, zaległości byłego poborcy opłaty targowej, oddział żłobkowy, przekształcenie ZWiK
- wolne wnioski - część 5 - od min. 3
projektor cyfrowy - ciąg dalszy dyskusji, Budżet Obywatelski - parking przy kościele MBNP, próba powołania komisji roboczej ds. ZADM i ZWiK

Porządek obrad

 

Posłowie Andrzej Orzechowski i Bożena Kamińska oraz senator Marek Konopka otrzymali z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zapewnienie, że budowa międzynarodowej trasy Via Baltica zostanie zrealizowana w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, a więc do roku 2020 - informuje ełckie biuro poselskie Andrzeja Orzechowskiego na swojej witrynie. Taką informację parlamentarzyści z Mazur i Podlasia przekazali podczas wspólnej konferencji 17 lutego.

Realizacja inwestycji odbędzie się w dwóch etapach: pierwszy, finansowany ze środków funduszu „Łącząc Europę”, to budowa obwodnicy Suwałk i drogi do Budziska. Drugi etap będzie polegać na budowie drogi od obwodnicy Augustowa, która już w tym roku zostanie ukończona, aż do Ostrowi Mazowieckiej. Budowa odcinka z Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna jest na etapie przygotowania materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej (DOŚ). Realizację tej inwestycji przewidziano na lata 2017-2019.

Podczas konferencji poruszono również kwestię szlaku wodnego łączącego Wielkie Jeziora Mazurskie z Kanałem Augustowskim. Parlamentarzyści poinformowali o budowie tzw. „pętli mazurskiej”. Więcej na www.andrzejorzechowski.pl.

 

Ponad dwie godziny radni rozpatrywali skargę 35 członków Klubu Seniora wniesioną na działania Dyrektora MOPS w Grajewie.

Seniorzy zarzucili w niej złą organizację pracy i chaos w klubie na skutek oddelegowania do innej pracy wieloletniego pracownika jednostki oraz nieodpowiedni wybór firmy dostarczającej obiady. Kwestia obiadów została już załatwiona i zgromadzeni na wspólnym posiedzeniu komisji miejskich seniorzy (około 20 osób) przyznali, że posiłki są już wystarczającej jakości.

Wyjątkowo dramatyczny przebieg miała dyskusja nad roszadami personalnymi w Klubie Seniora. Decyzji dyrektor MOPS bronił wyłącznie burmistrz Adam Kiełczewski. Murem za swoją opiekunką stanęli seniorzy, a wraz z nimi wszyscy wypowiadający się radni. - Uderzył pan burmistrz w nas, w seniorów. Co jest dobre w tym mieście, to pan niszczy. Na zemście nic pan nie zbuduje - takie słowa padły z ust jednej ze starszych pań. Zgromadzeni na komisji seniorzy zauważyli, że przychodzą w tej sprawie do Urzędu Miasta już drugi raz. W 2012 r., gdy ówczesna kierowniczka ośrodka została zdegradowana na stanowisko opiekuna, otrzymali od burmistrza obietnicę, że nie dojdzie już do żadnych zmian personalnych w klubie. Jedna z radnych zarzuciła burmistrzowi kłamstwo, inna zapytała dlaczego nie dotrzymuje danego starszym ludziom słowa.

Więcej…

 

Jutro w Urzędzie Miasta odbędzie się wspólne posiedzenie komisji miejskich. Wśród poruszonych tematów będzie:

- rozpatrzenie skargi wniesionej na działania Dyrektora MOPS w Grajewie - grupa 35 członków grajewskiego Klubu Seniora skarży dyrektor MOPS w związku z oddelegowaniem pracownika klubu do pracy w terenie jako opiekunki w środowisku. Seniorzy wyrażają oburzenie wobec zmian kadrowych i zarzucają dyrekcji działania na szkodę klubu;

- analiza finansowa realizacji uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi - wynika z niej, że w budżecie miasta na 2013 rok zaplanowano po stronie wydatków i dochodów 1 mln zł (miasto nie może zarabiać na śmieciach). Wykonanie dochodów na ostatni dzień rok 2013 wynosiło 780 tys. zł. Poniesione w ubiegłym roku wydatki to ok. 779 tys. zł.;

- zmiany w budżecie - zwiększenie wydatków na płace w Urzędzie Miasta (zwiększenie o 2 etaty – 1 w Wydziale Gospodarki Komunalnej i 1 w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Środków); zwiększenie planu wydatków przedszkoli o kwotę 64 914 zł w związku z 5 % podwyżką wynagrodzeń dla pracowników obsługi oraz 3 % dla pracowników administracji następujących przedszkoli;

- prezentacja koncepcji budowy farmy wiatrowej przez przedstawicieli firmy „Contino-Alfa”.

