2012 X-XII
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Grudzień to czas, w którym zazwyczaj rady gmin uchwalają swoje budżety. I tak było również wczoraj podczas XXXI Sesji Rady Miasta Grajewo. Przy 16 głosach za i 3 przeciwko (K. Jamrozy, A. Jankowski, T. Cebeliński), budżet Miasta Grajewo na 2013 rok został przyjęty. W trakcie debaty budżetowej radni wprowadzili do projektu budżetu cztery poprawki.

Na czwartkowym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zaproponowałem radnym dziewięć poprawek, które  zaopiniowano pozytywnie. Na sesji musiały jednak zostać jeszcze raz poddane pod głosowanie. Wyniki głosowania wyglądały następująco:

Rozdział Nazwa Kwota oszczędności Wynik głosowania
Urząd Miasta Zakup usług pozostałych (w tym usługi drugiego prawnika) 20 000 9 za, 7 przeciw, 3 wstrzymujące
Urząd Miasta Telefony komórkowe 2 000 10 za, 5 przeciw, 4 wstrzymujące
Urząd Miasta Telefony stacjonarne 2 697 10 za, 5 przeciw, 4 wstrzymujące
Promocja Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 7 za, 8 przeciw, 4 wstrzymujące
Promocja Zakup usług pozostałych 8 000 6 za, 9 przeciw, 3 wstrzymujące
MDK Dotacja podmiotowa 10 000 6 za, 12 przeciw, 1 wstrzymujący
Kultura fizyczna Siłownia w Parku Central 24 409 7 za, 11 przeciw, 1 wstrzymujący

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

28 XII 2012 r.

(video)

Na skróty:

- informacja o funkcjonowaniu Związku Komunalnego "Biebrza” i BIOM Sp. z o.o. (system gromadzenia i zagospodarowania odpadami) - część 1 - od min. 8
- interpelacje i zapytania radnych - część 2 - od min. 1
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 2 - od min. 8
- głosowanie nad uchwałami - część 2 - od min. 23
- głosowanie nad uchwałą ws. obniżki diet - część 3 - od min. 1
- debata budżetowa - część 4 (wystąpienie burmistrza - od min. 1, wystąpienie skarbnika - od min. 5, debata budżetowa - od min. 17
- podsumowanie pracy Rady Miasta w 2012 roku – w ujęciu statystycznym - część 5 - od min. 19
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 5 - od min. 26
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych - część 5 - od min. 33

Wolne wnioski i informacje - brak nagrania (złamany został Statut Miasta Grajewo)! W tym punkcie burmistrz Adam Kiełczewski przeprosił mnie za sugestię, jakoby proponowane przeze mnie poprawki były w moim prywatnym interesie. Pierwotnie 24 tys. zł miały trafić na przedłużenie wodociągu w ul. Partyzantów. Z taką propozycją wyszła w trakcie posiedzenia komisji budżetowej Naczelnik Grażyna Rosińska, a nie ja. Co więcej, ostatnie ustalenia z Klubem Radnych Służba Miastu mówiły, że te 24 tys. zł trafi na budowę drogi pożarowej przy ZSM nr 1.


Porządek obrad

 

Tuż po świętach grajewscy radni pochylą się nad projektem budżetu miasta na 2013 r. Co zakłada projekt:

- dochody w wysokości 69,9 mln zł (majątkowe, czyli dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 14 mln zł),

- wydatki - 70,7 mln zł (majątkowe, czyli inwestycje - 19 mln zł).

Dzisiaj o wydatkach:

  • dotacja dla ZADM z przeznaczeniem na remonty - 250 tys. zł,
  • remont elewacji budynku przy Placu Niepodległości - 50 tys. zł,
  • plany zagospodarowania przestrzennego - 125 tys. zł,
  • administracja publiczna - 5,2 mln zł (wzrost o 4,8% w stosunku do roku 2012),
  • Rada Miasta Grajewo i obsługa - 342 tys. zł (na tym samym poziomie co w 2012 r.),
  • usługi drugiego prawnika urzędu zatrudnionego na umowę zlecenie - 12 tys. zł,
  • promocja miasta - 120 tys. zł,

Więcej…

 

Dwa lata temu, 5 grudnia 2010 r., ku zaskoczeniu niemal wszystkich grajewian, wybory na burmistrza miasta wygrał Adam Kiełczewski. Oto subiektywne podsumowanie "polepszania Grajewa".

