2010 VIII-XII
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Trzeba mieć wiele złej woli, albo nie rozumieć słowa mówionego, aby tak jak redaktor Janek Kalbarczyk z e-Grajewo zadać Panu Burmistrzowi pytanie "Mówi się, że jest zagrożenie likwidacji dworca PKS i stworzenia przystanku przelotowego. Przecież PKS organizuje też dowozy pracowników do zakładów w mieście. Podobno powodem jest zbyt krótki okres dzierżawy terenu przed podpisaniem nowej umowy. Niektórzy radni przedkładają nad interes społeczny los kiosku  z gazetami z uwagi na biednego kioskarza. Czy warto poświęcać dworzec dla jednego kiosku?" (e-Grajewo, Rozmowa z A. Kiełczewskim, 30 grudnia 2010 r.).

Pan redaktor nie był obecny na wspólnym posiedzeniu komisji miejskich, które odbyło się dzień przed sesją. Nic nie wie o dyskusji na temat przedłużenia PKS-om dzierżawy. Nie zna, albo nie chce zrozumieć argumentacji mojej i Pana Jamrozego. Najwyraźniej nie wie, że jednogłośnie radni zaopiniowali projekt uchwały z 3-miesięcznym okresem dzierżawy. W tym okresie miało dojść do spotkania szefostwa PKS-ów z radnymi, po którym to spotkaniu rada zapewne ponownie przedłużyłaby umowę dzierżawy (np. na rok). Nikt nie przedkłada interesu społecznego nad losem kioskarza, wręcz przeciwnie. W interesie mieszkańców jest zdobycie informacji na temat planów PKS-ów odnośnie grajewskiego dworca. Jeśli Panu redaktorowi odpowiada widok "dworca-budy" niczym z Trzeciego Świata, to jego sprawa. Dla moich wyborców taki dworzec to powód do wstydu.

 

Na rok, a nie na 3 miesiące jak ustalili wczoraj radni, zostanie grajewskim PKS-om przedłużona umowa dzierżawy. Ku memu zaskoczeniu, na III Sesji Rady Miasta, burmistrz zawnioskował o powrót do pierwotnej wersji uchwały. W tym momencie rozgorzała między radnymi dyskusja, której dalszy ciąg miał miejsce za zamkniętymi drzwiami. Ostatecznie przy 2 głosach sprzeciwu (mój i Pana Jamrozego) radni przegłosowali uchwałę.

Mogę tylko przypuszczać, co się wydarzyło między wczorajszą komisją a dzisiejszą sesją. Wiem, że wszyscy radni mają wspólny cel - istnienie PKS-ów w Grajewie i poprawę jakości obsługi mieszkańców, ale jesteśmy zwolennikami różnych metod ich osiągania. Tymczasowy, 3-miesięczny okres dzierżawy miał dać szefostwu PKS-ów do zrozumienia, że czas zadbać o swoich klientów - mieszkańców Grajewa i całego powiatu. Szkoda, że nie wszystkim starczyło odwagi i determinacji w tej sprawie. Pozytyw z tej awantury jest jeden - wedle zapowiedzi Pana Burmistrza, już w styczniu ma dojść do spotkanie jego z kierownictwem PKS-ów.

Więcej…

 

Cztery godziny trwało wspólne posiedzenie wszystkich komisji miejskich, podczas którego radni zaopiniowali siedem projektów uchwał. Dyskutowano o segregacji śmieci, lodowisku, przeciwdziałaniu spożywania alkoholu przez nieletnich, pracach interwencyjnych i stażach, odśnieżaniu miasta.

Przyjęliśmy również sprawozdanie Straży Miejskiej za III kwartał tego roku. Zanim jednak do tego doszło, radni zaapelowali do komendanta Straży o interwencję w sprawie nieczystości  na niezabudowanej działce na ul. Przemysłowej (naprzeciwko tzw. Górki Kołoskiej) oraz swoistego wysypiska śmieci  na posesji przy ul. Piłsudskiego. Dopytywali się również o liczbę gospodarstw domowych, których właściciele nie zawarli jeszcze umów w sprawie wywozu śmieci.

Sporo emocji wśród radnych wywołała dyskusja nad wyrażeniem zgody na przedłużenie PKS-om dzierżawy działki, na której znajduje się obecny "dworzec" autobusowy. Ostatecznie w projekcie uchwały  znajdzie się zapis o przedłużeniu umowy tylko na 3 miesiące, a nie jak pierwotnie zakładano rok. Wspólnie z Panem Krzysztofem Jamrozym przekonaliśmy radnych, aby przed podjęciem kolejnej decyzji przedłużającej dzierżawę, PKS przedstawił plan dalszego funkcjonowania w Grajewie, w szczególności sprecyzował plany przeprowadzki w inne miejsce.

Więcej…

 

22 grudnia w Miejskim Domu Kultury uczestniczyłem w koncercie świątecznym oraz spotkaniu opłatkowym z mieszkańcami Grajewa.

Organizatorem imprezy był Burmistrz Adam Kiełczewski. Na początku na scenie wystąpił Piotr Karpienia – finalista irlandzkiego programu „Idol”, następnie laureatki Festiwalu Piosenki "Super Mikrofon Radia Jard" Aleksandra Jankowska i Irmina Szaniawska. Po krótkiej modlitwie polskie oraz zagraniczne kolędy wykonał Chór Kontrapunkt pod dyrygenturą Rafała Sulimy, który niegdyś zachwycał swoją wirtuozerią na grajewskich organach w kościele Trójcy Przenajświętszej.

Więcej…

 

 
Więcej artykułów…