 

Jest pierwsza reakcja dyrekcji ZADM i burmistrza na zarządzenie nadzorcze, którym Wojewoda Podlaski jednoznacznie stwierdził, że Zakład Administracji Domów Mieszkalnych niezgodnie z prawem zarządza wspólnotami mieszkaniowymi (artykuł z 4 lutego ZADM pogrążony).

11 lutego dyrektor ZADM Edward Kupiec, w piśmie do Burmistrza Miasta Grajewo, zawnioskował o złożenie odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku od rozstrzygnięcia wojewody. Termin do złożenia odwołania upływa 23 lutego.

W piśmie burmistrza Adama Kiełczewskiego do Przewodniczącego Rady Miasta czytamy: (...) wnioskuję o nie korzystanie z możliwości zaskarżenia. Mając na uwadze trudną sytuację Zakładu ADM Burmistrz Miasta podejmie działania prowadzące do w miarę szybkiego rozwiązania wynikłej sytuacji i na najbliższych posiedzeniach komisji rady miasta postara się szczegółowo przedstawić i omówić temat likwidacji zakładu i możliwości zarządzania i administrowania zasobami ZADM przez nową spółkę powstałą z fuzji TBS Sp. z o.o. i ZADM.

 

Urząd Miasta Grajewo zamieścił dzisiaj zadania, na które będą mogli głosować mieszkańcy Grajewa w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego.

Głosowanie odbędzie się w dniach od 1 do 14 marca 2014 roku przy pomocy karty do głosowania dostępnej w Internecie i urzędzie.

Szczegółowa lista wniosków pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych znajduje się TUTAJ.

Lista propozycji pozytywnie zweryfikowanych:

Budowa parkingu na os. Południe
Budowa placu zabaw w Parku miejskim przy ul. Strażackiej.
Instalacja kolektorów solarnych na bloku nr 7 na os. Broniewskiego
Budowa nawierzchni jezdni, chodników i odwodnienie w ulicy Kolektorowej w Grajewie
Budowa parkingu na ul. Sportowej (wzdłuż Stadionu Miejskiego)
Budowa spinki wodociągowej między ul. Partyzantów i ul. Braci Świackich
„Wiem jak głosuje mój radny” - personalizacja głosowań radnych Rady Miasta Grajewo
Budowa oświetlenia ul. Ks. J. Popiełuszki - odcinek od ul. Kilińskiego do ul. Strażackiej
Rozbudowa bazy dydaktycznej i infrastrukturalnej ZSM nr 1 w Grajewie w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu
Wyposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych ZSM nr 1 w Grajewie w pomoce dydaktyczne umożliwiające uczniom samodzielne przeprowadzanie doświadczeń i poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
Organizacja koncertu hip - hop
Murale tematyczne (dwie lokalizacje)
Dofinansowanie budowy parkingu przy kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie
Rozwój Wietnamskich Sztuk Walki (Viet Vo Dao) na terenie miasta Grajewo, stworzenie kadry zawodniczej startującej w Mistrzostwach Polski i Europy
Budowa boiska do gry w piłkę siatkową
Modernizacja alejek oraz wymiana ławek w Parku miejskim przy ul. Strażackiej

 

Radni otrzymali w piątek 3 dokumenty dotyczące przekształcenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w spółkę.

Jeden z nich to Aspekty finansowe z września 2012 r. wraz z suplementem z października 2012 r. oraz Opinia prawna w sprawie wybranych zagadnień podatkowych dotyczących przekształcenia ZWiK w Grajewie w spółkę prawa handlowego z maja 2013 r. Radni mają tydzień na zapoznanie się z nimi, bo wszystko wskazuje na to, że w przyszły piątek na wspólnym posiedzeniu komisji miejskich będą opiniować uchwałę przekształceniową.

