2014 IV-VI
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Sprawozdanie burmistrza Adama Kiełczewskiego z działalności międzysesyjnej (28 maja - 26 czerwca):


- spotkanie w GDDKiA w Białymstoku,
- udział w posiedzeniu rady nadzorczej PEC sp. z o.o. (trzykrotnie),
- Dzień Dziecka z MLEKPOLEM,
- obecność na Jarmarku Średniowiecznym w ZSM nr 1 w Grajewie,
- życzenia i zabawa w Przedszkolu Miejskim nr 2,
- szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej,
- udział w Filmowym Pikniku w Hadesie,
- obecność na IV Pikniku Familijnym,
- II Piknik Rodzinny w Przedszkolu Miejskim nr 1,
- spotkanie techniczne dotyczące omówienia przebiegu realizacji inwestycji budowy basenu i Muzeum Mleka,
- udział w III Olimpiadzie Przedszkolaka,
- XII Powiatowy Festyn Integracyjny "Żyjmy Razem",
- piknik z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Tomas Consulting - firmy konsultingowej z Białegostoku,
- udział w II Szkolnym Turnieju Piłki Siatkowej w ZSM nr 3,
- Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji,
- udział w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników BIOM sp. z o.o.,
- Dni Grajewa 2014,
- Jubileusz 25-lecia parafii pw. MBNP w Grajewie,
- zakończenie roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku,
- posiedzenie zarządu Związku Komunalnego Biebrza w Dąbrowie Białostockiej.

Dziękuję Panu za pracę na rzecz Grajewa w ostatnim miesiącu, Panie Burmistrzu Adamie "Impreza" Kiełczewski!

fot. www.grajewo.pl

Kopiowanie i rozpowszechnianie treści artykułów wymaga zgody właściciela strony.

 

Zakończyły się prace budowlane na ul. Elizy Orzeszkowej. Mieszkańcy mogą cieszyć się z nowej nawierzchni z kostki betonowej oraz sieci odprowadzającej wodę deszczową.

Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej kosztowała 108 tys. zł. Prace wykonała grajewska firma "SAM-POL".

Ulica została skanalizowana oraz zwodociągowana ponad 20 lat temu. Natomiast budowę burzówki oraz nawierzchni utwardzonej odłożono na później. Ten krótki, bo 70-metrowy odcinek był często nieprzejezdny. Opady deszczu oraz roztopy śniegu powodowały tworzenie się ogromnej kałuży, która uniemożliwiała bezpieczny przejazd ulicą. Woda zalewała piwnice domów i podwórka, a o interwencję proszona była Straż Pożarna.

W czerwcu 2012 r. pisałem o problemie w interpelacji do burmistrza. Następnie wraz z mieszkańcami ulicy postulowałem ujęcie inwestycji w budżecie miasta na 2014 rok podczas jednej z komisji budżetowych. Grajewski Urząd Miasta dostrzegł wagę problemu i zdecydował o przystąpieniu do budowy burzówki i nawierzchni. Dziś na ulicy Orzeszkowej jest bezpieczniej i ładniej.

Kopiowanie i rozpowszechnianie treści artykułów wymaga zgody właściciela strony.

 

Tak zdecydował burmistrz Adam Kiełczewski podczas dzisiejszego zwyczajnego zgromadzenia wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grajewie. Na zaproszenie zarządu uczestniczyłem w obradach zgromadzenia jako gość.

Zanim jednak burmistrz zagłosował przeciwko udzieleniu absolutorium prezesowi Radosławowi Zolnikowi, najpierw zatwierdził m. in. sprawozdanie zarządu z działalności za 2013 rok, bilans spółki, rachunek zysków i strat oraz przepływów pieniężnych. Jako jednoosobowe zgromadzenie wspólników podjął uchwałę w sprawie podziału zysku, a także udzielił pozostałym członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. Swoją decyzję odnośnie Zolnika pozostawił na sam koniec, budując wśród zebranych napięcie.

Nieudzielenie absolutorium prezesowi umotywował czterema jednozdaniowymi sformułowaniami. Pozostali członkowie zarządu wyrazili swoje zdziwienie całą sytuacją. Pytali jak w takiej atmosferze ma pracować zarząd i cały zakład, zwłaszcza że proces inwestycyjny nie został jeszcze zakończony. Prezes Zolnik powiedział, że moralnie nie zgadza się z decyzją Kiełczewskiego. Burmistrz odpowiedział, że życie się nie kończy i wszyscy powinni pracować tak jak do tej pory.

W chwilę po decyzji burmistrza, na salę obrad weszła załoga zakładu. Głośno wyraziła swoje niezadowolenie. Oberwało się radzie nadzorczej, która tydzień temu  nie przyjęła rekomendacji udzielenia zarządowi absolutorium (2 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący). Burmistrz usłyszał, że w listopadzie mieszkańcy się z nim policzą. Kiełczewski szybko zamknął obrady zebrania i wyszedł z zakładu w asyście swojego prawnika.

fot. www.pecgrajewo.com.pl

Kopiowanie i rozpowszechnianie treści artykułów wymaga zgody właściciela strony.

 

50. sesja Rady Miasta Grajewo była wyjątkowa nie tylko ze względu na liczbę porządkową, ale także z racji ważnej dyskusji na temat sytuacji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej i udzielonego burmistrzowi absolutorium. Dzisiejsze obrady trwały siedem godzin.

W sesji uczestniczyła duża grupa pracowników spółki. Na dzień dobry radni zostali zasypani kolejnymi pismami wzywającymi burmistrza Grajewa Adama Kiełczewskiego do dialogu z przedstawicielami załogi i zarządu PEC. Następnie na wniosek radnych wprowadzono do porządku obrad punkt dotyczący informacji burmistrza i zarządu na temat aktualnej sytuacji w spółce. Dwie godziny trwała wymiana zdań, mimo że początkowo burmistrz odmawiał udzielenia takiej informacji. Tłumaczył, że nie jest przygotowany, że został zaskoczony, a oprócz zarządu i pracowników, na sali powinni znaleźć się także członkowie rady nadzorczej spółki.

Więcej…

 

Grajewskie Centrum Integracji Społecznej rodzi się w bólach. Najpierw był problemem ze znalezieniem kopii wniosku o przyznanie CIS-owi statusu jednostki realizującej zadania reintegracji zawodowej i społecznej złożonego do wojewody. Konkurs na dyrektora nowej jednostki odwlekał się w czasie.

Podczas majowej sesji, na pytanie radnej Haliny Zalewskiej o pieniądze na funkcjonowanie CIS, burmistrza Adam Kiełczewski powiedział, że "dostaliśmy pieniądze zewnętrzne". Dalej kontynuował: "nie wiem dokładnie ile, nie chcę strzelać". Skarbnik miasta dodała tylko, że nie wpłynął do niej żaden wniosek o sporządzenie zmian w budżecie i że na koncie miasta nie ma takowej dotacji.

W tej sprawie nic się nie zmieniło. Z informacji jaką uzyskałem w Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białymstoku wynika, że nie ma jeszcze żadnego porozumienia między samorządem województwa a grajewskim magistratem odnośnie dotacji. Żadne pieniądze jeszcze nie trafiły do Grajewa. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym marszałek województwa, na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z instytucją tworzącą, może przyznać Centrum dotację na pierwsze wyposażenie oraz dotację na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Więcej…

 
Więcej artykułów…