Śmieci na nowo
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Na najbliższej listopadowej sesji Rady Miasta Grajewo radni zdecydują o sposobie metody ustalenia opłaty za nieczystości i ich ceny. Wedle projektu wypracowanego w ramach specjalnej grupy roboczej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 11 zł od jednego mieszkańca. Jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny to wysokość opłaty będzie wynosić 7 zł.

Stawkę opłaty za pojemnik wyglądać będzie następująco:
a) o pojemności 110 l – w wysokości 17,00 zł,
b) o pojemności 120 l – w wysokości 18,00 zł,
c) o pojemności 240 l – w wysokości 32,00 zł,
d) o pojemności 1100 l – w wysokości 80,00 zł.

Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie dla budynków jednorodzinnych i dwa razy w tygodniu dla budynków wielorodzinnych.

Inna uchwała określa wzór deklaracji, jaką właściciel nieruchomości będzie zobligowany złożyć w Urzędzie Miasta. Do końca stycznia 2013 r. będzie musiał w niej podać formę gromadzenia odpadów (segregowane lub nie) oraz liczbę osób faktycznie zamieszkujących teren nieruchomości. Natomiast punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą świadczyły usługi od poniedziałku do piątku od godz. 10 do godz. 18.

Opłata za odpady mieszkańcy będą uiszczać w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Grajewo. Nowy system wchodzi w życie w Grajewie od 1 lipca 2013 r.

Urząd przygotował także nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grajewo.

Wszystkie projekty uchwał dostępne są w TUTAJ.