Inwestycje - ocena 4/5

Jako grajewska Platforma Obywatelska jesteśmy dumni, że burmistrz realizuje nasz program wyborczy z 2010 r. Strefa inwestycyjna, kryta pływalnia i nowa targowica to propozycje naszego środowiska, które w końcu stają się ciałem. W trakcie realizacji jest modernizacja systemu ciepłowniczego i budowa bloku komunalnego, ale to scheda po rządach burmistrza Krzysztofa Waszkiewicza. Podobnie jak I etap budowy cmentarza komunalnego (moim zdaniem fuszerka). Zadowoleni mogą być mieszkańcy Szpitalnej, Sportowej i Przekopki, bo ich problem został zauważony i częściowo zminimalizowany.

Nie wiadomo co z pomysłem kontenerów dla największych dłużników ZADM. Czy warto teraz inwestować w nowe mieszkania dla niepłacących za nie? Czy nie lepiej te środki przeznaczyć na budowę nowego dworca autobusowego lub żłobka?

Bezpieczeństwo i porządek publiczny - ocena 2/5

Próby zreformowania grajewskiej Straży Miejskiej zakończyły się spektakularną porażką. Nie dość, że w jednostce ograniczono liczę etatów, to z tych co pozostali, burmistrz zrobił chłopców do bicia. Brak zaufania do swoich pracowników, szarganie dobrym imieniem jednostki i brak pomysłu na jej dalsze funkcjonowanie - efekt - zimna wojna na linii burmistrz-Straż Miejska. Nikomu to nie służy.

W tym kontekście dziwią dobre relacje burmistrz - Komendant Powiatowy Policji. Nie mam pojęcia czym grajewska Policja zasługuje sobie na dotacje pieniężne. Na pewno nie za pomoc w rozładowaniu ruchu na najruchliwszych skrzyżowaniach miasta (zwłaszcza w okresie letnim).

W mieście nadal brakuje monitoringu najniebezpieczniejszych miejsce, chociaż w swojej ulotce wyborczej burmistrz postulował montaż takiego systemu.

Więcej…

 

Znacznie wzrośnie w Grajewie w 2013 r. podatek od nieruchomości. Zaproponowane przez Burmistrza, a przyjęte przez Radę Miasta stawki wyglądać będą następująco (przy zaledwie 4 głosach sprzeciwu; radny A. Chrostowski głosował za podwyżką):

- od budynków lub ich części mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m2 pow. użytkowej - wzrost o 6,15%

- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 22,47 zł od 1 m2 pow. użytk. - wzrost o 5,8%


Więcej…

 

Jak już szeroko poinformowały o fakcie grajewskie media, na ręce przewodniczącego rady Miasta Grajewo trafił projekt uchwały ws. zmian wysokości diet radnych. Sam wniosek o obniżenie diet postawił radny Jarosław Sarnacki. Ja natomiast przygotowałem w tej sprawie projekt uchwały, pod którym od razu zaczęliśmy zbierać podpisy (co z pewnością zabolało radnego Chrostowskiego). Pod projektem podpisali się: J. Sarnacki, A. Siwik-Karwowska, K. Jamrozy, A. Jankowski, B. Gontarska i T. Babul.

Treść zmiany:

„1. Radnym za pracę w Radzie przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta w następujących wysokościach:

1)   Przewodniczącemu Rady Miasta – 1.000,00 zł,

2)   Wiceprzewodniczącym Rady Miasta – 700,00 zł,

Więcej…

 

Czy od 2013 r. będzie można nabyć mieszkanie komunalne nawet za 10% jego rynkowej wartości? W trakcie XXX Sesji Rady Miasta Grajewo na ręce Przewodniczącego Grzegorza Curyło trafił projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego.

