2011 I-III
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Przychód z tytułu udostępniania powierzchni reklamowej grajewskich słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych wyniósł w 2010 r. niecałe 3 tys. zł - wynika z odpowiedzi na moje zapytanie skierowane do Burmistrza Grajewa 17 lutego br. Oznacza to, że jeden słup (w Grajewie jest ich tylko 9) "zarabia" dla miasta miesięcznie 27 zł.

W swoim piśmie sugerowałem, aby zwiększyć ilość słupów ogłoszeniowych na terenie miasta. Nie każdy w Grajewie posiada jeszcze stały dostęp do internetu, a pieniądze z wynajmu dodatkowej powierzchni reklamowej zasiliłyby budżet Miejskiego Domu Kultury, który administruje słupami. W zapytaniu zasugerowałem, iż takich słupów lub tablic informacyjnych brakuje w miejscach strategicznych z punktu widzenia dostępności, np. w centrum miasta, na ul. Mickiewicza, na ul. Ełckiej (na odcinku ul. Strażacka - Plac Niepodległości), przed niektórymi szkołami. Na najdłuższej ul. Wojska Polskiego jest zlokalizowany zaledwie jeden słup.

Przykładowo na terenie Grodziska Mazowieckiego (27 tys. mieszkańców) zlokalizowano 23 tego typu instalacje, a w Ostrowi Mazowieckiej (23 tys. mieszkańców) jest ich 19. Tymczasem w Grajewie, jak wynika z informacji dyrektora MDK, korzystający z usług nie zgłaszali potrzeby instalacji nowych słupów. Moim zdaniem, brak takich zgłoszeń, nie oznacza jednak braku potrzeby nowych słupów w naszym mieście.

PRZECZYTAJ ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ

 

Ponad siedem godzin trwała czwartkowa VI Sesja Rady Miasta Grajewo. Szefowie grajewskich jednostek Straży Pożarnej, Prokuratury oraz Policji przekazali informację o stanie bezpieczeństwa w mieście w 2010 r. Jak zgodnie przyznali, największym problemem jest duża liczba popełnianych na terenie Grajewa wykroczeń, zwłaszcza czynów najbardziej uciążliwych dla mieszkańców. Nowy Komendant Powiatowy Policji w Grajewie Marek Przybyszewski przekazał dane badania, według którego ponad 70 proc. grajewiaków darzy Policję zaufaniem. Wyraził również nadzieję, że w związku z oszczędnościami Komendy Głównej, samorząd miasta wesprze grajewską komendę finansowo. Na posiedzenie Rady nie stawił się natomiast p.o. komendanta Straży Miejskiej. W takiej sytuacji, jako klub Porozumienie dla Grajewa, w głosowaniu nad sprawozdaniem Straży, opowiedzieliśmy się przeciwko jego przyjęciu (15 radnych było za).

W punkcie Interpelacje i zapytania głos zabrało wyjątkowo wielu radnych. Pytano o miejskie inwestycje, audyt w Miejskim Domu Kultury, kosze na śmieci, obwodnicę i wiosenne łatanie dziur drogowych.

Więcej…

 

Sytuacja Zakładu Administracji Domów Komunalnych, liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych i gospodarka odpadami to tylko kilka z wielu kwestii jakie poruszali radni podczas ostatnich posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego.

Radni pozytywnie zaopiniowali zmiany w budżecie miasta, które przewidują remont łazienki dla dziewcząt w PG Nr 3, wykonanie systemu monitoringu na terenie boiska i na placu zabaw przy ZSM Nr 1 oraz budowę nawierzchni drogi na osiedlu Jana Pawła II (na terenie byłej jednostki wojskowej).  Po dłuższej dyskusji Rada pozytywnie zaopiniowała zwiększenie ilości punktów sprzedaży alkoholu z 30 do 35, a także podwyższenie bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych z 50% na 60%. Ta ostatnia zmiana ma zachęcić dotychczasowych najemców do wykupu mieszkań na własność. Obecnie Miasto Grajewo jest właścicielem 670 mieszkań komunalnych. Przy rozpatrywaniu skargi na dyrektora ZADM, radni Klubu Porozumienie dla Grajewa, zaapelowali o podjęcie zdecydowanych działań w kierunku zwiększenia ściągalności zaległych należności. Za dobry przykład, radna Agnieszka Siwik-Karwowska, podała rozwiązanie białostockie, gdzie 98% lokatorów na bieżąco opłaca czynsz.

