2013 I-III
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Wiele emocji przyniosły nam mecze grupowe w II Turnieju Tenisa Stołowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie, który odbył się w minioną środę.

Dopiero ćwierćfinały wyłoniły nam najlepszych zawodników Turnieju. W pierwszym półfinale Dawid Chojnowski kl. 6d pokonał Mateusza Wojciechowskiego z kl. 5b i wszedł do finału. Natomiast drugi półfinał odbył się z udziałem Adama Poniatowskiego z kl. 6b oraz Huberta Czarnowskiego z kl. 5c. W tym spotkaniu Hubert okazał się lepszy i pokonał Adama.

Więcej…

 

Przy 10 głosach za, 1 przeciw i 8 wstrzymujących się Rada Miasta Grajewo uznała skargę radnego Tomasza Cebelińskiego za zasadną. Przypomnijmy, pytanie o rzekome sabotowanie działań burmistrza przez dyrektora GIH padło najpierw w sierpniu 2012 roku na jednej z komisji, a następnie w październiku na sesji. Do chwili wniesienia skargi w lutym 2013 roku radni odpowiedzi na powyższe pytanie nie otrzymali.

Nie od dziś wiadomo, że czasami słowa powodują więcej krzywdy niż niż czyny. Uznając skargę za zasadną, radni stanęli po stronie praworządności, ale dali również sygnał, że nie tolerują bezpodstawnych oskarżeń. Niestety, zanim radni ukarali burmistrza, Adam Kiełczewski powtórzył słowa z wczorajszej komisji, że "ma dowody na sabotaż Tomasza Dudzińskiego, ale nie chce ich dziś używać, bo zrobi to w sądzie" ( sic!). Czyli znowu mieliśmy do czynienia z metodą a'la Jarosław Kaczyński "wiem, ale nie powiem".

Więcej…

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Grajewo radny Krzysztof Jamrozy krótko zaprezentował projekt uchwały wprowadzającej Kartę Dużej Rodziny, a następnie złożył go na ręce przewodniczącego rady. Pod inicjatywą podpisali się K. Jamrozy, A. Jankowski, G. Curyło, A. Siwik-Karwowska i T. Cebeliński.

Karta przysługiwałaby wszystkim członkom rodzin wielodzietnych (bez względu na dochód) tj. rodzin mających na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Projekt uchwały zakłada, że Karta będzie uprawniała do szeregu zniżek na ofertę Miejskiego Domu Kultury (w tym Kina), Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także podmiotów prywatnych, które wyrażą chęć udziału w programie.

Więcej…

 

Na najbliższej sesji rady Miasta Grajewo radni pochylą się między innymi nad projektem uchwały ws. przekazania Powiatowi Grajewskiemu 120 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej - laparoskopu na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie.

Projekt ten jest pokłosiem dyskusji, jaka odbyła się miesiąc temu na wspólnym posiedzeniu komisji. Wtedy to ze strony władz powiatu i dyrekcji szpitala padły słowa o niewystarczającej pomocy ze strony władz samorządowych Grajewa.

Innym, zapewne gorącym, tematem komisji i sesji będzie skarga na Burmistrza Miasta Grajewo Adama Kiłczewskiego skierowana przez radnego Tomasz Cebelińskiego. Radny zarzuca burmistrzowi niedotrzymanie terminu odpowiedzi na jego pytanie, zadane 26 października 2012 r. podczas sesji. Na zapytanie w sprawie działań sabotowanych przez Dyrektora GIH Tomasza Dudzińskiego pod kątem współpracy z Burmistrzem Grajewa, radny Cebeliński nie otrzymał odpowiedzi aż do 15 lutego 2013 r.

Więcej…

 

Sprawa nie wymaga komentarza, bo każdy wyciągnie z niej dla siebie wnioski. Dla mnie, jako radnego, to kolejny sygnał, aby nie wierzyć we wszystko co słyszę na komisjach i sesjach rady miasta.

Protokół Nr 13/12 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo z 27 grudnia 2012 roku (dostępny TUTAJ).