Pod projektem podpisało się 10 radnych (K. Jamrozy, A. Jankowski, T. Cebeliński, M. Stefańska, W. Wieczorek, H. Jagielska, J. Konopka, M. Mołczanowski, A. Siwik-Karwowska, J. Sarnacki). Projekt zostanie teraz sprawdzony przez prawnika, a następnie trafi do zaopiniowania przez komisje miejskie.

W projekcie wnosimy o zmianę dotychczasowych zasad przyznawania bonifikat. Po pierwsze, prawo do skorzystania z bonifikaty mieliby najemcy o co najmniej 5-letnim okresie najmu. Projekt wyjaśnia co wlicza się w okres najmu. Dzisiaj przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zbywanej jako lokal mieszkalny na rzecz najemcy udziela się bonifikatę w wysokości 60% ceny (bez względu na okres najmu).

Więcej…

 

Na środowej XXX Sesji Rady Miasta Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Konopka przedstawił zgromadzonym na sali wnioski Komisji z przeprowadzonej kontroli problemowej. Kontrola dotyczyła prawidłowości dokonywania czynności poboru opłat targowych przez inkasenta i ich rozliczania oraz sprawowania przez Burmistrza Miasta Grajewo nadzoru i kontroli nad tymi czynnościami.

Przypomnijmy, już 30 maja radny Krzysztof Purzeczko alarmował, że niepokoi go dochód uzyskany w pierwszych trzech miesiącach roku z opłaty targowej (gdzie w 2011 r. za I półrocze uzyskano 57 tys. zł). Na kolejnych sesjach radny Purzeczko zwracał uwagę, że sytuacja nie poprawia się.

W efekcie jako klub wystąpiliśmy w październiku o przeprowadzenie kontroli. Tego samego dnia, nagle poinformowano o ogłoszeniu konkursu na nowego inkasenta.

Więcej…

 

Ogromną wściekłość wśród popleczników Burmistrza Adama Kiełczewskiego musiała wywołać próba obniżenia diet radnych i dogłębnego wyjaśnienia sprawy byłego już inkasenta (notabene kolegi burmistrza). Bo czym innym wytłumaczyć nagłą propozycję radnego Antoniego Chrostowskiego (tak, jest taki!), aby wyjaśnić, czy mogę pisać projekty uchwał jeśli nie spędzam każdej godziny mego życia w Grajewie?

Nie od dzisiaj swoich oponentów politycznych straszy się lub próbuje zamykać im usta. Robią to w szczególności lokalne kliki, których członkowie powiązani są ze sobą stanowiskami, zależnością służbową, więzami krwi lub kieliszkiem. Podobna klika istnieje już i w Grajewie, a jej rozprzestrzenianie się grozi naszemu miastu, jakby to nazwał Stefan Kisielewski, „dyktaturą ciemniaków”.

Więcej…

 

Na najbliższej listopadowej sesji Rady Miasta Grajewo radni zdecydują o sposobie metody ustalenia opłaty za nieczystości i ich ceny. Wedle projektu wypracowanego w ramach specjalnej grupy roboczej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 11 zł od jednego mieszkańca. Jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny to wysokość opłaty będzie wynosić 7 zł.

Stawkę opłaty za pojemnik wyglądać będzie następująco:
a) o pojemności 110 l – w wysokości 17,00 zł,
b) o pojemności 120 l – w wysokości 18,00 zł,
c) o pojemności 240 l – w wysokości 32,00 zł,
d) o pojemności 1100 l – w wysokości 80,00 zł.

Więcej…

 

Mijają dokładnie dwa lata od dnia wyborów samorządowych w 2010 r. To doskonały moment, aby podsumować pracę radnego i rozliczyć się ze swoich obietnic wyborczych. Zacznę od siebie.

1. Informacja publiczna

Jestem autorem uchwały ws. udostępniania w Internecie nagrań z sesji Rady Miasta Grajewo. Od roku setki grajewskich internautów śledzi na bieżąco dyskusje i głosowania naszych rajców. Wiedza o sukcesach i porażkach władz nareszcie wychodzi poza mury budynku przy Strażackiej.