Więcej…

 

We wtorek 15 marca wziąłem udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi.

Taki program, zgodnie z zapisem ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, musi być rokrocznie przygotowywany przez władze samorządowe w konsultacji z lokalnymi NGO-sami. Przyjęcie programu jest ważne głównie z jednego względu - reguluje on kwestie związane z finansowym wspieraniem organizacji pozarządowych i powierzaniem im przez samorządy realizacji zadań publicznych.

Jak powiedział Sekretarz UM Ryszard Wolwark, do podziału w tym roku jest 40 tys. zł i jest to kwota podobna do tej sprzed roku. Zdecydowana jej część przypadnie organizacjom sportowym, bo na blisko 30 zaproszonych grajewskich organizacji, 24 działają w dziedzinie sportu.

Więcej…

 

Z odpowiedzi Burmistrza Grajewa Adama Kiełczewskiego na moją interpelację ws. dodania do zadań inwestycyjnych w 2011 r. sporządzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na ul. Łąkowej wynika, że już wkrótce zostanie poczyniony pierwszy krok w kierunku realizacji tej inwestycji. Zostałem poinformowany, iż Pan Burmistrz wystąpi do Rady Miasta z propozycja zmian do budżetu, polegającą na wprowadzeniu zadania związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Łąkowej, Działkowej i Stefczyka. Kolejny krok będzie należał do Rady Miasta.

 

Niebezpieczne skrzyżowanie

W zakładce Interpelacje, zapytania znajdą również Państwo odpowiedź na moje zapytanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu uli Generała Bema i Generała Dąbrowskiego.

PRZECZYTAJ INTERPELACJĘ, ZAPYTANIE I ODPOWIEDZI

 

Nowa strona MOSiR-u

Ruszyła nowa strona internetowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W końcu doczekaliśmy się konkretnej informacji o kalendarzu imprez sportowych i miejskich obiektach sportowych. Co najważniejsze, nareszcie dostępny jest cennik oraz harmonogramy wynajmu płyty głównej hali, salek do aerobiku i gimnastyki, siłowni i osławionej już sauny. Wielki plus dla Pana Burmistrza Adama Kiełczewskiego i nowego Kierownika MOSiR-u Pana Przemysława Dąbkowskiego.

Link do strony

 

Wedle informacji podanych przez Radio Białystok dworzec autobusowy w Łomży doczeka się wkrótce przebudowy. Władze miasta chcą, żeby inwestycja była sfinansowana na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak potwierdził zastępca prezydenta Łomży Beniamin Dobosz, miasto proponuje grunt w atrakcyjnej lokalizacji, a pieniądze pochodzące od przedsiębiorców pozwoliłyby na budowę obiektu i zagospodarowanie terenu. Dobrym rozwiązaniem byłaby galeria handlowa, ale w nowym budynku byłyby też zlokalizowane niektóre wydziały Urzędu Miasta - dodaje Dobosz. Według planów łomżyńskiego ratusza, przebudowa dworca ma być rozpoczęta za dwa lata. Jak mówi prezes łomżyńskiego PKS, Adam Wykowski połączenie dworca z obiektem handlowym zapewni klientów przedsiębiorcom i pozwoli na szybką przebudowę obiektu.

Sytuacja łomżyńskiego dworca autobusowego przypomina do złudzenia grajewski problem dworca PKS. Podobnie jak u nas, łomżyński dworzec PKS znajduje się na dzierżawionych gruntach miasta. W ubiegłym roku prezes Wykowski w wywiadzie dla www.narew.info (Przeczytaj) przyznał, że dialog z ówczesnymi władzami miasta [Łomży] w praktyce nie istnieje. Urząd Miasta rozważa koncepcje dotyczące obecnego dworca, być może są to plany jego modernizacji, a może wypowiedzenie dotychczasowych warunków dzierżawy.