Tymczasem do Biura Rady Miasta wpłynęła lista 35 podpisów pracowników zakładu będących przeciw przekształceniu. Przeciwko spółce jest także Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy ZWiK, która wyraziła poparcie dla załogi.

Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że sytuacja w ZWiK jest bardzo napięta, zwłaszcza między burmistrzem Adamem Kiełczewskim a dyrektorem zakładu Grzegorzem Purwinem. Z kilku źródeł dowiedziałem się, że dzień przed zebraniem, doszło w gabinecie dyrektora do ostrej wymiany zdań. Dyskusja miała być tak głośna, że słyszała ją część załogi. Natomiast podczas samego spotkania padła jasna deklaracja, że w razie powstania spółki ceny wody i ścieków będą musiały wzrosnąć.

 

Jutro w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji odbędzie się kolejne spotkanie burmistrza Grajewa Adama Kiełczewskiego z pracownikami. Wizyta burmistrza związana jest planami przekształcenia ZWiK w spółkę prawa handlowego.

Przypomnijmy, że w lipcu ubiegłego roku Rada Miasta jednym głosem przewagi, zdecydowała o wszczęciu postępowania zmierzającego do przekształcenia zakładu budżetowego poprzez jego likwidację w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dotychczas, oprócz harmonogramu działania, radni nie otrzymali żadnych dodatkowych informacji na temat realizacji lipcowej uchwały intencyjnej.

W artykule z lipca Byłem przeciw uchwale intencyjnej ws. ZWiK, bo... pisałem, że do kontrolowania spółki będzie uprawniona wyłącznie powołana przez burmistrza rada nadzorcza, a nie rada miasta. Jeśli chodzi o ustalanie cen to przypomniałem, że rada gminy podejmuje decyzję o zatwierdzeniu bądź odmowie zatwierdzenia jedynie na podstawie kryterium zgodności z prawem przedłożonego wniosku. W swojej decyzji nie może kierować się przesłankami ekonomicznymi. Radni mogą przegłosować niezatwierdzenie nowej taryfy, ale w razie stwierdzenia przez wojewodę nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, taryfy zweryfikowane przez burmistrza i tak wchodzą w życie. Pytałem czy potrzeby inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji są aż tak duże, że miasto nie jest w stanie samo ich zaspokoić? Jaki będzie potencjał firmy skoro jej zadaniem jest przede wszystkim dostarczanie wody i odbieranie ścieków z terenu Grajewa? Czy rynek jest dostatecznie duży, by spółka się utrzymała? Czy cała sieć miejska wejdzie w skład majątku trwałego nowej spółki? Czy kadra zarządzająca będzie w stanie wykorzystać pojawiające się nowe możliwości? Jakie będą koszty administracyjne związane z powołaniem rady nadzorczej i zarządu? Kto znajdzie się w organach spółki?

Więcej…

 

W sierpniu ubiegłego roku, na prośbę mieszkańca ulic Konopskiej (za kapliczką), zainterweniowałem w sprawie uschłego drzewa. Suche konary mogły spaść na linie elektryczne biegnące po drugiej stronie tej wąskiej uliczki. Drzewo znajdowało się w pasie przydrożnym, zatem jego właścicielem było miasto.

Bardzo długo zajęło miastu przystąpienie do wycinki drzewa. O ile oględziny drzewa i pozwolenie uzyskano szybko, to sama wycinka zajęła kilka miesięcy. To wszystko z powodu przedłużającej się procedury zamówienia publicznego na mechaniczną wycinkę drzew rosnących na terenach będących własnością miasta Grajewo wraz ze zbyciem drewna pozyskanego z wycinki. Rozpoznanie cenowe wykonano 5 listopada 2013 r. Zamówienie otrzymała firma z Moniek, która nie zrealizowała zadania. W grudniu Urząd wyciął drzewo "własnymi siłami".

fot. Drzewo przed i po wycince.

 

W grudniu ubiegłego roku poprosiłem Urząd Miasta o uprzątnięcie zalegających konarów drzew z pobocza ul. Sportowej oraz resztki starego ogrodzenia posesji przyległej do ulicy. Taka sytuacja ma już miejsce od niemal roku.

