2012 VII-IX
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

26 IX 2012 r.

(video)

Na skróty:

- interpelacje i zapytania radnych - część 1 - od min. 4
- rozpatrzenie skargi Towarzystwa 9 PSK na burmistrza miasta - część 2 - od min. 1
- określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków; kwestia dworca autobusowego - część 2 - od min. 9
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 2 - od min. 24

- odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych - część 2 - od min. 34:
- nowe regulacje utrzymania porządku w mieście (uchwały śmieciowe) - część 2 - od min. 34
- o nowej strukturze Urzędu Miasta - część 2 - od min. 42
- o projekcie basenowym - część 2 - od min. 46
- ścieżki rowerowe, porozumienie Rzeka Historii - część 2 - od min. 46
- o ekspertyzie dotyczącej stopnia hałasu na ul. Ełckiej - część 2 - od min. 47
- o efektach kontroli ZWiK - część 2 - od min. 50
- rozwiązanie Straży Miejskiej - część 2 - od min. 52
- sprawa inkasenta opłaty targowej - część 2 - od min. 52
- o barszczu Sosnowskiego - część 3 - od min. 3

- o nowych okręgach wyborczych w wyborach samorządowych - część 3 - od min. 20

Porządek obrad

 

W najbliższą środę, w sali konferencyjnej UM, odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miasta Grajewo. Tym razem radni zajmą się między innymi kolejną skargą na burmistrza, projektem uchwały podwyższającej stawkę dotacji przedmiotowej dla ZADM i analizą stopnia realizacji inwestycji miejskich.

Skarga na burmistrza miasta ma podobnie jak miesiąc temu związek z brakiem odpowiedzi na pismo kierowane do gospodarza miasta. Tym razem stroną skarżącą jest Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK. Jak argumentuje swoją skargę Towarzystwo mimo  czterech miesięcy od daty złożenia pierwszego z pism oraz dwóch miesięcy od daty złożenia drugiego z pism do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej pisemnej odpowiedzi na powyższe pismo oraz nie jest nam znana żadna inna reakcja na ww. ze strony Burmistrza Miasta na naszą prośbę. Z niepoważnych wyjaśnień władz miasta jakie otrzymali radni wynika, że przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że Burmistrz nie ponosi odpowiedzialności za nie dotrzymanie terminu załatwienia sprawy. Osobą, odpowiedzialną jest pracownik Urzędu Miasta Grajewo. Śpieszę z wyjaśnieniem, że to burmistrz jest organem administracji publicznej i kierownikiem urzędu, co oznacza, że ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie. Skarga jest  podobnie jak miesiąc temu zasadna i  mam nadzieję, że tym razem radnych nie omami urzędnicza osłona dymna wokół ewidentnego niedopełnienia obowiązku ze strony burmistrza.

Więcej…

 

Grajewo znalazło się na 18. pozycji w rankingu miast powiatowych (20-30 tys. mieszkańców) o najniższych wydatkach bieżących na administrację - podało w lipcu pismo samorządu terytorialnego "Wspólnota". W przeliczeniu na 1 mieszkańca Grajewo wydało na ten cel 209,52 zł. Powoli wracamy do czołówki, bo w 2008 r. byliśmy na 21 miejscu, w 2009 r. - 27, a w 2010 na 33.

Jak zauważa autor rankingu, w 2011 roku po raz pierwszy zaobserwowano realny spadek wydatków na administrację, w tym w sferze zatrudnienia. Niemal całe to zjawisko zawdzięczamy zmianom w zatrudnieniu w administracji gminnej (ze 131 tys. zatrudnionych w 2010 do 120 tys. w 2011). Najznaczniejszy spadek (o ponad jedną czwartą) zanotowano w wydatkach na remonty bieżące i internet oraz opłaty telefoniczne. Spadły także wydatki na wynagrodzenia (o 1,4 proc.). Ranking odnotowuje także spadek wydatków rad gmin (o 1,1 proc.).

Więcej…

 

Na ostatnim posiedzeniu komisji budżetowej grajewscy radni mieli okazję rozmawiać o sytuacji dworca autobusowego z Prezesem Zarządu PKS Łomża Sp. z o. o. Adamem Wykowskim.

