Podnieśli podatki!
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Znacznie wzrośnie w Grajewie w 2013 r. podatek od nieruchomości. Zaproponowane przez Burmistrza, a przyjęte przez Radę Miasta stawki wyglądać będą następująco (przy zaledwie 4 głosach sprzeciwu; radny A. Chrostowski głosował za podwyżką):

- od budynków lub ich części mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m2 pow. użytkowej - wzrost o 6,15%

- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 22,47 zł od 1 m2 pow. użytk. - wzrost o 5,8%
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 m2 pow. użytk. - wzrost o 4,11%

- od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m2 pow. użytk. - wzrost o 4,04%

- od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,40 zł od 1 m2 pow. użytk. - wzrost o 4,04%

- od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha pow. - wzrost o 4,4%

 

- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2 pow. - wzrost o 20%

Podwyżki w niektórych kategoriach są znaczące i zastanawiające, bo gdy spojrzeć na ostatnie lata to podatki od nieruchomości były w Grajewie podwyższane maksymalnie o 5%. Należy z uwagą przyjrzeć się projektowi budżetu miasta na 2013 r. i odnaleźć powody szukania przez burmistrza pieniędzy w kieszeniach grajewian.

Projekt budżetu - BIP