2013 X-XII
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Pierwszy raz od kilkunastu miesięcy klub radnych Służba Miastu pokazał kto ma większość w radzie. Znaczną przewagą głosów, wbrew stanowisku burmistrza Adama Kiełczewskiego, radni przesunęli 250 tys. zł z budowy nawierzchni w ul. Elektrycznej na zakup projektora cyfrowego do grajewskiego kina.

Tym samym zwiększono kwotę przeznaczoną na ten cel do 360 tys. zł. Burmistrz zarzekał się, że Miejski Dom Kultury dostanie dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup projektora i rezerwa wkładu własnego w wysokości 110 tys. zł wystarczy. Różnie w ostatnim czasie bywało z wnioskami MDK, dlatego 11 radnych wolało zabezpieczyć większe środki własne na ewentualność niepowodzenia (8 przeciw, 1 wstrzymujący). Jeśli MDK dostanie dotację, część ulicy Elektrycznej zyska nową nawierzchnię. Wśród popierających wniosek klubu była również moja osoba.

W efekcie innej poprawki,  MOSiR będzie musiał obejść się bez 5 tys. zł zapisanych w paragrafie zawierającym koszty imprez sportowych. Z dodatkowych pieniędzy ucieszą się muzycy zrzeszeni w ramach grajewskiej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej (17 głosów za). Nie przy Zespole Szkół Miejskich nr 2, jak proponował burmistrza, ale przy ZSM nr 3 zostanie ulokowana kolejna siłownia zewnętrzna. Dwoje radnych próbowało zdjąć z zadań inwestycyjnych wspomnianą siłownię i w zamian dodać do zadań inwestycyjnych sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia na ul. Świerkowej oraz dokończenie oświetlenia na ul. Geodetów (obie poprawki zyskały poparcie 8 radnych).

Więcej…

 

Prawie pięć godzin zajęło członkom Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zaopiniowanie wszystkich przedłożonych projektów uchwał.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Informacja dotycząca możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych z funduszy unijnych w 2014 roku była bardzo krótka. Wedle notatki sporządzonej przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków na dzień 10 grudnia 2013 r. nie zostały jeszcze opublikowane harmonogramy konkursów na rok 2014. Natomiast wniosek Miejskiego Domu Kultury pod nazwą "Remont i przebudowa zabytkowego budynku MDK w Grajewie dla ochrony dziedzictwa kulturowego przyszłym pokoleniom" (remont Hadesu) nie przeszedł nawet oceny formalnej.  Jak podaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach I naboru złożono 277 wniosków, z czego 174 wnioski przeszły pomyślnie ocenę formalną, a 101 wniosków zostało odrzuconych ze względów formalnych. Nie wiadomo co dalej z grajewskim kinem, któremu nie udało się pozyskać pieniędzy na zakup projektora cyfrowego. Z tej racji MDK miesięcznie ponosi znaczne straty finansowe i wizerunkowe.

Więcej…

 

Komisja oświatowa za nami, komisja przestrzenna w trakcie, a budżetowa po świętach. Grajewscy radni mają do zaopiniowania kilka uchwał, w tym tę najważniejszą - budżet miasta na 2014 rok.

W materiałach na sesję szczególną uwagę zwraca projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Centrum Integracji Społecznej w Grajewie". Oznacza to mniej więcej tyle, że intencją burmistrza Adama Kiełczewskiego jest powołanie kolejnej jednostki budżetowej utrzymywanej przez podatników.

Sama idea CIS jest szczytna, bo oparta jest na prowadzeniu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym programów edukacyjnych, obejmujących m.in. nabywanie umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie innych umiejętności niezbędnych do codziennego życia.

Więcej…

 

Od dobrych kilku miesięcy na poboczu ul. Sportowej na odcinku ul. Partyzantów - Generała Dąbrowskiego zalega ogromny konar drzewa. Dodatkowo nadal straszą resztki starego ogrodzenia posesji przyległej do ulicy.

Jeśli w 2014 roku nie zajdą w budżecie miasta jakieś znaczące zmiany, to już za kilkanaście miesięcy mieszkańcy ulicy Sportowej będą cieszyć się z nowej nawierzchni. Nie zmienia to jednak faktu, że konar drzewa i stare ogrodzenie powinny zniknąć z pobocza ulicy już dawno.

Wczoraj skierowałem w tej sprawie do Burmistrza Miasta Grajewo wniosek o uprzątnięcie terenu. Wraz z wnioskiem naszła mnie smutna refleksja. Ulice osiedli jednorodzinnych są pozostawione same sobie. Brakuje chodników, nowych nasadzeń drzew, małych skwerów zielni. Przejścia dla pieszych to często fikcja, bo większość mieszkańców i tak jest zmuszona do chodzenia jezdnią. Rzadko zaglądają tutaj służby miejskie odpowiedzialne za zieleń miejską, sprzątanie jezdni i pobocza. Na kilku uliczkach brakuje oświetlenia, nie wspominając o słupach ogłoszeniowych i małych boiskach sportowych. Taka nasza zwykła, szara, grajewska rzeczywistość...