W pisemnej odpowiedzi zastępcy burmistrza Zygmunta Kruszyńskiego z 30 grudnia 2013 r. czytamy, że konary zostaną uprzątnięte wiosną 2014 roku po wyłonieniu wykonawcy na realizację zamówienie - pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Grajewo w 2014 roku, natomiast ogrodzenie zostanie usunięte w trakcie budowy nawierzchni na ul. Sportowej - również w 2014 roku.

Już za kilka miesięcy mieszkańcy ulicy Sportowej będą cieszyć się z nowej nawierzchni. Nie zmienia to jednak faktu, że konar drzewa i stare ogrodzenie powinny zniknąć z pobocza ulicy już dawno.

 

22 stycznia Wojewoda Podlaski wydał zarządzenie nadzorcze, w którym uchylił § 1 uchwały Rady Miasta Grajewo z 30 grudnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Zakładu Administracjo Domów Mieszkalnych. Oznacza to, że ZADM aktualnie niezgodnie z prawem zarządza wspólnotami mieszkaniowymi.

Wojewoda w zarządzeniu zaznacza, że Rada Miasta jako organ stanowiący powinna działać tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w jego granicach, stąd też niedopuszczalnym jest podejmowanie przez Radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem.

Przypomnijmy, że wraz ze zmianą ustawy o finansach publicznych w 2009 roku, uległy zmianie przepisy dotyczące funkcjonowania samorządowych zakładów budżetowych (w tym ZADM w Grajewie). Jedynie budynki w 100% stanowiące własność gminy mogą być zarządzane przez spółki gminne czy zakłady budżetowe.

Więcej…

 

Miejski Dom Kultury w oficjalnym komunikacie wyjaśnił, że dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100 tys. zł. przeznaczona będzie na przystosowanie sceny do montażu platformy schodowej oraz wyposażenie pomieszczenia projektorni kinowej w sprzęt cyfrowy.

Jak łatwo się domyślić, bez wkładu własnego z budżetu miasta nie będzie możliwa realizacja tego przedsięwzięcia. W związku z tym MDK informuje, że "w sytuacji zmniejszonego dofinansowania z MKiDN, zwiększenie wkładu własnego jest możliwe dzięki dotacji celowej na to działanie przyznanej przez Pana Burmistrza i Radnych Rady Miasta Grajewo".

30 grudnia 2013 r. na swoim blogu napisałem: Pierwszy raz od kilkunastu miesięcy klub radnych Służba Miastu pokazał kto ma większość w radzie. Znaczną przewagą głosów, wbrew stanowisku burmistrza Adama Kiełczewskiego, radni przesunęli 250 tys. zł z budowy nawierzchni w ul. Elektrycznej na zakup projektora cyfrowego do grajewskiego kina.

Więcej…

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki pierwszego naboru w ramach tzw. programów ministerialnych 2014. Na ten moment wiadomo, które instytucje z regionu dostały pieniądze na inicjatywy m.in. z zakresu infrastruktury kultury, kultury ludowej, teatru, sztuk wizualnych, kolekcji sztuki współczesnej i ochrony zabytków.

Wedle tabeli (dostępna TUTAJ) Miejski Dom Kultury w Grajewie otrzymał 100 tys. zł na przebudowę proscenium i sali widowiskowej wraz z zakupem wyposażenia. Szczerze powiedziawszy pierwszy raz słyszę o takim wniosku MDK, ale dyrektor tej instytucji Danuta Klimowicz lubi zaskakiwać. Należy cieszyć się z dotacji i liczyć na podobny sukces w kwestii projektora cyfrowego dla kina.

Z terenu naszego powiatu dofinansowanie w wysokości 250 tys. zł otrzymała również parafia w Wąsoszu. Pieniądze posłużą zakończeniu prac przy elewacji kościoła i konserwacji zabytkowej dzwonnicy z XIX w.

 

Otrzymałem pozytywną odpowiedź Starosty Grajewskiego na mój wniosek w sprawie obniżenia krawężników na przejściu dla pieszych na ul. Konopskiej (w obrębie skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Kolejowej, Szkolnej i Konopskiej).

