Jakie wydatki na 2013 rok ?
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Tuż po świętach grajewscy radni pochylą się nad projektem budżetu miasta na 2013 r. Co zakłada projekt:

- dochody w wysokości 69,9 mln zł (majątkowe, czyli dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 14 mln zł),

- wydatki - 70,7 mln zł (majątkowe, czyli inwestycje - 19 mln zł).

Dzisiaj o wydatkach:

 • dotacja dla ZADM z przeznaczeniem na remonty - 250 tys. zł,
 • remont elewacji budynku przy Placu Niepodległości - 50 tys. zł,
 • plany zagospodarowania przestrzennego - 125 tys. zł,
 • administracja publiczna - 5,2 mln zł (wzrost o 4,8% w stosunku do roku 2012),
 • Rada Miasta Grajewo i obsługa - 342 tys. zł (na tym samym poziomie co w 2012 r.),
 • usługi drugiego prawnika urzędu zatrudnionego na umowę zlecenie - 12 tys. zł,
 • promocja miasta - 120 tys. zł,
 • Straż Miejska - 163 tys. zł,
 • obsługa długu publicznego - 1,2 mln zł,
 • nagrody Burmistrza Miasta z okazji Dnia Nauczyciela - 30 tys. zł,
 • oświata i wychowanie - 24,2 mln zł,
 • przeciwdziałanie alkoholizmowi - 380 tys. zł,
 • pomoc społeczna - 11,4 mln zł,
 • dotacja na dofinansowanie spółek wodnych - 35 tys. zł,
 • oczyszczanie miasta - 767 tys. zł,
 • utrzymanie zieleni - 315 tys. zł,
 • zakup projektora filmowego 3D - 150 tys. zł.

 

Zadania inwestycyjne:

 • modernizacja sieci ciepłowniczej - 6,8 mln zł,
 • przebudowa ulicy Szpitalnej - II etap - 80 tys. zł,
 • budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Przekopka - 150 tys. zł,
 • dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - 150 tys. zł,
 • uzbrojenie terenów inwestycyjnych - 2,8 mln zł,
 • przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia - 60 tys. zł,
 • kanalizacja deszczowa w ul. Ekologicznej - I etap - 50 tys. zł,
 • budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej - dokumentacja projektowa - 50 tys. zł,
 • siłownia w Parku Central -25 tys. zł.