Polska Przyszłości

skowronskaKonwencja za nami. W Poznaniu premier Ewa Kopacz zaprezentowała program „Polska Przyszłości” – projekt łączący wolną gospodarkę i społeczną wrażliwość.

Apelując do wyborców premier prosiła o głos na Platformę Obywatelską. – Proszę was o głos na ludzi, których będziecie spotykać na ulicy, z którymi niekiedy sąsiadujecie, którzy nie muszą niczego udawać. Proszę was o głos na formację, która nie musi chować swojego lidera – ja tu jestem z wami!

W drodze powrotnej z przewodniczącą Komisji Finansów Publicznych poseł Krystyną Skowrońską rozmawiałem o jednolitym kontrakcie pracowniczym, jednym podatku dochodowym i zniesieniu składek na ZUS i NFZ.