Na Targowicy Miejskiej w Szczuczynie

Dzisiaj rano zachęcałem do mojej kandydatury odwiedzających targowicę w Szczuczynie. Były rozmowy o wsi i rozwoju małych miejscowości. Ze Szczuczyna wróciliśmy z dwoma workami ziemniaków 🙂

Nowe targowisko funkcjonuje już 2 lata. Gminna inwestycja objęta była Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 mln zł. Całkowity koszt wyniósł 2,3 mln zł.

GALERIA ZDJĘĆ