Więcej…

 

Od dwóch tygodni na stronie internetowej www.grajewo.pl w zakładce Urząd Miasta/Rada Miasta Grajewo 2010-2014 mieszkańcy Grajewa mogą znaleźć kontakt do swojego radnego, o ile został on przekazany przez naszego przedstawiciela administratorowi portalu.

Zmiany na stronie www Grajewa są efektem mojej prośby o możliwość zamieszczenia pod nazwiskami radnych ich danych kontaktowych. Póki co, telefonicznie i e-mailowo możemy skontaktować się z Radnymi: Moniką Stefańską, Agnieszką Siwik-Karwowską, Krzysztofem Purzeczko i Krzysztofem Jamrozym.

 

W trakcie ostatniej sesji Rady Miasta miałem okazję zapytać Pana Burmistrza o problem okresowego wyłączania się oświetlenia latarni miejskich (w szczególności na ulicy Piłsudskiego na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Braci Świackich). Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Pan Bogdan Wojsławowicz, który wyjaśnił, iż problem tkwi w złym stanie kabli elektrycznych. Jak wyjaśniał, kable w przeciwieństwie do słupów oświetleniowych, nie są własnością miasta, a należą nadal do zakładu energetycznego. Pomimo tego, miasto przeprowadziło wstępne rozmowy z energetykami w sprawie wymiany kabli, które ulegają awariom. W najbliższym czasie powinny zostać przeprowadzone roboty polegające na zastąpieniu wadliwych instalacji nowymi.

Moje inne pytanie dotyczyło styczniowego spotkania w Urzędzie Miasta ws. udrożnienia rowów melioracyjnych na terenie Grajewa. W odpowiedzi Pan Naczelnik Wojsławowicz poinformował, że miasto będzie w większym niż dotychczas stopniu uczestniczyć w pracach spółki wodnej, w której kompetencjach leży dbanie o stan rowów. Urząd Miasta pomoże spółce w kwestiach organizacyjnych, a także w finansowaniu renowacji rowów.

Sprawa stanu rowów melioracyjnych ciąg dalszy

Na moją prośbę Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Stanisław Adam Doliwa wystosował 11 lutego br. do Zarządy Powiatu interpelację w sprawie nadzoru Starosty Powiatu Grajewskiego nad stanem rowów melioracyjnych (interpelacja dostępna na stronie www.po-grajewo.pl).

 

Grajewski wniosek o dofinansowanie budowy krytej pływalni przepadł. Basenu nie będzie. Czy tak naprawdę Grajewo miało jakieś szanse na pozyskanie tych pieniędzy? Po dłuższej refleksji stwierdzam, że nie.

Najpierw kwestie formalne. Nawet grajewiacy mają świadomość, że ich miasto nie jest oznaczone w atlasie turystycznym jako miejsce godne odwiedzenia. Z pewnością nie zmieniłaby tego kryta pływalnia. Dzisiaj prawie każde miasto powiatowe posiada taką atrakcję i służy ona głównie mieszkańcom - nie turystom. Tymczasem nasz wniosek został złożony w ramach konkursu działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu RPO Województwa Podlaskiego. Żyliśmy złudzeniem, że podwyższenie naszemu miastu kategorii atrakcyjności, a tym samym dodatkowe punkty w ocenie, pomogą w przeforsowaniu projektu. Czas sobie powiedzieć wprost - nie jesteśmy atrakcyjni turystycznie i póki co żadne pomysły nowego burmistrza tego nie zmienią. Propozycję otwarcia punktu informacji turystycznej zbywam na razie głośnym rechotem. Mogą pojawić się w tym punkcie pytania o Wysokie Mazowieckie, które otrzymało pieniądze na basen jeszcze z ZPORR, albo Hajnówkę, która zrealizowała swój projekt w ramach tego samego działania 3.1. I tutaj przechodzimy do wątku polityczno-socjologicznego.