Pan Adam Jankowski – Członek Komisji - Stwierdził, że środki na promocję powinny zostać obniżone. Dodał, że jest nowy Kierownik Referatu Strategii Promocji i Rozwoju, który powinien opracować plan promocji.

Pan Adam Kiełczewski – Burmistrz Miasta - Stwierdził, że taki plan jest już opracowany. Dodał, że Grajewo ma jeden z najmniejszych budżetów na promocję miasta w porównaniu do miast o podobnej wielkości.

Więcej…

 

Na początku marca na biurko Przewodniczącego Rady Miasta Grajewo Grzegorza Curyło trafiło pismo od Poseł na Sejm RP Julii Pitery.

W swojej interwencji, była minister w pierwszym rządzie Donalda Tuska zwraca się do przewodniczącego, jako osoby odpowiedzialnej za organizację pracy Rady Miasta, o udzielenie informacji na temat sprawy niekompletnych nagrań z XXXI Sesji Rady Miasta Grajewo, która odbyła się 28 grudnia ubiegłego roku.

Poseł pyta między innymi o to czy Urząd Miasta dysponuje pełnym, bez ingerencji, zapisem video z grudniowej sesji oraz gdzie jest przechowywane oryginalne nagranie, kto miał do niego dostęp i czy było ono wynoszone poza urząd. Dodatkowo prosi o przesłanie kopii sporządzonej z oryginalnego nagrania z tego posiedzenia.

Pismo do wiadomości otrzymał także Burmistrz Miasta Grajewo Adam Kiełczewski.

Więcej…

 

W zeszłym tygodniu skierowałem do Burmistrza Grajewa trzy pytania. Na dwa z nich otrzymałem już krótkie i konkretne odpowiedzi, ale nie wnoszące niczego nowego.

Pierwsze z moich zapytań dotyczyło nowych rozwiązań komunikacyjnych w okolicy nowo budowanego kościoła pw. Jana Pawła II. Zadałem następujące pytania: 1) W którym miejscu będzie zlokalizowany wjazd na plac przykościelny? Czy będzie jeden cz więcej wjazdów? 2) Czy Miasto Grajewo posiada wiedzę czy ewentualny wjazd od ul. Piłsudskiego został już skonsultowany z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad? Czy GDDKiA planuje w najbliższym czasie poszerzenie jezdni w miejscu wjazdu? Czy zaplanowano w tym miejscu lewoskręt? 3) Czy w pobliżu ewentualnego wjazdu od ul. Piłsudskiego zaplanowano przejście dla pieszych? Czy będzie ono miało element wysepki bezpieczeństwa na jezdni? Czy Miasto Grajewo ma wiedzę ile miejsc parkingowych na własnym terenie zaplanowała parafia?

Więcej…

 

Zbliża się Jubileusz 25-lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Grajewianie". Zespół aktualnie zbiera pieniądze na wydanie płyty ze wspaniałą muzyką, do której tańczy, i którą kocha.

Zespół Pieśni i tańca „Grajewianie” przez lata wychowywał młodzież, pielęgnował tradycję i kulturę, reprezentował społeczność miasta Grajewa. Dziś to "Grajewianie" potrzebują pomocnej dłoni!

W ciągu 2 miesięcy Zespół musi uzbierać całą zadeklarowaną kwotę, gdyż projekt „Wspieram kulturę” działa na zasadzie: „wszystko albo nic”. Jeżeli natomiast nie uda się zgromadzić pełnej kwoty wszystkie wpłaty wrócą do darczyńców.

Do zebrania jest 3 950 zł. Dotychczas (5.03) zebrano 655 zł. Do końca akcjo zostało jeszcze 47 dni.

Szczegóły projektu na: http://wspieramkulture.pl/projekt/124-Wydanie-Plyty-Zespolu-Piesni-i-Tanca-Grajewianie, gdzie można zapoznać się bliżej z formą pomocy.