 

Pod koniec grudnia grajewscy radni pochylą się na najważniejszym dokumentem finansowym miasta, czyli budżetem na 2014 rok. Największą ciekawość i najwięcej emocji wzbudzają zazwyczaj zaplanowane przez magistrat zadania inwestycyjne.

Na inwestycje zaplanowano wydać ponad 12 mln zł. Wszystkie wydatki, z wyjątkiem basenu i muzeum mleka, będą sfinansowane ze środków własnych Grajewa. Co czeka nas w przyszłym roku? Oto lista zadań:

 1. budowa wodociągu, kanalizacji, oświetlenia i nawierzchni w ulicy Ekologicznej - I etap
 2. budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Przekopka - II etap
 3. budowa nawierzchni ul. Sportowej - II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego)
 4. budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej
 5. budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni w ul. Sadowej (do ul. Miłej)

Więcej…

 

W październiku do rąk radnych trafiło opracowanie o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Grajewo w roku szkolnym 2012/2013. Informacja to wymóg ustawowy, a została opracowana między innymi na podstawie raportów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i raportów jednostek oświatowych z terenu miasta. Dokument kompleksowo przedstawia sytuację oświatową w Grajewie. Co z niego wynika:

- największą grupę nauczycieli (przedszkola i szkoły) stanowią nauczyciele dyplomowani - 70,73%, kolejni to mianowani - 18%, kontraktowi - 9,94%, stażyści - 1,32%,

- biblioteki posiadają następującą ilość woluminów: ZSM Nr 1 - 19 136, ZSM Nr 2 - 19 168, ZSM nr 3 - 18 685,

- wśród szkół podstawowych najwięcej komputerów jest w SP nr 2 (56), najmniej w SP1 (17), wśród gimnazjów najwięcej ma PG1 (40), najmniej PG3 (25),

- najwięcej odtwarzaczy DVD ma SP1 (11), a najmniej SP2 i PG2 (po 5),

- SP4 nie ma żadnego telewizora z przekątną ekranu co najmniej 28'', a na przykład PG1 ma 7, SP1, SP2 i PG2 po 6,

Najważniejsze są jednak wyniki naszych uczniów, które są zazwyczaj powyżej średniej województwa podlaskiego, albo tyle co średnia. Te dobre wyniki to sukces naszej młodzieży i całej grajewskiej kadry pedagogicznej.

Wyniki poszczególnych szkół

 

Kolejny raz burmistrza Adam Kiełczewski promuje swoją osobę za publiczne pieniądze. Za całkiem spore pieniądze, bo Gala Sztuk Walki  będzie kosztowała nas wszystkich ponad 28 tys. zł! Pod wielkim napisem promującym galę tradycyjnie widnieje napis "POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO ADAMA KIEŁCZEWSKIEGO". Tym razem jest mała różnica, bo nazwisko włodarza jest na końcu, a nie na początku jak było zazwyczaj.

Nie zmienia to faktu, że posługiwanie się taką formą informacji o patronacie jest moim zdaniem bezprawne. Zarządzenie nr 32/11 z dnia 4 kwietnia 2011 r. mówi o "Patronacie Burmistrza Grajewa". Nie ma w zarządzeniu ani słowem o używaniu nazwiska tego czy innego burmistrza. Taka treść zarządzenia jest zrozumiała. Wydarzeniu może zostać przyznany patronat dla podkreślenia jego szczególnego charakteru. Decyduje o tym burmistrz miasta, uznając w imieniu miasta, czyli mieszkańców, że dane wydarzenie jest wyjątkowe i warto nadać mu  honorowe wyróżnienie. To, że decyzję podejmuje Adam Kiełczewski nie oznacza, że robi to we własnym imieniu.

Patronat ma dać mieszkańcom miasta i okolic sygnał, że warto uczestniczyć w danym wydarzeniu. Patronat za publiczne pieniądze nie powinien mieć charakteru autopromocji! Tak jest w Grajewie od trzech lat, czemu mówię stanowcze nie! W najbliższym czasie zawnioskuję o zaprzestanie tej nieuczciwej praktyki, a być może również łamania prawa. Mam nadzieję, że pod wnioskiem podpiszą się również inni radni.

 

- Klub radnych "Nasze Grajewo" uległ rozwiązaniu. Po rezygnacji Mieczysława Moszczyńskiego z mandatu radnego, liczba członków klubu spadła do czterech. Statut miasta warunkuje istnienie klubu radnych co najmniej 5-osobowym składem. Po 3 latach w Radzie Miasta Grajewo pozostał tylko jeden klub "Służba Miastu". Klub formalnie jest, aczkolwiek często odnoszę wrażenie, że jakby go nie było.

- Na początku listopada burmistrz Adam Kiełczewski wziął udział w spotkaniu z dyrektorem Biura Departamentu Zarządzania Ruchem GDDKiA w Warszawie. Spotkanie dotyczyło ustalenia terminu realizacji inwestycji drogowych na terenie Grajewa, z naciskiem na przebudowę skrzyżowania na ul. Piłsudskiego przy torach. O efektach spotkania i jego ustaleniach ani słowem.

- W radzie nadzorczej TBS zaszła zmiana. To kolejna wymiana, po tym jak z rady nadzorczej PEC usunięty został Bronisław Chełmiński z Grajewa, a w jego miejsce burmistrz powołał syna wójtowej z Prostek.  Nazwisko nowego członka rady nadzorczej TBS nie padło.

