Pozytywnie o lodowisku, wątpliwie o Dniach Grajewa
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmian w budżecie miasta umożliwiającej budowę lodowiska sezonowego "Biały Orlik". W związku z pozytywną rekomendacją Zarządu Województwa Podlaskiego do Ministra Sportu, władze miasta muszą zabezpieczyć na ten cel 300 tys. zł (co stanowi 50-procentowy wkład własny). Profesjonalne lodowisko będzie mieściło się na terenie obecnego Orlika przy ul. 11-go Listopada i będzie można z niego skorzystać już za kilka miesięcy. To fantastyczna informacja dla wszystkich miłośników łyżwiarstwa i osób, które chcą aktywnie spędzić zimowe, nudne do tej pory w Grajewie, popołudnia i ferie zimowe.

Lepsze czasy czekają być może także grajewskich kupców i osoby handlujące na grajewskiej targowicy. Miasto przeznaczy 30 tys. zł na aktualizację dokumentacji projektowej w związku z planowanym złożeniem wniosku do Programu Rozwój Obszarów Wiejskich "Mój rynek". Program Ministerstwa Rolnictwa zakłada współfinansowanie budowy lub przebudowy targowiska, które będzie utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, a zadaszone stoiska będą zajmować co najmniej połowę powierzchni targowiska.

 

W trakcie poniedziałkowego wspólnego posiedzenia wszystkich komisji miejskich radni pochylili się nad sprawozdaniem Miejskiego Domu Kultury z przebiegu obchodów Dni Grajewa. Wiele wątpliwości radnych  wzbudziły warunki umowy z agencją artystyczną, która organizowała koncert Kasi Kowalskiej (koszt koncertu, ochrony, sceny i nagłośnienia wyniósł 101 tys. zł). Co więcej, wszystkie opłaty  za użytkowanie terenu wpłynęły na konto agencji. Ogólnie koszty Dni Grajewa (bez Święta 9 PSK) wyniosły 146 tys. zł. W tym temacie zasugerowałem, aby Grajewo zakupiło własną scenę, której zakup zwróciłby się po kilku występach przed grajewską publicznością (i nie tylko - scenę Miasto mogłoby wypożyczać innym podmiotom). W odpowiedzi od burmistrza usłyszałem, że chęć zakupu profesjonalnej sceny swego czasu deklarowała Spółdzielnia Mleczarska "Mlekpol". Innym problemem, na który zwrócili uwagę radni był przypuszczalny konflikt interesu - koncert zespołu muzycznego, którego członkiem jest burmistrz, został sfinansowany w kwocie 3 tys. zł przez Miasto. Możliwe, że sprawą zajmie się najbliższa komisja rewizyjna.

 

Podczas komisji radni uzyskali informację o stanie przygotowań przedszkoli i szkół miejskich do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012. Dyskusja w tym punkcie porządku obrad skupiła się głównie na problemie braku sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 i Publicznym Gimnazjum nr 3. Jak zapewnił burmistrz Adam Kiełczewski, pierwszym krokiem do realizacji tej inwestycji są zmiany w tegorocznym budżecie, polegające na przeznaczeniu 50 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej sali. Budowa budynku lekkiej konstrukcji mogłaby dojść do skutku dzięki środkom finansowym z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012.