2013 IV-VI
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Radni 19 głosami za i 2 przeciwko (K. Jamrozy i A. Jankowski) udzielili Burmistrzowi Grajewa Adamowi Kiełczewskiemu absolutorium. To był główny punkt dzisiejszej XXVII sesji Rady Miasta Grajewo, w trakcie której rozwiązano Straż Miejską, odrzucono skargę Poseł Julii Pitery oraz uczyniono pierwszy krok w kierunku przekształcenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w spółkę prawa handlowego.

Zanim jednak doszło do głosowania nad absolutorium, burmistrz wspierając się prezentacją multimedialną podsumował realizację budżetu za 2012 rok. Na wstępnie powiedział, że był on tworzony z myślą o mieszkańcach i dla mieszkańców Grajewa. Burmistrz najpierw wymienił zrealizowane inwestycje. Niektórzy baczni obserwatorzy spoza rady  zauważyli, że większość miała swój finał w tym roku, bądź jeszcze jest w realizacji. Potem przyszła pora na informację na temat oszczędności. Zaliczono do nich utworzenie zespołów szkół, przetarg na utrzymanie zieleni miejskiej i nową umowę na dostarczenie energii. Podziękowanie, ciepłe słowa i kwiaty od burmistrza oraz owację na stojąco otrzymała skarbnik miasta Edwarda Wiśniewska. Mina Pani Wiśniewskiej przy odbieraniu kwiatów mówiła jednak wszystko - to był dla niej ciężki rok.

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

27 VI 2013 r.

(video)

 

Na skróty:

- wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dot. przekształcenia ZWiK w spółkę - część 1 - od min. 6 (za - 10, przeciw - 11)
- pytania i interpelacje radnych - część 1 - od min. 13
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 1 - od min. 24
- informacja Prezesa PUK nt. odbioru śmieci - część 1 - od min. 36
- odpowiedź Komendanta Powiatowego Policji na pytanie ws. usterki sygnalizacji - część 1 - od min. 43
- Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 rok - część 2 - od min. 12
debata - część 3 - od min. 11
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta - część 3 - od min. 29 (za - 19, przeciw - 2)

- skarga Poseł Julii Pitery - część 4 - od min. 1 (głosowanie nad bezprzedmiotowością uchwały - za - 6, przeciw - 4, wstrzymało się - 11)
- przekształcenie ZWiK w spółkę - uchwała intencyjna - część 5 - od min. 25 (za - 9, przeciw - 8, wstrzymało się - 4)
- rozwiązanie Straży Miejskiej - część 5 - od min. 11 (za - 11, przeciwko - 10)
- Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 6 - od min. 8
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje - część 6 - od min. 6
nowe witacze na rogatkach miasta, sprawa dworca kolejowego w Grajewie, ul. Szpitalna, przyłącza energetyczne na nowej targowicy, dostęp do informacji publicznej, kontrola NIK ws. bezdomnych psów
- wniosek Klubu Radnych Nasze Grajewo o podwyżkę dla Burmistrza Adama Kiełczewskiego - część 7 - od min. 17


Porządek obrad

 

Na najbliższej sesji Rady Miasta radni rozpatrzą sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Instytucja absolutorium budżetowego jest podstawowym narzędziem rozliczenia personalnej oceny organu wykonującego budżet (czyli Burmistrza Grajewa). Podjęcie przez radę uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium jest równoznaczne z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza.

Co wynika  ze sprawozdania z wykonania budżetu?

Więcej…

 

Część działki, na której zlokalizowany jest budynek po byłym Dziennym Centrum Aktywności (teren byłej jednostki wojskowej, ul. Wojska Polskiego) będzie przeznaczona pod usługi z zielenią towarzyszącą. Reszta wchodziłaby w skład obszaru przeznaczonego pod zieleń parkową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Tak wynika z odpowiedzi na moje pisemne zapytanie w sprawie określenia przeznaczenia działki nr 2031/99 w "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa, dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II".

Więcej…

 

Po trzech miesiącach wymiany pism z Urzędem Miasta udało mi się w końcu ustalić, że przy nowym kościele na ul. Piłsudskiego nie zaplanowano przejścia dla pieszych, a zjazd z ulicy na teren kościelny będzie użytkowany okazjonalnie i w ograniczonym zakresie jako dojazd wyłącznie do parkingu zlokalizowanego przed kościołem o wielkości do 8 miejsc parkingowych.

Tak wynika z odpowiedzi jaką Miasto otrzymało od dyrektora białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jerzego Doroszkiewicza. Pismo to efekt mojego zapytania z 25 lutego i wniosku o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi po tym jak otrzymałem od burmistrza Adama Kiełczewskiego informację,  iż Miasto Grajewo nie bierze udziału w procesie inwestycyjnym przedmiotowego obiektu sakralnego, dlatego też nie potrafi udzielić mi odpowiedzi na zadane pytania.

Więcej…

 
Więcej artykułów…