- 4 grudnia odbędzie się uroczyste uruchomienie składowiska śmieci w Koszarówce.

Więcej…

 

Niemal jednogłośnie (20 za, 1 wstrzymujący) grajewscy radni przyjęli projekt uchwały ws. budżetu obywatelskiego na 2014 rok. Prezentacja projektu, dyskusja i głosowanie miały miejsce pod koniec dzisiejszej XLIII Sesji Rady Miasta Grajewo.

Ostatecznie na ten cel przeznaczono 100 tys. zł. To mieszkańcy Grajewa zdecydują o losach tej kwoty w głosowaniu jawnym (1-14 marca 2013 r.). Cała procedura związana ze zgłaszaniem propozycji, ich weryfikacją i głosowaniem odbędzie się w okresie 1 stycznia - 14 marca 2014 r. Nie byłoby tego projektu bez pracy grupy roboczej, w skład której weszli Tomasz Dudziński, Małgorzata Rogowska, Grzegorz Bebłowski (Koło PO w Grajewie) oraz radny Tomasz Cebeliński. Burmistrz Adam Kiełczewski był "za, a nawet przeciw" projektowi. Zasugerował również, abym pomógł przy promocji idei budżetu obywatelskiego wśród mieszkańców. Zrobię to z przyjemnością!

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

28 XI 2013 r.

(video)

 

Na skróty:

- ślubowanie radnej Marty Gutowskiej - część 1 - od min. 5
- pytania i interpelacje radnych - część 1 - od min. 11
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 1 - od min. 14
- informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (wydatki oświatowe) - część 1 - od min. 24
- podjęcie uchwał - część 3 - od min. 28
skarga na dyrektora MOPS - część 2 - od min. 1
ws. zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 r. - część 2 - od min. 30
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - część 2 - od min. 37
budżet obywatelski - część 3 - od min. 1

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 3 - od min. 30
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje - część 4 - od min. 1
zatrudnienie radnego w Klubie "Zdrowie i Trzeźwość", Biblioteka Pedagogiczna (możliwa likwidacja), bezpańskie psy, zatrudnienie w ZSM nr 3
- wolne wnioski - część 4 - od min.  16 (schetynówki, żłobek, wydatki biblioteki)


Porządek obrad

 

Pamiętacie Państwo lobbing grajewskiej Platformy Obywatelskiej na rzecz zgłoszenia Grajewa do konkursu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego" (tzw. konkursu żłobkowego)?

Burmistrz miasta otrzymał 15 listopada od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaproszenie do negocjacji ws. wniosku, jaki urząd złożył ponad rok temu. Początkowo grajewski wniosek był na dalekim 120 miejscu listy rankingowej, ale dodatkowe ministerialne pieniądze na żłobki i wycofanie się niektórych samorządów pozwoliły objąć dofinansowaniem również Grajewo. Będziemy mieli żłobek!

Całość projektu opiewa na kwotę 484 tys. zł, a wkład własny Miasta wyniesie zaledwie 72 tys. zł. Na żłobek zaadaptowane zostaną pomieszczenia w dzisiejszym budynku Klubu "Zdrowie i Trzeźwość". Żłobek będzie miał powierzchnię 65 metrów kwadratowych, zatrudni 6 osób, a ma w nim szansę znaleźć miejsce 25 dzieci.

Pisałem o tym wcześniej:

- Wniosek żłobkowy jest, chęci mniej - 31 stycznia 2013

- Jak to jest z tym żłobkiem? - 6 maja 2013

fot. zielonagora.gazeta.pl

 

W najbliższy czwartek grajewscy radni spotkają się na sesji już po raz 43. Tym razem w nieco innym składzie, bo swoje ślubowanie złoży nowa radna Marta Gutowska.

Nowa członkini rady ukończyła finanse i bankowość w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, a od 2001 r. jest kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej. W ulotce wyborczej z 2010 r. przekonywała, że w swoich działaniach skupi się przede wszystkim na sprawach dotyczących poprawy standardu mieszkań ZADM, czynnej pomocy osobom potrzebującym, niepełnosprawnym ich rodzinom poprzez poradnictwo społeczne i ukierunkowanie środków finansowych miasta na budowę i modernizację ulic, chodników, parkingów, oświetlenia.

Dobrze, że skład rady wzbogaci osoba znająca się na finansach. Już dzisiaj życzę Pani Marcie Gutowskiej wytrwałości i skuteczności w działaniach na rzecz miasta.

Więcej…

 

Krawężniki na przejściu dla pieszych na ulicy Kolejowej zostały po obu stronach jezdni obniżone i odpowiednio wyprofilowane. Chodzi o przejście na wysokości sądu w Grajewie. To kolejne miejsce (po tym na ul. Konopskiej), które w końcu nie będzie sprawiało trudności ludziom starszym, niepełnosprawnym i osobom z wózkiem dziecięcym. W obu przypadkach poskutkowały moje wnioski skierowane do burmistrza Grajewa.