Więcej…

 

Tylko 300 zł wpłynęło w ubiegłym roku do kasy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu udostępnienia sauny zlokalizowanej w budynku hali sportowej. Podczas V sesji Rady Miasta Grajewo 22 lutego burmistrz Adam Kiełczewski zapewnił, że w najbliższym czasie zostaną przyjęte nowe zasady udostępniania mieszkańcom hali oraz jej pomieszczeń. Moje zapytanie w tej sprawie było pokłosiem doniesień medialnych o ograniczeniach w dostępie do sauny. Rzeczywiście, nawet niektórzy radni nie wiedzieli o istnieniu w Grajewie owej „komnaty”.

Radni 20 głosami „za” przy jednym wstrzymującym się zdecydowali o wystąpieniu Grajewa ze Związku Miast Polskich. Wycofanie się ze związku, do którego należy ponad 300 miast z całej Polski, ma przynieść Grajewu oszczędności rzędu 5 tys. zł rocznie. Podczas sesji podjęto również uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu pracy finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo. Zgodnie z wniesioną przez radnych poprawką, dotacje będą przyznawane klubom sportowym po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Rozpatrywać je będzie komisja konkursowa powołana przez burmistrza w składzie: 2 przedstawicieli Grajewskiej Rady Sportu, 2 przedstawicieli Rady Miasta i 1 pracownik Urzędu Miasta. Na moje pytanie, czy projekt uchwały był konsultowany z Radą Sportu, uzyskałem informację, że takowa obecnie nie funkcjonuje. Burmistrz Kiełczewski zapowiedział, że w drodze zarządzenia powoła nową radę do czasu najbliższej sesji rady miasta.

Więcej…

 

Przy pełnej sali mieszkańców Grajewa odbyło się w Urzędzie Miasta w spotkanie z władzami miasta oraz przedstawicielami firmy Contino Alfa - inwestora, który jest zainteresowany budową w granicach miasta fermy wiatrakowej. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele starostwa oraz radni miejscy.

Jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Anna Borawska prace planistyczne jeszcze się nie rozpoczęły, a urząd pracuje obecnie nad sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Chcemy pogodzić interesy wszystkich zainteresowanych stron, dlatego prosimy o składanie wniosków i informacji odnośnie planów co do państwa własności - uspokajała salę naczelnik. Teren, na którym mogłoby znaleźć się 11 wiatraków jest ograniczony do obszaru ul.Piłsudskiego-Braci Świackich-Przemysłowa do zachodniej granicy miasta. Inwestor pierwotnie planował również wiatraki na północ od ul. Piłsudskiego. W studium znajdą się informacje o dokładnej lokalizacji poszczególnych elektrowni wiatrowych.

Więcej…

 

W dniu dzisiejszym w grajewskim Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie przedstawicieli mieszkańców ul. Łąkowej z Burmistrzem Miasta Adamem Kiełczewskim. W spotkaniu uczestniczyli również Wiceburmistrz Przemysław Chyliński, Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Anna Borawska oraz moja osoba.

Dzisiejsza wizyta była pokłosiem wieloletnich starań mieszkańców o budowę sieci kanalizacyjnej i utwardzenie nawierzchni oraz interpelacji ws. uzupełnienia podstawowej infrastruktury na ul. Działkowej jaką złożyłem w styczniu br. Mieszkańcy przekonywali burmistrza do zmiany opracowań projektów dla tej części osiedla i zrealizowania budowy kanalizacji w przyszłym roku. Ponadto naświetlili włodarzom kwestię podtopień ich gospodarstw domowych i związanych z tym problemów z ubezpieczeniem.

W Kolnie kanalizacja w każdym domu

Tymczasem w Kolnie realizowany jest projekt kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej, którego całkowita wartość wynosi ok. 36 mln zł, z czego 22 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. W wyniku realizacji projektu Kolno zostanie zwodociągowane w blisko 100%, natomiast skanalizowanie miasta wzrośnie z 59% do 99,5%.

