2011 I-III
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Przychód z tytułu udostępniania powierzchni reklamowej grajewskich słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych wyniósł w 2010 r. niecałe 3 tys. zł - wynika z odpowiedzi na moje zapytanie skierowane do Burmistrza Grajewa 17 lutego br. Oznacza to, że jeden słup (w Grajewie jest ich tylko 9) "zarabia" dla miasta miesięcznie 27 zł.

W swoim piśmie sugerowałem, aby zwiększyć ilość słupów ogłoszeniowych na terenie miasta. Nie każdy w Grajewie posiada jeszcze stały dostęp do internetu, a pieniądze z wynajmu dodatkowej powierzchni reklamowej zasiliłyby budżet Miejskiego Domu Kultury, który administruje słupami. W zapytaniu zasugerowałem, iż takich słupów lub tablic informacyjnych brakuje w miejscach strategicznych z punktu widzenia dostępności, np. w centrum miasta, na ul. Mickiewicza, na ul. Ełckiej (na odcinku ul. Strażacka - Plac Niepodległości), przed niektórymi szkołami. Na najdłuższej ul. Wojska Polskiego jest zlokalizowany zaledwie jeden słup.

Przykładowo na terenie Grodziska Mazowieckiego (27 tys. mieszkańców) zlokalizowano 23 tego typu instalacje, a w Ostrowi Mazowieckiej (23 tys. mieszkańców) jest ich 19. Tymczasem w Grajewie, jak wynika z informacji dyrektora MDK, korzystający z usług nie zgłaszali potrzeby instalacji nowych słupów. Moim zdaniem, brak takich zgłoszeń, nie oznacza jednak braku potrzeby nowych słupów w naszym mieście.

PRZECZYTAJ ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ

 

Ponad siedem godzin trwała czwartkowa VI Sesja Rady Miasta Grajewo. Szefowie grajewskich jednostek Straży Pożarnej, Prokuratury oraz Policji przekazali informację o stanie bezpieczeństwa w mieście w 2010 r. Jak zgodnie przyznali, największym problemem jest duża liczba popełnianych na terenie Grajewa wykroczeń, zwłaszcza czynów najbardziej uciążliwych dla mieszkańców. Nowy Komendant Powiatowy Policji w Grajewie Marek Przybyszewski przekazał dane badania, według którego ponad 70 proc. grajewiaków darzy Policję zaufaniem. Wyraził również nadzieję, że w związku z oszczędnościami Komendy Głównej, samorząd miasta wesprze grajewską komendę finansowo. Na posiedzenie Rady nie stawił się natomiast p.o. komendanta Straży Miejskiej. W takiej sytuacji, jako klub Porozumienie dla Grajewa, w głosowaniu nad sprawozdaniem Straży, opowiedzieliśmy się przeciwko jego przyjęciu (15 radnych było za).

W punkcie Interpelacje i zapytania głos zabrało wyjątkowo wielu radnych. Pytano o miejskie inwestycje, audyt w Miejskim Domu Kultury, kosze na śmieci, obwodnicę i wiosenne łatanie dziur drogowych.

Więcej…

 

Sytuacja Zakładu Administracji Domów Komunalnych, liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych i gospodarka odpadami to tylko kilka z wielu kwestii jakie poruszali radni podczas ostatnich posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego.

Radni pozytywnie zaopiniowali zmiany w budżecie miasta, które przewidują remont łazienki dla dziewcząt w PG Nr 3, wykonanie systemu monitoringu na terenie boiska i na placu zabaw przy ZSM Nr 1 oraz budowę nawierzchni drogi na osiedlu Jana Pawła II (na terenie byłej jednostki wojskowej).  Po dłuższej dyskusji Rada pozytywnie zaopiniowała zwiększenie ilości punktów sprzedaży alkoholu z 30 do 35, a także podwyższenie bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych z 50% na 60%. Ta ostatnia zmiana ma zachęcić dotychczasowych najemców do wykupu mieszkań na własność. Obecnie Miasto Grajewo jest właścicielem 670 mieszkań komunalnych. Przy rozpatrywaniu skargi na dyrektora ZADM, radni Klubu Porozumienie dla Grajewa, zaapelowali o podjęcie zdecydowanych działań w kierunku zwiększenia ściągalności zaległych należności. Za dobry przykład, radna Agnieszka Siwik-Karwowska, podała rozwiązanie białostockie, gdzie 98% lokatorów na bieżąco opłaca czynsz.

Więcej…

 

We wtorek 15 marca wziąłem udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi.

Taki program, zgodnie z zapisem ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, musi być rokrocznie przygotowywany przez władze samorządowe w konsultacji z lokalnymi NGO-sami. Przyjęcie programu jest ważne głównie z jednego względu - reguluje on kwestie związane z finansowym wspieraniem organizacji pozarządowych i powierzaniem im przez samorządy realizacji zadań publicznych.

Jak powiedział Sekretarz UM Ryszard Wolwark, do podziału w tym roku jest 40 tys. zł i jest to kwota podobna do tej sprzed roku. Zdecydowana jej część przypadnie organizacjom sportowym, bo na blisko 30 zaproszonych grajewskich organizacji, 24 działają w dziedzinie sportu.

Więcej…

 

Z odpowiedzi Burmistrza Grajewa Adama Kiełczewskiego na moją interpelację ws. dodania do zadań inwestycyjnych w 2011 r. sporządzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na ul. Łąkowej wynika, że już wkrótce zostanie poczyniony pierwszy krok w kierunku realizacji tej inwestycji. Zostałem poinformowany, iż Pan Burmistrz wystąpi do Rady Miasta z propozycja zmian do budżetu, polegającą na wprowadzeniu zadania związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Łąkowej, Działkowej i Stefczyka. Kolejny krok będzie należał do Rady Miasta.

 

Niebezpieczne skrzyżowanie

W zakładce Interpelacje, zapytania znajdą również Państwo odpowiedź na moje zapytanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu uli Generała Bema i Generała Dąbrowskiego.

PRZECZYTAJ INTERPELACJĘ, ZAPYTANIE I ODPOWIEDZI

 

Nowa strona MOSiR-u

Ruszyła nowa strona internetowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W końcu doczekaliśmy się konkretnej informacji o kalendarzu imprez sportowych i miejskich obiektach sportowych. Co najważniejsze, nareszcie dostępny jest cennik oraz harmonogramy wynajmu płyty głównej hali, salek do aerobiku i gimnastyki, siłowni i osławionej już sauny. Wielki plus dla Pana Burmistrza Adama Kiełczewskiego i nowego Kierownika MOSiR-u Pana Przemysława Dąbkowskiego.

Link do strony

 
Więcej artykułów…