W pierwszej połowie stycznia obniżone zostały krawężniki po jednej stronie ulicy. Pozostałe prace zostaną wykonane niezwłocznie, jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Czekam na odpowiedź białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na wniosek w sprawie obniżenia krawężników na przejściu dla pieszych na ul. Piłsudskiego (obok Stadionu Miejskiego).

 

Kupcy z nowej Targowicy Miejskiej w Grajewie mają spory orzech do zgryzienia. Jeszcze większy może mieć Urząd Miasta.

Państwowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą rozbiórkę samowolnie postawionych kontenerów handlowych na grajewskiej targowicy. Decyzję zaadresowano do Urzędu Miasta, bo to miasto jest właścicielem placu. Jak wyjaśniał na piątkowej komisji Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Bogdan Wojsławowicz, burmistrz odwołał się od tej decyzji do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ponieważ zdaniem Urzędu to nie miasto powinno być adresatem decyzji. W opinii urzędu miasto nie jest ani właścicielem kontenerów, ani inwestorem. Niemniej burmistrz jest stroną postępowania, bo na jego gruncie znajdują się budki.

Wedle wyjaśnień naczelnika, w umowach dzierżawy handlowców z miastem był zapis zezwalający na ustawienie kontenerów, ale warunkiem było to, aby kontenery nie były objęte procedurą budowlaną. Obecnie toczy się postępowanie w wojewódzkim inspektoracie. Podtrzymanie decyzji powiatowego inspektora poniesie za sobą straty finansowe dla kupców oraz dezorganizację ich pracy.

Więcej…

 

Co kilka dni na grajewskich portalach odżywa dyskusja na temat farm wiatrowych na terenie Grajewa. Już wkrótce Rada Miasta pochyli się nad projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Grajewo wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Projekt zakłada lokalizację 3 wiatraków wzdłuż południowej granicy miasta. Poniżej znajduje się projekt zmiany studium z uwzględnieniem terenów lokalizacji turbin wiatrowych. Projekt obejmuje teren położony w rejonie ulic: Józefa Piłsudskiego, Braci Świackich i granic administracyjnych Grajewa.

Plik dostępny w lepszej jakości po kliknięciu obrazka.

 

To była jedna z najkrótszych zwyczajnych sesji Rady Miasta Grajewo. Niemniej w piątek padły ważne pytania i odpowiedzi, a radni podjęli kilka kluczowych uchwał:

- Na początku lutego mamy dowiedzieć się czy Miejski Dom Kultury otrzyma dotację na zakup projektora cyfrowego do wyświetlaia filmów.

- Dotychczas wydano 467 Kart Dużej Rodziny dla 89 rodzin. Żadne prywatne podmioty nie biorą udziału w programie wsparcia rodzin wielodzietnych.

- Wbrew pierwotnym planom, oddział żłobkowy nie będzie zlokalizowany w budynku po byłym przedszkolu "za Panoramą". Miasto prowadzi rozmowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na temat innej lokalizacji. W nowej lokalizacji miałyby powstać dwa, a nie jeden oddział żłobkowy.

Więcej…

 

Na grudniowej sesji Rady Miasta Grajewo radna Henryka Jagielska zapytała dlaczego nie została zaproszona na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miast i Gmin "Rzeka historii".

Radna jest członkiem zebrania jako przedstawiciel naszej rady. W ramach odpowiedzi burmistrz zapewnił, że "było to głównie spotkanie organizacyjne. Żadnych uchwał nie podejmowaliśmy. W ostatniej chwili dowiedziałem się o spotkaniu i dlatego pani nie poinformowałem".

Poprosiłem zatem o informację na temat wniosków złożonych i planowanych do złożenia w ramach "Rzeki historii". Pisemną informację mieli otrzymać wszyscy radni. Po miesiącu otrzymałem protokół z posiedzenia walnego zebrania członków z 13 grudnia 2013 r.

Burmistrz minął się z prawdą odpowiadając na pytanie radnej Jagielskiej. Z protokołu zebrania wynika, że podjęto 2 ważne uchwały: w sprawie budżetu Stowarzyszenia na 2014 rok i zmiany budżetu Stowarzyszenia na 2013 rok, a także przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2013. Dodatkowo omówiono kierunki rozwoju stowarzyszenia w nowym okresie finansowania 2014-2020. Cały protokół z załącznikami dostępny TUTAJ.