Z blisko dwugodzinnej debaty wynikło, że zgodnie z ustawą o zbiorowym transporcie publicznym z grudnia 2010 r. to  do zadań własnych miasta należy budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Grajewo (art. 18 ustawy).

PKS Łomża nie jest właścicielem terenu przy ul. J. Popiełuszki, stąd dla firmy nie ma wątpliwości, że to miasto powinno wybudować nowy dworzec. Następnie za korzystanie przez przewoźnika z dworca mogły być pobierane opłaty. Zgodnie z ustawą stawka takiej opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu. Wedle informacji Prezesa, dziennie autobusy PKS Łomża zatrzymują się na dworcu 100 razy (dodatkowo z dworca korzystają jeszcze m.in. PKS Białystok, PKS Suwałki, PKS Warszawa).

Więcej…

 

XXVII sesja Rady Miasta Grajewo obfitowała głównie w uszczypliwości burmistrza kierowane pod adresem naczelników oraz tematy, które już były kiedyś poruszane.

Znowu kilka godzin zajęła radnym dyskusja nad ul. Przemysłową, zagospodarowaniem ringu i przepustem melioracyjnym na ul. 23-go Stycznia. Ponownie słuchaliśmy tych samych tłumaczeń odnośnie promocji uchwały de minimis czy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów za kościołem MBNP.

Gorszące były momenty, w których burmistrz kierował zarzuty wobec swoich podwładnych. Padały wobec nich wypowiedzi typu "Czyli nie ma winnych? Jak zwykle", lub "Widzę, że pan Bogdan się śmieje. Ciekawe z czego?".

Radni zostali pinformowani, że przetarg na remont ul. Szpitalnej został unieważniony, gdyż jedyna oferta złożona przez wykonawcę przekraczała plan kosztów inwestycji aż o 400 tys. zł. Wkrótce zostanie ogłoszony nowy przetarg. Opóźnieniu ulegnie także realizacja zadania polegającego na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych przy ul. Proletariackiej. Najprawdopodobniej część prac zostanie wykonana dopiero w przyszłym roku. Jeśli chodzi o projekt basenowy, to decyzja odnośnie oceny merytorycznej powinna w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim zapaść na dniach.

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

29 VIII 2012 r.

(video)

Na skróty:

- interpelacje i zapytania radnych - część 1 - od min. 11
- sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej - część 1 - od min. 22
- informacja o Dniach Grajewa, dyskusja nad kosztami imprezy - część 2 - od min. 22
- dyskusja nad rozpatrzeniem skargi na burmistrza miasta - część 3 - od min. 4
- stanowisko mieszkańca ul. 23-stycznia w sprawie odprowadzania wód burzowych - część 3 - od min. 23
- głosowanie nad podwyżką dla burmistrza miasta Adama Kiełczewskiego - część 4 - od min. 3 (stanowisko PO - od min. 4 - stanowisko dostępne na www.pograjewo.pl)
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 5 - od min. 37

- odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych - część 5:
- o rozkładzie miejsc handlowych na nowym targowisku - część 5 - od min. 1
- przetarg na przebudowę ul. Szpitalnej - część 5 - od min. 16
- o promocji uchwały de minimis - część 5 - od min 21
- badanie natężenia ruchu na ul. Ełckiej - część 5 - od min. 25
- o ringu bokserskim - część 5 - od min. 28
- budowa strefy inwestycyjnej, informacja o przetargu, remont ul. Przemysłowej - część 5 - od min. 38
- ul. Sportowa - część 5 - od min. 49
- uregulowanie zasad funkcjonowania transportu publicznego na terenie Grajewa - część 5 - od min. 50
- dyskusja na temat strefy zieleni izolacyjnej przy oczyszczalni ścieków - część 6 - od min. 17

Porządek obrad

 

133 tys. zł - tak wynika ze sprawozdania z realizacji obchodów Dni Grajewa 7 lipca br. przekazanego przez Miejski Dom Kultury.