Jeśli w Twojej okolicy krawężniki na przejściu dla pieszych są zbyt wysokie - napisz na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

fot. Krawężniki na przejściu dla pieszych na ul. Kolejowej (przed i po)

 

Wczoraj otrzymałem odpowiedź Wojewody Podlaskiego na moje pismo z 23 września br., w którym zarzuciłem Burmistrzowi Miasta Grajewo naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez niepublikowanie niektórych zarządzeń Burmistrza w Biuletynie Informacji Publicznej.

W odpowiedzi czytamy, że wojewoda ma zastrzeżenia do praktyki Urzędu Miasta Grajewo polegającej na wprowadzeniu dwóch różnych ewidencji zarządzeń Burmistrza, a co za tym idzie publikacji tylko tych rejestrowanych przez Biuro Rady Miasta.W tym zakresie burmistrzowi oraz przewodniczącemu rady przekazano stanowisko Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Jednocześnie wojewoda stwierdził, że nie ma obowiązku publikacji w BIP zarządzeń organu wykonawczego ani uchwał organów stanowiących. Zgodnie z przepisem ustawy publikacji podlegają dokumenty urzędowe, ale wyłącznie stanowiące dokumentację przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających.

Więcej…

 

Kilka dni temu pisałem o polityce informacyjnej miasta w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych. W efekcie mojej korespondencji z Referatem Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Grajewo zaszły w tej materii znaczące zmiany.

Na oficjalnej stronie miasta, po wejściu na nową podstronę zatytułowaną "Wsparcie rodzin wielodzietnych", zauważymy  ikonografikę. Obecny układ witryny czytelnie informuje o dwóch sposobach wsparcia grajewskich rodzin wielodzietnych.

Na obu podstronach pojawiły się namiary do osób z którymi można się skontaktować w razie wątpliwości. Wyraziście podano miejsce składania wniosków i numery telefonów do osób zajmujących się obiema formami pomocy. Już wkrótce wszystkie te informacje znajdą się również na stronie internetowej MOPS-u.

 

Najpierw zniknęła, potem wróciła. Mowa o Gazecie Grajewskiej, która w 2011 roku została zlikwidowana na wniosek samego burmistrza, a w połowie następnego roku przywrócona jako organ prasowy Adama Kiełczewskiego.

Piszę o organie, bo świetnie pasuje tutaj jego definicja. Wedle słownika języka polskiego organ to gazeta lub inne mass media wydawane przez partię polityczną lub organizację społeczną, grupę artystyczną bądź instytucję naukową w celu propagowania celów i sposobów jej działania lub opinii jej zarządu i członków. Grajewski organ ma przede wszystkim za zadanie promować osobę Burmistrza Grajewa Adama Kiełczewskiego. Wskazują na to statystyki (numery z 2013 roku):

Nr 1 (12 stron organu) - 12 razy pada "Adam Kiełczewski", zamieszczono 4 zdjęcia Adama Kiełczewskiego

Więcej…

 

W ubiegłym tygodniu otrzymałem odpowiedź z Urzędu Miasta na interpelację w sprawie likwidacji progu zwalniającego na ul. Bema. W piśmie czytamy, że w świetle przytoczonych opinii [Zarządu Dróg Powiatowych i Policji] nie wydaje się zasadne podejmowanie decyzji o zmianie organizacji ruchu w rejonie ul. Bema i likwidacji usytuowanego tam progu zwalniającego.

Jeszcze w październiku ZDP w Grajewie zasugerował Urzędowi, że jeżeli nie jest możliwe szybkie i skuteczne zwalczanie śliskości zimowej w tym miejscu, należy rozważyć likwidację progu zwalniającego. Natomiast Komenda Powiatowa Policji w Grajewie jest zdecydowanym przeciwnikiem likwidacji progu. Próg zwalniający nie jest po to, aby utrudniać jazdę kierowcom, tylko po to aby na drodze było bezpiecznej - czytamy w piśmie z 11 października. Komenda zwraca uwagę, że za progiem zwalniającym znajduje się również przejście dla pieszych, a przejazd przez próg zwalniający nie zmusza kierowców do zatrzymania pojazdu, a jedynie zmusza do ograniczenia prędkości.

Więcej…

 

 

Z październikowej informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o formach pomocy wynika, iż dotychczas wydano 421 Kart Dużej Rodziny dla członków 81 rodzin.

Przypomnijmy, że podczas kwietniowej sesji grajewscy radni jednogłośnie przyjęli Program działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo. Dzięki karcie wszyscy członkowie rodzin wielodzietnych mogą skorzystać z oferty Miejskiego Domu Kultury w Grajewie z zastosowaniem 50 % zniżki na bilety wstępu na seanse filmowe i inne zajęcia odpłatne oraz oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie z zastosowaniem 50 % zniżki na usługi świadczone przez Ośrodek. Inicjatorem uchwalenia programu z ramienia grupy radnych był Krzysztof Jamrozy. Projekt oraz uzasadnienie sporządzili Tomasz Dudziński oraz Adam Jankowski.

Również w kwietniu rada przyjęła program osłonowy wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013 - 2014 w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. We wrześniu musieliśmy nowelizować tę uchwałę tak, aby objęła ona wszystkie rodziny wielodzietne, a nie tylko te spełniające wymogi z ustawy o pomocy społecznej.

