2011 X-XII
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Od co najmniej pół roku grajewscy radni wiedzieli o zamiarach Burmistrza Adama Kiełczewskiego dotyczących łączenia szkół w zespoły. Projekt uchwały intencyjnej nie był dla nikogo zaskoczeniem, jednakże podczas czwartkowej XVI sesji Rady Miasta Grajewo odbył się swego rodzaju teatr.

O takim, a nie innym podniesieniu ręki bardzo często decydowały koneksje rodzinne, towarzyskie, lub presja środowiska. Argumenty miały już niewielkie znaczenie, ponieważ każdy z radnych wyrobił sobie opinię na ten temat dużo wcześniej. Na szczęście debata nad utworzeniem zespołów miała charakter merytoryczny, a emocje zostały utrzymane na wodzy.

Dyskusji przysłuchiwały się dziesiątki nauczycielek oraz przedstawiciele rodziców i związków zawodowych. Szkoda, że wszystkie te osoby przyszły z negatywnym nastawieniem do zmian. Na sali zabrakło pracowników Zespołu Szkół Miejskich nr 1, którzy posiadają 10-letnie doświadczenie związane z funkcjonowaniem zespołu szkół. Zabrakło szczególnie tych, którzy chwalą sobie takie rozwiązanie. Szkoda, że związki zawodowe nie reprezentują również tej grupy nauczycieli.

Więcej…

 

Ostatni tydzień grajewskich radnych upłynął pod znakiem zespołów szkół oraz budżetu na rok 2012. Wszystkie trzy komisje miejskie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały intencyjnej w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 2 i Publicznego Gimnazjum nr 2 oraz SP nr 4 z PG nr 3. Podobnie jak jest to w przypadku Miejskiego Zespołu Szkół Miejskich nr 1 (czyli SP nr 1 i PG nr 1), od września miałyby powstać ZSM nr 2 i ZSM nr 3. W lutym burmistrz przedłoży radzie projekt w sprawie połączenia szkół.

Jak zapewniali burmistrz oraz sekretarz miasta, zmiana ma mieć charakter wyłącznie administracyjno-organizacyjny, a więc taki sam charakter mają mieć oszczędności uzyskane w efekcie utworzenia zespołów. Z obecnych pięciu stanowisk dyrektorskich pozostaną trzy (zmniejszy się również liczba wicedyrektorów oraz sekretariatów). Część radnych oraz przedstawicieli oświaty kwestionowało podjęcie uchwały intencyjnej. Ich zdaniem reorganizacja jest nieprzygotowana, a oszczędności niewielkie. Większość  dyskusji poświęcono etatom nauczycielskim. Zdaniem jednych są one zagrożeniem, drudzy uważają, że zespoły pozwolą na znalezienie nauczycielom brakujących godzin lekcyjnych. O dobru uczniów mówiono niewiele.

Więcej…

 

 

Niektórzy "dziennikarze piszą, bo nie mają nic do powiedzenia, a mają coś do powiedzenia, ponieważ piszą".

Karl Kraus

 


 

 

Na najbliższych posiedzeniach komisji miejskich oraz sesji rady miasta grajewscy radni zajmą się budżetem na 2012 rok. Z projektu wynika, że dochody miasta wyniosą 59 mln zł, a wydatki ponad 65,5 mln zł.

Najwięcej pieniędzy pochłoną wydatki związane z oświatą i wychowaniem, tj. 23,8 mln zł. W tym roku na ten cel wydatkowano również 23,8 mln zł, co może oznaczać, że władze miasta planują w tym obszarze pewne oszczędności. Już za kilka dni radni będą dyskutować nad uchwałą w sprawie zamiaru połączenia SP nr 2 z PG nr 2 oraz SP nr 4 z PG nr 3.

Na opiekę społeczną w 2012 r. zaplanowano 11 mln zł (podobnie jak w 2011 r.). Utrzymanie MOPS-u kosztować będzie miasto 1,3 mln, a prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla rencistów i emerytów 149 tys. zł (w zeszłym roku było to 252 tys. zł). Wydatki na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wyniosą 381 tys. zł (60% wydatków pokrywa państwo).

