Budżet a poprawki
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

Grudzień to czas, w którym zazwyczaj rady gmin uchwalają swoje budżety. I tak było również wczoraj podczas XXXI Sesji Rady Miasta Grajewo. Przy 16 głosach za i 3 przeciwko (K. Jamrozy, A. Jankowski, T. Cebeliński), budżet Miasta Grajewo na 2013 rok został przyjęty. W trakcie debaty budżetowej radni wprowadzili do projektu budżetu cztery poprawki.

Na czwartkowym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zaproponowałem radnym dziewięć poprawek, które  zaopiniowano pozytywnie. Na sesji musiały jednak zostać jeszcze raz poddane pod głosowanie. Wyniki głosowania wyglądały następująco:

Rozdział Nazwa Kwota oszczędności Wynik głosowania
Urząd Miasta Zakup usług pozostałych (w tym usługi drugiego prawnika) 20 000 9 za, 7 przeciw, 3 wstrzymujące
Urząd Miasta Telefony komórkowe 2 000 10 za, 5 przeciw, 4 wstrzymujące
Urząd Miasta Telefony stacjonarne 2 697 10 za, 5 przeciw, 4 wstrzymujące
Promocja Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 7 za, 8 przeciw, 4 wstrzymujące
Promocja Zakup usług pozostałych 8 000 6 za, 9 przeciw, 3 wstrzymujące
MDK Dotacja podmiotowa 10 000 6 za, 12 przeciw, 1 wstrzymujący
Kultura fizyczna Siłownia w Parku Central 24 409 7 za, 11 przeciw, 1 wstrzymujący

Przyjęcie wszystkich poprawek zaowocowałoby oszczędnościami w kwocie ponad 77 tys. zł. Przy czym należy zauważyć, że nie wszystkie zmniejszenia miały charakter cięć. Przykładowo w 2013 r. burmistrz planuje przeznaczyć na promocję (lub autopromocję) o 26 proc. więcej pieniędzy niż w 2012 r. Przyjęcie przez radę poprawek zachowałoby stan finansów Referatu Strategii Rozwoju i Promocji na takim samym poziomie jak w 2012 roku. To bardzo smutne, że w dobie ograniczania przez większość samorządów swoich wydatków, w Grajewie nie szczędzimy pieniędzy na marnej jakości promocję. Dla ciekawostki tylko wspomnę, że na komisji budżetowej burmistrz Adam Kiełczewski oznajmił, że strategia promocji miasta jest już gotowa, a napisali ją... burmistrz i jego asystent (sic!).

Siłownia w Parku Central jest teraz pomysłem o tyle nietrafionym, że nie będzie ona częścią kompleksu rekreacyjno-rozrywkowego, jaki zaplanowano dla tego miejsca. Park nie jest dzisiaj celem spacerów, miłego spędzania czasu lub miejscem rozrywek. Siłownia tego nie zmieni, a jej "wandaloodporny" charakter nie sprawi, że jej części nie znajdą się na złomie, bo Park nie jest przecież objęty żadnym monitoringiem.

Pierwsze trzy przyjęte przez Radę Miasta poprawki przyniosły oszczędności w wysokości ponad 24 tys. zł. Ta kwota zasiliła następnie dotację celową dla Warmii Grajewo (8 poprawka), której w tym roku miasto przyznało o 50 tys. zł mniej niż w bieżącym roku. Wsparcie dla klubu mogło być jeszcze większe, a dodatkowo (w ramach ewentualnej 9 poprawki), do zadań inwestycyjnych radni mogli dodać budowę drogi pożarowej w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie (według ostatnich ustaleń z Klubem Radnych "Służba Miastu").

Inną ważną uchwałą, nad którą pochylili się radni była ta dotycząca obniżki diet. Tylko 6 osób (ci, którzy podpisali się pod projektem) poparło zmniejszenie diet o połowę.

W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok rada wprowadziła poprawkę zmieniającą zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dotychczasowe 6 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (za jedno spotkanie) zastąpiono konkretną kwotą - 80 zł brutto.