O dochodach w I półroczu
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

W sierpniu grajewscy radni otrzymali informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 r. Dokument, którego sporządzenie jest wymogiem ustawy o finansach publicznych, zawiera wykonanie planu dochodów i planu wydatków w okresie styczeń-czerwiec br.

Z informacji wynika, że plan dochodów został wykonany w 50,45 proc. Dochody własne miasta (podatki i opłaty lokalne) zrealizowano w kwocie blisko 14 mln zł, co stanowi 51,59 proc. dochodów ogółem. Z samego podatku od nieruchomości do kasy miejskiej wpłynęło 6,2 mln zł. W I półroczu tego roku środki pozyskane na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków Unii Europejskiej zamknęły się w kwocie 447 tys. zł (głównie projekty szkolne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Inne ciekawe dane:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 4,3 mln zł, a od osób prawnych 81 tys. zł (w tym czasie nie wpłynęła do budżetu miasta kwota około 700 tys. zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 200 tys. zł od osób prawnych obliczonych proporcjonalnie do planu na 2011 r.,

- plan dochodów Straży Miejskiej na 2011 r. - 207 tys. zł, wykonanie - 14,7 tys. (z czego nałożone mandaty 13,7 tys. zł),

 

- zadłużenie wobec Miasta w podatku od nieruchomości od osób prawnych  - 412 zł (237 tys. zł pochodzi od jednego podatnika), od osób fizycznych - 223 tys. zł,

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 316 tys. zł (plan 380 tys. zł, czyli wykonano już 83 proc. planu),

- wpłaty za wynajem hali MOSiR - 18 tys. zł (plan na cały 2011 r. zakładał 8 tys. zł).

O realizacji planu wydatków wkrótce.