Wypowiedzi 2010, 2011
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Pan Adam Jankowski - Radny RM - Zapytał o tryb przetargu, w jakim wyłoniono dostawcę darmowego Internetu w obrębie budynku Urzędu Miasta, koszty tego przedsięwzięcia i kwestię ochrony danych osobowych użytkowników?

Więcej

 

Pan Adam Jankowski - Radny RM - Zadał pytanie (Posłowi Lechowi Kołakowskiemu), dlaczego na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, zatwierdzonej w 2007 roku za czasów minister Gęsickiej, obok obwodnic Szczuczyna, Stawisk i Bargłowa Kościelnego nie znalazła się także obwodnica Grajewa?

Więcej

 

Pan Adam Jankowski - Radny RM - W związku z tym, że w programie dzisiejszej sesji jest podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dla PKS, zapytał o dalsze plany funkcjonowania tej jednostki;
- czy istnieje plan naprawczy tego Przedsiębiorstwa i czy Burmistrz prowadził już w tym kierunku rozmowy z jego kierownictwem?

Więcej

 

Pan Adam Jankowski - Radny RM - Powiedział, iż w jego ocenie w sprawozdaniu Burmistrza brakuje konkretnych informacji dot. realizacji inwestycji.

Pan Adam Kiełczewski – Burmistrz - Odpowiedział, że taka informacje złoży na najbliższej Sesji.

----------

Pan Adam Jankowski - Radny RM - Powiedział, że chciałby przedstawić uzasadnienie dla podjęcia w/w uchwały dot. nagrywania obrad Rady Miasta, a następnie zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miasta, w związku z tym, że inicjatorem był Klub Radnych „Porozumienie dla Grajewa” którego jest członkiem:
- celem projektu jest poszerzenie zasady jawności działania organów Miasta Grajewo, w szczególności Rady Miasta Grajewo, poprzez umożliwienie mieszkańcom miasta dostępu do nagrań z posiedzeń Rady i jej komisji;
- podobne rozwiązania mają zastosowanie w wielu polskich miejscowościach, np. Bogatyni, Oświecimiu, Krapkowicach, Ustce, Władysławowie, czy pobliskim Radziłowie. Zwrócił uwagę na to, że pomimo, że są to niewielkie gminy, to jednak wyznaczają sobie wysokie standardy funkcjonowania.

Więcej

 

Pan Adam Jankowski - Radny RM - W odniesieniu do oświadczenia Radnego Pana M. Mołczanowskiego zapowiedział złożenie na jego ręce apelu o ustąpienie z funkcji wiceprzewodniczącego RM do czasu wyjaśnienia sprawy, gdyż takie są oczekiwania mieszkańców. Powiedział, że apel zostanie wręczony także przewodniczącej Klubu Radnych „Służba Miastu”. Następnie zwrócił się z prośbą o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do rozbiórki budynku przy ul. Bocznej 3, ze względu na to, że jego stan techniczny zagraża życiu mieszkańców, zwłaszcza dzieci.

Więcej

 
Więcej artykułów…