 

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

27 II 2013 r.

(video)

 

Na skróty:

- głosowanie nad przywróceniem do porządku obrad głosowania nad projektem grupy radnych ws. bonifikat przy wykupie mieszkania komunalnego - część 1 - od min. 8 (7 za, 9 przeciw, 4 wstrzymało się)
- przyznanie stypendiów sportowych - część 1 - od min. 15
- wystąpienie Prezesa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rberta Żylińskiego - część 2 - od min. 2
- interpelacje i zapytania radnych - część 3 - od min. 1
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 3 - od min. 10
- głosowania nad uchwałami - część 4 - od min. 1
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 4 - od min. 21
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych - część 4 - od min. 30
- informacja Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego Ryszarda Wolwarka z działalności w sejmiku - część 5 - od min. 20
- informacja Przewodniczącego Rady Miasta nt. wykonywania przez Radnego Krzysztofa Jamrozego usług na rzecz jednostek miejskich - część 6 - od min. 6
- odpowiedź Pani Ewy Skibniewskiej na zarzuty Dyrektor ZSM nr 2 Barbary Ciszewskiej - część 6 - od min. 25


Porządek obrad

 

Dzisiaj odbyło się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo.

1. Omówiono sytuację finansową Szpitala Ogólnego w Grajewie:

- sprawę przedstawili grajewskim radnym Starosta Grajewski Jarosław Augustowski, Dyrektor Grzegorz Dembski i radna powiatowa Jadwiga Dembińska,

- Starosta przekonywał, że zadłużenie szpitala wobec jednostek jednostek organizacyjnych miasta (PEC i ZWiK) jest marginalne w porównaniu do innych wierzycieli (wobec PEC - 157 tys. zł, wobec ZWiK - 66 tys. zł),

- Prezes PEC Radosław Zolnik poinformował, że od 2009 roku nastąpiło ze strony szpitala pogorszenie w terminowości spłat zadłużenia,

- zarówno PEC jak i ZWiK nie naliczają szpitalowi odsetek,

- Dyrektor Dembski zastrzegł, że zadłużenie jest krótkoterminowe (od 2 do 3 miesięcy), a szpital w 2012 r. wygenerował 518 tys. zł zysku; dług ogólny szpitala wynosi aktualnie 13 mln zł,

- zdaniem Starosty, Rada Miasta Grajewo i Burmistrz Kiełczewski nie dotrzymują obietnicy wsparcia grajewskiego szpitala (chociażby w formie zwrotu szpitalowi podatku od nieruchomości - było tak do 2009 r.); przypomniał zebranym, że Burmistrz Kiełczewski jest członkiem Rady Społecznej Szpitala i na ostatnich sześć spotkań był na niej obecny tylko jeden raz; wywoływanie tematu długów wobec miejskich jednostek jest jego zdaniem próbą nakręcenia czegoś wokół niczego;

Więcej…

 

Radni otrzymali w materiałach na sesję projekt uchwały zmieniającej uchwałę ws. warunków udzielania bonifikat przy wykupie mieszkania komunalnego. Projekt przygotowany przez burmistrza jest odpowiedzią na projekt uchwały przygotowany przez grupę radnych (miesiąc temu byłem reprezentantem wnioskodawców).

Nasz projekt zakłada, że przysługiwać będą bonifikaty:

- najemcom legitymującym się ponad pięcioletnim okresem najmu – w wysokości 50%,

- ponad dziesięcioletnim okresem najmu – w wysokości 60%,

- ponad dwudziestoletnim okresem najmu – w wysokości 70%,

- ponad trzydziestoletnim okresem najmu – w wysokości 80%,

- ponad czterdziestoletnim okresem najmu – w wysokości 90%.

Więcej…

 

Pamiętacie Państwo sprawę słupów energetycznych na ul. Wilczewo? We wrześniu 2011 r. otrzymałem od PGE Dystrybucja S.A. informację, że firma zobowiązuje się opracować w 2011 roku dane programowe na przebudowę linii energetycznej, w 2012 roku projekt przebudowy, a realizacja ma nastąpić w 2013 r. Sprawa nabiera tempa.

