2013 VII-IX
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Mimo niezbyt obszernego porządku obrad, zarówno czwartkowe wspólne posiedzenie komisji miejskich, jak i piątkowa sesja Rady Miasta Grajewo, obfitowały w dyskusje i ciekawe momenty.


MOPS na cenzurowanym

Radni pochylili się nad dwiema skargami dotyczącymi decyzji wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Rozstrzygnięcie jednej z nich, ze względu na złożoność sprawy, przełożono na przyszłą sesję. Radni muszą zapoznać się z kolejnymi dokumentami i poczekać na decyzje organów odwoławczych.

Druga skarga została na komisji uznana przez radnych za zasadną. Skarżąca MOPS przekonywała, że urzędnicy jednostki wprowadzili ją w błąd, a także wypowiadali się na temat jej sytuacji i chorego męża w sposób upokarzający. Na sesji, po wielu formalno-prawnych wątpliwościach dotyczących sposobu rozstrzygnięcia skargi, rada uznała jednak skargę za niezasadną.

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

27 IX 2013 r.

(video)

 

Na skróty:

- wręczenie stypendiów sportowych - część 1 - od min. 14
pytania i interpelacje radnych - część 1 - od min. 25
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 1 - od min. 33 (wyjaśnienia dot. nieobecności władz miasta na uroczystościach na Grzędach - od min. 42)
- sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli - część 3 - od min. 1
- analiza wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. - część 3 - od min. 8
- podjęcie uchwał:
ws. sposobu załatwienia skargi wniesionej na działania Dyrektora MOPS w Grajewie - część 3 - od min. 9 (zamieszanie wokół uchwały - od min. 35)
ws. zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 r. - część 3 - od min. 17

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 4 - od min. 34
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje - część 5 - od min. 1
koszty Muzeum Mleka, zobowiązania PEC-u wobec miasta, zieleńce na os. Południe, remont ul. Przemysłowej, garb na ul. Bema
- podjęcie apelu ws. drogi VIA BALTICA i apelu ws. wsparcia finansowego Szpitala Ogólnego w Grajewie - część 5 - od min. 34
- wolne wnioski - część 5 - od min. 43


Porządek obrad

 

 

W zeszłym tygodniu wpłynął do mnie wniosek w sprawie likwidacji progu zwalniającego podpisany przez 12 mieszkańców ul. Bema.

Jak zauważają wnioskujący, decyzja o zamontowaniu kilka lat temu garbu została podjęta bez wcześniejszych konsultacji z nimi. W okresie zimowym mają problem z wjechaniem samochodem pod górę. Garb został zlokalizowany niemal na środku wzniesienia, w związku z czym bardzo często nie są w stanie ruszyć samochodem po zatrzymaniu się przed garbem. Staczający się samochód stanowi duże zagrożenie dla innych użytkowników drogi. Piszą, w takiej sytuacji korzystają z ulic znajdujących się bliżej szkół: Wąskiej i Gen. Dąbrowskiego.

Więcej…

 

W swoich artykułach często poruszam problem nieczystości na ulicach i terenach publicznych. Być może są to sprawy błahe i nic nie znaczące w porównaniu do innych problemów mieszkańców Grajewa. Niemniej to właśnie te małe rzeczy sprawiają, że czujemy się w Grajewie lepiej bądź gorzej, że jesteśmy dumni z naszego miasta, albo wstydzimy się jego.

Nie bacząc na działania Urzędu Miasta, podjąłem kolejną interwencję w białostockim oddziale PKP Polskich Linii Kolejowych. Poprosiłem o uprzątnięcie terenu przy głównym przejeździe kolejowym. Moją fotograficzną informację w sprawie nieczystości na przejeździe kolejowym w Grajewie przekazano do Sekcji Eksploatacji w Białymstoku, a w środę drobne śmiecie zostały zabrane.

fot. Przed i po interwencji.

 

Tyle dostanie do końca roku samorząd Miasta Grajewo na realizację tzw. ustawy przedszkolnej. Pierwsza transza pieniędzy trafi na konto bankowe miasta do 30 września.

Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, nieporozumieniem jest twierdzenie, że ustawa przedszkolna pozbawia dzieci dodatkowych zajęć. Wręcz przeciwnie – samorządy otrzymają dotację, dzięki której będą mogły opłacać dodatkowe zajęcia – takie, jak np. lekcje języka angielskiego. To oznacza, że rodzice nie będą musieli wykładać dodatkowych pieniędzy ze swojej kieszeni. Fundusze, które można przeznaczyć także na ten cel, będą wpływać do samorządów z dotacji z budżetu państwa.