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

24 I 2014 r.

(video)

 

Na skróty:

- pytania i interpelacje radnych - część 1 - od min. 5
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 1 - od min. 17
- podjęcie uchwał - część 1 - od min. 24
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 2 - od min. 1
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje - część 2 - od min. 4
problem kontenerów na Targowisku Miejskim, darmowe bilety w MDK, lokalizacja żłobka, opiekun w Domu Seniora, projektor cyfrowy w kinie, asystent rodzinny, uwagi do studium (wiatraki), nielegalne podłączenia do kanalizacji, kolejność inwestycji,"schetynówki", Karta Dużej Rodziny, nauczyciele na urlopach zdrowotnych, dodatek energetyczny,
- wolne wnioski - część 2 - od min. 52 (nadzór wojewody - ZADM)

Porządek obrad

 

Już w piątek kolejna sesja Rady Miasta Grajewo. Wśród tematów, którymi zajmą się radni będą:

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Grajewa oraz wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Projekt został przygotowany przez radną Martę Gutowską, a swoje podpisy pod nim złożyli Agnieszka Siwik-Karwowska, Krzysztof Purzeczko, Waldemar Wieczorek i ja. Projekt zakłada zmianę Statutu Miasta Grajewo tak, aby z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę mogli występować mieszkańcy miasta wpisani do stałego rejestru wyborców, w liczbie nie mniejszej niż 150 osób. Uwagi natury formalno-prawnej zgłosił do projektu prawnik Urzędu Miasta.

2) Nowa uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis.

Wcześniejsza uchwała w tej samej sprawie skończyła swój żywot. Zgodnie z nową uchwałą "zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, jak również budowle lub ich części wybudowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące własnością przedsiębiorcy, których budowa została zakończona albo rozpoczęto ich użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem (nowe inwestycje) - po 01.01.2013 r.".

Więcej…

 

Po wielu miesiącach próśb poseł Julia Pitera otrzymała płytę z niekompletnymi nagraniami z obrad XXXI Sesji Rady Miasta Grajewo z grudnia 2012 roku.

W ramach interwencji poselskiej od marca ubiegłego roku prosiła Burmistrza Grajewa Adama Kiełczewskiego o przekazanie kopii pliku pierwotnego z 28 grudnia 2012 r., tj. pliku wideo sprzed wersji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej (z nagranymi przerwami, momentem przed  rozpoczęciem i po zakończeniu obrad). W przesyłce datowanej na 23 grudnia 2013 r. znajduje się płytka DVD a nie niej... pięć plików wideo po obróbce, czyli w wersji zamieszczonej w Internecie.

Dla mnie sprawa jest oczywista. W nagraniach z XXXI Sesji Rady Miasta dokonano ingerencji polegającej na ucięciu ostatniego punktu porządku obrad. Najpierw nie pokazano radnym komputera z nagraniem, a potem unikano odpowiedzi na pisma poseł Pitery. To nie koniec afery, bo o ile plik można skutecznie gdzieś schować, o tyle dysku i komputera nie da się niezauważenie pozbyć...

 

W ubiegłym tygodniu skierowałem do Starostwa Powiatowego w Grajewie i białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wnioski w sprawie obniżenia krawężników na przejściach dla pieszych na ul. Konopskiej i Piłsudskiego.

Chodzi o przejście na ul. Konopskiej w obrębie skrzyżowania przy torach oraz przejście przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Sportowa i Boczna. Od lat wysokie krawężniki na obu przejściach są dużym utrudnieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych, osób prowadzących wózek dziecięcy i rowerzystów przeprowadzających przez przejście swoje rowery.

To kolejne wnioski w podobnej sprawie. Wcześniej krawężniki zostały obniżone na ul. Kolejowej (naprzeciwko sądu) oraz ul. Konopskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Sadową).

 

Z końcem grudnia minął rok od afery uciętych nagrań z obrad XXXI Sesji Rady Miasta Grajewo. W styczniowej informacji Urzędu Miasta dla radnych w sprawie załatwiania skarg i wniosków wpływających do Burmistrza i Rady w 2013 roku czytamy, że moja skarga została "dokładnie przeanalizowana".

