2013 VII-IX
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Mimo niezbyt obszernego porządku obrad, zarówno czwartkowe wspólne posiedzenie komisji miejskich, jak i piątkowa sesja Rady Miasta Grajewo, obfitowały w dyskusje i ciekawe momenty.


MOPS na cenzurowanym

Radni pochylili się nad dwiema skargami dotyczącymi decyzji wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Rozstrzygnięcie jednej z nich, ze względu na złożoność sprawy, przełożono na przyszłą sesję. Radni muszą zapoznać się z kolejnymi dokumentami i poczekać na decyzje organów odwoławczych.

Druga skarga została na komisji uznana przez radnych za zasadną. Skarżąca MOPS przekonywała, że urzędnicy jednostki wprowadzili ją w błąd, a także wypowiadali się na temat jej sytuacji i chorego męża w sposób upokarzający. Na sesji, po wielu formalno-prawnych wątpliwościach dotyczących sposobu rozstrzygnięcia skargi, rada uznała jednak skargę za niezasadną.

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

27 IX 2013 r.

(video)

 

Na skróty:

- wręczenie stypendiów sportowych - część 1 - od min. 14
pytania i interpelacje radnych - część 1 - od min. 25
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 1 - od min. 33 (wyjaśnienia dot. nieobecności władz miasta na uroczystościach na Grzędach - od min. 42)
- sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli - część 3 - od min. 1
- analiza wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. - część 3 - od min. 8
- podjęcie uchwał:
ws. sposobu załatwienia skargi wniesionej na działania Dyrektora MOPS w Grajewie - część 3 - od min. 9 (zamieszanie wokół uchwały - od min. 35)
ws. zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 r. - część 3 - od min. 17

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 4 - od min. 34
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje - część 5 - od min. 1
koszty Muzeum Mleka, zobowiązania PEC-u wobec miasta, zieleńce na os. Południe, remont ul. Przemysłowej, garb na ul. Bema
- podjęcie apelu ws. drogi VIA BALTICA i apelu ws. wsparcia finansowego Szpitala Ogólnego w Grajewie - część 5 - od min. 34
- wolne wnioski - część 5 - od min. 43


Porządek obrad

 

 

W zeszłym tygodniu wpłynął do mnie wniosek w sprawie likwidacji progu zwalniającego podpisany przez 12 mieszkańców ul. Bema.

Jak zauważają wnioskujący, decyzja o zamontowaniu kilka lat temu garbu została podjęta bez wcześniejszych konsultacji z nimi. W okresie zimowym mają problem z wjechaniem samochodem pod górę. Garb został zlokalizowany niemal na środku wzniesienia, w związku z czym bardzo często nie są w stanie ruszyć samochodem po zatrzymaniu się przed garbem. Staczający się samochód stanowi duże zagrożenie dla innych użytkowników drogi. Piszą, w takiej sytuacji korzystają z ulic znajdujących się bliżej szkół: Wąskiej i Gen. Dąbrowskiego.

Więcej…

 

W swoich artykułach często poruszam problem nieczystości na ulicach i terenach publicznych. Być może są to sprawy błahe i nic nie znaczące w porównaniu do innych problemów mieszkańców Grajewa. Niemniej to właśnie te małe rzeczy sprawiają, że czujemy się w Grajewie lepiej bądź gorzej, że jesteśmy dumni z naszego miasta, albo wstydzimy się jego.

Nie bacząc na działania Urzędu Miasta, podjąłem kolejną interwencję w białostockim oddziale PKP Polskich Linii Kolejowych. Poprosiłem o uprzątnięcie terenu przy głównym przejeździe kolejowym. Moją fotograficzną informację w sprawie nieczystości na przejeździe kolejowym w Grajewie przekazano do Sekcji Eksploatacji w Białymstoku, a w środę drobne śmiecie zostały zabrane.

fot. Przed i po interwencji.

 
Więcej artykułów…