2012 I-III
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Ponad pięć godzin trwała XX sesja Rady Miasta Grajewo, w trakcie której radni zajęli się stanem bezpieczeństwa w mieście, a także dyskutowali na temat dostępności do audytów sporządzonych przez audytora Urzędu Miasta w jednostkach miejskich.

Zanim jednak wysłuchaliśmy prezentacji komendantów Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, 13 głosami za radni wprowadzili do porządku obrad głosowanie nad Apelem Rady Miasta w sprawie przyznania TV TRWAM miejsca na multipleksie cyfrowym. Za przyjęciem apelu głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. 6 radnych (w tym ja) nie wzięło udziału w głosowaniu.

Tym samym rada ustanowiła precedens. Od dzisiaj każdy może wystąpić do rady z wnioskiem o ochronę interesów prywatnego podmiotu gospodarczego (zwłaszcza dobrze prosperującego). Wystarczy tylko powołać się na tysiące podpisów, nie załączając ich do wniosku. Mój kolega już dzisiaj zapowiedział, że wkrótce do rady wpłynie wniosek o apel w sprawie przyznania miejsca na multipleksie telewizji Al Jazeera.

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

30 III 2012 r.

(video)


Na skróty:

- dyskusja nad zmianą porządku obrad (wprowadzenie Apelu ws. Telewizji TRWAM) - część 1 - od min. 4
- interpelacje radnych - część 1 - od min. 14
- sprawozdanie burmistrza - część 1 - od min. 28
- informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Grajewie (Policja) - część 2 - od min. 6
- informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Grajewie (Straż Pożarna) - część 3 - od min. 1
- wystąpienie przedstawiciela Posła na Sejm E. Borawskiego Pana Wojciecha Grochowskiego - część 4 - od min. 4
- informacja na temat inicjatywy powstania prywatnego gimnazjum na terenie Grajewa - część 4 - od min. 15
- głosowanie nad Apelem w sprawie przyznania TV TRWAM miejsca na multipleksie cyfrowym - część 4 - od min. 43
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych - część 5 i 6:
  • ws. dostępu do audytów - część 5 - od min. 18, część 6 - od min. 1
  • ws. rowów melioracyjnych - część 5 - od min. 40
  • ws. wykorzystania ringu bokserskiego - część 5 - od min. 46
  • ws. ulicy Geodetów - część 6 - od min. 1
- dyskusja na temat zapewnienia PEC-owi surowca energetycznego - część 6 - od min. 31

Sprawdź porządek obrad

 

Trzy miejskie komisje zajęły się w tym tygodniu między innymi uchwałą w sprawie konsultacji społecznych oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi. O czym decydowano na komisjach?

- Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2011 (poinformowano nas, że z jednostki odszedł jeden strażnik),

- pierwszy raz samorządy zostały zobligowane do uchwalenia lokalnych programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt; w budżecie Grajewa zarezerwowano na realizację zadań wynikających z tego programu 120 tys. zł (odławianie bezdomnych psów, zakup karmy, usypianie ślepych miotów, opieka weterynaryjna, działania edukacyjne itp.),

Więcej…

 

Grajewo nie posiada strategii promocji miasta - tak wynika z odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie podczas ostatniej sesji Rady Miasta.

Zdaniem Urzędu strategia promocji, jeżeli ma być spójna i długofalowa powinna być przede wszystkim spójna ze strategią rozwoju miasta. (...) Obecna kadencja Rady Miasta powinna określić długofalową wizję rozwoju poprzez weryfikację obowiązującej, bądź stworzenie nowej Strategii Rozwoju [opracowanej w 2007 r.].

Do imprez, które mają promować Grajewo w regionie i Polski Urząd zalicza Dni Grajewa, Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych, Święto 9 Pułku Strzelców Konnych z rekonstrukcją bitwy z okresu września 1939 r. oraz Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka.

Więcej…

 

Z każdym dniem przybywa informacji na grajewskich internetowych stronach Urzędu Miasta, zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej, jak i stronie oficjalnej miasta. Również Facebook promuje już Grajewo.

