Adam Jankowski - Kandydat do Sejmu RP - nr 11 na liście PO
 

1443 GŁOSY - SERDECZNIE DZIĘKUJĘ! ADAM JANKOWSKI

Aktywny. Skuteczny. Dla Podlasia

Podlasie potrzebuje aktywnych i skutecznych polityków. Parlamentarzyści mają w ręku instrumenty zapewniające trwały i szybki wzrost gospodarczy kraju i regionu. Są nimi tworzenie dobrego prawa, efektywne działania w urzędach administracji centralnej i budowa platform współdziałania podlaskich samorządów.

Rozwój gospodarczy Polski powinien być bardziej odczuwalny przez mieszkańców województwa podlaskiego. Postęp edukacyjny, infrastrukturalny i społeczny musi być bardziej dynamiczny, tak abyśmy szybciej doganiali bogatsze regiony Polski i innych państw Unii Europejskiej.

Zmiany w podlaskiej edukacji

Należy dopasować system edukacji w naszym województwie do potrzeb lokalnego rynku usług i przemysłu. Proponuję, aby posłużyło temu cyklicznie organizowane forum pracodawców, dyrektorów szkół, kierowników urzędów pracy oraz władz samorządowych prowadzących szkoły średnie.

Infrastruktura transportowa

Dobre drogi i zmodernizowana sieć kolejowa to gwarancja szybszego rozwoju województwa. To także ważny czynnik rozwoju turystyki. Przypilnuję realizacji budowy drogi ekspresowej S61. Będę zabiegał o remonty linii kolejowych, w szczególności trasy Rail Baltica na odcinku Białystok – Mońki – Grajewo. Zaproponuję wzrost wydatków na budowę dróg lokalnych.

Walka z nadużyciami władzy

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Żadne służby mundurowe, ani urzędnicy nie stoją ponad prawem, dlatego będę walczył z nadużyciami władzy przez funkcjonariuszy publicznych. Będę interweniował w sprawach, których łamane są podstawowe prawa obywatela.

Jawność głosowań radnych

Jestem zwolennikiem wprowadzenia rejestracji i publikacji wyników głosowań w sejmikach wojewódzkich, radach gmin i powiatów. Obywatele mają prawo wiedzieć jak głosują ich przedstawiciele. Postuluję również ustawowy obowiązek publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z posiedzeń komisji i sesji.

Podlaski Sejmik Seniorów

Podlaski Sejmik Seniorów to moja propozycja aktywizacji osób starszych w naszym województwie. Chcę aby przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku oraz gminnych rad seniorów brali czynny udział w decyzjach dotyczących osób starszych.

Wsparcie organizacji pozarządowych

Organizacje sportowe, kulturalne i społeczne będą mogły liczyć na moje wsparcie organizacyjne i finansowe. Na wzór istniejących Siatkarskich Ośrodków Szkolnych proponuję uruchomienie programu dla uczniów szkół pasjonujących się piłką nożną i lekkoatletyką.

Lokalne miejsca pamięci narodowej

Otoczę opieką lokalne miejsca pamięci narodowej. Zainicjuję powołanie komitetów, które zajmą się zbiórką pieniędzy na ich renowację. We współpracy z lokalnymi ośrodkami kultury i nauczycielami historii przywrócę pamięć o tych miejscach wśród dzieci i młodzieży.

Poseł dla ludzi

Będę posłem dla ludzi. Moje biura poselskie staną się miejscem spotkań z obywatelami, samorządowcami, przedstawicielami grup zawodowych. Stały kontakt z mieszkańcami Podlasia i samorządowcami to dla mnie oczywisty obowiązek.

Przepracowane 4 lata w Radzie Miasta Grajewo w służbie społeczeństwu dały mi obraz oczekiwań i wymagań ludzi, którzy mnie wybrali. Bycie radnym było misją, wraz ze wszystkimi dobrymi i złymi doświadczeniami podczas wykonywania mandatu. Nasza wytrwałość i konsekwencja są odpowiedzialne za sukcesy. W swojej pracy na rzecz Grajewa zawsze kierowałem się dobrem wspólnym. Nigdy nie zagłosowałem wbrew własnemu sumieniu i rozsądkowi. Jestem dumny, że mogłem reprezentować mieszkańców Grajewa w lokalnym samorządzie.

Strona Radnego Miasta Grajewa 2010-2014

Kim jestem

Mam 28 lat. Urodziłem się w Grajewie. Ukończyłem europeistykę na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW.

Doświadczenie zawodowe

Od 3 lat pracuję w Klubie Parlamentarnym PO, gdzie stale współpracuję z posłami oraz biurami Kancelarii Sejmu. W 2013 r. odbyłem staż w Biurze Delegacji Polskiej Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Od blisko 2 lat wykonuję również zlecenie dla Pionu Bezpieczeństwa Cyfrowego Polsatu S.A. Zajmuję się tam wykrywaniem nadużyć. Podczas studiów pracowałem w sklepie spożywczym oraz sezonowo w mleczarni.