Przychód pochodził tylko z jednego źródła tj. z rozstawienia stoisk reklamowych - 1,2 tys. zł. Koszty wyglądają następująco (wybrane elementy):

- scena, oświetlenie, nagłośnienie, występ Danzela, ochrona, toalety, promocja - 69 tys. zł,
- spektakl historyczny - 48 tys. zł,
- koszty konkursu Smaki Grajewa - 2 tys. zł,
- zużycie energii elektrycznej - 1 tys. zł,
- noclegi i wyżywienie delegacji z Gusieva - 1 tys. zł,
- koszty biesiady - 4,5 tys. zł.

fot. www.grajewo.pl

 

W czerwcu br. Klub Radnych "Nasze Grajewo" (W. Wieczorek, A. Chrostowski, M. Moszczyński, T. Babul i J. Sarnacki) złożył swój pierwszy projekt uchwały, a dotyczy on podniesienia uposażenia Burmistrza Grajewa Adam Kiełczewskiego.

Projekt uchwały będzie głosowany na najbliższej sesji RM 29 sierpnia.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą z grudnia 2010 r. burmistrz miasta otrzymuje miesięcznie ok. 8600 zł brutto. Po podwyżce wynagrodzenie to wynosiłoby 9660 zł brutto.

Uzasadnienie 12-procentowej podwyżki jest krótkie i czytamy w nim, że Burmistrz wykonując budżet miasta za 2011 rok kierował się zasadami celowości, rzetelności i gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych, co zostało potwierdzone pozytywnymi opiniami: RIO oraz Komisji Rewizyjnej. Dlatego też uzasadnione jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

 

Z żalem przyjąłem informację o zawieszeniu wydawania  Tygodnika Grajewskiego. Nic nie wskazywało na to, że gazeta przynosi straty, albo że ubyło jej gwałtownie czytelników. Przez ponad dwa lata Tygodnik przyzwyczaił nas do cotygodniowej dawki aktualności, kącika historycznego i listów do redakcji.

Szkoda, że z grajewskiej rzeczywistości znika gazeta, która tak naprawdę była jedynym profesjonalnym źródłem informacji trzymającym się warsztatu dziennikarskiego. Tygodnik Grajewski miał klasę, bo nie faworyzował jakiejkolwiek opcji politycznej, nie posługiwał się stereotypami i  mitami oraz nie poniżał odbiorców i tych, o których pisał. Oczywiście miał różne wpadki, ale nie popełnia błędów ten, który nic nie robi.

Więcej…

 

Kilka dni temu udałem się na prywatną wizytację oddanej ostatnio nowej inwestycji - Cmentarza Komunalnego. O odbiorze robót informowały w lipcu grajewskie media. W ramach I etapu zadania  wykonano m.in. drogę dojazdową z zatoką parkingową, alejki z kostki brukowej, ogrodzenie murowane z cegły wraz z bramą główną, przyłącze wodociągowe wraz z punktami czerpalnymi. Wszystko kosztowało prawie 600 tys. zł.

Mam jednak wrażenie, że projekt rozbudowy cmentarza to jakaś fuszerka! Po pierwsze, wzdłuż drogi dojazdowej nie zaplanowano miejsc parkingowych. Zatoka parkingowa jest tak mała, że pomieści tylko jeden autobus. Kierowca autobusu i tak będzie musiał nieźle się nagimnastykować, aby wyjechać z tej drogi. Samo otoczenie wjazdu i teren przyległy do cmentarza jest nieuporządkowany, zarośnięty krzakami.

Więcej…

 

 

Przemówienie wygłoszone 7 sierpnia 2012 r. z okazji odsłonięcia nowej tablicy na budynku nr 2 os. Broniewskiego


Trudna jest nasza polska historia i trudna jest historia tej tablicy. Dlatego na początku, z tego miejsca, pragnę podziękować wszystkim radnym oraz środowiskom kombatanckim za poparcie inicjatywy zmiany treści napisu.

Dziękuję dyrektorowi Grajewskiej Izby Historycznej Panu Tomaszowi Dudzińskiemu za opracowanie historyczne dotyczące wydarzeń z 1941 roku. Szczególne słowa podziękowania kieruję w stronę Pana Bronisława Chełmińskiego, który tym razem dopiął swego. Dziękuję zastępcy burmistrza Panu Przemysławowi Chylińskiego za przychylność i pomoc w realizacji zmiany napisu.