W ostatnich dniach BIP został wzbogacony o wykaz klubów radnych, linki do statutu miasta oraz uchwał go zmieniających.

To co najważniejsze dla przyszłych inwestorów, to nowa baza ofert inwestycyjnych. Wykaz nieruchomości gotowych do sprzedaży znajduje się na stronie www.grajewo.pl i BIP-ie. Każda nieruchomość jest opatrzona informacją, zdjęciem oraz kontaktem z Wydziałem Gospodarki i Nieruchomościami UM. To nowa jakość w miejskiej polityce gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Więcej…

 

Wśród 8 gmin, które uzyskały wsparcie finansowe na budowę lub przebudowę targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 znalazło się Grajewo. To bardzo dobra wiadomość dla lokalnych kupców i mieszkańców Grajewa i okolic. Od lat problem targowicy miejskiej pozostawał nierozwiązany. Widok starych bud, brak jakiejkolwiek infrastruktury, obraz targowicy jak z kraju Trzeciego Świata to efekty wieloletnich zaniedbań.

Budowa nowej targowicy otwiera pole do dalszego działania. Jak najszybciej powinno dojść do rozmów burmistrza miasta z dyrekcją PKS w Łomży na temat przeniesienia dworca autobusowego w miejsce dzisiejszego starego targowiska. Początek roku do dobry czas do planowania przenosin dworca już w 2013 roku.

Więcej…

 

Nieśmiało Urząd Miasta Grajewo wzbogaca zawartość swojego Biuletynu Informacji Publicznej. Uproszczono menu przedmiotowe, powiększono czcionkę, dodano mapkę z lokalizacją UM, zamieszczono podstawowe informacje o Radzie Miasta i to w zasadzie byłoby na tyle.

Nadal brakuje wielu informacji, o które ponownie dopominałem się na styczniowej sesji, powołując się na wystąpienie pokontrolne Wojewody Podlaskiego z 2007 r. Grajewski BIP wciąż nie spełnia wymogów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Brakuje m.in. statutów i majątku miejskich jednostek organizacyjnych, dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, okresowych sprawozdań i informacji dotyczących działalności Rady, burmistrza i jednostek organizacyjnych.

Więcej…

 

Tak zadecydowali jednogłośnie radni Miasta Grajewo, Gminy Prostki i Gminy Rajgród podczas wspólnej sesji trzech rad, która miała dzisiaj miejsce w grajewskim Miejskim Domu Kultury. Na mocy uchwał wszystkich rad, Wójt Gminy Prostki, Burmistrz Grajewa oraz Burmistrz Rajgrodu podpisali Porozumienie w sprawie realizacji projektu "Rzeka Historii".

Porozumienie to zakłada m.in. współdziałanie w promocji, realizację wspólnych imprez oraz projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Pierwsze efekty współpracy mamy zobaczyć już w dniach 6-8 lipca, kiedy to odbędzie się inscenizacja przemarszu przez Rajgród oraz Grajewo wojsk szwedzkich z okresu XVII w., a następnie inscenizacja bitwy pod Prostkami z 1656 r.

Więcej…

 

Jest szansa na zmianę napisu na tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku bloku nr 2 na Osiedlu Broniewskiego przy ulicy Konstytucji 3 Maja. Projekt uchwały w tej sprawie poparło 19 radnych.

Teraz dokumentem zajmie się Urząd Miasta, następnie opinię wyda Rada Pamięci Walk i Męczeństwa, a na koniec radni zadecydują o losach inicjatywy w głosowaniu na sesji Rady Miasta.

Projekt uchwały poparła także Środowiskowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych w Grajewie. Jak czytamy w piśmie skierowanym do radnych jako osoby bezpośrednio dotknięte tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej szczególnie zależy nam nam na uhonorowaniu wszystkich ofiar tamtego okresu w zgodzie z prawdą historyczną. Aktualna treść tablicy umieszczonej w tym miejscu w 1960 r. nie do końca jej odpowiada. Dlatego liczymy na to, że w wyniku podjętych działań i dyskusji uda się opracować treść napisu, który będzie w sposób należny informował o tragicznych wydarzeniach z sierpnia 1941 r. i honorował niewinne ich ofiary, nie gloryfikując jednocześnie osób kolaborujących z okupantem radzieckim w okresie IX 1939 - VI 1941 r.