Doświadczenie samorządowe

W latach 2010-2014 byłem radnym Miasta Grajewo i autorem kilku projektów uchwał, m.in. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego, ws. zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje oraz uchwały udostępniającej w internecie retransmisje sesji rady miasta. Reprezentowałem projektodawców uchwały ws. Budżetu Obywatelskiego dla Grajewa 2014 r. oraz współinicjatorem nadania jednemu z parków nazwy Park Wolności. Doprowadziłem do zmiany napisu na historycznej tablicy upamiętniającej pomordowanych w trakcie II wojny światowej.

Działalność społeczna

Jestem wieloletnim członkiem Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci". W gimnazjum udzielałem się w harcerstwie. Od 3 lat uczestniczę w zbiórkach Społecznego Komitetu Renowacji Grajewskiego Cmentarza Parafialnego. Aktualnie jestem Pełnomocnikiem Wojewody Podlaskiego do spraw bieżących kontaktów z przedstawicielami środowisk lokalnych województwa podlaskiego.

Rodzina

Mój ojciec prowadzi własną działalność gospodarczą, a mama od blisko 30 lat jest laborantką w Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol”. Brat studiuje na Politechnice Gdańskiej.

Zainteresowania

Interesuję się genealogią. W drzewie genealogicznym rodziny zgromadziłem ponad 2,5 tys. osób. Moje korzenie są we wsiach powiatu grajewskiego: Szymanach, Konopkach, Modzelach, Klimaszewnicy, Gackich oraz w dzisiejszym powiecie sokólskim: Karpowiczach i Krasnem. Najstarszym dokumentem, jaki posiadam jest akt ślubu moich przodków Mateusza i Marianny Jankowskich z 1757 r. Jestem szczególnie dumny z pokrewieństwa z błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszką. Lubię czytać książki historyczne i kryminały, jeżdżę na rolkach, ćwiczę na siłowni.

Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client

DOKONANIA

Ulgi dla przedsiębiorców
Stworzyłem uzasadnienie do projektu uchwały ws. zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje w ramach pomocy de minimis.
Nagrywanie sesji rady
Byłem autorem uchwały zmieniającej statut miasta Grajewo. Od 4 lat setki grajewian śledzi na bieżąco dyskusje i głosowania swoich przedstawicieli.
Utworzenie żłobka
Na mój wniosek władze Grajewa przystąpiły do rządowego konkursu wspierania projektów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.
Budżet Obywatelski
Byłem reprezentantem projektodawców uchwały ws. Budżetu Obywatelskiego dla Grajewa 2014 r.
Nowa pamiątkowa tablica
Doprowadziłem do zmiany napisu na historycznej tablicy pamiątkowej przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Grajewie.
Informacja Publiczna
W skutek mojej interwencji w BIP dostępne są podstawowe informacje o majątku i finansach Grajewa, statut miasta, statuty jednostek miejskich, wyniki kontroli, miejskie programy, strategie i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Niższe diety radnych
Byłem autorem uchwały zmieniającej zasady wyliczania diet radnych. Wysokość diety jest precyzyjnie określona w uchwale, a nie jak wcześniej, wyliczana na podstawie rosnącej płacy minimalnej.
Bonifikaty i przystanki
Byłem autorem uchwał ws. określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego oraz ws. ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
Bezpieczeństwo
Rozbiórka zagrażającego życiu budynku. Wycinka uschłych drzew. Znaki STOP i ciągła linia bezwzględnego zatrzymania się na skrzyżowaniach. Obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych na ulicach. Zabezpieczenie okien pustostanu. Lepiej oznakowane przejścia dla pieszych.
Bliżej mieszkańców
Przez 4 lata na bieżąco informowałem o moich działaniach. Na własnej witrynie i stronie oficjalnej Grajewa udostępniłem numer telefonu i adres e-mail do stałej korespondencji i kontaktu z moją osobą. Napisałem 502 artykuły na www.adamjankowski.com.pl.
Działania w liczbach
16 pisemnych interpelacji, 21 pisemnych zapytań, 26 wniosków do burmistrza, PKP i GDDKiA, 37 wiadomości e-mail od mieszkańców, 42 zapytania skierowane podczas sesji
Infrastruktura
Budowa nawierzchni ul. Sportowej. Lampy oświetleniowe na ul. Lawendowej. Dokumentacja techniczna dla ulic Łąkowej, Działkowej, Stefczyka, Konopskiej i Kwiatowej. Budowa ul. E. Orzeszkowej. Przedłużenie wodociągu w ul. Partyzantów. Naprawa wjazdu na ul. Rtm Konopki. Udrożnione rowy melioracyjne na ul. Działkowej.

POPARLI MNIE

KAMPANIA

Do zobaczenia na podlaskim szlaku wyborczym!

KONTAKT