Więcej…

 

Z grajewskiego krajobrazu zniknął budynek stojący na działce PKP, tuż obok szaletu miejskiego.

W maju br. wystosowałem do Polskich Kolei Państwowych wniosek o likwidację budynku z uwagi na jego wieloletnie nieużytkowanie i szpetny wygląd. W odpowiedzi Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku czytamy, że na dzierżawę tego terenu firmę obowiązuje do czerwca 2015 r. umowa, ale PKP zwróci się do dzierżawcy z prośbą o poprawę estetyki miejsca. W kilka dni później na budynku pojawiło się ogłoszenie o jego sprzedaży, a w ubiegły piątek budka zniknęła.

Niestety teren wokół dworca autobusowego nadal bardziej napawa grajewian wstydem niż dumą. W najbliższym czasie nic raczej w tym kierunku się nie zmieni. Urząd Miasta nie wyraża chęci zajęcia się tą częścią miasta.

Fot. Sąsiedztwo szaletu miejskiego przed i po.

 

Z informacji jakie uzyskałem od mieszkańca Grajewa oraz urzędnika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że programem osłonowym wsparcia rodzin wielodzietnych w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są tylko rodziny spełniające kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.

Nie taki był jednak cel uchwały Rady Miasta z kwietnia tego roku. Wolą burmistrza i radnych było wsparcie wszystkich rodzin wielodzietnych zamieszkałych w Grajewie z trojgiem i więcej dzieci. Nawet informacja o programie na oficjalnej stronie miasta nie wspomina nic o tym kryterium (LINK).

Więcej…

 

Przetargi, umowy

W Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa na dofinansowanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych na 2 budynkach użyteczności publicznej oraz 70 budynkach jednorodzinnych. Kwota dofinansowania - 640 tys. zł. Za 170 tys. zł zostanie wykonany dojazd do budynków TBS na Osiedlu Południe. Wybrano firmę, która wybuduje kanalizację deszczową na ul. Miłej - koszt 59 tys. zł. W przygotowaniu jest przetarg na sprzedaż działki po starej targowicy. Dzień po sesji miał zostać rozstrzygnięty przetarg na działkę na ul. Konopskiej (znajduje się na niej budynek wchodzący w chodnik).

Więcej…

 

Od zeszłego roku mamy problem ze śmieciami. Nie z tymi domowymi, bo z nimi radzimy sobie całkiem dobrze, ale z tymi na ulicy. Wielokrotnie z ust grajewian słyszałem, że miasto jest brudne i zaniedbane.

Na taką ocenę rzeczywistości zapracowują przede wszystkim główne ulice miasta, zwłaszcza ul. Piłsudskiego i Wojska Polskiego. Najgorsza sytuacja była wiosną, kiedy to jeszcze kilka tygodni po ostatnich roztopach na chodnikach zalegał zimowy brud. Wszyscy już wiemy, że to do zadań zarządcy drogi należy jej sprzątanie, w tym przypadku do białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale... nie jest tak do końca.

"Jak umiesz liczyć, to licz na siebie" mówi mądre powiedzenie, a art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tylko potwierdza tę mądrość, wręcz nas do niej zobowiązuje, bo:

ust. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

(...)

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Więcej…

 

Informacja z dnia 2013-08-30 - O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA  MIEJSKIEJ  BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRAJEWIE

Burmistrz Miasta Grajewo informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie została wybrana Pani Monika Kostrzewska zamieszkała w Grajewie.

inż. Adam Kiełczewski
Burmistrz Miasta

Grajewo, 30.08.2013 r.

źródło: BIP

 

Komentarz:

Na środowej sesji burmistrz Adam Kiełczewski zapowiedział, że decyzja w sprawie nowego dyrektora zostanie przez niego podjęta jeszcze tego samego dnia, a rozstrzygnięcie komisji konkursowej ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążące. Nie znamy wyników prac komisji konkursowej, niemniej ufam, że decyzja burmistrza była podyktowana troską o poziom czytelnictwa w Grajewie i wysoką oceną merytoryczną kandydatki. Mam nadzieję, że nie miały na to wpływu wyłącznie przychylne władzy artykuły Redakcji Życie Grajewa.