Na zdjęciu: obecna tablica przy ul. Konstytucji 3 Maja

Przeczytaj uzasadnienie uchwały

 

Jestem dogłębnie poruszony stratą Pańskiego zaufania. Od zawsze był Pan dla mnie autorytetem w dziedzinie polityki, moralności, religii i ekonomii.

Z drugiej strony, jestem pełen podziwu dla Pańskiej odwagi, że ja, Adam Jankowski, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej w Grajewie, miałem Pańskie zaufanie. Pozostaje mi teraz dołączyć do grona pozostałych 20 radnych, tych którzy nie mają "moralnego prawa sprawować swojego mandatu".

Jakże ogromna musiała być Pańska desperacja, że o apel ws. telewizji Trwam poprosił Pan platformersa. Gdzie jest Pańskie środowisko, skupiające tysiące osób, tysiące wiernych? Może była to prowokacja? Faktycznie, to niezwykłe, że w mieście - bastionie "konserwatywnych" wartości, widzowie TV Trwam nie mają swoich przedstawicieli w radzie miasta. Okazja do zmiany tego stanu rzeczy już w 2014 roku.

Więcej…

 

XVIII sesja Rady Miasta Grajewo w telegraficznym skrócie:

- radni zdecydowali o powołaniu Zespołu Szkół Miejskich nr 2 (13 za, 7 przeciw, 1 wstrzymujący) oraz Zespołu Szkół Miejskich nr 3 (12 za, 7 przeciw, 1 wstrzymujący się),

- burmistrz Adam Kiełczewski w odpowiedziach na interpelacje poinformował o likwidacji Wydziału Zieleni Miejskich funkcjonującej w ramach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Wedle informacji dyrektora ZWiK-u Zieleń przynosiła rocznie zakładowi stratę ok. 100-130 tys. zł. "Mały ubytek" był stale finansowany ze środków Zakładu. Do czasu rozstrzygnięcia przetargu na utrzymanie zieleni w mieście drobne prace będzie wykonywał PUK,

- zostaliśmy poinformowani o odwołaniu ze stanowiska dyrektora Miejskiego Domu Kultury Pana Edwarda Szabata. Przy okazji dowiedzieliśmy się o wymianie zamków do niektórych gabinetów w tej jednostce,

- oficjalnie zostaliśmy poinformowani o powstaniu Klubu Radnych Nasze Grajewo. W jego skład weszli Panowie W. Wieczorek, J. Sarnacki, T. Babul, M. Moszczyński i A. Chrostowski. Przewodniczącym został radny Waldemar Wieczorek,

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

29 I 2012 r.

(video)


Na skróty:

- interpelacje radnych - część 1 - od min. 10
- debata nad utworzeniem zespołów szkół - część 1 - od min. 19
- głosowanie ws. utworzenia zespołów - część 1 - od min. 50
- o zmianach w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej - część II - od min. 1, część III - od min. 1
- sprawozdanie burmistrza - część II - od min. 8
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych - część III - od min. 12


dotacja dla szpitala - część III - od min. 17
sprawa ul. Geodetów i ul. Spokojnej - część III - od min. 26
likwidacja Zieleni Miejskiej - część IV - od min. 12
odwołanie dyrektora MDK - część IV - od min. 19

Sprawdź porządek obrad

 

W trakcie dzisiejszego wspólnego posiedzenia komisji miejskich zostaliśmy nieoficjalnie poinformowani o powstaniu nowego klubu radnych. Jego członkowie zostali wybrani z list wyborczych Wspólnoty oraz Prawa i Sprawiedliwości, ale już formalnie zrezygnowali  ze współtworzenia ze swoimi kolegami i koleżankami klubu Służba Miastu. Nazwy nowego klubu jeszcze nie poznaliśmy, niemniej życzę jego członkom powodzenia i mam nadzieję, że bliższa współpraca zaowocuje dobrymi wspólnymi inicjatywami dla Grajewa.