Każdy śledzący sprawę wie, że wiele pytań nie znalazło odpowiedzi. Radni nie zobaczyli pliku pierwotnego nagrania (bez obróbki). Komisja Rewizyjna też nie miała ochoty zająć się problemem. O nagranie od marca 2013 roku starała się poseł Julia Pitera. W końcu w grudniu do jej biura wpłynęła płyta z nagraniem. Na dniach mam pomóc przy sprawdzeniu czy na nośniku znajduje się plik pierwotny czy już ten zamieszczony w Internecie.

Sprawa jest rozwojowa, bo 2 tygodnie temu z anonimowego źródła otrzymałem informację, że komputer, na którym dokonano nagrania został rzekomo zutylizowany na polecenie Adama Kiełczewskiego. Spytałem o to burmistrza podczas sesji, który najpierw odniósł się ogólnie do afery uciętych nagrań, a  dopiero po moim przypomnieniu odpowiedział w temacie komputerów. "Komputer jest użytkowany" - stwierdził burmistrz a sekretarz miasta Ryszard Wolwark potwierdził.

Postanowiłem przebadać sprawę dokładniej i w ramach wniosku o udostępnienie informacji publicznej dowiedzieć się co dzieje się z komputerami przenośnymi w Urzędzie Miasta. Poprosiłem o udostępnienie informacji w zakresie wymiany dysków twardych w komputerach przenośnych w okresie 28.12.2012-8.01.2014 oraz utylizacji, sprzedaży, oddania w ramach darowizny lub zdania komputerów przenośnych w tym samym okresie (model, numer inwentarzowy, data, przyczyna, miejsce zdania).

 

W najbliższą niedzielę gramy dla dzieci i seniorów! Na grajewską aukcję WOŚP Koło Platformy Obywatelskiej w Grajewie przekazało:

- Konstytucję RP z własnoręcznym podpisem Prezydenta Bronisława Komorowskiego,

- Regulamin Sejmu RP z podpisem Marszałek Ewy Kopacz wraz z materiałami promocyjnymi Kancelarii Sejmu,

- Filiżankę "Ewa" espresso z Fabryki Porcelany AS Ćmielów (z certyfikatem jakości) przekazaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wraz ze zdjęciem i podpisem Premiera Donalda Tuska,

- wycieczkę po Parlamencie dla całej rodziny (rodzice plus dzieci) w dowolnym terminie.


Zachęcam do licytacji! Sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury  w Grajewie, start godz. 16.00.

 

Temat budowy kanalizacji w ulicy Łąkowej i ulicach sąsiednich jest Szanownym Czytelnikom już dobrze znany.

Przypomnę, że 20 lutego 2013 r. nastąpił odbiór końcowy opracowanej dokumentacji budowlanej pn. „Dokumentacja projektowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie”. Kolejnym krokiem władz miasta powinno być znalezienie dodatkowego zewnętrznego źródła finansowania tej kosztownej inwestycji.

Wedle pierwotnych planów budowa podstawowej infrastruktury w osiedlu miała być etapowana. Z racji, że przy ul. Łąkowej znajduje się najwięcej domów, a mieszkańcy od wielu lat wysyłają pisma, przychodzą na spotkania z burmistrzem, bywają na komisjach i sesjach, pierwszy etap inwestycji miał objąć właśnie ulicę Łąkową. W ostatnim piśmie z sierpnia 2013 r., podpisanym przez burmistrza Adama Kiełczewskiego czytamy, że "do realizacji przedmiotowego uzbrojenia planujemy przystąpić w przyszłym roku, jednak na chwilę obecną trudno jest powiedzieć, czy inwestycja zostanie w 2014 roku rozpoczęta. Jednym z powodów jest konieczność wykupu gruntu pod projektowany pas drogowy. Szacunkowa wartość przedmiotowej inwestycji to około 2,5 mln zł, z czego koszt kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 1,5 mln zł, a nawierzchni - 1 mln zł".

