Interpelacje, zapytania
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Art. 23. 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

 

Statut Miasta Grajewo z dnia 31 marca 2003 r. Załącznik nr 4  ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ORAZ TRYB PRACY ORGANÓW MIASTA

§ 24. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.
2. Interpelacje dotyczą spraw Miasta o zasadniczym charakterze.
(...) 5. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni – na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.
(...) § 25. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Miasta, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

Statut Miasta Grajewo - Link


 

- ws. udrożnienia rowów melioracyjnych w okolicy ulicy Działkowej - 20.12.2010 r.

( INTERPELACJA | ODPOWIEDŹ )

- ws. braku podstawowej infrastruktury technicznej na ulicy Łąkowej - 18.01.2011 r.

( INTERPELACJA | ODPOWIEDŹ )

- ws. dodania do zadań inwestycyjnych w 2011 r. sporządzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na ul. Łąkowej - 17.02.2011 r.

( INTERPELACJA | ODPOWIEDŹ )

- ws. przebudowy linii energetycznej na ul. Wilczewo - 27.04.2011 r.

INTERPELACJA ODPOWIEDŹ ODPOWIEDŹ PGE)

- ws. poprawy bezpieczeństwa w przejściu pomiędzy ulicami T. Kościuszki i Generała Dąbrowskiego - 28.09.2011 r.

INTERPELACJA | ODPOWIEDŹ )

- ws. wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczących działalności Urzędu Miasta Grajewo - 24.10.2011 r.

INTERPELACJA ODPOWIEDŹ )

- ws. wykonania wjazdu z ul. Wojska Polskiego na ul. Rotmistrza Konopki - 16.11.2011 r.

INTERPELACJA | ODPOWIEDŹ )

- ws. podtopień na ul. E. Orzeszkowej - 27.05.2012 r.

( INTERPELACJA | ODPOWIEDŹ )

- ws. realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie" - 3.08.2012 r.

( INTERPELACJA | ODPOWIEDŹ )

- ws. zmiany lokalizacji i budowy nowego dworca autobusowego w Grajewie - 5.10.2012 r.

INTERPELACJA | ODPOWIEDŹ )

- ws. uzupełnienia oficjalnej strony internetowej Miasta oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Grajewo o ważne dokumenty strategiczne - 17.07.2013 r.

INTERPELACJA | ODPOWIEDŹ )

- ws. likwidacji progu zwalniającego na ul. Bema - 25.09.2013 r.

INTERPELACJA | ODPOWIEDŹ | ODPOWIEDŹ ZDP | ODPOWIEDŹ POLICJI )

- ws. oświetlenia na ul. Lawendowej - 14.10.2013 r.

INTERPELACJA | ODPOWIEDŹ )

- ws. budowy chodnika na ulic Ełckiej w Grajewie na odcinku ul. Leśna - ul. Przekopka oraz przejścia dla pieszych na wysokości ul. Leśnej - 7.04.2014 r.

INTERPELACJA | ODPOWIEDŹ )

- ws. wykupu terenu pod budowę ulicy Stefczyka - 15.04.2014 r.

INTERPELACJA | ODPOWIEDŹ )

- ws. poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Piłsudskiego w Grajewie między przejazdem kolejowym i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki - 9.06.2014 r.

INTERPELACJA | ODPOWIEDŹ )

 

- ws. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Generała Bema i Generała Dąbrowskiego - 17.02.2011 r.

( ZAPYTANIE | ODPOWIEDŹ )

- ws. dochodów z tytułu udostępniania powierzchni reklamowej słupów ogłoszeniowych - 17.02.2011 r.

( ZAPYTANIE | ODPOWIEDŹ )

- ws. ul. Sportowej oraz parkingów w okolicy kościoła przy ul. Piłsudskiego - 27.04.2011 r.

ZAPYTANIEODPOWIEDŹ )

- ws. ewidencji psów agresywnych na terenie Miasta Grajewo - 27.04.2011 r.

ZAPYTANIEODPOWIEDŹ )

- ws. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Sadowej i Bocznej - 16.07.2011 r.

ZAPYTANIEODPOWIEDŹ )

- ws. strategii promocji Grajewa - 29.02.2012 r.

( ZAPYTANIE i ODPOWIEDŹ )

- ws. przyłączy wykonywanych w 2011 r. przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji - 29.03.2012 r.

( ZAPYTANIE | ODPOWIEDŹ )

- ws. stanu zatrudnienia w miejskich jednostkach organizacyjnych - 22.06.2012 r.

( ZAPYTANIE | ODPOWIEDŹ )

- ws. planów likwidacji Straży Miejskiej Grajewo - 5.10.2012 r.

ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ )

- ws. dalszych działań Miasta Grajewo na rzecz przebudowy linii energetycznej na ul. Wilczewo - 7.01.2013 r.

ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ )

- ws. strategii promocyjnej Miasta Grajewo - 25.02.2013 r.

( ZAPYTANIE | ODPOWIEDŹ )

- ws. nowych rozwiązań komunikacyjnych w okolicy kościoła pw. Jana Pawła II - 25.02.2013 r.

( ZAPYTANIE | ODPOWIEDŹ | ODPOWIEDŹ GDDKiA )

- ws. w sprawie budowy przez Grajewo linii kolejowej Rail Baltica - 25.02.2013 r.

( ZAPYTANIE | ODPOWIEDŹ )

- ws. określenia przeznaczenia działki nr 2031/99 w "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa, dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II" - 24.05.2013 r.

ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ )

- ws. przebiegu ul. Miłej.

ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ | Mapka)

- ws. budowy kanalizacji na os. Marii Konopnickiej - 16.12.2013 r.

ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ )

- ws. wyboru oferty na wykonanie remontu pomieszczeń korytarza i wc w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grajewie - 7.04.2014 r.

ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ )

- ws. wyboru oferty na odnowienie frontowej części ogrodzenia Stadionu Miejskiego - 21.04.2014 r.

ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ )

- ws. przebudowy linii energetycznej na ul. Wilczewo. - 9.06.2014 r.

ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ )

- ws. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa - 2.07.2014 r.

ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ )

- ws. dochodów z udostępniania powierzchni reklamowej przez Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne - 2.07.2014 r.

ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ )