2012 IV-VI
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Dwie albo trzy osoby stracą wkrótce pracę w Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul. Listopadowej. To efekt decyzji podjętej przez 15 radnych na ostatniej sesji Rady Miasta Grajewo. Przedszkole zostanie niebawem podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Tym samym zbędne będą etaty palaczy.

W trakcie debaty nad tym punktem zaproponowałem, aby inwestycję przesunąć na 2013 r. Wykonanie przyłącza jest uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego, jak i bezpieczeństwa pożarowego. Niemniej nie należy zapominać w takich sprawach o kontekście społecznym.

Pracownicy o tegorocznych planach przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej dowiedzieli się miesiąc temu. Prawda, burmistrz wspominał już wcześniej o tej inwestycji, ale miała ona zostać wpisana do przyszłorocznego budżetu. Co więcej, oszczędności z przetargów rozstrzygniętych w tym roku miały być skierowane na ulice, które wypadły z planów inwestycyjnych na 2012 r. Mieszkańcy Sportowej, Baśniowej i Przemysłowej mogę raczej zapomnieć o tym, że jeszcze w tym roku ujrzą na swojej ulicy asfalt.

Więcej…

 

Absolutorium nie było jedynym punktem XXIV Sesji Rady Miasta Grajewo. Inne tematy wywołały więcej emocji i dyskusji, głównie na linii radni-burmistrz. Dzisiejszymi decyzjami Rady Miasta:

- Zakładowi Administracji Domów Mieszkalnych przyznano kolejną dotację w wysokości 81 tys. zł (łącznie w tym roku ZADM otrzyma 280 tys. zł),

- rozpoczęto realizację pomysłu budowy na obrzeżach miasta (ul. Budowlana) kontenerów dla największych dłużników,

- o trzy miesiące Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o.o. przedłużono dzierżawę terenu, na którym zlokalizowany jest dworzec autobusowy,

- zdecydowano o wykonaniu przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Listopadowej.

We wszystkich przypadkach głosowałem przeciwko podjęciu uchwały. Dlaczego? Dzisiaj przedstawiam Państwu uzasadnienie do dwóch pierwszych decyzji.

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

27 VI 2012 r.

(video)


Na skróty:

- podziękowania dyr. H. Muryjas-Rząsy - część 1 - od min. 18
- podziękowania dyr. K. Chełmińskiej - część 1 - od min. 26
- interpelacje i zapytania radnych - część 1 - od min. 37
- sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej - część 2 - od min. 1
- ocena działalności zakładów budżetowych Miasta – ZWiK w 2011 roku - część 2 - od min. 27
- ocena działalności zakładów budżetowych Miasta – ZADM w 2011 roku - część 2 - od min. 33
- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok - część 3 - od min. 23
- głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2011 r. - część 4 - od min. 22
- wniosek o zmianę uchwały ustalającej wynagrodzenie Burmistrzowi Miasta - część 4 - od min. 26
- dyskusja nad projektem uchwały wprowadzającej zmiany w budżecie (kontenery, podłączenie Przedszkola Miejskiego nr 1 do sieci ciepłowniczej, dotacja dla ZADM) - część 5 - od min. 17
- głosowania nad wnioskami dot. wykreślenia z uchwały zmieniającej budżet niektórych propozycji - część 5 - od min. 31
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 5 - od min. 37
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych - część 5 - od min. 20

Więcej

 

Kilka ważnych kwestii poruszono w trakcie dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Najpierw radni ocenili działalność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który od września szykuje dla mieszkańców podwyżkę opłat za swoje usługi. Radni będą nad tą podwyżką dyskutować najprawdopodobniej w lipcu.

W tym punkcie zajęliśmy się także ostatnimi podtopieniami i problemami z kanalizacją deszczową w Grajewie. Jak wskazał dyrektor ZWiK, taka sytuacja to częściowo wina właścicieli posesji, którzy nielegalnie podłączyli się do sieci miejskiej. Nie pomogły w niektórych przypadkach ani kontrola, ani wezwanie do usunięcia nielegalnych przyłączy. Dlatego dyrektor ZWiK rozważa odłączania takich posesji od sieci miejskiej.

Innym problemem są podtopienia na ul. Ełckiej (na wysokości sklepu Partner). Okazuje się, że władze miasta nie kierowały w ostatnich latach do GDDKiA żadnych próśb odnośnie konserwacji lub przebudowy deszczówki na tym odcinku. Ostatnie pismo w tej sprawie zostało skierowane dziesięć lat temu. Zostaliśmy także poinformowani o poszerzeniu przepustu na ul. 23-Stycznia.

Więcej…

 

Radni otrzymali wczoraj (dopiero wczoraj, a dzisiaj odbywa się posiedzenie pierwszej komisji) kolejny projekt zmian w budżecie miasta. Projekt uchwały zakłada między innymi:

- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa ulicy Przekopka – I etap – kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej” – 74 900,00 zł,

- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa ulicy Szpitalnej – I etap – kanalizacja deszczowa” – 100 tys. zł,

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kontenerów mieszkalnych przy ul. Budowlanej w Grajewie” (wydatki dotyczą przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektów) na kwotę 10 594,00 zł (przesuwając środki z remontów dróg),

 

Więcej…

 
Więcej artykułów…