2012 I-III
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Ponad pięć godzin trwała XX sesja Rady Miasta Grajewo, w trakcie której radni zajęli się stanem bezpieczeństwa w mieście, a także dyskutowali na temat dostępności do audytów sporządzonych przez audytora Urzędu Miasta w jednostkach miejskich.

Zanim jednak wysłuchaliśmy prezentacji komendantów Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, 13 głosami za radni wprowadzili do porządku obrad głosowanie nad Apelem Rady Miasta w sprawie przyznania TV TRWAM miejsca na multipleksie cyfrowym. Za przyjęciem apelu głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. 6 radnych (w tym ja) nie wzięło udziału w głosowaniu.

Tym samym rada ustanowiła precedens. Od dzisiaj każdy może wystąpić do rady z wnioskiem o ochronę interesów prywatnego podmiotu gospodarczego (zwłaszcza dobrze prosperującego). Wystarczy tylko powołać się na tysiące podpisów, nie załączając ich do wniosku. Mój kolega już dzisiaj zapowiedział, że wkrótce do rady wpłynie wniosek o apel w sprawie przyznania miejsca na multipleksie telewizji Al Jazeera.

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

30 III 2012 r.

(video)


Na skróty:

- dyskusja nad zmianą porządku obrad (wprowadzenie Apelu ws. Telewizji TRWAM) - część 1 - od min. 4
- interpelacje radnych - część 1 - od min. 14
- sprawozdanie burmistrza - część 1 - od min. 28
- informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Grajewie (Policja) - część 2 - od min. 6
- informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Grajewie (Straż Pożarna) - część 3 - od min. 1
- wystąpienie przedstawiciela Posła na Sejm E. Borawskiego Pana Wojciecha Grochowskiego - część 4 - od min. 4
- informacja na temat inicjatywy powstania prywatnego gimnazjum na terenie Grajewa - część 4 - od min. 15
- głosowanie nad Apelem w sprawie przyznania TV TRWAM miejsca na multipleksie cyfrowym - część 4 - od min. 43
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych - część 5 i 6:
  • ws. dostępu do audytów - część 5 - od min. 18, część 6 - od min. 1
  • ws. rowów melioracyjnych - część 5 - od min. 40
  • ws. wykorzystania ringu bokserskiego - część 5 - od min. 46
  • ws. ulicy Geodetów - część 6 - od min. 1
- dyskusja na temat zapewnienia PEC-owi surowca energetycznego - część 6 - od min. 31

Sprawdź porządek obrad

 

Trzy miejskie komisje zajęły się w tym tygodniu między innymi uchwałą w sprawie konsultacji społecznych oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi. O czym decydowano na komisjach?

- Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2011 (poinformowano nas, że z jednostki odszedł jeden strażnik),

- pierwszy raz samorządy zostały zobligowane do uchwalenia lokalnych programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt; w budżecie Grajewa zarezerwowano na realizację zadań wynikających z tego programu 120 tys. zł (odławianie bezdomnych psów, zakup karmy, usypianie ślepych miotów, opieka weterynaryjna, działania edukacyjne itp.),

Więcej…

 

Grajewo nie posiada strategii promocji miasta - tak wynika z odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie podczas ostatniej sesji Rady Miasta.

Zdaniem Urzędu strategia promocji, jeżeli ma być spójna i długofalowa powinna być przede wszystkim spójna ze strategią rozwoju miasta. (...) Obecna kadencja Rady Miasta powinna określić długofalową wizję rozwoju poprzez weryfikację obowiązującej, bądź stworzenie nowej Strategii Rozwoju [opracowanej w 2007 r.].

Do imprez, które mają promować Grajewo w regionie i Polski Urząd zalicza Dni Grajewa, Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych, Święto 9 Pułku Strzelców Konnych z rekonstrukcją bitwy z okresu września 1939 r. oraz Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka.

Więcej…

 

Z każdym dniem przybywa informacji na grajewskich internetowych stronach Urzędu Miasta, zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej, jak i stronie oficjalnej miasta. Również Facebook promuje już Grajewo.

W ostatnich dniach BIP został wzbogacony o wykaz klubów radnych, linki do statutu miasta oraz uchwał go zmieniających.

To co najważniejsze dla przyszłych inwestorów, to nowa baza ofert inwestycyjnych. Wykaz nieruchomości gotowych do sprzedaży znajduje się na stronie www.grajewo.pl i BIP-ie. Każda nieruchomość jest opatrzona informacją, zdjęciem oraz kontaktem z Wydziałem Gospodarki i Nieruchomościami UM. To nowa jakość w miejskiej polityce gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Więcej…

 
Więcej artykułów…