Słupy zostały postawione w latach 80-tych bez zgody właściciela w związku z planowaną zmianą kierunku biegu ulicy. Do takiej zmiany nigdy jednak nie doszło. Pomimo wielu próśb do Urzędu Miasta oraz Zakładu Sieci Łomża, słupy pozostały na swoim miejscu. Umiejscowienie owych słupów jest dzisiaj bezcelowe, a w dodatku utrudnia właścicielom posesji prowadzenie jakichkolwiek prac budowlanych, ogrodniczych lub porządkowych. Słupy oświetlają działkę, tymczasem 100-metrowy odcinek ul. Wilczewo (od. ul. Dwornej do ul. 23-stycznia) tonie w ciemnościach.

W styczniu br., w ramach zapytania radnego, poprosiłem Urząd Miasta o uzyskanie od PGE informacji co dzieje się w tej sprawie. Dwa tygodnie temu PGE poinformowało o wyłonieniu 14 stycznia w przetargu firmy, która wykona projekt przebudowy i modernizacji linii energetycznej zlokalizowanej na ul. Wilczewo. Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę PGE ogłosi przetarg na na wyłonienie wykonawcy prac budowlano-montażowych.

 

W 2001 r. Andrzej Lepper, tuż przed odwołaniem go z funkcji marszałka Sejmu, zarzucił branie łapówek trzem politykom Platformy Obywatelskie i dwóm z SLD. Zarzucił im to oczywiście w formie pytania, aby nie być posądzonym o bezpodstawne rzucanie oskarżeniami. Przecież on tylko pytał! Za te pomówienia sąd skazał Andrzeja Leppera na karę roku i trzech miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres pięciu lat.

Podobnie pytała na ostatniej sesji Rady Miasta Grajewo radna Henryka Jagielska. - Jeżeli rzeczywiście jest chociaż jedna taka faktura, proszę o wypracowanie opinii prawnej przez dwóch niezależnych radców prawnych w zakresie wykorzystywania przez radnego majątku komunalnego i czy taka praktyka nie powoduje wygaśnięcia mandatu radnego. Proszę o wszczęcie postępowania w tej sprawie - skierowała pytanie do  burmistrza i radnego Krzysztofa Jamrozego.

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

29 I 2013 r.

(video)

 

30 stycznia na oficjalnej stronie Urzędu Miasta pojawiła się następująca  informacja opublikowana przez Kierownika Referatu Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Pana Tomasza Strózika: "Mimo wszelkich starań, jeden z komputerów zarejestrował jedynie 1,5 godziny materiału filmowego sesji z 29 stycznia 2013 roku. Część radnych była świadkami awarii sprzętu, która została odnotowana po zakończeniu posiedzenia XXXII Sesji Rady Miasta. Materiał filmowy został zarejestrowany przez drugi sprzęt komputerowy.".

Obejrzałem całą XXXII Sesję Rady Miasta i nie znalazłem w nagraniu żadnej półtoragodzinnej luki. Nagranie zostało zrealizowane przez kamerę, która robiła to od początku (czyli zlokalizowanej przy drzwiach). O awarii sprzętu zastępczego też nie słyszałem, ale możliwe, że dojrzeli się jej radni bliżej współpracujący z burmistrzem Kiełczewskim. Odbieram tę informację jako dalszy ciąg zasłony dymnej rozpylanej nad sprawą uciętych nagrań z sesji grudniowej.

Na skróty:

