XXXI Sesja Rady Miasta Grajewo
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

28 XII 2012 r.

(video)

Na skróty:

- informacja o funkcjonowaniu Związku Komunalnego "Biebrza” i BIOM Sp. z o.o. (system gromadzenia i zagospodarowania odpadami) - część 1 - od min. 8
- interpelacje i zapytania radnych - część 2 - od min. 1
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 2 - od min. 8
- głosowanie nad uchwałami - część 2 - od min. 23
- głosowanie nad uchwałą ws. obniżki diet - część 3 - od min. 1
- debata budżetowa - część 4 (wystąpienie burmistrza - od min. 1, wystąpienie skarbnika - od min. 5, debata budżetowa - od min. 17
- podsumowanie pracy Rady Miasta w 2012 roku – w ujęciu statystycznym - część 5 - od min. 19
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 5 - od min. 26
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych - część 5 - od min. 33

Wolne wnioski i informacje - brak nagrania (złamany został Statut Miasta Grajewo)! W tym punkcie burmistrz Adam Kiełczewski przeprosił mnie za sugestię, jakoby proponowane przeze mnie poprawki były w moim prywatnym interesie. Pierwotnie 24 tys. zł miały trafić na przedłużenie wodociągu w ul. Partyzantów. Z taką propozycją wyszła w trakcie posiedzenia komisji budżetowej Naczelnik Grażyna Rosińska, a nie ja. Co więcej, ostatnie ustalenia z Klubem Radnych Służba Miastu mówiły, że te 24 tys. zł trafi na budowę drogi pożarowej przy ZSM nr 1.Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad XXXI. Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Informacja o funkcjonowaniu Związku Komunalnego „Biebrza” i BIOM Sp. z o.o.

4.Zapytania i interpelacje radnych.

5.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje

z realizacji uchwał.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) sposobu rozpatrzenia skargi wniesionej przez Pana Tadeusza Deresza;

b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Grajewo;

d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grajewo;

e) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok;

f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012 – 2022;

g) zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok;

h) wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012;

i) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013 – 2030;

j) uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2013 rok:

- przedstawienie projektu budżetu – wystąpienie Burmistrza Miasta,

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach,

- zapoznanie się z opiniami Komisji Rady Miasta,

- dyskusja nad projektem,

- podjęcie uchwały.

7.Informacja z realizacji skarg i wniosków adresowanych do Rady Miasta

i do Burmistrza Miasta w 2012 roku.

8.Podsumowanie pracy Rady Miasta w 2012 roku – w ujęciu statystycznym.

9.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

10.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

11.Przyjęcie protokołu z XXX. Sesji Rady Miasta.

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Zamknięcie XXXI. Sesji Rady Miasta.