Więcej…

 

Tymi słowami burmistrz Adam Kiełczewski podsumował prośbę mieszkańców ulicy Lawendowej o montaż oświetlenia ulicznego. Odmowę ujęcia niniejszej inwestycji w budżecie miasta na 2014 r. burmistrz argumentował tym, że wiele ulic w Grajewie nie posiada lamp, ulic bardziej zamieszkałych. Jaka to liczba mam otrzymać w pisemnej odpowiedzi.

Ja bardzo współczuję mieszkańcom ulicy Lawendowej i wierzę, że jest tam trudno i ciężko żyć, bo bez światła i drogi, bez podstawowej infrastruktury jest trudno. Trudno jest również na wielu innych ulicach w mieście - zakończył swoją odpowiedź na moje pytanie burmistrz Kiełczewski.

Natomiast w odpowiedzi na moją pisemną interpelację z 14 października czytamy, że szacunkowy koszt sporządzenia projektu wynosi 15 tys. zł, a koszt budowy oświetlenia 150 tys. zł. Przypomnę, iż mieszkańcy ul. Lawendowej apelują do władz miasta o montaż oświetlenia ulicznego już od 2010 roku.

 

Zarządzenie Nr 406/13 z dnia 2013-11-05 - w sprawie określenia liczby zastępców Burmistrza Miasta Grajewo oraz powołania zastępcy Burmistrza.

Z dniem 05 listopada 2013 roku na zastępcę Burmistrza Miasta Grajewo powołuję Pana Zygmunta Kruszyńskiego.

Burmistrz Miasta Grajewo
inż. Adam Kiełczewski

Źródło: BIP Urzędu Miasta Grajewo

 

Na zeszłotygodniowej sesji Rady Miasta Grajewo miało miejsce pożegnanie zastępcy burmistrza Przemysława Chylińskiego.

Długo wstrzymywano się z oficjalnym potwierdzeniem  rezygnacji pana Chylińskiego, bo zarządzenie w sprawie odwołania zastępcy pojawiło się na BIP w dniu sesji. Burmistrz Adam Kiełczewski, ze spuszczoną głową przyznał, że sytuacja "jest przykra i skomplikowana, a chwila wyjątkowo smutna, aczkolwiek zrozumiała". Dziękował Chylińskiemu za tysiące godzin spędzonych w urzędzie i bycie "prawą ręką, nie lewą" i z przekonaniem stwierdził, że zastępca "pokochał to miasto bardziej niż swoje". Radni, którzy dziękowali za współpracę, zwrócili szczególną uwagę na jego zasługi w postaci siłowni pod chmurką w Parku Central.

Więcej…

 

Więcej…

 

Sesje Rady Miasta Grajewo mają to do siebie, że po pierwsze - trwają długo, po drugie - niektórzy radni obnażają błędy burmistrza w zarządzaniu miastem, po trzecie - zawsze pozostaje po nich niesmak.

Środowa sesja w skrócie:

- W grajewskich przedszkolach będą zajęcia dodatkowe dla maluchów. Całą winę za ich brak (mimo dotacji z budżetu państwa) sekretarz miasta Ryszard Wolwark tradycyjnie zrzucił na siły wyższe, czyli przepisy, Ministerstwo Edukacji Narodowej i kuratorium oświaty. Inne samorządy uporały się z tym problemem wcześniej, a Grajewo potrzebowało interwencji radnego.

- Kwotę 40 tys. zł na realizację Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi radni i burmistrz uznali za wystarczającą. Swoją poprawką, zwiększającą tę kwotę o 10 tys. zł, próbowałem przekonać radę, że nie są to środki finansujące działalność organizacji III sektora, lecz środki na realizację zadań własnych gminy, wynikających z przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Za zwiększeniem dotacji na zadania m.in. z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania działalności na rzecz rodziny, upowszechniania tradycji narodowej, rozwoju świadomości obywatelskiej, przeciwdziałania uzależnieniom było tylko czworo radnych. Reszta nie miała problemu z tym, aby podwyższać pensję burmistrzowi (o 1500 zł miesięcznie), a organizacjom pozarządowym zostawić marne 40 tys. zł.

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

30 X 2013 r.

(video)

 

Na skróty:

- podziękowania grajewskim kapłanom za organizację kolonii i zimowisk - część 1 - od min. 11
- pytania i interpelacje radnych - część 1 - od min. 17
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 2 - od min. 1 (pytania o efekty współpracy międzynarodowej, zatrudnienie w Koszarówce i nowe etaty w Urzędzie Miasta - od min. 15)
- odpowiedź Komendanta Powiatowego Policji na prośbę skierowania dodatkowych patroli w okolice ZS nr 2 - część 2 - om min. 22
- analiza oświadczeń majątkowych - część 3 - od min. 1
- Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie-użyteczna oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Łomży - część 3 - od min. 20
- podjęcie uchwał - część 3 - od min. 28
ws. przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi (dyskusja) - część 4 - od min. 1
ws. zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 r. - część 4 - od min. 22

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 4 - od min. 30
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje - część 5 - od min. 1
Rail Baltica, przetarg basenowy, sprzedaż działki po starej targowicy, podłoże na siłowni w Parku Central, "podatek Kielczewskiego", koszty konferencji w MDK, zmiany w MDK, witacze, zajęcia dodatkowe w przedszkolach, oświetlenie na ul. Lawendowej, budżet obywatelski, przejęcie majątku SP2, dworzec autobusowy
- wolne wnioski - część 6 - od min. 36 (chodnik na ul. Ełckiej na odcinku ul. Leśna-Przekopka)


Porządek obrad

 

Dzisiaj w Urzędzie Miasta odbyło się wspólne posiedzenie komisji miejskich. A na nim:

- Na samym początku radni uczcili pamięć zmarłego dzisiaj premiera Tadeusza Mazowieckiego.