Więcej…

 


 

W ubiegły piątek minął rok od  I sesji Rady Miasta Grajewo kadencji 2010-2014. Przypomnijmy, w nowej radzie zasiadło 9 radnych Grajewskiej Wspólnoty Samorządowej, 6 radnych Prawa i Sprawiedliwości, 4 radnych Platformy Obywatelskiej oraz 2 osoby z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. Radni pierwszych dwóch komitetów utworzyli klub Służba Miastu, pozostali weszli w skład klubu Porozumienie dla Grajewa.

Doskonała współpraca naszej szóstki (Barbary Gontarskiej, Moniki Stefańskiej, Agnieszki Siwik-Karwowskiej, Krzysztofa Purzeczko oraz Krzysztofa Jamrozego) zaowocowała trzema projektami uchwał. Dzięki jednej z nich, od stycznia 2012 r., przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje na terenie miasta będą mogli ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Więcej…

 

Artykuł 23 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że "radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy". Oznacza to, że mandat radnego jest tzw. "mandatem wolnym", a więc radny nie reprezentuje tylko swojego komitetu bądź swoich wyborców, ale dba o interes całej wspólnoty. Tę zasadę przypominam przede wszystkim tym, którzy od blisko tygodnia napiętnują radnego Tomasza Babula.

Przypomnijmy, większością 11 do 10 głosów Rada Miasta obniżyła łączną kwotę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli (z 5% na 4%). Największe gromy zebrał właśnie Tomasz Babul, który "sprzeniewierzył się swojemu środowisku", "został kupiony przez burmistrza" itd. I w tym momencie odsyłam do pierwszego zdania artykułu. Radny nie jest reprezentantem jednej grupy społecznej, nie pełni roli związkowca zawodowego, lecz swoimi decyzjami powinien równoważyć interesy różnych grup. Podejmowanie trudnych decyzji w chudych czasach nie jest niczym przyjemnym. Mamy jednak do wyboru - racjonalne cięcia i nowe inwestycje lub status quo i dalsza stagnacja.

Więcej…

 

I zaczęło się. XV sesja Rady Miasta Grajewo upłynęła pod znakiem cięć i podwyżek. W efekcie, w przyszłorocznym budżecie pojawi się ok. 600 tys. zł więcej. Pół miliona złotych więcej wpłynie z podwyżki podatku od nieruchomości (podwyżka średnio o 4,2 proc.), 90 tys. zł z obniżki łącznej kwoty środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli (obniżka z 5% na 4%) oraz 20 tys. zł w wyniku przyjęcia nowych zasad przyznawania radnym diet.

Najwięcej komentarzy i uwag radni musieli wysłuchać pod swoim adresem przy sprawie obniżki dodatku motywacyjnego.  Jak zwykle,  niektórzy próbowali wmówić nam, że oświata to najważniejsza i nienaruszalna  sfera grajewskich wydatków.  Tak nie jest, a  takie odczucie to najprawdopodobniej efekt przyzwyczajenia. Najtrafniej sytuację określiła radna Barbara Gontarska, która przypomniała zebranym, że pracownicy szpitala, za który odpowiadają władze powiatu, w celu ratowania placówki zgodzili się jakiś czas temu na obniżki płac i rezygnowali z należnych podwyżek.

Więcej…

 

Główne przesłanie expose Premiera Donalda Tuska udzieliło się również władzom samorządowym Grajewa. Piątkowe 8-godzinne wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miasta upłynęło pod znakiem oszczędności i podwyżek.