Na skutek mojej interwencji i pod groźbą kolejnej kontroli wojewody, od marca br. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Grajewo spełnia wymogi ustawowe dotyczące informacji publicznej. Nareszcie na BIP-ie dostępne są podstawowe informacje o Radzie Miasta, majątku i finansach Grajewa. Udostępniono także statut miasta, statuty jednostek miejskich oraz wyniki kontroli.

2. Radny bliżej mieszkańca

Od dwóch lat na bieżąco informuję Państwa o moich działaniach. W tym celu prowadzę niniejszą stronę internetową, a na początku roku 2012 w Państwa skrzynkach pocztowych znalazł się POgłos - Biuletyn Informacyjny grajewskich radnych Platformy Obywatelskiej. Krótko podsumowałem w nim miniony rok.

Na własnej witrynie i stronie oficjalnej Grajewa udostępniłem numer telefonu i adres e-mail do stałej korespondencji i kontaktu z moją osobą. Z tego sposobu komunikacji z radnym skorzystało już kilkanaście osób.

Jestem autorem uchwały zmieniającej zasady wyliczania diet radnych. Od 1 stycznia 2012 r. wysokość diety jest precyzyjnie określona w uchwale, a nie jak wcześniej, procentem płacy minimalnej. Tylko w tym roku, budżet miasta zaoszczędził dzięki tej zmianie ok. 20 tys. zł (Projekt uchwały ws. wysokości diet).

Więcej…

 

Na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji miejskich złożyłem na ręce przewodniczącego projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Grajewo. Poniżej publikuję uzasadnienie.

UZASADNIENIE

Z dniem 1 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z art. 18 ustawy do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu publicznego należy budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych, w tym wiat przystankowych i innych budynków służących pasażerom, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Natomiast art. 69 tej ustawy znowelizował art. 3 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tą nowelizacją obowiązkiem gminy jest zapewnienie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz przystanków, które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

Więcej…

 

Dzisiaj miałem przyjemność uczestniczyć w obchodach 3 rocznicy powstania Grajewskiej Izby Historycznej. Sprawozdanie z działalności GIH to fantastyczny przykład na to, jak w dzisiejszych czasach można przybliżać lokalnej społeczności historię kraju i Małej Ojczyzny.

Tysiące osób odwiedziło już Izbę i wzięło udział w wydarzeniach organizowanych przez pracowników GIH i wolontariuszy. Nawiązano wiele kontaktów z pasjonatami historii z innych miast i miasteczek.

Można już dzisiaj śmiało powiedzieć, że Grajewska Izba Historyczna jest lokalnym centrum historii. W jej murach gromadzą się kombatanci, historycy z Białegostoku, Łomży, Warszawy, miłośnicy Szczuczyna, Rajgrodu, starzy i młodzi i wszyscy ci, dla których historia nie jest jedną wielką nudą. To miejsce bogate w dyskusję historyczną bez politycznego zabarwienia.

Więcej…

 

Nie było wskazania, że priorytetem w ulicy Sportowej jest parking przy stadionie. Dlatego realizując ul. Sportową stwierdziłam, że najlepiej zacząć od ul. Piłsudskiego i skończyć na krzyżówce z ul. Partyzantów. Taka była decyzja wydziału. (...) Przydzielając środki, proszę określić zakres zadania - taka odpowiedź padła z ust nowej Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Grażyny Rosińskiej na moje pytanie o brak parkingów.

Jeszcze bardziej kuriozalnym tłumaczeniem wykazał się Sekretarz Miasta Ryszard Wolwark - Jakbyśmy się przyjrzeli tej sprawie racjonalnie to ja uważam, że te parkingi w ogóle nie są tam potrzebne, z tego powodu, że tam należałoby wyprofilować teren i zasiać tam trawę i na tym zakończyć. Jeżeli by kibice przyjeżdżali tam i parkowali tam samochody to oni na stadion nie wejdą tylko będą sobie obserwować mecze zza ogrodzenia stadionu. Parkingi nie są tam potrzebne - argumentował wieloletni pracownik UM.