- Miasto otrzymało pierwszą transzę dotacji przedszkolnej - 158 tys. zł (do końca roku otrzyma łącznie 317 tys. zł). Po zrekompensowaniu straty wynikającej z przepisów "1 zł za zajęcia przedszkolne" (101 tys. zł), pozostało 54 tys. zł na organizację darmowych zajęć dodatkowych w grajewskich przedszkolach. Tymczasem Gazeta Współczesna informuje, że w przedszkolach w Grajewie nie ma zajęć dodatkowych. Sekretarz Miasta (radny PiS w sejmiku wojewódzkim) Ryszard Wolwark najpierw tłumaczył to zmianami przepisów, a następnie brakiem zainteresowania ze strony rodziców (w innych miastach poradzono sobie z problemami - artykuł GW). RODZICU! Poinformuj mnie jak wygląda sytuacja w przedszkolu Twojego malucha. Czy  zgłaszałeś potrzebę dodatkowych zajęć? A może usłyszałeś, że nie ma pieniędzy? Pisz na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

- W ślad za opinią prawną radcy prawnego UM skargę na działania Dyrektora MOPS w Grajewie uznano za niezasadną.

- Z informacji MOPS wynika, że wydano 421 Kart Dużej Rodziny dla członków 81 rodzin.

Więcej…

 

 

Budżet obywatelski w Łomży i Grajewie. Chcą miliona zł dla obywateli.

Budżety partycypacyjne jeszcze w 2014 r? To możliwe!

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 r. wpłynął do Biura Rady Miasta Grajewo. Radni z PO chcą, by mieszkańcy zdecydowali o podziale 1 mln zł. To ok. 1,35 proc. wydatków budżetowych miasta. Przypomnijmy, podobny projekt wpłynął także do łomżyńskiego ratusza. Mówi się jednak o mniejszej sumie - maksymalnie pół mln zł.

Za późno? Niekoniecznie.

- Jestem za takim budżetem, ale po pierwsze jest za mało czasu na jego wprowadzenie, po drugie kwota jest zbyt duża - uważa Adam Kiełczewski, burmistrz Grajewa. - Musimy zacisnąć pasa, bo w 2014 r., w związku z nową perspektywą finansową, nie będzie środków unijnych na inwestycje. Przychylę się do 100 tys. zł - dodaje.

To dziesięciokrotnie mniej, niż w projekcie uchwały. - My mamy świadomość, że milion złotych to dużo. Ale to tylko propozycja. Jakby udało się wygospodarować 200 tys. zł, to byłby sukces - przyznaje grajewski radny Adam Jankowski.

Więcej na www.wspolczesna.pl

 

Dwa tygodnie temu wpłynął do mnie wniosek o interwencję w sprawie oświetlenia na ulicy Lawendowej. Wniosek został poparty podpisami mieszkańców ulicy i okolicy.

Jak zauważają wnioskujący, pierwsze pismo w sprawie oświetlenia ulicznego zostało skierowane do Burmistrza Miasta Grajewo w sierpniu 2010 r. Od tamtej pory doszło w tej okolicy do kilku kradzieży. We wrześniu br. odnotowano włamanie do budynku ulokowanego właśnie przy ul. Lawendowej. Drobne kradzieże zdarzały się już wcześniej, jeszcze w trakcie rozbudowy osiedla. Z pewnością można stwierdzić, że brak oświetlenia ulicy sprzyja tego typu sytuacjom. W godzinach popołudniowych i nocnych panuje tam mrok.

W interpelacji do Burmistrza Grajewa z 14 października wskazuję, że art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne stanowi, iż do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy: (…) 2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy; 3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.

Oświetlenie uliczne w mieście to absolutny standard. W piśmie piszę, że na ostatniej sesji Rady Miasta Grajewo, w swoim sprawozdaniu, burmistrz poinformował zebranych, że dzięki udziałowi w energetycznej grupie zakupowej Miasto Grajewo zapłaci w kolejnych latach mniej za energię. Oszczędności mają wynieść ok. 9,5%. Moim zdaniem zaoszczędzone pieniądze warto zainwestować w bezpieczeństwo mieszkańców, w tym na montaż oświetlenia na ul. Lawendowej.

Fot. Ulica Lawendowa o zmroku.

 

W środę do Biura Rady Miasta Grajewo wpłynął projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok.

Projekt to efekt pracy grupy roboczej powołanej we wrześniu przez zarząd koła Platformy Obywatelskiej. Pracami grupy kierował Tomasz Dudziński, a w jej skład weszli Małgorzata Rogowska i Grzegorz Bebłowski. Swojego merytorycznego wsparcia zespołowi udzielił również radny miejski Tomasz Cebeliński.