Najpierw radni uznali za bezzasadną skargę grupy mieszkańców, którzy poskarżyli się na burmistrza miasta oraz dyrekcję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Sprawa dotyczyła nieprzyznania przez MOPS zasiłków na opał. Wedle wyjaśnień, zasiłek ma charakter fakultatywny, a osoby które go nie otrzymały nie spełniają kryteriów ustawy o pomocy społecznej lub taką pomoc otrzymały w ramach dodatku mieszkaniowego (od 500 do 2 tys. zł w skali roku). Jak poinformowała dyrektor MOPS, 45 rodzinom pozostającym w najtrudniejszej sytuacji przyznano zasiłek na opał.

Więcej…

 

Statut miasta wraz z załącznikami, plany działalności Rady Miasta, informacja o finansach i jednostkach organizacyjnych miasta - te i inne informacje już wkrótce będą łatwiej dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Grajewo. Jak czytamy w odpowiedzi na moją interpelację, po jej wpłynięciu w Urzędzie wdrożono działania organizacyjne i merytoryczne, aby strona BIP w całości spełniała wymogi przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Przypomnijmy, w swojej interpelacji przywołałem uwagi zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 27 lutego 2007 r. dotyczące działalności Urzędu Miasta w Grajewie. W wyniku kontroli stwierdzono kilka uchybień oraz nieprawidłowości. Część z nich dotyczyła kwestii udostępniania informacji publicznej oraz zapewnienia jawności działania organów gminy.

Więcej…

 

O żadnej porze roku mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego nr 72/17 nie mogą powiedzieć, że dojazd do ich mieszkań należy do przyjemności. Wjazd z ul. Wojska Polskiego na ul. Rotmistrza Konopki przypomina tor przeszkód.

Doskonale o tym wiedzą wszyscy grajewiacy, ponieważ wjazd jest przez nas użytkowany w trakcie masowych imprez odbywających się na terenie Klubu Hades. Pomimo że imprezy odbywają się w tym miejscu od wielu lat, okolicznym ulicom nie zapewniono żadnej infrastruktury technicznej.

Wjazd z ul. Wojska Polskiego na ul. Rtm. Konopki jest bardzo zniszczony. Opady deszczu powodują tworzenie się ogromnych kałuży, które uniemożliwiają bezpieczny przejazd, a także swobodne przejście chodnikiem wzdłuż ul. Wojska Polskiego. Również ze względów estetycznych wjazd powinien być jak najszybciej naprawiony - na koncerty gwiazd przyjeżdżają goście spoza naszego miasta.

Więcej…

 

Na takie pytanie odpowiadają sobie władze miasta przy konstruowaniu budżetu na 2012 r. Na nagły wzrost dochodów z udziału w PIT i CIT miasto nie ma co liczyć, podobnie jak na dochody z podatku od nieruchomości i inne opłaty. Bez dodatkowego źródła dochodów, a może przede wszystkim bez odważnych i zdecydowanych cięć w wydatkach, na rozwój infrastruktury technicznej, sportowej i rekreacyjnej nie mamy co liczyć.

Już dzisiaj widać, że pieniędzy starczy na realizację inwestycji, które albo rozpoczęto w tym roku, albo są już niezbędne. W przyszłym roku rozpocznie się budowa nowego cmentarza (I etap) oraz bloku komunalnego na os. Południe. Grube miliony pochłonie realizacja inwestycji PEC-owskiej, która jest współfinansowana ze środków UE. Miejmy nadzieję, że do skutku dojdzie "Biały Orlik" oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Proletariackiej. Kupcy oraz mieszkańcy Grajewa liczą także na nową targowicę (dwie ostatnie inwestycje dojdą do skutku tylko wtedy, gdy wnioski miasta wygrają unijne konkursy). Wymienione zadania nie zostaną jednak wykonane bez zaciągania kolejnych kredytów. Pozostaje pytanie co z innymi, mniejszymi, ale niejednokrotnie bardziej uciążliwymi problemami mieszkańców - brakiem kanalizacji, wodociągu, utwardzonej nawierzchni itd.? Swoją szansę mogą otrzymać ul. Szpitalna oraz Osiedle Przekopka.