Więcej o największej inwestycji w historii Kolna - TUTAJ

 

Gdybym był burmistrzem, pewnie codziennie nuciłbym sobie pod nosem piosenkę Indiosa Bravosa właśnie o takim tytule. Ja sam w myślach mam te słowa za każdym razem, gdy wychodzę z domu.

Na początek weźmy na tapetę okolicę, w której mieszkam. Ulica Piłsudskiego i skrzyżowanie przy torach, ulica Sportowa, której stan woła o pomstę do nieba, niedokończony de facto remont stadionu miejskiego, rozbudowa cmentarza komunalnego. Remontu wymaga ulica Przemysłowa, a Fabryczna póki co tylko swoją nazwą może przyciągać nowe fabryki. Na kanalizację, wodociągi i nawierzchnię czekają mieszkańcy ulic Rolnej, Łąkowej, Działkowej, Konopskiej (odcinek północny), Marii Konopnickiej (odcinek zachodni), Kwiatowej, Lawendowej, Miłej, Konwaliowej i Architektów. Wkrótce zapewne pojawi się potrzeba budowy parkingu przy nowym kościele przy ul. Piłsudskiego. Nie wyobrażam sobie w dzisiejszych warunkach sznura samochodów parkujących wzdłuż krajowej trasy nr 61, albo tonących w błocie samochodów na ul. Sportowej.

Więcej…

 

Mieszkańcom ulicy Łąkowej, Działkowej, Konopskiej (odcinek północny) i innych ulic na Osiedlu Marii Konopnickiej jeszcze przyjdzie trochę poczekać na uzupełnienie podstawowej infrastruktury technicznej ich ulic (zwłaszcza budowy kanalizacji i utwardzenia nawierzchni).

W odpowiedzi na moją interpelację z 18 stycznia br., dowiadujemy się, że część północna osiedla posiada już od 10 lat dwa opracowania projektowe. Zgodnie z nimi ścieki bytowe z ulicy Łąkowej odprowadzane są poprzez kanał sanitarny grawitacyjny w ulicy Stefczyka do przepompowni w ul. Kolejowej, a następnie kanałem tłocznym w ul. Kolejowej do ul. M. Konopnickiej. Ponieważ brak jest sieci w wyżej wymienionych ulicach stąd realizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej musi być poprzedzona budową sieci w przedmiotowych ulicach. Jak do tej pory nie zdołano pozyskać pieniędzy na realizację całej inwestycji (bez powodzenia próbowano w 2007 r.).

Konopska, M. Konopnickiej, Rolna

Budowa w najbliższym czasie infrastruktury na pozostałych ulicach osiedla jest póki co również mało realna. W tym roku budżetowym nie przewidziano takich inwestycji w żadnej z ulic osiedla (oprócz budowy nawierzchni krótkiej ul. Lirycznej). Odcinek ul. Konopskiej od kapliczki do ul. Stefczyka wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej i wykupu gruntów pod poszerzenie pasa drogowego. Okolice ul. Marii Konopnickiej (odcinek południowy, początek przy lecznicy weterynaryjnej) potrzebują natomiast zakończenia prac i zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowania dokumentacji projektowej i wykupu gruntów pod poszerzenie pasa drogowego. Mieszkańcy ul. Rolnej muszą nadal czekać na zakończenie procedury wykupu gruntów.

PRZECZYTAJ INTERPELACJĘ I ODPOWIEDŹ

 

Jestem człowiekiem z zewnątrz, niezaangażowanym w wewnętrzne spory. Zaliczam się do pozytywistów i chcę jak najlepiej służyć Grajewu, bo potencjał tego miasta nie jest w pełni wykorzystywany – tymi słowami zaprezentował własną osobę nowy zastępca burmistrza Grajewa Przemysław Chyliński. Wiceburmistrz ma 35 lat, pochodzi z Białegostoku, jest absolwentem historii na Uniwersytecie w Białymstoku (Filii Uniwersytetu Warszawskiego). Dotychczas pracował jako regionalny konsultant handlowy. Jak przyznał, nie miał do tej pory żadnych związków z samorządem terytorialnym.

