ADAM JANKOWSKI kandydat do Rady Dzielnicy Praga-Południe

MOJE PRIORYTETY Dla Grochowa, Przyczółka i Witolina

Nasza dzielnica zmienia się. Powstają nowe osiedla, zwiększa się liczba mieszkańców, samochodów, rowerów. Wzrasta zapotrzebowanie na miejsca w żłobkach, przedszkolach i szkołach, klubach seniora. Korzystający z komunikacji publicznej dostrzegają, że w godzinach porannego i popołudniowego szczytu tramwaje i autobusy są przepełnione. Mieszkańcy mają problem z zaparkowaniem pojazdu w pobliżu domu.

Rolą radnego jest dostrzegać te wszystkie problemy, informować o nich władze dzielnicy i miasta oraz działać na rzecz ich rozwiązywania.

Ulica Zamieniecka wizytówką Grochowa

Ulica Zamieniecka, ze względu na swój historyczny charakter i układ przestrzenny z Placem Szembeka, powinna stać się wizytówką dzielnicy. Będę zabiegał o jej przebudowę.

Go to OCHRONA TERENÓW WOKÓŁ JEZIORKA GOCŁAWSKIEGO

OCHRONA TERENÓW WOKÓŁ JEZIORKA GOCŁAWSKIEGO

Dla obszaru wokół akwenu jak najszybciej powinno dojść do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tak aby zachować jak najwięcej terenów zielonych.

WSPARCIE DLA BAZARKÓW NA GROCHOWIE

Nasze bazarki od lat zaopatrują mieszkańców dzielnicy w najlepsze produkty. Samorząd powinien chronić kupców i stwarzać warunki do rozwoju małego handlu.

Bezpieczniej rowerem po dzielnicy

Czas uzupełnić infrastrukturę rowerową na al. Waszyngtona, rondzie Wiatraczna, ulicach Grochowskiej i Płowieckiej, uwzględniając uwagi wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej.

Udogodnienia dla osób starszych

Ławka przy ulicy to nie tylko rekreacja, ale przed wszystkim miejsce odpoczynku dla osób, które miewają problemy z przebyciem długich odcinków, bez możliwości zrobienia sobie przerwy. Windy przy kładkach dla pieszych powinny być ciągle sprawne. Przestrzeń publiczna musi być przyjazna mieszkańcom.

Realizacja popularnych projektów z Budżetu Obywatelskiego

Pula pieniędzy w ramach Budżetu Partycypacyjnego jest ograniczona, dlatego spora część projektów nie może być zrealizowana. Popularne i ciekawe projekty powinny zostać uwzględnione w budżecie dzielnicy.

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Organizacje sportowe, kulturalne i społeczne działające na terenie naszej dzielnicy będą mogły liczyć na moje wsparcie organizacyjne i finansowe.

Startuję w okręgu wyborczym nr 2 w dzielnicy Praga-Południe

Kim jestem

Mam 36 lat. Ukończyłem europeistykę na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW.

Doświadczenie zawodowe

Do 2024 r. pracowałem w jednej z polskich korporacji, gdzie zajmowałem się ochroną własności intelektualnej i wykrywaniem nadużyć. Od 12 lat współpracuję z Klubem Parlamentarnym Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej w Sejmie. W 2013 r. odbyłem staż w Biurze Delegacji Polskiej Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Prowadzę również własną działalność gospodarczą.

Doświadczenie samorządowe

Od 2022 r. jestem Przewodniczącym Rady Osiedla Przyczółek Grochowski. W latach 2010-2014 byłem radnym w rodzinnym Grajewie i autorem kilku projektów uchwał, m.in. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje oraz uchwały udostępniającej w Internecie retransmisje sesji rady miasta. Reprezentowałem projektodawców uchwały ws. Budżetu Obywatelskiego oraz byłem współinicjatorem nadania jednemu z parków nazwy Park Wolności. Doprowadziłem do zmiany napisu na historycznej tablicy upamiętniającej pomordowanych w trakcie II wojny światowej.

Działalność społeczna

Byłem członkiem koła "Młodzi Demokraci" w Warszawie, w którym pełniłem funkcje sekretarza i wiceprzewodniczącego. W latach 2018-2021 przewodniczyłem Młodym Demokratom w Regionie Mazowieckim. W gimnazjum udzielałem się w harcerstwie.

Zainteresowania

Interesuję się genealogią. W drzewie genealogicznym rodziny zgromadziłem blisko 10 tys. osób. Najstarszym dokumentem, jaki posiadam jest akt ślubu moich przodków Mateusza i Marianny Jankowskich z 1757 r. Jestem szczególnie dumny z pokrewieństwa z błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszką. Należę do Polskiego Towarzystwa Genealogicznego.

co zrobiłem dla okolicy

Projekty w BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM

Byłem autorem trzech projektów w Budżecie Obywatelskim Warszawy: „Ulica Ostrzycka bardziej przyjazna pieszym i kierowcom”, „Miejsca postojowe na ulicy Kwarcianej” oraz zwycięskiego projektu polegającego na montażu oświetlenia w przejściu pod al. Stanów Zjednoczonych.

Ponad 200 interwencji

Podjąłem ponad 200 interwencji ws. uszkodzonych ławek, chodników, wygrodzeń, ubytków w jezdni, wraków samochodów, stanu zieleni oraz nielegalnych pojemników na odzież używaną.