Więcej…

 

Z dniem 26 października przestał istnieć Klub Radnych Porozumienie dla Grajewa. Decyzję o rozwiązaniu podjęliśmy jednogłośnie na spotkaniu klubu tuż po XXIX sesji Rady Miasta Grajewo.

Z taką inicjatywą wyszli radni Platformy Obywatelskiej, czyli Krzysztof Jamrozy oraz moja osoba. Uznaliśmy, że dotychczasowa formuła współpracy wyczerpała się, a istnienie klubu ma sens wyłącznie wtedy, gdy członkowie klubu mają do siebie pełne zaufanie i podobne zdanie w ważnych dla miasta sprawach.

Jako klub zrealizowaliśmy wiele ważnych inicjatyw, chociażby nagrywanie sesji, zamrożenie podwyżek diet, pomoc de minimis, zmiana tablicy na ul. Konstytucji 3 Maja. Od momentu powstania głośno mówiliśmy o problemach, będących w Grajewie tematami tabu. Wspólnie uczestniczyliśmy w podejmowaniu niełatwych i niepopularnych z politycznego punktu widzenia decyzji.

Niemal dwuletnią współpracę członków klubu (B. Gontarska, A. Siwik-Karwowska, M. Stefańska, K. Purzeczko, K. Jamrozy i A. Jankowski) podsumuje na najbliższej listopadowej sesji przewodniczący klubu radny Krzysztof Jamrozy.

 

Od ponad roku wiadomo było, że Grajewo musi zostać do końca listopada podzielone na nowe jednomandatowe okręgi wyborcze. O ten termin pytałem publicznie kilka miesięcy temu sekretarza miasta. Radni otrzymali stosowny projekt uchwały kilka dni przed upływem tego terminu. W dodatku był to projekt, któremu brakowało logiki i spójności.

Pierwsze uwagi co do podziału miasta na 21 okręgów radni zgłosili już na wtorkowym wspólnym posiedzeniu komisji miejskich. Wtedy to też sekretarz miasta odczytał radnym liczby mieszkańców zameldowanych w okręgu (bez podziału na poszczególne ulice).

Musiało jednak minąć kilka dni, abyśmy mogli na spokojnie przeanalizować przedłożony przez Urząd Miasta projekt. Na piątkowej sesji Rady Miasta swoją propozycję kompleksowych zmian przedłożył Przewodniczący Grzegorz Curyło. Także ja zwróciłem uwagę na potrzebę innego skonstruowania okręgów leżących na południe od torów kolejowych. Propozycja burmistrza dla okręgów nr 8, 9 i 10 nie miała żadnego uzasadnienia historycznego i społecznego. Bo jakie powiązania mają ze sobą ulica Łąkowa z ulicą Miłą, albo Rolna z Budowlaną? Poniżej zamieszczam mapkę, która obrazuje absurdalny podział według Urzędu Miasta oraz mapę podziału po zmianach dokonanych przez radnych (na podstawie mojej propozycji).

Więcej…

 

Straż Miejska to nie zupa pomidorowa, która wszystkim ma smakować - tymi słowami podsumowała argumentację burmistrza Grajewa p.o. komendanta Anna Guberska-Bukowska w debacie nad likwidacją Straż Miejskiej. Dwunastoma głosami przeciw, przy czterech za i pięciu wstrzymujących radni zdecydowali na dzisiejszej XXIX Sesji Rady Miasta Grajewo o pozostawieniu tej jednostki.

Burmistrz Adam Kiełczewski powtórzył argumentację z wtorkowego wspólnego posiedzenia komisji miejskich, dlatego nie usłyszeliśmy niczego nowego. Głos zabrał także Komendant Powiatowy Policji w Grajewie Marek Przybyszewski, które eufemistycznie stwierdził, że jest zwolennikiem funkcjonowania tylko sprawnej i dobrej Straży Miejskiej. Komendant żalił się, że współpraca na linii Policja-Straż Miejska od pewnego czasu nie układa się najlepiej. Ma o tym świadczyć m.in. brak strażników na niektórych imprezach masowych, takich jak mecze, festyny.