Nowej Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie gratuluję i życzę sukcesów na polu upowszechniania wśród grajewian kultury czytelniczej.

 

Podobnie jak przy innych skargach, mniejszość zdecydowała o losach skargi złożonej na Burmistrza Miasta Grajewo przez Fundację "Obywatele Grajewa". W trakcie wczorajszej XXXIX Sesji Rady Miasta Grajewo tylko 3 radnych uznało skargę za zasadną (K. Jamrozy, T. Cebeliński i A. Jankowski), 9 było przeciwko, a aż 8 nie miało zdania i wstrzymało się od głosu. Po raz kolejny "oczywista oczywistość" przegrała z prywatnym interesem, lekceważeniem prawa i strachem przed głosowaniem wbrew woli burmistrza.

FOG skierował do Rady Miasta Grajewo skargę na działania burmistrza w zakresie nieprawidłowej realizacji uchwały i zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Nieprawidłowość polegała na tym, że w BIP wśród opublikowanych zarządzeń burmistrza nie ma zarządzenia powołującego Komisję konkursową do rozpatrzenia wspomnianych ofert. Sekretarz Miasta Ryszard Wolwark tłumaczył zaistniałą sytuację tym, że zarządzenie "wewnętrzne", do których zaliczył informację o komisji konkursowej, nie musi być publikowane w BIP.

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

28 VIII 2013 r.

(video)

 

Na skróty:

- pytania i interpelacje radnych - część 1 - od min. 9
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 1 - od min. 22
- analiza stopnia realizacji inwestycji miejskich - część 1 - od min. 44
- sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej - część 2 - od min. 18
- podjęcie uchwał:
skarga mieszkańców os. Południe na uciążliwości zapachowe z miejskiej oczyszczalni ścieków - część 2 - od min. 23
skarga FOG ws. braku publikacji zarządzeń w BIP - część 3 - od min. 7
podwyżka wynagrodzenia Burmistrza Adama Kiełczewskiego - część 4 - od min. 21
- Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 4 - od min. 41
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje - część 5 i 6 - od min. 1
strefa inwestycyjna, sprzedaż nieruchomości i działek miejskich, budynki na targowicy, mapa czystości, ustawa śmieciowa, remont budynku byłej Izby Pamięci Ziemi Grajewskiej, porządki przy budynkach ZADM, nocne rajdy motocyklowe, nielegalne podłączenia do sieci kanalizacyjnej, wycinka drzew, odławianie psów, sytuacja w szkołach miejskich, elektro-śmieci, hałas z PEC-u, konkurs na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
- wolne wnioski - część 6 - od min. 20 (pismo mieszkańców ul. Łąkowej, pismo ws. placu zabaw na osiedlu Tysiąclecia, wniosek o dotację na budowę nowego bloku TBS)


Porządek obrad

 

Zmiany budżetowe

Dopiero w czwartek radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta. Wśród wydatków znalazły się punkty dotyczące zakupu 2 nowych witaczy za 22 tys. zł i utworzenie nowego etatu pracownika w Przedszkolu Miejskim nr 6. Kontrowersje wywołała propozycja przekazania Policji 20 tys. zł dotacji na zorganizowanie służb ponadnormatywnych. Na czwartkowej komisji swoje wątpliwości zgłosiło w tej sprawie kilkoro radnych. Podkreślano, że rada nie ma żadnych narzędzi kontroli wydatkowania przyznanych pieniędzy. Radna Elżbieta Antropik zgłosiła wniosek o wykreślenie z uchwały dotacji dla Policji. Wniosek uzyskał poparcie 2 radnych (E. Antropik i ja).

Więcej…

 

Wczoraj i dzisiaj obradowały w Urzędzie Miasta komisje miejskie - budżetowa i komunalna. Obie dokonały oceny realizacji inwestycji miejskich. Z przedstawionej informacji wynika, że większość inwestycji zostanie zrealizowana w II półroczu roku. Jednak szyki urzędowi może pokrzyżować drugi przetarg basenowy. Jeśli okaże się, że firmy budowlane ponownie złożą oferty dużo droższe, to część inwestycji może nie dojść do skutku. Ba, dzisiaj burmistrz Adam Kiełczewski nie wykluczył tego, że trzeba będzie w budżecie znaleźć dodatkowe pieniądze na basen i muzeum mleka.