Więcej…

 

Udało się! Kilkuletnia batalia mieszkańców ulicy Lawendowej o oświetlenie uliczne zakończyła się sukcesem. W budżecie miasta na 2014 rok zarezerwowano kwotę 15 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia i 100 tys. zł na jego wykonanie.

O sytuacji pisałem na stronie w ubiegłym roku w październiku (Lawendowa w ciemnościach) i listopadzie ("Dramatyczne pisma wpływają do Urzędu często"). Dzięki wyjątkowej determinacji mieszkańców i sprzyjającym okolicznościom budżetowym, ulica zostanie rozświetlona lampami już za kilka miesięcy.

Prócz oczywistego argumentu, że oświetlenie uliczne to w dzisiejszych czasach standard, do podjęcia decyzji przekonało burmistrza i radnych ostatnie niemiłe wydarzenie. Kolejny raz z rzędu dokonano na tej ulicy włamania do mieszkania.

Z oświetlenia na Lawendowej skorzystają również mieszkańcy krótkich poprzecznych uliczek: Chabrowej i Jaśminowej. Cała okolica będzie bezpieczniejsza.

 

Wszystko zaczęło się od dociekliwości jednej ze wspólnot mieszkaniowych. W piśmie z października 2013 r. wzywa ona Radę Miasta Grajewo do "usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą z czerwca 1997 r. na mocy której w zakresie podstawowej działalności Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych ujęty został zapis o administrowaniu zasobami mieszkaniowymi na zlecenie wspólnot mieszkaniowych".

Przedstawicielka wspólnoty wskazuje, że wraz ze zmianą ustawy o finansach publicznych w 2009 roku, uległy zmianie przepisy dotyczące funkcjonowania samorządowych zakładów budżetowych (w tym ZADM w Grajewie). Jedynie budynki w 100% stanowiące własność gminy mogą być zarządzane przez spółki gminne czy zakłady budżetowe. Tę opinię potwierdził Wojewoda Podlaski, którego zdaniem obowiązująca uchwała jest niezgodna z prawem. W piśmie z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do Burmistrza Grajewa czytamy, że "z mocy zapisów ustawy (o finansach publicznych) wynika, że zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, w których gmina posiada część udziałów, nie może być sprawowane przez podmioty komunalne. I nie ma tutaj znaczenia, jak wiele udziałów w części nieruchomości wspólnej posiada gmina. (...) To, że podmioty komunalne nie mogą zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi, wynika także z ustawy o gospodarce komunalnej. Przepis art. 7 ustawy stanowi bowiem, że działalność wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej nie może być prowadzona w formie zakładu budżetowego". W grudniu podobną opinię wydała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

30 XII 2013 r.

(video)

 

Na skróty:

- pytania i interpelacje radnych - część 1 - od min. 7
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 1 - od min. 12 (pytanie ws. nieobecności przedstawiciela rady miasta na zebraniu dot. "Rzeki Historii" - od min. 23)
- informacja o pozyskanych w 2013 roku środkach pozabudżetowych. Perspektywy pozyskania środków zewnętrznych w roku 2014 - część 1 - od min. 31
- informacja z realizacji skarg i wniosków adresowanych do Rady Miasta i Burmistrza Miasta w 2013 roku (dyskusja nt. afery uciętych nagrań) - część 1 - od min. 32
- podjęcie uchwał - część 2 - od min. 1
skarga na dyrektora ZADM - część 2 - od min. 1
zmiana uchwały tworzącej ZADM (skarga wspólnoty mieszkaniowej, nadzór wojewody, dyskusja) - część 2 - od min. 9
utworzenie CIS - część 2 - od min. 31 (głosowanie - część 3 - od min. 17:30)
budżet miasta - część 5 - od min. 1, głosowanie poprawek i uchwalenie budżetu - część 6 - od min. 33

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 6 - od min. 46
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje - część 7 - od min. 1
zadłużenie szpitala wobec PEC, podwyżka cen PEC, likwidacja Biblioteki Pedagogicznej w Grajewie, odśnieżanie miasta, aktualizacja strony inwestycyjnej UM, zmiana granic miasta, użytkowanie Orlika i lodowiska, wiatraki i inwestorzy farm wiatrowych
- wolne wnioski - część 7 - od min.  33


Porządek obrad