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

26 X 2012 r.

(video)

Na skróty:

- analiza oświadczeń majątkowych - część 1 - od min. 7
- interpelacje i zapytania radnych - część 1 - od min. 22
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 2 - od min. 1
- debata nad rozwiązaniem Straży Miejskiej - część 3 - od min. 6 (głosowanie - część 4 - od min. 21)
- podział miasta na 21 okręgów jednomandatowych - część 5 - od min. 1
- zlecenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta kontroli problemowej w zakresie wypełniania obowiązków przez inkasenta opłaty targowej - część 6 - od min. 17
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 6 - od min. 22

- odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych:
- asystent burmistrza - część 6 - od min. 31
- koszty Gali Boksu - część 6 - od min. 33
- o sabotażach - część 6 - od min. 35
- sprostowanie dyrektor MDK (dotyczące wyroku sądowego) - część 6 - od min. 39
- ekspertyzy natężenia ruchu na ul. Ełckiej - część 6 - od min. 44
- dworzec autobusowy - część 6 - od min. 50
- o wznowieniu urzędowej Gazety Grajewskiej - część 7 - od min. 1
- brak parkingów na ul. Sportowej - część 7 - od min. 3
- wykaszanie roślinności w rowach na ul. Braci Świackich - część 7 - od min. 12
- nieprawidłowości w działalności inkasenta opłaty targowej - część 7 - od min. 16
- rozszerzenie SSSE na tereny inwestycyjne Grajewa - część 7 - od min. 21
- wiatraki - część 7 - od min. 24
- brak oświetlenia na ulicach miasta - część 7 - od min. 30

- o równym traktowaniu wszystkich grajewskich mediów - część 7 - od min. 38


Porządek obrad

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

28 XI 2012 r.

(video)

Na skróty:

- dyskusja nad włączeniem do porządku obrad uchwały ws. założenia Stowarzyszenia Miast i Gmin "Rzeka historii" - część 1 - od min. 6
- interpelacje i zapytania radnych - część 1 - od min. 20
- postawienie wniosku o zmianę uchwały ws. diet radnych - część 1 - od min. 33
- pytanie o spożywanie alkoholu na terenie szkoły po Gali Boksu - część 1 - od min. 35
- oświadczenie o rozwiązaniu Klubu Radnych Porozumienie dla Grajewa - część 1 - od min. 39
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 2 - od min. 1
- głosowanie nad uchwałami śmieciowymi - część 3 - od min. 21
- głosowanie nad podatkami od nieruchomości - część 4 - od min. 4
- sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie prawidłowości czynności poboru opłat targowych i ich rozliczania oraz sprawowania przez Urząd Miasta nad wyżej wymienionymi czynnościami nadzoru i kontroli (wraz z dyskusją) - część 5 - od min. 28
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 5 - od min. 48
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych - część 6 - od min. 1
- opłaty PEC za ciepło - część 6 - od min. 8
- nawierzchnia ul. Reymonta - część 6 - od min. 17
- dotacja dla szpitala - część 6 - od min. 22
- dokumentacja techniczna dla ul. Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Konopskiej i Kolejowej - część 6 - od min. 35
- żłobek - część 6 - od min. 37
- badanie uciążliwości ruchu na ul. Ełckiej - część 6 - od min. 42
- alkohol na terenie szkoły po Gali Boksu - część 7 - od min. 1
- wniosek radnego A. Chrostowskiego ws. śledztwa na temat prawa radnego A. Jankowskiego do pisania uchwał i pełnienia mandatu radnego - część 7 - od min. 11, odpowiedź A. Jankowskiego - część 7 - od min. 16
- złożenie projektu uchwały ws. obniżenia diet - część 7 - od min. 13
- złożenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego - część 7 - od min. 16 (o projekcie więcej na www.pograjewo.pl)

Porządek obrad

 

Trzy sprawy zdominowały dyskusję podczas dzisiejszego wspólnego posiedzenia komisji miejskich. Były to oczywiście uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej i podziału miasta na dwadzieścia jeden okręgów wyborczych. Niespodziewanie tematem ostrej wymiany słów była także uchwała wyrażająca zgodę na zawarcie umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami. A wszystko za sprawą paragrafu 4, który przedłużał umowę najmu lokalu firmie EKO-DOM na okres... 1 miesiąca.