Podczas zapoznania się radnych z funkcjonowaniem spółek miejskich, prezes TBS w Grajewie Jerzy Dereszkiewicz powiadomił radnych o złożonym do Miasta wniosku TBS o dotację na budowę kolejnego bloku. Zysk samej spółki jest znikomy, dlatego dotacja celowa to jedyne rozwiązanie. Inwestycja jest możliwa do realizacji raczej w przyszłości dalszej niż bliższej.

Więcej…

 

Na najbliższej sesji radni rozpatrzą sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Grajewo za I półrocze 2013 roku. Uchwałą z czerwca br. Straż przestanie istnieć z dniem 1 września. To ostatnie dni tej jednostki.

W ciągu ostatnich kilku lat wiele miast i gmin w całej Polsce zdecydowało się zlikwidować swoje straże miejskie. Powodem rezygnacji jest zazwyczaj szukanie oszczędności. Dodatkowo – jak przekonują samorządowcy – wyczerpała się również ich formuła. Przeciwko grajewskim strażnikom padały przede wszystkim argumenty organizacyjne. Burmistrz Grajewa Adam Kiełczewski zarzucił im najpierw polityczne działania podczas kampanii wyborczej, potem bierność, a w końcu nieudolność.

Więcej…

 

 

W najbliższy czwartek rozpocznie się powakacyjny maraton komisyjny Rady Miasta Grajewo.

Na dzień dobry Rada zajmie się wnioskiem radnych Jarosława Sarnackiego, Antoniego Chrostowskiego, Waldemara Wieczorka, Macieja Bednarko, Mieczysława Moszczyńskiego, Tomasza Babula i Krzysztofa Purzeczki w sprawie podwyżki wynagrodzenia burmistrza Adama Kiełczewskiego. Jak czytamy w skromnym uzasadnieniu, podwyżka jest wskazana, bo burmistrz wykonując budżet miasta za 2012 rok kierował się zasadami celowości, rzetelności i gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych. Uważam, że projekt uchwały póki co nie spełnia wymogu, o którym mowa w § 40 ust. 2 Statutu Miasta Grajewo, tj. brakuje w uzasadnieniu skutków finansowych realizacji uchwały. Po podwyżce burmistrz będzie zarabiał 11 130 zł brutto.

 

Więcej…

 

W ubiegłym tygodniu skierowałem do Urzędu Miasta Grajewo i Starostwa Powiatowego w Grajewie wniosek w sprawie naprawy i przebudowy chodnika na skrzyżowaniu ulic Konopskiej i Sadowej.

W związku z tym, że ul. Konopska ma kategorię drogi powiatowej, natomiast ul. Sadowa kategorię drogi gminnej, zwróciłem się do obu urzędów o podjęcie wspólnych działań na rzecz naprawy i przebudowy chodnika na przedmiotowym skrzyżowaniu.

Więcej…

 

Bezpowrotnie odeszły dwa duże znaki informacyjno-promocyjne na wjeździe do Grajewa od strony Warszawy i Białegostoku. Tak zwane witacze zostały wczoraj zdemontowane przez PUK i najprawdopodobniej trafią na złom. Temat witaczy był poruszany na sesjach Rady Miasta Grajewo kilkukrotnie.

Dzisiaj miałem przyjemność rozmawiać w tej sprawie z samym burmistrzem Adamem Kiełczewskim. Z informacji jakie od niego uzyskałem wynika, że znaki były w opłakanym stanie, a że szczęśliwie burmistrz jest inżynierem, to zna się na rzeczy. W tym roku mają pojawić się dwa nowe witacze, jednak burmistrz nie potrafił udzielić informacji na temat ich ceny oraz tego, jaka firma wykona znaki.

Więcej…

 

25 lipca podjąłem w Urzędzie Miasta interwencje w sprawie uschłego drzewa na ul. Konopskiej (za kapliczką). Sprawę poruszyłem na prośbę mieszkańca ulicy. Drzewo zagraża życiu i zdrowiu osób będących w pobliżu drzewa. Suche konary mogą spaść na linie elektryczne biegnące po drugiej stronie tej wąskiej uliczki.

Wedle uzyskanych informacji, drzewo znajduje się w pasie przydrożnym, zatem jego właścicielem jest miasto. W tym tygodniu ma dojść do oględzin drzewa.

Więcej…

 

Jak napisali, tak uczynili. Kilka dni temu otrzymałem z Urzędu Miasta odpowiedź na moją interpelację w sprawie uzupełnienia oficjalnej strony internetowej Miasta oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Grajewa  o ważne dokumenty strategiczne.