- dyskusja nad zdjęciem z porządku obrad punktu "Rozpatrzenie skargi wniesionej przez Pana Adama Jankowskiego na działania Burmistrza Miasta" - część 1 - od min. 6
- interpelacje i zapytania radnych - część 1 - od min. 19
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 1 - od min. 41 (w tym dyskusja nad umową najmu dla Państwa Dudzińskich - część 2)
- podjęcie uchwały w sprawie sposobu rozpatrzenia skargi wniesionej przez Pana Adama Jankowskiego na działania Burmistrza Miasta - część 3
- głosowanie nad skargą - część 4 - od min. 1
- rozpatrzenie projektu uchwały ws. podniesienia bonifikat przy wykupie mieszkania komunalnego - część 4 - od min. 6
- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Grajewie - część 4 - od min. 28
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 4 - od min. 52
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych - część 5 - od min. 1
długi grajewskiego szpitala wobec PEC i ZWiK - część 5 - od min. 1
Straż Miejska - część 5 - od min. 6
wyciągnięcie konsekwencji wobec zastępcy burmistrza - część 5 - od min. 6:40
ekspertyza uciążliwości ruchu dla ul. Ełckiej - część 5 - od min. 9
spory sądowe w ZSM nr 2 (wyjaśnienia Dyrektor Barbary Ciszewskiej) - część 5 - od min. 13
premie (nagrody) w Urzędzie Miasta - część 5 - od min. 28
koncepcja rewitalizacji centrum miasta - część 5 - od min. 29
plan awaryjny dla PUK w przypadku przegranego przetargu, sprawa spółki BIOM - część 5 - od min. 30
odwołanie z funkcji Dyrektora GIH Pana Tomasza Dudzińskiego - część 5 - od min. 41
stan rozliczenia z byłym inkasentem - część 5 - od min. 44
odpowiedź radnego Krzysztofa Jamrozego na zarzuty radnej Henryki Jagielskiej - część 5 - od min. 46 i część 6 - od min. 40
oświetlenie ul. Geodetów - część 6 - od min. 5:30
przetarg na zieleń miejską - część 6 - od min. 7:30
ul. Szpitalna - część 6 - od min. 14:30
wniosek o dofinansowanie utworzenia żłobka - część 6 - od min. 17:30
blok komunalny (mieszkania) - część 6 - od min. 24
dziękczynienie radnej Henryki Jagielskiej wobec posłów PiS za "ratunek" grajewskiego szpitala - część 6 - od min. 41

Porządek obrad

 

Ten artykuł dedykuję tym, którzy zarzucają mi, że nie zajmuję się tym czym trzeba, czyli wszystkim poza niekompletnymi nagraniami z grudniowej sesji Rady Miasta. Ja, urażona jednostka, jak nazwała mnie niezwykle pracowita radna Barbara Gontarska, na początku listopada postanowiłem wraz z Zarządem Platformy Obywatelskiej pomóc Burmistrzowi Adamowi Kiełczewskiemu w pozyskaniu pieniędzy na budowę żłobka.

Trafiła się ku temu niezwykła okazja, bo Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło 22 października konkurs pt. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, w ramach Działania 1.5 Programu Kapitał Ludzki. W jego ramach samorządy mogą otrzymać 85-procentowe dofinansowanie wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych. Bezsprzecznie nasze miasto potrzebuje więcej miejsc żłobkowych.

Więcej…

 

Jak podał na pierwszej stronie we wtorek Dziennik Gazeta Prawna, w różnych częściach kraju wybuchają konflikty prywatnych przewoźników z samorządowcami. Niektóre gminy nakłaniają firmy do korzystania z prywatnych dworców (na przykład będących własnością różnych spółek PKS). Kto ma dworce, ten ma władzę - mówi Dariusz Tarnawski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Osób.

Jak pisze autor artykułu, jest o co walczyć, bo od 2017 r. część kursów będzie miała charakter użyteczności publicznej (z założenia te nierentowne) i będą je obsługiwali wybrani w przetargach przewoźnicy. Takie linie będą dotowane. Dążąc do ucywilizowania transportu autobusowego część samorządów stara się nakłonić prywatnych przewoźników do korzystania z głównych dworców (nie będących własnością lub w zarządzie gminy). Problem w tym, że prywatni przewoźnicy nie chcą przechodzić na dworce zarządzane przez ich konkurencję.

Więcej…

 

Pozwoliłem sobie w tytule użyć liczby mnogiej, bo wiem, że wielu moich znajomych, współpracowników, ludzi różnych grajewskich środowisk społecznych i politycznych myśli tak samo jak ja.

Niemal już wszystkie portale internetowe podały informację o rozpoczętej przez burmistrza Adama Kiełczewskiego procedurze mającej w efekcie pozbawić Pana Tomasza Dudzińskiego funkcji dyrektora Grajewskiej Izby Historycznej.

