Ulgi dla przedsiębiorców coraz bliżej
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Najprawdopodobniej już od 1 stycznia przyszłego roku będzie obowiązywać uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta. Zwolnieniu będą podlegać budynki lub ich części, jak również budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na liczbę zatrudnionych osób). Ostatnie uwagi i poprawki do projektu uchwały zostały wniesione przez radnych i prawników podczas ostatnich posiedzeń komisji miejskich.

Projekt, który w Tygodniku Grajewskim z 14 września br. został nazwany bublem, w przyszłym miesiącu zostanie ostatecznie zaopiniowany przez radnych a następnie poddany pod głosowanie. Krzywdzące zdaniem radnych Klubu Porozumienie dla Grajewa jest nazwanie naszego projektu czymś, co według słownika języka polskiego jest towarem kiepskiej jakości lub czymś nieatrakcyjnym. To samo można powiedzieć o niektórych gazetach i artykułach w nich zamieszczanych. Po to dany projekt jest przedkładany radcy prawnemu, skarbnikowi i opiniowany przez innych prawników, aby radni mogli następnie wprowadzić potrzebne poprawki i przyjąć uchwałę, która będzie zgodna z prawem i będzie realizować zakładany w niej cel. Ten się myli, kto nic nie robi!

Większość gmin wprowadzających podobne ulgi zrobiła to już w latach 2007-2009. Obowiązujące rozporządzenie Komisji Europejskiej z 2006 r. w sprawie pomocy de minimis, na podstawie którego zwolnienie z podatku od nieruchomości będzie możliwe, ma swoje zastosowanie tylko do 31 grudnia 2013 r.  Niemniej jako projektodawcy mamy nadzieję, że w sytuacji kryzysu wielu gospodarek europejskich, przepisy unijne dotyczące pomocy de minimis zostaną po 2013 r. pozostawione.