Jak czytamy w piśmie z 22 lipca postulowane przez Pana doskonalenia zostaną zrealizowane w terminie do końca lipca 2013 r. Tak też się stało. Od dzisiaj na BIP możemy znaleźć wszystkie programy, strategie i plany (z zakresu gospodarki odpadami, opieki nad dziećmi, pomocy społecznej, stypendiów, zapobiegania patologiom). W końcu doszukamy się Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Grajewa, Strategii Rozwoju Miasta Grajewo na lata 2007-2015 i wielu innych programów.

Więcej…

 

W trakcie ostatniej sesji absolutoryjnej, burmistrza Adam Kiełczewski chwalił się poczynionymi w ubiegłym roku oszczędnościami. O ile godne pochwały są efekty negocjacji z elektrownią, to wiele wątpliwości budzą oszczędności przy pielęgnacji zieleni miejskiej oraz letniego i zimowego utrzymania dróg miejskich (na pielęgnacji - 63 tys. zł, utrzymanie dróg - 319 tys. zł).

Efekty oszczędności możemy zobaczyć wychodząc z domu. Moja babcia, za każdym razem gdy mnie widzi mówi, że tak brudnego Grajewa od dekad nie pamięta.

Więcej…

 

W czwartek złożyłem w Urzędzie Miasta 2 pisma.

Jedno z nich dotyczyło wcześniej poruszonej przeze mnie kwestii braku strategicznych dokumentów miejskich w Biuletynie Informacji Publicznej UM i na www.grajewo.pl. W interpelacji piszę, że zarówno na oficjalnej stronie Miasta, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Grajewo nie ma wyróżnionej zakładki ani ze strategiami, ani ze studium i miejscowymi planami. Przypomnę, że nasze miasto posiada chociażby Strategię rozwoju Miasta Grajewo na lata 2007-2015, Program rewitalizacji terenów powojskowych przy ul. Wojska Polskiego oraz Program rewitalizacji centrum miasta. Studium, jego zmiany i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są schowane wśród wielu innych uchwał podejmowanych przez Radę w minionych latach.

Więcej…

 

Tym razem burmistrz Adam Kiełczewski nie znajdzie wymówki, aby zbagatelizować pytania postawione przez Poseł Julię Piterę w związku z grajewską aferą nagraniową.

Za radą samego burmistrza, posłanka skierowała do niego pismo (datowane na 12 lipca br.) z prośbą o odpowiedź czy Urząd Miasta dysponuje pełnym, bez ingerencji, zapisem video z grudniowej sesji oraz gdzie jest przechowywane oryginalne nagranie, kto miał do niego dostęp i czy było ono wynoszone poza urząd. Dodatkowo prosi o przesłanie kopii sporządzonej z oryginalnego nagrania z tego posiedzenia.

Więcej…

 

Na czerwcowej komisji budżetowej Rady Miasta Grajewo swoją obecność zaznaczyli mieszkańcy ul. Łąkowej i ul. Orzeszkowej. Przyszli, aby przypomnieć burmistrzowi i radnym o problemach związanych z brakiem podstawowej infrastruktury technicznej w swoich ulicach.

O Łąkowej piszę od chwili objęcia mandatu radnego (pierwszy artykuł z 11 lutego 2011 r. - Mieszkańcy ul. Łąkowej mobilizują się). Mieszkańcy od wielu lat starają się o budowę sieci kanalizacyjnej i utwardzenie nawierzchni. Ich walka jest o tyle zasadna, że Łąkowa jest starą ulicą, a w kosztach budowy wodociągu mieszkańcy partycypowali.

Więcej…

 

W czwartek Rada Miasta Grajewo, jednym głosem przewagi, zdecydowała o wszczęciu postępowania zmierzającego do przekształcenia zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji  poprzez jego likwidację w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Była to uchwała intencyjna, zatem nie ostateczna. Nie należy jednak bagatelizować tej uchwały, bo wyrażenie intencji to początek realizacji planu działania.

Dlaczego byłem przeciwko jej podjęciu, a wcześniej za zdjęciem jej z porządku obrad? Już w środę radny Tomasz Cebeliński sygnalizował, że zgodnie z harmonogramem przekształcenia, przed uchwałą intencyjną radni powinni zostać zaznajomieni z danymi, analizami ekonomicznymi i prawnymi. Takowych nie otrzymaliśmy.

Więcej…