2014 I-III
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Ponad 100 godzin minęło od zakończenia czwartkowej sesji Rady Miasta Grajewo, a transmisji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta nadal nie ma. Sytuacja zastanawia, bo w UM pracuje dwóch informatyków. Mając w pamięci wydarzenia sprzed ponad dwóch lat, różne myśli pojawiają się w mojej głowie. Sesja nie należała do najłatwiejszych w karierze obecnego burmistrza. Mam nadzieję, że we wtorek będziemy mogli obejrzeć pełne nagrania z 47. sesji.

Pozostałe sesyjne tematy:

- Z dniem 31 sierpnia ulegnie likwidacji filia Biblioteki Pedagogicznej w Grajewie. Na mocy umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego miasto przejmie cały księgozbiór biblioteki oraz otrzyma dotację na pobory jednego pracownika. Obecnie są tam zatrudnioe dwie osoby. Nie znane są jeszcze losy pomieszczenia na Osiedlu Południe 36, w którym mieście się biblioteka. Możliwe jest przejęcie części budynku przez miasto i przeniesienie tam oddziału dziecięcego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie.

Więcej…

 

Liczenie głosów w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Grajewa zakończone. Jak podaje oficjalny portal UM kwota 100 tys. zł zostanie przeznaczona na budowę placu zabaw w parku przy ul. Strażackiej.

Projekt, który zgłosiła Pani Monika Stefańska otrzymał 1607 głosów mieszkańców Grajewa. Zadanie obejmuje przygotowanie terenu pod budowę, dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w elementy do zabawy dla młodszych dzieci w wieku od 1 do 10 lat oraz elementy rekreacyjne (np. stół betonowy do ping-ponga, szachy) dla młodzieży w wieku do 15 lat.

Zaskakuje bardzo wysoka frekwencja. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ważne karty, czyli 4521 (wszystkich było 5206) to możemy przyjąć, że zagłosowało 25% wszystkich uprawnionych (na podstawie bazy wyborczej z 2011 r.). Martwi duża liczba kart nieważnych (685), ale przy budżetach obywatelskich jest już to reguła, bo w głosowaniu biorą udział osoby spoza danej gminy lub oddane karty nie są prawidłowo wypełnione.

Cieszy wynik, bo plac zabaw w parku przy ulicy Strażackiej będzie służył wszystkim mieszkańcom Grajewa. Miejmy nadzieję, że to pierwszy krok w kierunku rewitalizacji parku i przywrócenia mu roli, jaką pełnił w okresie międzywojennym i powojennym.

Ze swojej strony dziękuję osobom, które poparły mój wniosek dotyczący budowy parkingu samochodowego na ul. Sportowej wzdłuż Stadionu Miejskiego.

 

Sześć godzin trwała dzisiejsza 47. sesja Rady Miasta. W jej trakcie:

1) Rada podniosła ceny za odbiór śmieci, ale tylko tych segregowanych, o 2 złote (14 radnych za, 3 przeciw, 4 wstrzymało się). Od 1 lipca różnica w cenie między segregowanymi a zmieszanymi wyniesie zaledwie 2 złote. Wcześniej, prezes SMLW w Grajewie Stanisław Korycki domagał się zwiększenia częstotliwości opróżniania pojemników na śmieci segregowane z osiedli zabudowy wielorodzinnej. Wywołał tym samym dyskusję, podczas której usłyszał od radnych i prezesa PUK, że spółdzielnia powinna zaopatrzyć się w większą ilość pojemników.

2) Nie wiadomo co dzieje się z Centrum Integracji Społecznej, które zgodnie z uchwałą miało rozpocząć działalność 1 kwietnia. Nie do końca jest pewna lokalizacja nowej instytucji. Cała sprawa wyszła przy okazji debaty nad zmianami budżetowymi, w których zapisano 35 tys. na remont budynku w parku przy ul. Wojska Polskiego (z militariami). W byłej Izbie Pamięci Ziemi Grajewskiej spotykają się organizacje pozarządowe. Radna Elżbieta Antropik zapytała wczoraj burmistrza Adama Kiełczewskiego jakie organizacje korzystają z budynku. Burmistrz powiedział, że trzy, w tym Strzelcy, ale pozostałych nie pamięta. Na ratunek w odpowiedzi przyszedł pod koniec posiedzenia komisji prezes Lepszego Grajewa Ryszard Chiliński, który potwierdził, że LG spotyka się w tym miejscu. Dzisiaj burmistrz powiedział, że w budynku być może znajdzie siedzibę CIS, po czym sekretarz Ryszard Wolwark zaprzeczył i przypomniał, że na ten cel ma zostać przeznaczony budynek na ul. Targowej.

Więcej…

 

Kilka ważnych deklaracji i informacji padło na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu komisji miejskich:

1. Burmistrz Adam Kiełczewski przekazał radnym projekt uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych. W projekcie czytamy, że stawia się w stan likwidacji z dniem 31.03.2014 r. zakład budżetowy Miasta Grajewa - ZADM w Grajewie. Wszcząć z dniem 1 kwietnia 2014 r. postępowanie likwidacyjne. Termin zakończenia działalności ZADM wyznacza się na dzień 31 sierpnia 2014 r. Co ciekawe, do projektu wkradł się wiele mówiący błąd, bo w paragrafie 5 czytamy, że majątek ruchomy ZADM zostanie przekazany Urzędowi Miasta w Grajewie Ełku lub innym jednostkom organizacyjnym Miasta według ich uzasadnionych potrzeb lub zbyty w sposób zapewniający uzyskanie najwyższej ceny. O przeznaczeniu majątku zdecyduje Burmistrz Miasta Grajewo. Należności i zobowiązania miałoby przejąć miasto. Burmistrz poinformował, że dyrektor zakładu Edward Kupiec przechodzi na emeryturę. Adam Kiełczewski podtrzymał jednocześnie swoje stanowisko odnośnie przekazania zasobu komunalnego w ręce TBS w Grajewie.

Więcej…

 

Radni otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Wedle propozycji stawka opłaty za śmieci zbierane i odbierane w sposób selektywny miałaby wzrosnąć z 7 zł do 9 zł od jednego mieszkańca. Cenę za śmieci niesegregowane pozostawiono bez zmian (czyli 11 zł).

Mój komentarz: Nie zbaczajmy z dobrego kursu

Według sondażu CBOS z czerwca 2013 r. większość ankietowanych Polaków pozytywnie ocenia nową ustawę śmieciową i uważa, że mobilizuje ona do segregacji odpadów, co przyczynia się do lepszego recyklingu. Nowa ustawa o czystości w gminach to szansa na stworzenie ogólnopolskiego systemu segregacji odpadów.

Polacy mają produkować jak najmniej śmieci, jak najwięcej odzyskiwać surowców wtórnych. W jednym gminach cele te udaje się realizować  lepiej, w innych gorzej. Ceny za śmieci kształtują się w Polsce różnie. W Grajewie mamy "przyzwoite" stawki. Nie należą do najniższych w kraju, ale do najwyższych jest im bardzo daleko. Dla części domostw, w porównaniu do kosztów sprzed reformy, opłaty za śmieci spadły.

Więcej…

 
Więcej artykułów…