Jeśli chodzi o dzisiejsze obrady:

- radni pozytywnie zaopiniowali utworzenie Zespołu Szkół Miejskich nr 2 (10 za, 2 przeciw, 6 wstrzymujących się), podobnie było w przypadku Zespołu Szkół Miejskich nr 3 (10 za, 4 przeciw, 4 wstrzymało się),

- rada przychyliła się do wniosku Wójta Gminy Grajewo w sprawie zmiany granic Miasta i Gminy Grajewo, co oznacza, że prawdopodobnie od przyszłego roku utrzymanie infrastruktury drogowej w ulicy Topolowej będzie należeć do kompetencji Gminy Grajewo,

Więcej…

 

Najbliższe wspólne posiedzenie komisji miejskich oraz sesja Rady Miasta upłyną ponownie pod znakiem łączenia szkół. Tym razem radni w materiałach na sesję otrzymali projekt Aktu założycielskiego zespołów nr 2 i 3, projekt statutów obu jednostek, uzasadnienie uchwały a także opinię Podlaskiego Kuratory Oświaty. Opinia ta jest w obu przypadkach pozytywna. W piśmie wskazuje się, że warunki nauki uczniów połączonych szkół nie zmienią się, reorganizacja nie wpłynie na proces nauczania oraz, że zgodnie z informacją Burmistrza nie przewiduje się zwolnień nauczycieli. Jaka będzie decyzja radnych tym razem? Okaże się w najbliższą środę.

Grajewscy radni wypracują także stanowisko w sprawie zmiany granic Miasta Grajewo i Gminy Grajewo. Kwestia dotyczy głównie ulicy Topolowej. Inicjatorem uregulowania problemu tej ulicy ponownie jest Wójt Gminy Grajewo. Przesunięcie granicy pozwoli ostatecznie określić kompetencje obu gmin chociażby w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej. To dobra wiadomość, bo przybliża mieszkańców ul. Topolowej do poprawy jakości ich drogi. Sprawę ul. Topolowej poruszałem w ramach interpelacji radnych w trakcie X Sesji RM 28 czerwca ubiegłego roku.

 

Jak podała dzisiejsza "Rzeczpospolita", resort administracji przeprowadzi kursy dla pracowników samorządowych ze słabymi wynikami w pracy. Urzędnicy samorządowi, którzy popełniają najwięcej błędów w pracy i których decyzje najczęściej są uchylane, będą musieli przejść dodatkowe szkolenia.

Dostęp do szkoleń mają mieć przede wszystkim osoby zatrudnione przez urzędy z najsłabszymi wynikami. Miały je wyłonić samorządowe kolegia odwoławcze i regionalne izby obrachunkowe. Wśród jednostek samorządu terytorialnego wytypowanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży znalazł się również Urząd Miasta Grajewo.

Wśród 23 wytypowanych urzędów, aż 5 jest z terenu powiatu grajewskiego - Urząd Miejski Rajgród, Urząd Gminy Radziłów, Urząd Miasta Grajewo, Urząd Miejski w Szczuczynie, Urząd Gminy Wąsosz. Skąd takie słabe wyniki naszych urzędów? Pozostawiam bez komentarza, ponieważ odpowiedź nasuwa się sama.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, którym kieruje Michał Boni, przeszkoli ponad 7 tys. pracowników samorządu terytorialnego. Koszt szkolenia, który wyniesie 24 mln zł, sfinansuje w większości Unia Europejska.

źródło: Rzeczpospolita Prawo 15.02.2012

 

Dzisiaj ponownie do Grajewa zawitało Polskie Radio Białystok. Wśród kilku tematów, które poruszono na antenie radia były dwie inicjatywy radnych Platformy Obywatelskiej.