George Santayana, amerykański pisarz i filozof, napisał kiedyś, że „kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie”. My, dzisiaj, tutaj chcemy pamiętać o wydarzeniu sprzed 71 lat. Chcemy pamiętać o wydarzeniu takim, jakim ono było.

Śmierć nie ma narodowości, koloru, opcji politycznej czy ideologii. Śmierć połączyła w tym miejscu Polaków, Żydów i Rosjan. Połączyła prokuratorów radzieckich, sklepową i studenta. Ten były kirkut jest miejscem kaźni zarówno dla wyznawców zbrodniczego systemu jakim był komunizm, jak i trzech młodych córek stolarza – Racheli, Jehudy i Sary. To im, tym niewinnym,  w głównej mierze poświęcona jest nowa tablica i ogień, który zapalimy.

Nikt nie próbuje i nie wymaże z historii haniebnych czynów, jakie przypadły w udziale okupantowi radzieckiemu i jego kolaborantom, dlatego tuż po zapaleniu znicza przemaszerujemy na Cmentarz Parafialny, aby złożyć wiązankę kwiatów pod pomnikiem W HOŁDZIE ZESŁAŃCOM SYBIRU.

 

RELACJA TVP BIAŁYSTOK (od 11 minuty)

Więcej na www.grajewo.pl

Fot. www.grajewo.pl

 

Więcej…

 

Długo trwała dzisiejsza dyskusja nad zasadnością 10-procentowej podwyżki za wodę i ścieki, a zwłaszcza trybem jej zatwierdzenia przez Radę Miasta Grajewo.

Mimo że wcześniejszą taryfę wprowadzono półtora roku temu, 17 radnych opowiedziało się przeciwko nowym cenom wody i ścieków.

Dyrektor ZWiK argumentował podwyżkę wzrostem cen energii, usług, podatków a także potrzebami inwestycyjnymi.

Co więcej, na sytuację finansową zakładu negatywnie wpływa spadek poboru wody. Przykładowo w 2007 r. mieszkańcy Grajewa zużyli ok. 605 tys. metrów sześciennych wody, a w 2011 roku 575 tys.

Więcej…

 

7 sierpnia (wtorek) o godz. 12.00 odsłonięta zostanie nowa tablica pamiątkowa na budynku bloku nr 2 na Osiedlu Broniewskiego przy ulicy Konstytucji 3 Maja.

Wydarzenie będzie miało miejsce w 71 rocznicę mordu ponad 120 mieszkańców Grajewa i okolic w 1941 r. Przypomnijmy, moją inicjatywę poparło w marcu 19 radnych, a na wspólnym posiedzeniu komisji w maju radni pozytywnie zaopiniowali treść nowego napisu. Projekt uchwały poparła także Środowiskowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych w Grajewie. Projekt trafił następnie do Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Białymstoku. Zgodnie z opinią z 26 czerwca br. nowy napis będzie brzmiał następująco:

W TYM MIEJSCU

7 SIERPNIA 1941 ROKU

NIEMIECCY FASZYŚCI

BESTIALSKO ZAMORDOWALI

PONAD 120 OSÓB: POLAKÓW, ROSJAN I ŻYDÓW.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

SPOŁECZEŃSTWO GRAJEWA

 

 

Uzasadnienie oraz informacja nt. wydarzeń z 1941 r.

 

Najprawdopodobniej już od 1 września wzrosną opłaty za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków. Proponowane nowe taryfy na okres od 1.09.2012 r. do 31.08.2013 r. w stosunku do opłat obecnie stosowanych wrosną średnio o 10%.

Za 1 metr sześcienny wody odbiorcy zapłacą 2,52 netto, czyli 2,72 zł brutto, a za odbiór ścieków 4,12 netto, tj. ok. 4,45 zł brutto (8% podatek VAT). Wedle uzasadnienia wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy nowej cenie wody i ścieków i średnim zużyciu wody ok 8m3/m-c opłaty zwiększą się o ok. 5,44 zł na miesiąc od rodziny. Pierwszy wniosek ZWiK-u z 22 czerwca mówił o 12-procentowej podwyżce. Po korekcie z 28 czerwca zakład zawnioskował o 10-proentową podwyżkę.

