2012 X-XII
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Grudzień to czas, w którym zazwyczaj rady gmin uchwalają swoje budżety. I tak było również wczoraj podczas XXXI Sesji Rady Miasta Grajewo. Przy 16 głosach za i 3 przeciwko (K. Jamrozy, A. Jankowski, T. Cebeliński), budżet Miasta Grajewo na 2013 rok został przyjęty. W trakcie debaty budżetowej radni wprowadzili do projektu budżetu cztery poprawki.

Na czwartkowym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zaproponowałem radnym dziewięć poprawek, które  zaopiniowano pozytywnie. Na sesji musiały jednak zostać jeszcze raz poddane pod głosowanie. Wyniki głosowania wyglądały następująco:

Rozdział Nazwa Kwota oszczędności Wynik głosowania
Urząd Miasta Zakup usług pozostałych (w tym usługi drugiego prawnika) 20 000 9 za, 7 przeciw, 3 wstrzymujące
Urząd Miasta Telefony komórkowe 2 000 10 za, 5 przeciw, 4 wstrzymujące
Urząd Miasta Telefony stacjonarne 2 697 10 za, 5 przeciw, 4 wstrzymujące
Promocja Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 7 za, 8 przeciw, 4 wstrzymujące
Promocja Zakup usług pozostałych 8 000 6 za, 9 przeciw, 3 wstrzymujące
MDK Dotacja podmiotowa 10 000 6 za, 12 przeciw, 1 wstrzymujący
Kultura fizyczna Siłownia w Parku Central 24 409 7 za, 11 przeciw, 1 wstrzymujący

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

28 XII 2012 r.

(video)

Na skróty:

- informacja o funkcjonowaniu Związku Komunalnego "Biebrza” i BIOM Sp. z o.o. (system gromadzenia i zagospodarowania odpadami) - część 1 - od min. 8
- interpelacje i zapytania radnych - część 2 - od min. 1
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 2 - od min. 8
- głosowanie nad uchwałami - część 2 - od min. 23
- głosowanie nad uchwałą ws. obniżki diet - część 3 - od min. 1
- debata budżetowa - część 4 (wystąpienie burmistrza - od min. 1, wystąpienie skarbnika - od min. 5, debata budżetowa - od min. 17
- podsumowanie pracy Rady Miasta w 2012 roku – w ujęciu statystycznym - część 5 - od min. 19
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 5 - od min. 26
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych - część 5 - od min. 33

Wolne wnioski i informacje - brak nagrania (złamany został Statut Miasta Grajewo)! W tym punkcie burmistrz Adam Kiełczewski przeprosił mnie za sugestię, jakoby proponowane przeze mnie poprawki były w moim prywatnym interesie. Pierwotnie 24 tys. zł miały trafić na przedłużenie wodociągu w ul. Partyzantów. Z taką propozycją wyszła w trakcie posiedzenia komisji budżetowej Naczelnik Grażyna Rosińska, a nie ja. Co więcej, ostatnie ustalenia z Klubem Radnych Służba Miastu mówiły, że te 24 tys. zł trafi na budowę drogi pożarowej przy ZSM nr 1.


Porządek obrad

 

Tuż po świętach grajewscy radni pochylą się nad projektem budżetu miasta na 2013 r. Co zakłada projekt:

- dochody w wysokości 69,9 mln zł (majątkowe, czyli dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 14 mln zł),

- wydatki - 70,7 mln zł (majątkowe, czyli inwestycje - 19 mln zł).

Dzisiaj o wydatkach:

  • dotacja dla ZADM z przeznaczeniem na remonty - 250 tys. zł,
  • remont elewacji budynku przy Placu Niepodległości - 50 tys. zł,
  • plany zagospodarowania przestrzennego - 125 tys. zł,
  • administracja publiczna - 5,2 mln zł (wzrost o 4,8% w stosunku do roku 2012),
  • Rada Miasta Grajewo i obsługa - 342 tys. zł (na tym samym poziomie co w 2012 r.),
  • usługi drugiego prawnika urzędu zatrudnionego na umowę zlecenie - 12 tys. zł,
  • promocja miasta - 120 tys. zł,

Więcej…

 

 

Dwa lata temu, 5 grudnia 2010 r., ku zaskoczeniu niemal wszystkich grajewian, wybory na burmistrza miasta wygrał Adam Kiełczewski. Oto subiektywne podsumowanie "polepszania Grajewa".

Inwestycje - ocena 4/5

Jako grajewska Platforma Obywatelska jesteśmy dumni, że burmistrz realizuje nasz program wyborczy z 2010 r. Strefa inwestycyjna, kryta pływalnia i nowa targowica to propozycje naszego środowiska, które w końcu stają się ciałem. W trakcie realizacji jest modernizacja systemu ciepłowniczego i budowa bloku komunalnego, ale to scheda po rządach burmistrza Krzysztofa Waszkiewicza. Podobnie jak I etap budowy cmentarza komunalnego (moim zdaniem fuszerka). Zadowoleni mogą być mieszkańcy Szpitalnej, Sportowej i Przekopki, bo ich problem został zauważony i częściowo zminimalizowany.

Nie wiadomo co z pomysłem kontenerów dla największych dłużników ZADM. Czy warto teraz inwestować w nowe mieszkania dla niepłacących za nie? Czy nie lepiej te środki przeznaczyć na budowę nowego dworca autobusowego lub żłobka?

Bezpieczeństwo i porządek publiczny - ocena 2/5

Próby zreformowania grajewskiej Straży Miejskiej zakończyły się spektakularną porażką. Nie dość, że w jednostce ograniczono liczę etatów, to z tych co pozostali, burmistrz zrobił chłopców do bicia. Brak zaufania do swoich pracowników, szarganie dobrym imieniem jednostki i brak pomysłu na jej dalsze funkcjonowanie - efekt - zimna wojna na linii burmistrz-Straż Miejska. Nikomu to nie służy.

W tym kontekście dziwią dobre relacje burmistrz - Komendant Powiatowy Policji. Nie mam pojęcia czym grajewska Policja zasługuje sobie na dotacje pieniężne. Na pewno nie za pomoc w rozładowaniu ruchu na najruchliwszych skrzyżowaniach miasta (zwłaszcza w okresie letnim).

W mieście nadal brakuje monitoringu najniebezpieczniejszych miejsce, chociaż w swojej ulotce wyborczej burmistrz postulował montaż takiego systemu.

Więcej…

 
Więcej artykułów…