Jedna z nich to nagrania sesji Rady Miasta. Druga to zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących w Grajewie. Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że w rozmowie z Wiceburmistrzem Przemysławem Chylińskim padło nieprawdziwe stwierdzenie, jakoby "właśnie z taką inicjatywą wyszedł pan burmistrz".

Oczywiście było inaczej - z pomysłem uchwały pomocy de minimis wyszli radni Porozumienia dla Grajewa, a głównym inicjatorem był radny Krzysztof Jamrozy. Co więcej, przez kilka miesięcy nie mogliśmy doczekać się spójnej opinii Urzędu Miasta w sprawie projektu uchwały (został złożony w kwietniu ubiegłego roku). Rzutem na taśmę uchwała weszła w życie 1 stycznia.

Odsłuchaj nagrań

 

To dobry dzień dla Grajewa, dla samorządności i jawności organów publicznych. Po raz pierwszy w Internecie możemy w całości obejrzeć transmisję sesji Rady Miasta.

Pomimo że nagrania miały mieć na razie wyłącznie charakter audio, dzięki staraniom informatyka Urzędu Miasta udało się zamieścić również przekaz video. Całe nagranie zostało podzielone na pięć części, doskonale słychać dźwięk, a obraz jest wystarczający. I to wszystko bez zbędnych kosztów. Oto właśnie chodziło radnym, którzy pół roku temu podnieśli rękę za tym rozwiązaniem. Sądzę, że te 11 osób jest dzisiaj usatysfakcjonowanych swoim wyborem.

Problemem jest, jak wskazywał wczoraj Burmistrz Adam Kiełczewski, ilość wolnego miejsca na serwerze Urzędu Miasta. Od dawna da się zauważyć, że oficjalna witryna miasta działa bardzo powoli, stąd już wkrótce miasto podejmie kroki w celu rozwiązania tego problemu.

Czego dowiedzieliśmy się podczas ostatniej XVII sesji? W najbliższym czasie Urząd Miasta czeka reorganizacja. Mogą pojawić się zwolnienia pracowników (burmistrz wspomniał o dwóch etatach).

Więcej…

 

Nad kilkoma kluczowymi sprawami dla kieszeni mieszkańców Grajewa pochylili się radni podczas ostatniego wspólnego posiedzenia wszystkich komisji miejskich.

Pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Oznacza to, że w okresie od marca do końca sierpnia br. za metr sześcienny zapłacimy tyle samo co dotychczas. W tym punkcie Burmistrz Adam Kiełczewski ponownie potwierdził zamiar przekształcenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w spółkę. Już wkrótce do pomysłu mają przekonywać radnych prezesi takich spółek z innych miast (np. Ełku). Wśród radnych pojawiły się głosy, że w efekcie nie unikniemy sporych podwyżek cen za wodę i kanalizację.

Z kolejnej pozytywnie zaopiniowanej uchwały powinny ucieszyć się osoby, które będą składały wnioski w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Nowy przepis w ustawie pozwala gminom ustalać wysokość bonifikaty przy takim przekształceniu. Według projektu uchwały osobom fizycznym będzie udzielana bonifikata w wysokości 80%.

Więcej…

 

Mieszkańca każdej gminy zazwyczaj najbardziej interesują planowane inwestycje. Czymś naturalnym są pytania o to czy na lepsze zmieni się jego okolica i czy miasto planuje jakąś większą inwestycję? To wykaz zadań inwestycyjnych pokazuje czy dana gmina wegetuje czy rozwija się. Po tym zestawieniu można również orzec czy władze umieją pozyskiwać pieniądze zewnętrzne czy idąc na łatwiznę wszystko finansują z dochodów własnych.

Należy jeszcze pamiętać, że w trakcie roku dokonywane są zmiany w budżecie. Z czynionych oszczędności mogą być realizowane kolejne potrzebne inwestycje.

