2013 X-XII
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Pierwszy raz od kilkunastu miesięcy klub radnych Służba Miastu pokazał kto ma większość w radzie. Znaczną przewagą głosów, wbrew stanowisku burmistrza Adama Kiełczewskiego, radni przesunęli 250 tys. zł z budowy nawierzchni w ul. Elektrycznej na zakup projektora cyfrowego do grajewskiego kina.

Tym samym zwiększono kwotę przeznaczoną na ten cel do 360 tys. zł. Burmistrz zarzekał się, że Miejski Dom Kultury dostanie dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup projektora i rezerwa wkładu własnego w wysokości 110 tys. zł wystarczy. Różnie w ostatnim czasie bywało z wnioskami MDK, dlatego 11 radnych wolało zabezpieczyć większe środki własne na ewentualność niepowodzenia (8 przeciw, 1 wstrzymujący). Jeśli MDK dostanie dotację, część ulicy Elektrycznej zyska nową nawierzchnię. Wśród popierających wniosek klubu była również moja osoba.

W efekcie innej poprawki,  MOSiR będzie musiał obejść się bez 5 tys. zł zapisanych w paragrafie zawierającym koszty imprez sportowych. Z dodatkowych pieniędzy ucieszą się muzycy zrzeszeni w ramach grajewskiej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej (17 głosów za). Nie przy Zespole Szkół Miejskich nr 2, jak proponował burmistrza, ale przy ZSM nr 3 zostanie ulokowana kolejna siłownia zewnętrzna. Dwoje radnych próbowało zdjąć z zadań inwestycyjnych wspomnianą siłownię i w zamian dodać do zadań inwestycyjnych sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia na ul. Świerkowej oraz dokończenie oświetlenia na ul. Geodetów (obie poprawki zyskały poparcie 8 radnych).

Więcej…

 

Prawie pięć godzin zajęło członkom Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zaopiniowanie wszystkich przedłożonych projektów uchwał.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Informacja dotycząca możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych z funduszy unijnych w 2014 roku była bardzo krótka. Wedle notatki sporządzonej przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków na dzień 10 grudnia 2013 r. nie zostały jeszcze opublikowane harmonogramy konkursów na rok 2014. Natomiast wniosek Miejskiego Domu Kultury pod nazwą "Remont i przebudowa zabytkowego budynku MDK w Grajewie dla ochrony dziedzictwa kulturowego przyszłym pokoleniom" (remont Hadesu) nie przeszedł nawet oceny formalnej.  Jak podaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach I naboru złożono 277 wniosków, z czego 174 wnioski przeszły pomyślnie ocenę formalną, a 101 wniosków zostało odrzuconych ze względów formalnych. Nie wiadomo co dalej z grajewskim kinem, któremu nie udało się pozyskać pieniędzy na zakup projektora cyfrowego. Z tej racji MDK miesięcznie ponosi znaczne straty finansowe i wizerunkowe.

Więcej…

 

Komisja oświatowa za nami, komisja przestrzenna w trakcie, a budżetowa po świętach. Grajewscy radni mają do zaopiniowania kilka uchwał, w tym tę najważniejszą - budżet miasta na 2014 rok.

W materiałach na sesję szczególną uwagę zwraca projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Centrum Integracji Społecznej w Grajewie". Oznacza to mniej więcej tyle, że intencją burmistrza Adama Kiełczewskiego jest powołanie kolejnej jednostki budżetowej utrzymywanej przez podatników.

Sama idea CIS jest szczytna, bo oparta jest na prowadzeniu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym programów edukacyjnych, obejmujących m.in. nabywanie umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie innych umiejętności niezbędnych do codziennego życia.

Więcej…

 

Od dobrych kilku miesięcy na poboczu ul. Sportowej na odcinku ul. Partyzantów - Generała Dąbrowskiego zalega ogromny konar drzewa. Dodatkowo nadal straszą resztki starego ogrodzenia posesji przyległej do ulicy.

Jeśli w 2014 roku nie zajdą w budżecie miasta jakieś znaczące zmiany, to już za kilkanaście miesięcy mieszkańcy ulicy Sportowej będą cieszyć się z nowej nawierzchni. Nie zmienia to jednak faktu, że konar drzewa i stare ogrodzenie powinny zniknąć z pobocza ulicy już dawno.

Wczoraj skierowałem w tej sprawie do Burmistrza Miasta Grajewo wniosek o uprzątnięcie terenu. Wraz z wnioskiem naszła mnie smutna refleksja. Ulice osiedli jednorodzinnych są pozostawione same sobie. Brakuje chodników, nowych nasadzeń drzew, małych skwerów zielni. Przejścia dla pieszych to często fikcja, bo większość mieszkańców i tak jest zmuszona do chodzenia jezdnią. Rzadko zaglądają tutaj służby miejskie odpowiedzialne za zieleń miejską, sprzątanie jezdni i pobocza. Na kilku uliczkach brakuje oświetlenia, nie wspominając o słupach ogłoszeniowych i małych boiskach sportowych. Taka nasza zwykła, szara, grajewska rzeczywistość...

 

 
Więcej artykułów…