Podpisy pod projektem złożyli radni z różnych stron grajewskiej sceny politycznej: przewodniczący Grzegorz Curyło, Elżbieta Antropik, Halina Zalewska, Krzysztof Purzeczko, Tomasz Cebeliński, Henryka Jagielska, Agnieszka Siwik-Karwowska i Krzysztof Jamrozy. Najprawdopodobniej na najbliższej sesji będę reprezentował wnioskodawców przy uzasadnianiu inicjatywy.

Budżet obywatelski to coraz bardziej popularny na świecie i w Polsce sposób decydowania przez mieszkańców o części wydatków miejskich. Dzięki konsultacjom władze poznają potrzeby lokalnej społeczności, a sama procedura sprzyja obywatelskiemu zaangażowaniu i rozwojowi idei samorządności.


Podstawowe informacje o projekcie uchwały:

- projekt zakłada zarezerwowanie 1 mln zł na budżet obywatelski,

- propozycję zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego będzie mogło zgłosić co najmniej 10 mieszkańców Grajewa popierających daną propozycję (na odpowiednim formularzu),

- zgłoszone zadania będą weryfikowane pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości,

- wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonają mieszkańcy Grajewo, posiadający czynne prawo wyborcze, w głosowaniu powszechnym i jawnym (przy pomocy kart dostępnych w UM i stronie internetowej miasta - przez okres 14 dni).

Projekt i uzasadnienie dostępne są na www.pograjewo.pl


 

Do końca października krawężniki na przejściu dla pieszych na ulicy Kolejowej zostaną obniżone i odpowiednio wyprofilowane - czytamy w odpowiedzi Urzędu Miasta na mój wniosek z początku października.

Chodzi o przejście na wysokości sądu w Grajewie. To kolejne miejsce (po tym na ul. Konopskiej), które w końcu nie będzie sprawiało trudności ludziom starszym, niepełnosprawnym i osobom z wózkiem dziecięcym.

Jeśli w Twojej okolicy krawężniki na przejściu dla pieszych są zbyt wysokie - napisz na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wieść gminna niesie, że Przemysław Chyliński złożył na ręce burmistrza Adama Kiełczewskiego swoją rezygnację. Dzisiaj próbowałem tę informację potwierdzić w Urzędzie Miasta u wysokiego rangą urzędnika. Na moje pytanie, czy prawdą jest, że Pan Przemysław Chyliński złożył rezygnację z pełnionej funkcji usłyszałem: "nie mogę potwierdzić, ale nie mogę też zaprzeczyć".

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, burmistrz, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę. Czy i kiedy rezygnacja zostanie przyjęta zależy od burmistrza Kiełczewskiego.

Z komentarzem wstrzymam się do momentu oficjalnego potwierdzenia tej informacji ze strony Urzędu Miasta.

 

Radny Miasta Grajewo Mieczysław Moszczyński złożył w Urzędzie Miasta oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu radnego.

Do czasu podjęcia przez radę uchwały stwierdzającej jego wygaśnięcie mandat ten istnieje i radny może go wykonywać. Sporne jest natomiast, czy takie złożone na piśmie oświadczenie woli można skutecznie odwołać.

Jeśli radny Moszczyński nie wycofa do przyszłej sesji Rady Miasta swojego oświadczenia, to najprawdopodobniej od listopada miejsce po Mieczysławie Moszczyńskim zajmie kolejna osoba z KWW Grajewska Wspólnota Samorządowa z okręgu nr 2 - Pani Marta Gutowska.

fot. www.e-grajewo.pl

 

Jest odpowiedź białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak już przystało na tę antyspołeczną instytucję, jej zdaniem ani chodnik, ani tym bardziej przejście dla pieszych w okolicy ul. Leśnej są niepotrzebne.

W odpowiedzi na mój wniosek czytamy, że biorąc pod uwagę, że przy ul. Ełckiej na w/w odcinku istnieje chodnik po lewej stronie drogi a po prawej stronie nie ma zwartej zabudowy, a ponadto zarówno ulica Leśna, jak i ul. Przekopka nie posiadają utwardzonych nawierzchni jezdni i chodników tut. Oddział nie planuje obecnie na tym odcinku w/w drogi budowy chodnika.

W sprawie przejścia dla pieszych zastępca dyrektora Elżbieta Urwanowicz odpowiada, że w przypadku ul. Ełckiej w Grajewie zagospodarowanie otoczenia drogi krajowej nie powoduje dużego ruchu pieszych w poprzek drogi. Ze względu na oddaloną od drogi zabudowę oraz położenie odcinka niemal na granicy obszarów zabudowanego i niezabudowanego, prędkość pojazdów na tym odcinku często bywa wyższa od obowiązujących limitów. Wyznaczenie przejścia dla pieszych nie zmieniłoby istniejących warunków ruchu, a stworzyłoby pozorne poczucie bezpieczeństwa dla pieszych, którzy bez zastanowienia i zachowania szczególnej ostrożności wchodziliby na jezdnię. Mogłoby to doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym.