Więcej…

 

Już wkrótce zapadną konkretne decyzje o przeznaczeniu ponad 12 tys. zł, które uzbierali wolontariusze podczas zbiórki pieniędzy na grajewskim cmentarzu w dniach 29 października - 2 listopada. Kwestę, po raz pierwszy tego typu w historii naszego miasta, zorganizował Społeczny Komitet Renowacji Grajewskiego Cmentarza Parafialnego. Wysokość zebranej kwoty mile zaskoczyła organizatorów, niemniej wiele jest do zrobienia: renowacja zabytkowych nagrobków, sporządzenie mapy i inwentaryzacja cmentarza parafialnego.

Radość z uzbieranej kwoty gaśnie, gdy patrzymy na nasz stary cmentarz. Sypiąca się kaplica cmentarna, rozpadająca się główna brama wejściowa, brak utwardzonych alejek, stara studnia i nieliczne stare nagrobki, które uchronili zdeterminowani społecznicy to efekt wieloletnich zaniedbań gospodarza obiektu - parafii Trójcy Przenajświętszej w Grajewie. Jako parafianie, pokornie budujemy kolejną świątynię, w sytuacji gdy stary cmentarz woła o pomoc, niczym samotny na pustyni (dosłownie, bo niemal całe zadrzewienie cmentarza wycięto w pień). Setki tysięcy złotych pochłania budowa nowego kościoła, tymczasem najstarszy budynek Grajewa, którym jest kaplica grobowa rodziny Wilczewskich z 1839 r., marnieje w oczach.

Więcej…

 

Od piątku, kierowcy jadący ulicą Boczną, zobowiązani są do zatrzymania się przed skrzyżowaniem z ulicą Sadową. Na prośbę mieszkańców osiedla skierowałem do Burmistrza Grajewa w lipcu br. zapytanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na niniejszym skrzyżowaniu. Oprócz znaku STOP na jezdni zostały wymalowane wyraźne linie ciągłe, które mają przypominać kierowcom o zachowaniu szczególnej ostrożności.

 

Pan Radny Tomasz Cebeliński w swoim tekście na jednym z portali internetowych zarzucił mi brak rzetelności i uczciwości. Przypomnijmy - w swoim artykule napisałem "dwóch obecnych radnych Wspólnoty w trybie wyborczym przegrało z Panem Mazurkiem sprawę o zniesławienie". Pan Cebeliński odpowiedział "proszę zapoznać się z protokołem Sądu Okręgowego w Łomży I Wydział Cywilny; sygnatura akt: I Ns 87/10 – zanim Pan wpisze słowa: przegrał sprawę ( tu wykazał się Pan brakiem rzetelności i uczciwości)".


Poniżej dokument sądowy oraz definicja pojęcia "przegrać":

Więcej…

 

 

OŚWIADCZENIE

W związku z ukazaniem się poniższego artykułu na stronie www.e-grajewo.pl śpieszę poinformować, że został on umieszczony bez mojej wiedzy i uprzedniej zgody. Oświadczam także, że nigdy nie pobierałem i nie będę pobierał opłat za korzystanie z treści zamieszczanych na mojej prywatnej stronie internetowej. Informacje oraz komentarze mojego autorstwa zamieszczane na niniejszej stronie są jedynymi, które ukazują się w świecie wirtualnym. Nie korzystam z prawa anonimowości, poczuwam się za to do pełnej odpowiedzialności za własne słowa.

 

 


 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta to zdecydowanie najważniejsze wydarzenie minionej XIV sesji Rady Miasta Grajewo. Ale nie ta uchwała wzbudziła wśród radnych największe zainteresowanie.