Osoba Pana Tomasza sama sobą się broni. Pomimo młodego wieku Tomasz Dudziński jest swoistą instytucją. Chociaż w Grajewie jest wiele osób interesujących się przeszłością tej ziemi, to właśnie  Pan Dudziński postawił przed sobą cel  zebrania, udokumentowania i rozpowszechniania naszej historii. Głównie staraniom Pana Dudzińskiego Grajewo może pochwalić się kilkoma publikacjami historycznymi, zbiorem kilkuset, jak nie kilku tysięcy starych zdjęć i eksponatów. Historia w jego wydaniu pozbawiona jest ideologicznych uniesień, ocen lub wartościowania. W końcu to On przypomniał nam o bogatej żydowskiej części historii Grajewa, zaangażował się w przywracanie pamięci o 9 PSK, a od niedawna przejął na siebie ciężar ratowania zabytkowych pomników i skatalogowania starych ksiąg parafialnych.

Więcej…

 

 

W nawiązaniu do artykułu na portalu internetowym www.grajewo24.pl poniżej publikuję treść skargi przekazanej już Przewodniczącemu Rady Miasta Grajewo. Ponadto w czwartek wysłałem do wojewody podlaskiego wniosek o podjęcie działań nadzorczych wobec Burmistrza Grajewa. Zgodnie z art. 237 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego na rozpatrzenie skargi wniesionej przez radnego organ (w tym przypadku Rada Miasta Grajewo) ma 14 dni.


Skarga na działalność Burmistrza Miasta Grajewo

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 237 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wnoszę skargę na działalność Burmistrza Miasta Grajewo Pana Adama Kiełczewskiego.

§ 36 ust. 4 pkt. 5 Statut Miasta Grajewo stanowi, że jawność działania organów Miasta polega na dostępności do nagrań z sesji Rady.  Załącznik nr 4 do Statutu określa przebieg sesji i zgodnie z § 32 ust. 2. czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji. Dostępność do nagrań z sesji Rady, o której mówi Statut, została ograniczona poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Grajewo niekompletnego nagrania z XXXI Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2012 r. Część 5 nagrania kończy się w punkcie „11. Przyjęcie protokołu z XXX. Sesji Rady Miasta”. Ostatnie dwa punkty porządku obrad, czyli „12.Wolne wnioski i informacje.” i „13.Zamknięcie XXXI. Sesji Rady Miasta.” nie pojawiły się w nagraniu.

Więcej…

 

Na stronie internetowej grajewskiej PO udostępniono odpowiedź Dyrektora Oddziału GDDKiA w Białymstoku Jerzego Doroszkiewicza na interwencję Posła Roberta Tyszkiewicza w sprawie modernizacji ul. Piłsudskiego w Grajewie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami Szkolną, Kolejową i Konopską.

Wynika z niej, że przetarg na nową dokumentację zostanie ponownie ogłoszony w nieznanym póki co terminie, a realizacja inwestycji odłoży się znacznie w czasie. Pojawia się pytanie co w tej sprawie robią władze miasta i dlaczego grajewski niezmodernizowany odcinek drogi krajowej nr 61 jest ciągle pomijany? Więcej na www.pograjewo.pl.

 

Źle się dzieje, gdy władza kontroluje publiczne przekazywanie informacji, a dodatkowo jeszcze świadomie wprowadza w błąd poprzez selektywny dobór tej informacji. Po to ponad rok temu wprowadziliśmy do Statutu Miasta Grajewo przepis o nagrywaniu sesji Rady Miasta, aby obywatele mogli sami przyglądać się władzy na ręce i wyciągać własne wnioski. To prawo zostało ostatnio obywatelom ograniczone. Chodzi o ucięte nagranie z XXXI Sesji Rady Miasta Grajewo. Ostatnia część nagrania kończy się wraz z punktem, w którym przyjęliśmy protokół z wcześniejszej sesji. Brakuje zatem punktu "Wolne wnioski i informacje". Traf chciał, że to w tej części burmistrz przeprosił mnie za kłamliwą sugestię, jakoby zgłoszone przeze mnie poprawki budżetowe leżały tylko w moim interesie, a radna Henryka Jagielska pytała radnego Jarosława Sarnackiego czy prawdą jest, że stara się o zatrudnienie w jednostce miejskiej.

Więcej…