 

 

Planowane inwestycje:

  • Modernizacja systemu ciepłowniczego - 8,3 mln zł (środki UE - 5,3 mln zł)
  • Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - 1 mln zł (inwestycja zostanie zrealizowane jeśli Miasto otrzyma dodatkowo dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013)
  • Przebudowa ul. Szpitalnej I etap - nawierzchnia jezdni i chodników, kanalizacja - 420 tys. zł + oświetlenie - 50 tys. zł
  • Budowa ul. Sportowej I etap - nawierzchnia jezdni i chodników, kanalizacja (odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Partyzantów) - 210 tys. zł

Więcej…

 

Od 1 stycznia obowiązuje przepis Statutu Miasta Grajewo gwarantujący mieszkańcom "dostępność do nagrań z sesji Rady". Uchwała zmieniająca statut przeszła 11 głosami za (przy 10 przeciw). Najbliższa sesja rady miasta będzie nagrana a następnie udostępniona w internecie. Szczegółów technicznych radni jeszcze nie poznali. Pomimo że uchwała została przyjęta pół roku temu, nie wiemy czy nagrania będą realizowane przez zewnętrzną firmę czy przez Urząd Miasta. W listopadzie zaprezentowano nam usługę, która gwarantowała przekaz on-line oraz archiwizację nagrań na serwerach tej firmy (koszt - 700 zł miesięcznie).

Jako wnioskodawcy od początku opowiadaliśmy się za tym, aby sesje były nagrywane za pomocą kamery urzędu oraz montowane przez pracowników UM. Przepisy statutu nie nakazują prowadzenia z sesji transmisji na żywo. Naszym zdaniem pół roku to naprawdę dużo, aby przygotować się do tak błahego zadania. Tak naprawdę nie wiemy kto i jak będzie nagrywał radnych na najbliższej sesji.

Więcej…

 

W nawiązaniu do mojej interpelacji z dnia 18 listopada 2011 r. Burmistrz Miasta Grajewo poinformował, że wystosował do białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pismo w sprawie zawarcia porozumienia w celu przebudowy skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ul. Rotmistrza Konopki.

Jak wynika z odpowiedzi na interpelację, GDDKiA dysponuje dokumentacją projektową oraz zezwoleniem na realizację robót i w takiej sytuacji możliwe byłoby sfinansowanie przebudowy z budżetu miasta. Liczę teraz na pozytywną reakcję GDDKiA. Jeszcze w tym roku mogłoby dojść do przebudowy wjazdu na ul. Rotmistrza Konopki.

PRZECZYTAJ INTERPELACJĘ I ODPOWIEDŹ

Zdjęcie wykonane przez mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego nr 72/17

 

Na ostatniej sesji miejskiej grajewscy radni głosowali nad najważniejszą uchwałą, czyli budżetem miasta na kolejny rok.

Debata była krótka, ponieważ większość uwag do budżetu zgłosiliśmy na komisjach miejskich. Poza tym, chyba wszyscy już byliśmy zmęczeni dyskusją o zespołach szkół. Bez większych emocji uchwała została przyjęta jednogłośnie - 21 głosami za.

Zanim jednak do tego doszło, przewodniczący naszego klubu Krzysztof Jamrozy odczytał stanowisko klubu ws. budżetu (poniżej).

 

Stanowisko Klubu Radnych Porozumienie dla Grajewa wobec projektu budżetu miasta na 2012 rok

Budżet Grajewa na 2012 rok jest budżetem tradycyjnie poprawnym. Zabezpiecza odpowiednie środki na oświatę, opiekę społeczną, sferę socjalną, kulturę i sport. Planowanego na koniec 2012 roku wskaźnika zadłużenia w wysokości 34% może zazdrościć nam niejedna gmina.

Kryzys gospodarczy nie dotyka pod względem finansowym tak mocno naszego miasta, jak czyni to w przypadku dużych ośrodków. Jak wynika z projektu, w stosunku do roku 2010, wzrost dochodów miasta chociażby z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych będzie większy o ponad 1 mln złotych. Zrozumiały jest spadek w dochodach od osób prawnych. Wiele podmiotów gospodarczych w okresie kryzysu upada. Mamy nadzieję, że nasza uchwała w sprawie pomocy de minimis przyczyni się do powstawania nowych firm, a tym samym wzrostu dochodów budżetu.

Więcej…