Podobnie jak na wspólnym posiedzeniu komisji, i tym razem radni najbardziej emocjonowali się przy punkcie zabezpieczenia pieniędzy dla PG nr 3 i SP nr 4 na wypłatę wynagrodzenia dla nowego pedagoga. Nie poszło oczywiście o celowość wydatkowania 10 tys. zł, ale o personalia. Niektórym radnym bardzo nie spodobał się fakt, iż owym pedagogiem jest Pan Adam Mazurek - prezes Stowarzyszenia Front Jedności, przedstawiciel Komitetu Wyborczego Zmiana. Przypomnijmy, że dwóch obecnych radnych Wspólnoty w trybie wyborczym przegrało z Panem Mazurkiem sprawę o zniesławienie, a jeden z nich stał się potem bohaterem materiału telewizji TVN24 ws. kupowania głosów. Przy 9 głosach za, 6 przeciw i 4 wstrzymujących się punkt dotyczący wspomnianych wydatków został z uchwały usunięty. Przeforsowanie wniosku przez radnych Wspólnoty i PiS-u nie obyło się jednak bez uszczerbku dla stanu liczbowego klubu. Dwóch radnych Prawa i Sprawiedliwości znalazło się poza klubem i już mówi się o kolejnych wyjściach.

Więcej…

 

Straż Miejska, wydatki na pensje, plan zagospodarowania przestrzennego i diety to tematy nad którymi debatowali dzisiaj radni.

Zerwanie kworum groziło dzisiejszemu wspólnemu posiedzeniu wszystkich komisji miejskich. Poszło o 16 tys. zł, które według projektu uchwały ws. zmian w budżecie miasta, mają zostać przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku pedagoga w SP Nr 4 i PG Nr 3. Część radnych uznała ten wydatek za bezzasadny i proponowała przyjąć uchwałę bez tego zapisu. Ostatecznie 10 głosami przeciw, przy 7 za i 1 wstrzymującym się wniosek radnych odrzucono. Po głosowaniu burzliwa dyskusja jednak nie ucichła, a dwóch radnych chciało opuścić salę posiedzeń. Przewodnicząca komisji budżetowej zarządziła przerwę.

Po uspokojeniu emocji radni pochylili się nad zaopiniowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego. Plan obejmuje obszar o powierzchni 42 ha i zakłada utworzenie wielu nowych ulic, a także połączenie ulicy Jaśminowej z ul. Konopską (w miejscu dzisiejszego skrzyżowania ul. Konopskiej z ul. M. Konopnickiej). Wraz z uchwaleniem MPZP miasto będzie mogło rozpocząć proces wykupu terenów pod nowe drogi oraz ich uzbrojenie. Z powodów finansowych działania te będą rozłożone w czasie. Wykup pod drogi będzie kosztować 2,3 mln zł, a budowa infrastruktury technicznej aż 6,5 mln zł.

Więcej…

 

W ostatnim czasie podjąłem dwie interwencje - obie dotyczyły zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.

Pierwsza z nich związana jest ze skrzyżowaniem ulic Sadowej i Bocznej. W związku z prośbami osób użytkujących to skrzyżowanie zawnioskowałem do Burmistrza o zastąpienie znaku ostrzegawczego "ustąp pierwszeństwa przejazdu" znakiem "stop" oraz zastosowanie linii poziomych bezwzględnego zatrzymania. Zasugerowałem także montaż lustra drogowego. W odpowiedzi z dnia 30 sierpnia czytamy, że Zarząd Dróg Powiatowych wstępnie zgadza się na proponowane zmiany, a szczegóły oznakowania skrzyżowania ulic zostaną rozpatrzone po opracowaniu projektu stałej organizacji ruchu.

We wrześniu wystosowałem na ręce Burmistrza interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa w przejściu pomiędzy ulicami T. Kościuszki i Generała Dąbrowskiego (w pobliżu Publicznego Gimnazjum nr 1). Wnoszę w niej o zwiększenie częstotliwości patroli Straży Miejskiej, a w okresie zimowym o systematyczne odśnieżanie przejścia przez służby porządkowe miasta.

