2012 VII-IX
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

26 IX 2012 r.

(video)

Na skróty:

- interpelacje i zapytania radnych - część 1 - od min. 4
- rozpatrzenie skargi Towarzystwa 9 PSK na burmistrza miasta - część 2 - od min. 1
- określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków; kwestia dworca autobusowego - część 2 - od min. 9
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 2 - od min. 24

- odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych - część 2 - od min. 34:
- nowe regulacje utrzymania porządku w mieście (uchwały śmieciowe) - część 2 - od min. 34
- o nowej strukturze Urzędu Miasta - część 2 - od min. 42
- o projekcie basenowym - część 2 - od min. 46
- ścieżki rowerowe, porozumienie Rzeka Historii - część 2 - od min. 46
- o ekspertyzie dotyczącej stopnia hałasu na ul. Ełckiej - część 2 - od min. 47
- o efektach kontroli ZWiK - część 2 - od min. 50
- rozwiązanie Straży Miejskiej - część 2 - od min. 52
- sprawa inkasenta opłaty targowej - część 2 - od min. 52
- o barszczu Sosnowskiego - część 3 - od min. 3

- o nowych okręgach wyborczych w wyborach samorządowych - część 3 - od min. 20

Porządek obrad

 

W najbliższą środę, w sali konferencyjnej UM, odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miasta Grajewo. Tym razem radni zajmą się między innymi kolejną skargą na burmistrza, projektem uchwały podwyższającej stawkę dotacji przedmiotowej dla ZADM i analizą stopnia realizacji inwestycji miejskich.

Skarga na burmistrza miasta ma podobnie jak miesiąc temu związek z brakiem odpowiedzi na pismo kierowane do gospodarza miasta. Tym razem stroną skarżącą jest Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK. Jak argumentuje swoją skargę Towarzystwo mimo  czterech miesięcy od daty złożenia pierwszego z pism oraz dwóch miesięcy od daty złożenia drugiego z pism do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej pisemnej odpowiedzi na powyższe pismo oraz nie jest nam znana żadna inna reakcja na ww. ze strony Burmistrza Miasta na naszą prośbę. Z niepoważnych wyjaśnień władz miasta jakie otrzymali radni wynika, że przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że Burmistrz nie ponosi odpowiedzialności za nie dotrzymanie terminu załatwienia sprawy. Osobą, odpowiedzialną jest pracownik Urzędu Miasta Grajewo. Śpieszę z wyjaśnieniem, że to burmistrz jest organem administracji publicznej i kierownikiem urzędu, co oznacza, że ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie. Skarga jest  podobnie jak miesiąc temu zasadna i  mam nadzieję, że tym razem radnych nie omami urzędnicza osłona dymna wokół ewidentnego niedopełnienia obowiązku ze strony burmistrza.

Więcej…

 

Grajewo znalazło się na 18. pozycji w rankingu miast powiatowych (20-30 tys. mieszkańców) o najniższych wydatkach bieżących na administrację - podało w lipcu pismo samorządu terytorialnego "Wspólnota". W przeliczeniu na 1 mieszkańca Grajewo wydało na ten cel 209,52 zł. Powoli wracamy do czołówki, bo w 2008 r. byliśmy na 21 miejscu, w 2009 r. - 27, a w 2010 na 33.

Jak zauważa autor rankingu, w 2011 roku po raz pierwszy zaobserwowano realny spadek wydatków na administrację, w tym w sferze zatrudnienia. Niemal całe to zjawisko zawdzięczamy zmianom w zatrudnieniu w administracji gminnej (ze 131 tys. zatrudnionych w 2010 do 120 tys. w 2011). Najznaczniejszy spadek (o ponad jedną czwartą) zanotowano w wydatkach na remonty bieżące i internet oraz opłaty telefoniczne. Spadły także wydatki na wynagrodzenia (o 1,4 proc.). Ranking odnotowuje także spadek wydatków rad gmin (o 1,1 proc.).

Więcej…

 

Na ostatnim posiedzeniu komisji budżetowej grajewscy radni mieli okazję rozmawiać o sytuacji dworca autobusowego z Prezesem Zarządu PKS Łomża Sp. z o. o. Adamem Wykowskim.

Z blisko dwugodzinnej debaty wynikło, że zgodnie z ustawą o zbiorowym transporcie publicznym z grudnia 2010 r. to  do zadań własnych miasta należy budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Grajewo (art. 18 ustawy).

PKS Łomża nie jest właścicielem terenu przy ul. J. Popiełuszki, stąd dla firmy nie ma wątpliwości, że to miasto powinno wybudować nowy dworzec. Następnie za korzystanie przez przewoźnika z dworca mogły być pobierane opłaty. Zgodnie z ustawą stawka takiej opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu. Wedle informacji Prezesa, dziennie autobusy PKS Łomża zatrzymują się na dworcu 100 razy (dodatkowo z dworca korzystają jeszcze m.in. PKS Białystok, PKS Suwałki, PKS Warszawa).

Więcej…

 

XXVII sesja Rady Miasta Grajewo obfitowała głównie w uszczypliwości burmistrza kierowane pod adresem naczelników oraz tematy, które już były kiedyś poruszane.

Znowu kilka godzin zajęła radnym dyskusja nad ul. Przemysłową, zagospodarowaniem ringu i przepustem melioracyjnym na ul. 23-go Stycznia. Ponownie słuchaliśmy tych samych tłumaczeń odnośnie promocji uchwały de minimis czy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów za kościołem MBNP.

Gorszące były momenty, w których burmistrz kierował zarzuty wobec swoich podwładnych. Padały wobec nich wypowiedzi typu "Czyli nie ma winnych? Jak zwykle", lub "Widzę, że pan Bogdan się śmieje. Ciekawe z czego?".

Radni zostali pinformowani, że przetarg na remont ul. Szpitalnej został unieważniony, gdyż jedyna oferta złożona przez wykonawcę przekraczała plan kosztów inwestycji aż o 400 tys. zł. Wkrótce zostanie ogłoszony nowy przetarg. Opóźnieniu ulegnie także realizacja zadania polegającego na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych przy ul. Proletariackiej. Najprawdopodobniej część prac zostanie wykonana dopiero w przyszłym roku. Jeśli chodzi o projekt basenowy, to decyzja odnośnie oceny merytorycznej powinna w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim zapaść na dniach.

Więcej…

 
Więcej artykułów…