Najpierw jednak pochyliliśmy się nad Strażą Miejską. Do projektu uchwały nie zostało dołączone żadne pisemne uzasadnienie, dlatego jako pierwszy głos zabrał projektodawca, czyli Burmistrz Grajewa Adam Kiełczewski. Straż Miejska nie wykonała zakładanych przychodów, w Polsce zlikwidowano w ostatnim czasie 13 jednostek, zbyt wysokie koszty egzekucji mandatów, brak torebek na psie odchody, negatywne opinie przedsiębiorców i zła opinia o Straży w ankietach - to argumenty, jakie zdaniem burmistrza przemawiają za likwidacją.

Więcej…

 

Zgodnie z nowym Kodeksem wyborczym z 2011 r. w kolejne wybory samorządowe do Rady Miasta Grajewo odbędą się według ordynacji większościowej, w okręgach jednomandatowych.

Czyli dzisiejsze cztery, zostaną zastąpione 21. Kilka ulic lub bloków będzie mogło wybrać swojego jednego radnego, który w zamyśle ustawodawcy lepiej będzie reprezentował interesy danej społeczności. Poniżej propozycja podziału miasta przedstawiona radnym przez burmistrza. Czy macie Państwo jakieś uwagi?

tel. 691 350 731

@:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


1 11-go Listopada, A. Mickiewicza, Akacjowa, Brzozowa, Grzybowa, Jeżynowa, Jodłowa, ks. J.Popiełuszki, Leśna, Malinowa, Owocowa, Parkowa, Poziomkowa, Sosnowa, Strażacka, Świerkowa, Wierzbowa , Grunwaldzka
2 Ogrodowa, Os. Centrum blok 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 , Ełcka, Plac Niepodległości 1

Więcej…

 

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej jest już gotowy. Tak wynika z odpowiedzi na moje zapytanie dotyczące dalszego funkcjonowania jednostki. Jak czytamy w piśmie, rozwiązanie Straży Miejskiej wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miasta Grajewo i już wkrótce jej projekt ujrzy światło dzienne.

Tymczasem Podlaski Komendant Wojewódzki Policji w piśmie z dnia 26 września br. opowiedział się za utrzymaniem istnienia Straży Miejskiej w Grajewie. W moim zapytaniu sformułowałem także pytanie o wykorzystanie nowego fotoradaru, który miasto zasponsorowało Straży w maju tego roku (kosztował 64 tys. zł, z czego ponad 24 tys. zł to środki własne miasta). Wedle odpowiedzi, od chwili zakupu do 30 września wystawiono 127 mandatów karnych kredytowanych na kwotę 14 tys. zł.

Dodatkowo poinformowano, że z dniem 1 września 2012 r. wygasła licencja Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - system informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą informacje o pojazdach, właścicielach i posiadaczach. Odnowienie licencji będzie kosztowało kilkaset złotych, a przedłużenie licencji na powiązany z systemem program e-Mandat to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych.

 

Rusza budowa ulicy Sportowej. Firma, która wygrała przetarg zwiozła dzisiaj na miejsce palety z betonowymi krawężniakami. Pierwszy etap budowy ulicy Sportowej zostanie wykonany za 188 tys. zł (w budżecie przewidziano 240 tys. zł, z czego 100 tys. ze środków własnych).

Budowa ulicy Sportowej polegać będzie na wykonaniu nawierzchni jezdni (z szarej kostki betonowej), wjazdów (z czerwonej kostki betonowej) i lewego chodnika. W trakcie prac zostanie także wykonany odcinek kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Przebudowana zostanie sieć wodociągowa na odcinku 35m, sieć telekomunikacyjna w rejonie skrzyżowania ul. Partyzantów i ul. Sportowej.

W końcu zniknie także cokół starego ogrodzenia stadionu miejskiego, który straszył od wielu lat. Wedle odpowiedzi Burmistrza na moje zapytanie z 27 kwietnia 2011 r., wzdłuż ulicy Sportowej zostały zaprojektowane także parkingi.