PRZECZYTAJ ZAPYTANIE I INTERPELACJĘ

 

Preferencje wyborcze grajewian nie zmieniają się od lat. Nadal wygrywa w naszym mieście Prawo i Sprawiedliwość, za nim jest Platforma Obywatelska, a Polskie Stronnictwo Ludowe ma dobry wyniki wtedy, gdy na liście pojawia się nazwisko Edmunda Borawskiego. W porównaniu do wyborów z 2007 zarówno PiS, jak i PO oraz SLD straciły ponad 5 proc. poparcia. Niektórzy wyborcy tych partii sprzed czterech lat tym razem poparli PSL oraz Ruch Palikota (samego Palikota, bo przecież nikt kandydatów Ruchu nie znał).

Pomimo że Kazimierz Gwiazdowski zdobył w Grajewie więcej głosów niż Prezes SM Mlekpol (1516 do 1133), to ten drugi wkrótce zasiądzie w ławach poselskich. To dobra wiadomość, zwłaszcza że wszystko wskazuje na to, że PSL będzie współtworzył kolejną starą-nową koalicję rządową.

Więcej…

 

W trakcie ostatniego posiedzenia Rady Miasta Grajewo Przewodniczący Klubu Porozumienie dla Grajewa Krzysztof Jamrozy złożył na ręce Przewodniczącego RM Grzegorza Curyło projekt uchwały ws. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Grajewo.

Projekt zakłada rezygnację z uzależnienia diet radnych od płacy minimalnej na rzecz kwotowo określonych wysokości wynagrodzenia za pracę w radzie miasta. Przyjęcie takiej regulacji będzie oznaczało, że o podwyżkach lub obniżkach diet będą decydowali wyłącznie radni.

Projekt zakłada ponadto obniżenie diety członkom Komisji Rewizyjnej za pracę, za każde posiedzenie odbyte poza planem pracy (obecnie za każde takie posiedzenie radny otrzymuje 207 zł, według projektu będzie to 100 zł). Taka sama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku posiedzeń komisji doraźnej lub podkomisji.

Według naszych obliczeń zmiana naliczania diet zaowocowałaby w 2012 r. kwotą ok. 25 tys. zł oszczędności.

Zobacz projekt wraz z uzasadnieniem

 

Nie chcę zachęcać do udziału w wyborach wyświechtanymi już hasłami typu "obywatelski obowiązek", "każdy głos się liczy", "wybory to święto demokracji". Sam wyznaję zasadę, że jeśli nie wiesz na jaką partię i na kogo głosować - lepiej nie głosuj. Przypadkowy wybór jest najgorszym z możliwych. Deformuje rzeczywistość i tylko zwiększa liczbę opracowań socjologicznych i politologicznych.

Generalnie zgadzam się z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, że "Polacy niewątpliwie sami byli głównymi winowajcami swego nieszczęścia. Bo są indywidualistami. W tym indywidualizmie się zatracają. Każdy Polak chce być ministrem bez teki, każdy wie, jak Polskę zbawić, no i każdy chce założyć własną partię". Spośród 255 kandydatów w naszym województwie na pewno jest ktoś, kto godnie będzie mnie reprezentował w sejmie. Dzisiaj niewiele czasu potrzeba na to, aby o kandydacie dowiedzieć się prawie wszystkiego - dobrego i złego. Wystarczy jego nazwisko wpisać w dowolnej wyszukiwarce internetowej. Jeśli nie jesteśmy w stanie dwudziestu minut poświęcić na to, aby zadecydować o tym, kto będzie przez kolejne cztery lata wpływał na politykę naszego kraju i regionu, odpuśćmy sobie.

Ja idę na wybory i głosuję świadomie. Wybieram kontynuację z nadzieją na więcej. Wolę skuteczny i wpływowy "białostocki desant" niż lokalne pozoranctwo, dlatego zachęcam do oddania głosu na:

prof. Barbarę Kudrycką, bo odważnie przeprowadziła niełatwą reformę w szkolnictwie wyższym,
Damiana Raczkowskiego, ponieważ dobrze zna się na sprawach służby zdrowia,
Józefa Klima, bo dba o interesy podlaskich rolników i rozwój obszarów wiejskich.

Godnym polecenia kandydatem do Senatu RP jest Adam Sieńko - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, były zastępca burmistrza Augustowa.