Na wzrost cen mają składać się następujące czynniki: wzrost cen energii, materiałów i usług obcych, wzrost stawek podatków i opłat, koniec okresu gwarancyjnego na urządzenia Oczyszczalni ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody, naprawy, przeglądy i remonty urządzeń, a także spadek zużycia wody.

 

Przy znakach STOP na skrzyżowaniu ulic Koszarowej i Zielonej oraz ulic Gen. Bema i Gen. Dąbrowskiego zostały wymalowane linie bezwzględnego zatrzymania. To efekt mojej interwencji w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. Wyraźne linie ciągłe mają przypominać kierowcom o zachowaniu w tych miejscach szczególnej ostrożności.

Jeśli znak i linia nie spełnią swojej roli na skrzyżowaniu ulic Koszarowej i Zielonej, Urząd Miasta rozważy instalację progów zwalniających w ciągu ul. Zielonej.

 

Na najbliższej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Grajewo radni podejmą temat zmian w budżecie. Jedna z nich będzie dotyczyć przeznaczenia 240 tys. zł na budowę nawierzchni jezdni i chodników w części ul. Sportowej. Ta inwestycja wraca do budżetu po krótkiej nieobecności, związanej z mniejszymi wpływami ze środków centralnych w pierwszej połowie tego roku.

Przypomnijmy, w tym roku wykonany zostanie odcinek od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Partyzantów. Prace będą obejmować wykonanie nawierzchni asfaltowej, wjazdów, chodników, a także parkingów wzdłuż stadionu. Niestety, 240 tys. zł nie starczy na wykonanie nawierzchni w dalszej części ulicy, zwłaszcza wzniesienia.

Forsując tę inwestycję przekonywałem radnych, że budowa pierwszego odcinka przynajmniej częściowo rozwiąże problem ul. Sportowej. W końcu powstaną nowe miejsca parkingowe, a kierowcy omijający feralne skrzyżowanie przy torach kolejowych unikną obawy o zawieszenie swoich pojazdów. Mam nadzieję, że w budżecie na 2013 r. władze miasta uwzględnią kolejny odcinek ulicy. To ważna sprawa, zwłaszcza w kontekście rozbudowy cmentarza komunalnego.

 

Pół roku minęło od pierwszej transmisji sesji Rady Miasta Grajewo w Internecie. To dobra okazja do pierwszych podsumowań.

Czy warto było zabiegać o zmianę statutu miasta? Ile osób ogląda każdą transmisję?

Na ostatnim posiedzeniu otrzymaliśmy statystyki oglądalności, które można obejrzeć na nowej stronie internetowej Koła Platformy Obywatelskiej w Grajewie.

Zapraszam na www.pograjewo.pl !

 

Na ostatniej komisji budżetowej oraz sesji rady Miasta wraz z radnym Krzysztofem Jamrozym podnieśliśmy temat dworca autobusowego w Grajewie. Okazją do tego był projekt uchwały, który gwarantował zgodę na wydzierżawienie na okres trzech miesięcy części działki położonej przy ul. Ks. J. Popiełuszki dotychczasowemu dzierżawcy, czyli Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o.o.

Temat nie jest nowy i ktoś znowu mógłby głosić, że radni PO chcą likwidacji PKS w Grajewie. Nic bardziej mylnego. Tak jak półtora roku, tak i ostatnio domagaliśmy się konkretnych propozycji co do funkcjonowania dworca autobusowego. Po pierwsze - czy dworzec ma znajdować się w dotychczasowym miejscu? Jeśli tak, to przedłużmy umowę dzierżawy na 25 lat i domagajmy się jego remontu. Albo jako miasto zbudujmy nowy skromny, ale schludny dworzec i żądajmy od PKS wyższy cen za dzierżawę. Dzisiejszy stan dworca woła o pomstę do nieba. Jest chyba najohydniejszym miejscem publicznym w Grajewie.

Od ponad roku prosimy Burmistrza Kiełczewskiego o decyzję odnośnie dworca. W pewnym momencie pojawiła się propozycja przeniesienia dworca na teren dzisiejszej targowicy. Niedawno uszczęśliwiono nas pomysłem połączenia Kauflandu (jeszcze nieistniejącego) z dworcem. Oczywiście brakuje konkretów, bo nie wiadomo czy i kiedy Kaufland powstanie. A kolejne lata mijają.

Więcej…