Autoprezentacja wiceburmistrza była ostatnim punktem porządku obrad trwającej ponad sześć godzin IV sesji Rady Miasta Grajewo. Radni jednogłośnie przyjęli budżet miasta, przy czym burmistrz Adam Kiełczewski zapowiedział, iż przy konstruowaniu kolejnego zostaną zoptymalizowane wydatki, szczególnie w sferze oświaty. Na prośbę mieszkańca Grajewa zapytałem w tym punkcie o rozbudowę cmentarza komunalnego oraz budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na ulicy Geodetów. Wedle planów, w tym roku nowy cmentarz zostanie ogrodzony, a mieszkańcy ul. Geodetów powinni zobaczyć koparki w pobliżu swoich posesji w okresie letnim.

Więcej…

 

We wtorek 18 stycznia w Sali konferencyjnej UM odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, którego głównego punktem było zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2011 rok.

Do pierwotnego projektu wniesiono niewielkie poprawki, m.in. zwiększono wydatki na remont ulicy Robotniczej (kosztem wydatków na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Piłsudskiego, która to inwestycja będzie mogła zostać zrealizowana tylko wtedy, gdy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpocznie remont drogi).

W kontekście budżetu rozgorzała dyskusja na temat wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta. Będą one musiały być zwiększone wraz z planami przekształcenia Referatu Strategii Rozwoju i Promocji w wydział oraz zatrudnieniem w niej dodatkowego pracownika. Radni debatowali również nad celowością zatrudnienia doradcy ds. koordynacji funduszy europejskich. W dyskusji o wydatkach administracyjnych zapytałem dlaczego grajewski urząd będzie kosztować podatników blisko ponad 3,7 mln zł, w sytuacji, gdy Zambrów wydaje na ten cel 3 mln zł. Zasugerowałem zmianę operatora sieci internetowej w UM (roczny koszty - ponad 8 tys. zł, w zambrowskim UM - ponad 3 tys, zł).

Więcej…

 

5 stycznia Sejm uchwalił ostateczną wersję Kodeksu Wyborczego, który skupia w jednym dokumencie zasady przeprowadzania wszystkich wyborów. Nowa ustawa wprowadza jednomandatowe okręgi wyborcze w większości gmin w wyborach samorządowych oraz jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Senatu.

Co to oznacza dla nas - mieszkańców Grajewa? Miasto zostanie podzielone na 21 okręgów (obecnie są 4), z których do rady miasta będzie wchodziło po jednym radnym. Okręgi będą bardzo małe - radnym zostanie ktoś z sąsiedniej ulicy, bądź bloku obok. Radnymi zostaną kandydaci z najwyższymi wynikami w okręgu. Swojego radnego będziemy mieli "pod bokiem". Tym samym kończą się czasy tworzenia wielkich list z kandydatami, pielgrzymowanie do znajomych, kuzynów, podległych pracownikach itd. Komitety zamiast 42 kandydatów będą mogły wystawiać 21 zdecydowanych i "konkretnych" osób.

Więcej…

 

Apel ten jest skierowany nie tyle do władz naszego miasta, co do właścicieli działek położonych wzdłuż rowów melioracyjnych. W odpowiedzi na interpelację ws. udrożnienia rowów w okolicy ulicy Działkowej z dnia 22 grudnia 2010 r. czytamy, iż rowy położone w północno-wschodniej części miasta znajdują się w zdecydowanej większości na gruntach osób prywatnych.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne utrzymywanie melioracji wodnych szczegółowych, do których zalicza się rowy, należy do zainteresowanych właścicieli gruntu. To na właścicielu działki spoczywa obowiązek ich renowacji, oczyszczania oraz utrzymywania w należytym stanie ekologicznym płynącej w nich wody.

W odpowiedzi czytamy również, iż odcinek rowu urządzony na działkach miasta jest systematycznie oczyszczany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, z którymi miasto Grajewo zawarło umowę. Na koniec dowiadujemy się, że to w kompetencjach Starosty Grajewskiego leżą kwestie kontroli utrzymywania urządzeń melioracji wodnych.

Więcej…