Ciepło, cmentarz, skrzyżowanie
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Powakacyjna piątkowa XI Sesja Rady Miasta Grajewo obfitowała w zapytania i interpelacje radnych, a także w znaczną liczbę podjętych przez radnych uchwał. Tematem zainteresowania były podwyżki ciepła dostarczanego przez PEC,  komunikacja miejska, problemy z sygnalizacją świetlną w centrum miasta oraz kwestia dewastacji i zbierania się w nocy ludzi młodych na terenie skateparku przy Szkole Podstawowej nr 4.

W tej ostatniej sprawie burmistrz Grajewa Adam Kiełczewski zapowiedział wymianę nieefektywnej kamery VHS na profesjonalną kamerę, dzięki której będzie możliwe zidentyfikowanie sprawców zniszczeń. W odpowiedzi na pytanie dotyczące poprawy bezpieczeństwa na niektórych ulicach miasta, władze Grajewa poinformowały, że w przyszłym tygodniu na skrzyżowaniu ulic Krasickiego i Koszarowej zostaną zamontowane progi spowalniające. Jeden z radnych zaapelował o uzupełnienie sygnalizacji świetlnej w centrum miasta o pomocniczą sygnalizację dźwiękową, która służyłaby osobom niewidzącym. Sprawa leży jednak w gestii zarządcy dróg, czyli GDDKiA Oddziału w Białymstoku.

 

W ramach zapytań skierowałem w dniu dzisiejszym dwa pytania. Jedno z nich dotyczyło trybu przetargowego w jakim wyłoniono dostawcę darmowego Internetu w obrębie budynku Urzędu Miasta, kosztów tego przedsięwzięcia i ochrony danych osobowych użytkowników. Jak poinformował sekretarz miasta Ryszard Wolwark, usługa hot-spotu kosztuje Grajewo 4 tys. zł rocznie, a zainteresowanie tą usługą jest na razie niewielkie. Drugie moje pytanie dotyczyło blaszanego budynku gospodarczego na Placu Niepodległości. Burmistrz przyznał, że obiekt nie przyczynia się do poprawy estetyki w centrum miasta, ale w każdej chwili można go rozebrać lub przenieść w inne miejsce. Kluczowym etapem rewitalizacji centrum Grajewa będzie budowa nowego budynku komunalnego, co pozwoli na podjęcie kolejnych kroków w celu zagospodarowania m.in. Placu Niepodległości. W tej sprawie prowadzone są rozmowy z lokalnymi przedsiębiorcami (np. z PSS Społem).

Ze sprawozdania burmistrza radni dowiedzieli się o problemie dużego kosztu ogrodzenia nowego cmentarza komunalnego w Grajewie. Z posiadanych przez Miasto projektów wynika, że inwestycja będzie opiewała na kwotę od 600 do 800 tys. zł. Władze Grajewa podejmują kroki w celu obniżenia kosztu budowy ogrodzenia (jego długość wyniesie 1 kilometr).

Radni jednogłośnie przyjęli wszystkie uchwały wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez wspólne posiedzenie komisji miejskich. W uchwale zmieniającej budżet, do nowego zadania "Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka i Działkowej" dodano ulicę Kwiatową oraz część ul. Kolejowej. Na sporządzenie nowej dokumentacji projektowej przeznaczono w tym roku 60 tys. zł.