Więcej…

 

Projekt krytej pływalni i muzeum mleka zdobył uznanie Zarządu Województwa Podlaskiego, a tym samym otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013. Taką informację przekazali wczoraj Adam Kiełczewski - Burmistrz Grajewa, Edmund Borawski - Poseł na Sejm RP, Prezesa SM MLEKPOL oraz Jacek Piorunek - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Oznacza to, że wieloletnie próby budowy w naszym mieście basenu w końcu mają swój szczęśliwy finał. Jest projekt i są pieniądze, przynajmniej te ze źródeł zewnętrznych. Dofinansowanie to połowa drogi. Teraz przed grajewskimi urzędnikami kolejne wyzwania: przetarg, realizacja, a przede wszystkim stworzenie planu mądrego zarządzania kompleksem basenowo-muzealnym.

Ile będzie kosztować utrzymanie basenu? Z informacji, które wcześniej uzyskałem wynika, że dotacje basenowe na bieżące utrzymanie podobnego obiektu w niektórych miastach naszego regionu wyglądają następująco: Bielsk Podlaski - 800 tys. zł, Hajnówka - 780 tys. zł, Augustów - 1 mln zł, Zambrów - 700 tys. zł, Gołdap - 350 tys. zł. Jak widać, różnice są znaczące i wynikają wyłącznie z modelu zarządzania basenem, polityką promocyjną, liczbą pracowników w jednostce. Wedle zapewnień burmistrza Kiełczewskiego basen podlegałby pod MOSiR, co ograniczy koszty administracyjne.

Więcej…

 

W ubiegły piątek skierowałem do Burmistrza Grajewa dwa pisma. Jedno z nich to interpelacja w sprawie zmiany lokalizacji i budowy nowego dworca autobusowego w Grajewie, natomiast drugie to zapytanie w sprawie planów likwidacji Straży Miejskiej Grajewo.

Pierwsze pismo to efekt informacji podanej przez Polskie Radio Białystok. Wedle niej Burmistrz Miasta po zakończeniu budowy nowego targowiska, chce działkę dzisiejszej targowicy sprzedać lub wydzierżawić inwestorowi.

W interpelacji zwracam się do Burmistrza o odpowiedź na następujące pytania:

1) Czy Pan Burmistrz poczuwa się do obowiązku zagwarantowania mieszkańcom nowej infrastruktury dworcowej?

2) Czy Pan Burmistrz w ogóle rozważa zmianę lokalizacji dworca autobusowego w Grajewie?

3) Jeśli tak, to kiedy zostanie podjęta w tej sprawie ostateczna decyzja?

4) Czy teren obecnej targowicy jest przez Pana Burmistrza brany pod uwagę jako nowa lokalizacja dworca?

5) Czy sprzedaż działki lub jego dzierżawa prywatnemu inwestorowi powiązana będzie z organizacją na tym terenie nowego dworca autobusowego?

6) Czy w planach na 2013 r. Pan Burmistrz przewiduje wydatki związane ze zmianą lokalizacji dworca? Jeśli tak, to w jakiej kwocie?

Więcej…

 

"Felietonista" jest w Grajewie jeden. Kontrowersyjny i bezkonkurencyjny. Jedyny w swoim rodzaju, bo podpisuje swoje treści imieniem i nazwiskiem. To postać sumienna, zdeterminowana i wewnętrznie natchniona. To Pan Aleksander Krzysztof Szymczak.

W dobie informatyzacji, czerpie on pełnymi garściami z dobrodziejstwa, jakim jest Internet. Jego artykuły i komentarze znajdziemy na prawie każdym grajewskim portalu informacyjnym. Można nawet rzec, że zmonopolizował grajewską felietonistykę. W każdym jego odkrywczym artykule mamy do czynienia z prostym dla czytelnika przekazem - jest dobro i zło. Swoje wywody legalizuje treściami biblijnymi i  nauką kościoła katolickiego. To ostatnie powoduje, że każda inna opinia jest wedle Pana Szymczaka niesłuszna, wręcz szatańska. Co bystrzejszym obrywa się "liberałami" i "relatywistami".

Więcej…