Nie pierwszy raz GDDKiA bagatelizuje potrzeby mieszkańców Grajewa. Tak było z miejscami parkingowymi na ul. Wojska Polskiego, tak jest ze skrzyżowaniem przy torach i przejściu dla pieszych na ul. Piłsudskiego przy budowanym kościele pw. Jana Pawła II. A ze spotkań władz miasta z dyrekcją GDDKiA na razie nic nie wynika...

Przeczytaj ODPOWIEDŹ GDDKiA

 

We wrześniu skierowałem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pismo w sprawie budowy chodnika na ulicy Ełckiej w Grajewie na odcinku ul. Leśna – ul. Przekopka.

O interwencję w tej sprawie poprosił mnie mieszkaniec okolicy. Kilka lat temu, na wspomnianym krótkim odcinku ul. Ełckiej (ok. 300 metrów), chodnik został wykonany tylko po stronie ZAKREMU. Jednocześnie na wysokości ul. Leśnej nie zapewniono przejścia dla pieszych, w związku z czym, aby przejść na chodnik, mieszkańcy ul. Leśnej są narażeni na bliskie spotkanie z samochodem.

Wspomniany odcinek ulicy leży niemal przy granicy miasta i większość samochodów nabiera już w tym miejscu prędkości, albo jej jeszcze nie redukuje wjeżdżając do Grajewa. Pobocze jest wąskie, a brak przejścia dla pieszych zwiększa możliwość występowania niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych. Czekam na odpowiedź białostockiego oddziału GDDKiA.

 

W sierpniu skierowałem do Starostwa Powiatowego w Grajewie wniosek w sprawie naprawy i przebudowy chodnika na skrzyżowaniu ulic Konopskiej i Sadowej.

W połowie września Zarząd Dróg Powiatowych przystąpił do prac remontowych. Drogowcy obniżyli krawężniki na przejściu dla pieszych na ul. Konopskiej oraz wyłożyli kilka metrów kostki brukowej. Dzięki temu osobom starszym, niepełnosprawnym i osobom z wózkiem dziecięcym będzie łatwiej przejść na druga stronę ulicy.

Obniżenie krawężników na ul. Sadowej jest sprawą trudniejszą. ZDP tłumaczy, że przejście musi znajdować się w określonej odległości od skrzyżowania dróg, a ten teren (na ul. Sadowej) należy już do miasta. Nie do końca się z tym zgadzam, bo przejście na skrzyżowaniu ulic Traugutta i Piłsudskiego ulokowane jest wzdłuż drogi, a krawężniki w tym miejscu są naturalnie obniżone.

Kolejnym moim zadaniem będzie obniżenie krawężników na przejściu dla pieszych na ul. Kolejowej (koło budynku sądu).

Poprawę na skrzyżowaniu ulic Sadowej i Konopskiej widać gołym okiem.

 

Sesyjne tematy:

Było czy nie było zaproszenia?

Niespodziewane reperkusje miało pytanie o nieobecność przedstawicieli burmistrza Grajewa na rocznicowych uroczystościach na Grzędach 8 września. Miasto Grajewo było współorganizatorem wydarzenia, ale Burmistrz Adam Kiełczewski zarzekał się, że otrzymał zaproszenie ze Starostwa 3 dni po uroczystości. Na nieszczęście włodarza, na sali był obecny sekretarz Powiatu Grajewskiego Antoni Milewski. Ten stwierdził, że zaproszenia zostały przekazane urzędowi 2 tygodnie przed. Po tym, jak po raz kolejny burmistrz powiedział, że zaproszeń nie było, sekretarz Milewski orzekł, że to kłamstwo i oszczerstwo i poprosił o wyjaśnienie sprawy. Burmistrz poszedł po swoją sekretarkę, wrócił po kilku dobrych minutach, aby przeprosić i powiedzieć, że tradycyjnie już to jego zastępca Chyliński wprowadził  go w błąd. Zaproszenia nie wpłynęły 3 dni po uroczystościach. Sekretarka zakomunikowała, że takich zaproszeń w ogóle nie było. Sekretarz Milewski zapytał zdziwiony czy zatem zaproszenia są, czy nie. Kolejne zaproszenia będą zapewne kierowane do Burmistrza Grajewa za potwierdzeniem odbioru.

Więcej…

 

Tuż po świętach grajewscy radni będą głosować nad projektem budżetu miasta na 2014 r. Tydzień temu przedstawiłem plany inwestycyjne magistratu. Dzisiaj ogólne informacje i inne wydatki:

- dochody w wysokości 64,5 mln zł (majątkowe, czyli dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 7,7 mln zł),

- wydatki - 66,7 mln zł (majątkowe, czyli inwestycje - 13 mln zł).

Wydatki:

 • remont budynku klubu Hades - wkład własny 420 tys. zł,
 • zakup znaków drogowych i żużlu do remontu nawierzchni dróg dojazdowych – 12 tys. zł
 • dotacja dla ZADM z przeznaczeniem na remonty - 250 tys. zł,
 • remont elewacji budynku przy Placu Niepodległości albo przy ul. Ełckiej - 38 tys. zł,
 • plany zagospodarowania przestrzennego - 120 tys. zł,
 • administracja publiczna - 5,2 mln zł (co stanowi 96,74 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 rok),

Więcej…