XXIX Sesja Rady Miasta Grajewo
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

26 X 2012 r.

(video)

Na skróty:

- analiza oświadczeń majątkowych - część 1 - od min. 7
- interpelacje i zapytania radnych - część 1 - od min. 22
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 2 - od min. 1
- debata nad rozwiązaniem Straży Miejskiej - część 3 - od min. 6 (głosowanie - część 4 - od min. 21)
- podział miasta na 21 okręgów jednomandatowych - część 5 - od min. 1
- zlecenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta kontroli problemowej w zakresie wypełniania obowiązków przez inkasenta opłaty targowej - część 6 - od min. 17
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 6 - od min. 22

- odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych:
- asystent burmistrza - część 6 - od min. 31
- koszty Gali Boksu - część 6 - od min. 33
- o sabotażach - część 6 - od min. 35
- sprostowanie dyrektor MDK (dotyczące wyroku sądowego) - część 6 - od min. 39
- ekspertyzy natężenia ruchu na ul. Ełckiej - część 6 - od min. 44
- dworzec autobusowy - część 6 - od min. 50
- o wznowieniu urzędowej Gazety Grajewskiej - część 7 - od min. 1
- brak parkingów na ul. Sportowej - część 7 - od min. 3
- wykaszanie roślinności w rowach na ul. Braci Świackich - część 7 - od min. 12
- nieprawidłowości w działalności inkasenta opłaty targowej - część 7 - od min. 16
- rozszerzenie SSSE na tereny inwestycyjne Grajewa - część 7 - od min. 21
- wiatraki - część 7 - od min. 24
- brak oświetlenia na ulicach miasta - część 7 - od min. 30

- o równym traktowaniu wszystkich grajewskich mediów - część 7 - od min. 38Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXIX. Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zapytania i interpelacje radnych.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał podjętych na XXVII. Sesji Rady Miasta.

5. Informacja na temat działalności w 2011 roku Grajewskiego Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” oraz realizacji zadań Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku (podział środków, profilaktyka i formy pomocy).

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

b) rozwiązania Straży Miejskiej w Grajewie;

c) w sprawie podziału Miasta Grajewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;

d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia w działalności sportowe

e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012 – 2022;

f) zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok.

7. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych.

8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miasta z dnia 26. września 2012 r.

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Zamknięcie XXIX. Sesji Rady Miasta.